Prof. Hrabovský oceněn medailí Ernsta Macha

Dlouholetý vedoucí Společné laboratoře optiky prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., převzal 22.9. z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové významné ocenění - oborovou medaili Ernsta Macha za dlouholeté zásluhy o rozvoj oblasti fyzikálních věd.

Slavnostního aktu v konferenčním sále FZÚ Na Slovance se zúčastnila řada osobností FZÚ i AV ČR. Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová uvedla, že "medaili Ernsta Macha za úspěchy ve fyzikálních vědách dostává pět osobností a každá z nich je diamant. Jsou to vědci, kteří přišli s novými vizemi, a navíc ve všech případech uměli tito odborníci kolem sebe vytvořit skvěle pracující tým lidí. To je velké umění a není to úplná samozřejmost.“ Při předání ocenění prof. Hrabovskému pak s radostí konstatovala, že jeho práci a zásluhy dobře zná, ač sama pracuje v jiném oboru. Laudatio při předání ocenění přednesl současný vedoucí SLO Ondřej Haderka. Prof. Hrabovský ve svém poděkování vzpomínal na svou dlouholetou kariéru ve FZÚ a ocenil kolegy, s nimiž měl možnost spolupracovat.

Spolu s M. Hrabovským ocenění získali také další dlouholetí pracovníci FZÚ - Jan Kočka, Pavel Lejček, Pavel Novák a Bedřich Rus. Zároveň byli medailí za Zásluhy o Akademi věd ČR oceněni Jan Rosa a Emil Šípek.