Odešel Jiří Keprt

Společná laboratoř optiky s velkou lítostí oznamuje, že dne 30.6.2020 zemřel náš velmi vážený kolega RNDr. Jiří Keprt, DrSc., od počátku šedesátých let dlouholetý vědecký pracovník UP a PřF UP, člen zakládající generace Laboratoře optiky UP, později Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR.