Letní škola optiky 2024

Letní škola optiky má na našem pracovišti již dlouholetou tradici. Letos v týdnu 17. – 21. června proběhne již 10. ročník. Je určena středoškolákům od 16 let, kteří si mohu v našich laboratořích na vlastní oči vyzkoušet, jak fungují základní optické principy. Pro účast je nutná online registrace a příjem přihlášek je již otevřen.

Tags: 

Společnou laboratoř optiky navštívil astrofyzik Rene A. Ong

Profesor Rene A. Ong je profesorem astronomie a astrofyziky na katedře fyziky a astronomie Kalifornské univerzity v Los Angeles, kde se zabývá výzkumem v oblasti astročásticové fyziky a astrofyziky vysokých energií. Jeho práce se zaměřuje na astrofyziku vysokoenergetického vesmíru, jak ji odhaluje gama záření, neutrina a kosmické záření, a na podstatu temné hmoty. Prof.

Tags: 

Odebírání fotonů z fotonových párů zvýší jejich neklasičnost

Skupina kvantové a nelineární optiky ve SLO UP a FZÚ AV ČR se dlouhodobě zabývá svazky fotonových párů (twin beams), které jsou už řadu let důležitým nástrojem kvantové optiky, protože vykazují kvantové korelace a kvantovou provázanost (entanglement). Za experimenty s provázanými fotony získali A. Aspect, J. Clauser a A. Zeilinger v roce 2022 Nobelovu cenu za fyziku.

Stránky