Jiří Kvita předsedou ediční komise pro publikaci kolaborace CERN-ATLAS

V rámci mezinárodní spolupráce s experimentem CERN-ATLAS zastával pracovník Společné laboratoře optiky Jiří Kvita roli předsedy vnitřní schvalovací komise (Editorial Board), která dohlížela a dovedla k publikaci analýzu měření procesu, kdy jsou v proton-protonových srážkách na urychlovači LHC produkovány páry nejtěžších známých částic, top kvarků, spolu s dalším párem těžkých kvarků typu b (produkce ttbb). Proces je důležitým pozadím pro nedávno pozorovaný proces asociované produkce Higgsova bosonu s párem top kvarků (ttH), kdy se Higgsův boson rozpadá právě na pár b kvarků, pozorovaných v detektoru jako hadronové spršky, b jety. V tomto procesu je možné měřit sílu interakce mezi doposud nejtěžsími známými elementárními částicemi, tzv. "Yukawa coupling" mezi top kvarkem a Higgsovým bosonem, a testovat, zda je v souladu se současným Standardním modelem mikrosvěta. Proces ttbb je výzvou i pro teoretický popis a několik fyzikálních modelů předpovídajících různou kinematiku těchto událostí je tak konfrontováno přímo s daty, což umožnuje vybrat mezi modely ten nejvhodnější, který dále poslouží pro modelování pozadí pro proces ttH. Článek publikovaný v časopise JHEP 04 (2019) 046 představuje změřená spektra produkce ttbb v koncovém stavu s jedním nebo dvěma nabitými leptony (elektron či mion) jako funkce příčné hybnosti či vzdáleností mezi detekovanými objekty.  Změřená spektra jsou plně opravena o detektorové efekty metodou Bayesovského unfoldingu a lze je přímo srovnat s teoretickými předpověďmi. Na základě výsledků lze některé modely považovat za méně vhodné, a celkově je produkce 3 b jetů špatně předpovězena všemi modely, což dále bude stimulovat teoretickou komunitu.

Tags: