Zemřel prof. Cronin

Ve věku nedožitých 85 let zemřel prof. James W. Cronin (29. 9. 1931 - 25. 8. 2016), nositel Nobelovy ceny za fyziku za objev narušení CP symetrie. Prof. Cronin je také zakladatelem Observatoře Pierra Augera a během svého života ovlivnil generace fyziků na celém světě. Byl jim příkladem nejen svojí vědeckou erudicí, ale i svým lidským charakterem a morálkou. Bez jeho pomoci by nebyla možná ani účast českých institucí na projektu Observatoře Pierra Augera - Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Převzato z webu Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i.

Nekrolog na stránkách University of Chicago.

Tags: