Dušan Mandát zvolen členem ESO STC

Rada Evropské jižní observatoře (ESO) zvolila Dušana Mandáta členem Vědecko-technického výboru ESO (STC). STC je hlavním poradním orgánem generálního ředitele ESO a rady ESO v technických a vědeckých otázkách. STC je složen ze zástupců členských zemí ESO a Dušan Mandát v této funkci nahradí Dr. Pavla Jáchyma z Astronomického ústavu ČAV, který tuto roli plnil po dvě předchozí funkční období. 

Dušan Mandát byl do této významné funkce zvolen zejména vzhledem k jeho odbornosti v oblasti stavby observatoří pro detekci kosmického záření o velmi vysokých energiích, jako jsou Observatoř Pierra Augera nebo Cherenkov Telescope Array (CTA). Právě jižní část observatoře CTA se bude stavět v lokalitě vzdálené jen deset kilometrů jihovýchodně od stávající observatoře ESO na Paranalu v poušti Atacama v Chile.

Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR se podílí na stavbě a provozu obou výše zmíněných observatoří a je zapojena do přípravy několika dalších významných projektů v oblasti detekce kosmického záření.

Tags: