Vzdělávací kurz Bezpečná práce s lasery a jejich využití

RNDr. Hana Chmelíčková ze Společné laboratoře optiky uspořádá ve dnech 7. 9. - 7. 12. 2018 vzdělávací kurz pro akademické pracovníky Univerzity Palackého Bezpečná práce s lasery a jejich využití na UP .

Náplň kurzu vychází z cíle zvyšovat povědomí pedagogů a výzkumných pracovníků fyzikálních i nefyzikálních oborů o bezpečném zacházení se zdroji laserového záření, a to jak certifikovanými laboratorními přístroji, tak s volně dostupnými ručními lasery a ukazovátky.

Kurz zahrnuje teoretický výklad, prezentaci popularizačních materiálů, exkurze do laboratoří katedry SLO UP a FZÚ AV ČR vybavené lasery, praktická laboratorní cvičení a exkurze do firmy LASER-TECH, spol. s r.o. v Olomouci.

Kurz bude probíhat každý pátek, náplň jednotlivých lekcí najdete v příloze.

Tags: