Částicový časový detektor s bezprecedentním rozlišením z dílny SLO

Časový detektor AFP/ToF, na jehož vzniku a provozu se velkou měrou podílel tým ze Společné laboratoře optiky, prokázal schopnost měřit doby příletů vysokoenergetických částic s přesností na úrovni 25 ps. To pro protony v urychlovači LHC, které se pohybují téměř rychlosti světla, odpovídá rozlišení určení polohy jejich interakce s přesností pouhých 8 mm, to vše měřeno časovými detektory umístěných více než 200 m daleko po obou stranách od srdce experimentu ATLAS. Detektor ToF pracoval v extrémních podmínkách tunelu urychlovače LHC v laboratoři CERN, kam byl v roce 2016 instalován. Obdržené časové rozlišení představuje nejlepší hodnotu, které bylo kdy v podobné aplikaci dosaženo. Přesným měřením času chtějí částicoví fyzikové z experimentu ATLAS dosáhnout efektivní separace tzv. difrakčního signálu od pozadí. Detailní studie časového rozlišení (autor K. Černý), která je jedním z prvních fyzikálních výsledků detektoru AFP/ToF a za jejímž vznikem stojí pracovníci SLO, byla publikována ve formě veřejné zprávy Performance of the ATLAS Forward Proton Time-of-Flight Detector in 2017.