Novinky z PřF a UP

Učitelé se vzdělávali v Letní škole informatiky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 30/08/2021 - 08:00

Pedagogická fakulta UP připravila pro učitele základních a středních škol Letní školu informatiky. Pilotního ročníku se v druhé půli srpna zúčastnily zhruba tři desítky pedagogů.

Vzdělávací akce si kladla za cíl rozvinout oborově-didaktické kompetence učitelů informatiky v oblasti inovačních změn, které vyplynuly z inovace Rámcového vzdělávacího programu pro oblast Informační a komunikační technologie. Základem této inovace je preference rozvoje takzvaného informatického myšlení a s tím spojeným rozvojem digitální gramotnosti žáků a studentů.

Pedagogové si vybírali z několika tematických bloků zaměřených například na nové pojetí výuky informatiky, možnosti programovacích jazyků jako je Scratch či Python, programování robotů či tvorbu webu v PHP.

„Mohli si vyzkoušet desktopová virtualizační řešení pro řešení lokálních virtualizačních úloh na úrovni lokální sítě či podsítě. Tyto znalosti a dovednosti jim umožní rychlou a snadnou distribuci výukových prostředí bez nutnosti lokální instalace,“ uvedl Milan Klement, garant Letní školy informatiky.

Z evaluačních dotazníků, které organizátoři školy pro pedagogy připravili, vyplývá, že většina z účastníků týdenního vzdělávání je s programem a obsahem školy spokojena.

„Jen je škoda, že se u robotiky nedostalo na Lego Mindstorms. Jinak mé očekávání škola splnila, jsem velmi spokojený,“ uvedl ve svém komentáři v evaluačním dotazníku jeden z pedagogů.

Letní školu informatiky lektorsky zabezpečili pracovníci katedry technické a informační výchovy PdF UP. O organizaci se postaralo Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP. Letní škola informatiky se uskutečnila od 16. do 20. srpna.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nominujte studenty a studentky na Cenu Jana Opletala

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 28/08/2021 - 07:00

Už podesáté ve své historii vyznamená Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) studenty Cenou Jana Opletala. Získat ji může osobnost nebo skupina osobností za významný přínos akademické obci, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod či za významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci. Nominace je možné posílat už nyní, zároveň se mohou studenti zapojit do soutěže o návrh na podobu této ceny.

Cena Jana Opletala bude udělena u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu 2021. „Univerzita Palackého má tisíce studentek a studentů, kteří podnikají skvělé věci, pomáhají svému okolí, starají se o rozvoj naší alma mater a hájí zájmy ostatních studentů. O některých víme a někteří raději zůstávají před širším okolím v anonymitě. Lepší příležitost tyto lidi odměnit a vyjádřit jim díky za jejich práci jen tak mít nebudeme. Doufám proto, že několik nominací na udělení Ceny Jana Opletala bude i z Olomouce,“ říká Michal Nguyen, senátor Akademického senátu UP a člen SK RVŠ.

K návrhům na nominace z Univerzity Palackého vybízí i Marek Stratilík, místopředseda Akademického senátu UP. „Nestyďme se veřejně poděkovat těm, kteří dělají náš svět lepším místem. Je mezi námi plno těch, kteří si to zaslouží! Cena Jana Opletala je z pohledu Studentské kurie Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci skvělou příležitosti, jak právě tento dík vyjádřit. Tak neváhejte!“

Návrhy je možné posílat do 15. října 2021, a to prostřednictvím e-mailu cjo21@skrvs.cz. Součástí návrhu je jméno navržené osoby, případně název navržené skupiny a seznam jejích členů, stručné zdůvodnění, proč by cena měla být udělena, souhlas navržené osoby s nominací a kontakt na ni a podpis navrhovatele. O laureátovi rozhodne Výbor Ceny Jana Opletala složený ze zástupců studentů, občanské společnosti a vysokoškolského prostředí.

Kdo může předložit návrh na udělení Ceny Jana Opletala
a. členové SK RVŠ
b. akademické senáty vysokých škol a fakult nebo jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu
c. rektor vysoké školy nebo děkan fakulty
d. skupina alespoň 5 studentů vysoké školy,
e. právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů.

„U příležitosti desátého výročí jsme vyhlásili soutěž na podobu ocenění Ceny Jana Opletala. Studentky a studenti českých vysokých škol mohou až do 3. října 2021 zasílat své návrhy. Vítězný návrh bude vybrán porotou složenou z řad studentů, zástupců uměleckých vysokých škol a předních českých umělců,“ uvedl Michal Farník, předseda SK RVŠ. Vítěz získá deset tisíc korun. V porotě má svého zástupce i Univerzita Palackého v osobě emeritního profesora FF Ladislava Daniela. Podrobnosti k soutěži najdete zde.

Další informace o aktivitách Studentské komory Rady vysokých škol najdete na facebooku a na instagramu.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Jiří Vévoda povede fakultu zdravotnických věd s pěticí proděkanů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 27/08/2021 - 08:00

Pět členů, přesněji čtyři členky a jednoho člena, bude mít proděkanský tým Jiřího Vévody, který se jako vítěz děkanské volby v srpnu ujal funkce děkana Fakulty zdravotnických věd UP. Vedle příprav na blížící se zimní semestr čekají obměněné vedení i dlouhodobější úkoly, jako je například posílení internacionalizace fakulty nebo prostorové zabezpečení výuky.

Jiří Vévoda při sestavování svého týmu oslovil jednak akademičky, které již ve vedení FZV působily, a jednak i nové tváře. Bohaté zkušenosti ze zahraničního studia a stáží a také ze svého předchozího působení může využít Petra Mandysová, která byla pověřena výkonem funkce proděkanky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci. Docentka Mandysová se podílela na vedení FZV již poté, co byl předchozí děkan Martin Procházka zvolen rektorem univerzity. Zároveň by měla být statutární zástupkyní děkana. 

Oblast vědy a výzkumu a doktorského studia má mít na starosti Helena Kisvetrová, která již dříve byla proděkankou FZV pro kvalitu a vnitřní záležitosti. O praktickou výuku by se stejně jako doposud měla starat Andrea Drobiličová, která je zároveň náměstkyní nelékařských oborů ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Zcela novou tváří ve vedení FZV je Anita Můčková z Ústavu klinické rehabilitace, která je pověřena výkonem funkce proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání, a také Ondřej Holý, dosud působící na Ústavu veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty UP – ten má pečovat o oblast strategického řízení a kvality.

„Oslovení kolegové jsou podle mě nejvhodnějšími kandidáty, profesionálové s letitými zkušenostmi s danou problematikou. Prozatím jsou ale výkonem funkce jen pověřeni, oficiálně svůj tým jmenuji, až poté co se k němu vyjádří Akademický senát FZV UP,“ řekl Jiří Vévoda.

Nové vedení se již zabývá prostorovým a finančním zajištěním fakulty, v dlouhodobých záměrech má mimo jiné transformaci studijních programů z akademických na profesní. „Také uvažujeme o tom, že do každého studijního programu bude zařazen minimálně jeden předmět v angličtině, a plánujeme otevřít další anglický studijní program. Chceme maximálně využít možností projektu AURORA a získat například na krátkodobé pobyty nějaké zahraniční kapacity pro oživení výuky i vědecko-výzkumné spolupráce. Mým přáním také je, aby každý student vyjel do zahraničí a viděl příklady dobré i špatné praxe jinde, aby poznali i jiné než české zdravotnictví,“ dodal nový děkan FZV.

Co se týče blížícího se nového akademického roku, je podle Jiřího Vévody fakulta na případné změny formy výuky s ohledem na epidemii covidu-19 po zkušenostech z předešlých měsíců připravena. „Myslím, že bychom mohli plynule najet do jakéhokoliv režimu,“ uzavřel.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Strukturu na nádvoří Uměleckého centra doplňuje skladba Víta Zouhara

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 26/08/2021 - 08:00

Trienále SEFO 2021 vstoupilo do veřejného prostoru Olomouce nejen vizuálně, ale i zvukově. Strukturu, která vyrostla na nádvoří Uměleckého centra UP, doplnila skladba Víta Zouhara z katedry hudební výchovy PdF UP. Pod názvem comPOsicA byla vytvořena přímo v tomto prostoru. Poslechnout si ji můžete díky QR kódu umístěného na nádvoří.

Třináctiminutová skladba vznikla jako součást projektu Vidět hudbou v rámci Trienále SEFO 2021 přímo v prostoru Struktury vytvořené studenty brněnské Fakulty architektury Vysokého učení technického. Během světové premiéry 25. června ji živě nasnímal Český rozhlas Olomouc, který je partnerem Trienále. Právě tento záznam je nyní k dispozici návštěvníkům Uměleckého centra UP.

„Skladbu vnímáme jako odraz zvukové paměti olomouckého konviktu. Je koláží zvukových vrstev, které mu přisuzujeme a které v sobě nosíme uprostřed Hané. Je plná zvuků, které hrajeme a slyšíme v budově i její blízkosti,“ řekl Vít Zouhar ke své kompozici. 

Kompozice má dvě složky. „Zvukovou stopu hranou z laptopu, která vznikla na základě konceptu skladatele a pedagoga Víta Zouhara mixováním zvuků a improvizací na tři počítače pomocí hudebního softwaru Ableton Live. Takto vytvořená zvuková stopa byla při premiéře doplněna ‚live‘ improvizací na netradiční hudební nástroje, jakými jsou waterphone, větrné hole, hang, tchalaparta či například wah-wah tyče a zároveň i hrou na samou kovovou konstrukci, která byla v rámci Trienále na nádvoří Uměleckého centra vytvořena. Skladba, kterou si nyní návštěvník může poslechnout prostřednictvím QR kódu, je pak zvukovým mixem obou těchto složek,“ dodala Gabriela Coufalová z katedry hudební výchovy, která se společně s kolegou Jaromírem Synkem podílela na interpretaci skladby.

Vít Zouhar: „Rezonuje. Vše rezonuje. Paralelní světy. Zvukové příběhy. Vzpomínky. Archeologie zvukové krajiny. Univerzum. Budovy rezonují a odrážejí zvuky. Dovnitř i vně. Konvikt zrcadlí znění do výpadu. Do ulic. Chodby znějí. Sály znějí. Hranice mezi přírodou a městem. Zvuková hradba. Izoluje město. Izoluje od města, izoluje od přírody. A propojuje. Zvukové plochy. Velikost staveb zůstává v sousedství Konviktu zachována. Vzdálenost 150 let ji nemění. Proporce k člověku je stejná. Zvuková hladina je v čase mnohonásobná. Náhodná (auta), mimoděčná (zahrádky) i ta (ne) chtěná (koncerty). Potřeba zaujmout zvukem je silnější než intenzita sdělení. Možnost vyjádřit se zvukem je stále snadnější. Právo zvukového sdělení ne(s)nese omezení. Kontinuální zvuková intervence. Lidová tvorba. Potřeba zasáhnout zvukem je nepřekonatelná. Vibrace. Rezonují. Odrážejí. Ozvěny sama sebe.“

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Antonín Kalous z katedry historie vydal v prestižním nakladatelství edici středověkých dokumentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 25/08/2021 - 08:00

Dlouholeté bádání především v archivech a knihovnách v Benátkách a ve Vatikánu má svůj výstup. V prestižní ediční řadě Collectanea Vaticana Hungariae nakladatelství Gondolat v Budapešti vydal Antonín Kalous z katedry historie FF UP edici středověkých dokumentů s názvem Legace Angela Pecchinoliho u uherského královského dvora (1488–1490) / The Legation of Angelo Pecchinoli at the Court of the King of Hungary (1488–1490).

Edice se zaměřuje na dokumenty, které se vztahují k legaci papežského nuncia Angela Pecchinoliho na dvoře uherského a českého krále Matyáše Korvína v letech 1488–1490. Pecchinoli podrobně zaznamenal jak jednání s panovníkem a členy královského dvora, tak i jeho smrt a nástup nového krále Vladislava Jagellonského.

„Jeho zprávy o jednání s králem Matyášem, královnou Beatrix a dalšími členy královského dvora, především biskupy, jsou psány velmi živým jazykem, a dokonce s využitím přímé řeči pro zaznamenání rozhovorů s panovníkem i dalšími partnery. Nuncius se nevyhýbá ani expresivním výrazům, aby svým zprávám dal punc autentičnosti. Psány jsou latinsky, občas se v dokumentech objevují termíny německé či italské, a dokonce maďarské invektivy,“ uvedl historik Univerzity Palackého. Dodal, že úkolem papežského nuncia bylo mimo jiné chránit svobody a majetky církve v zásadních otázkách.

„Král například uvěznil arcibiskupa z Kalocsi a nuncius jej měl osvobodit a přivést před církevní soud – neúspěšně. Na krále se obrátilo i papežské město Ancona, které si žádalo Matyášovu ochranu. Nuncius i například monitoroval Matyášova jednání s osmanskými Turky, jeho aktivitu v bojích proti tureckému nebezpečí či otázku nástupnictví v uherském království,“ vypočetl Antonín Kaous.

Práce na výjimečné edici byla podle něj komplikovaná nejen kvůli středověkému písmu plnému zkratek, ale i kvůli šifře, kterou papežský nuncius používal. „Již v 15. století byly zašifrované dopisy běžné. V tomto případě byla naštěstí šifra jednoduchá substituce,“ řekl.  

Kniha vyšla v nakladatelství Gondolat v Budapešti v rámci publikací Výzkumného centra Vilmose Fraknóiho při Katolické univerzitě Pétera Pázmánye a Maďarské akademie věd (MTA – PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport). Vyšla v prestižní ediční řadě Collectanea Vaticana Hungariae, která se zaměřuje především na vydávání pramenů z vatikánského archivu, respektive pramenů vztahujících se k papežským dějinám. Je výsledkem dlouholetého bádání Antonína Kalouse především v archivech a knihovnách v Benátkách a ve Vatikánu, zohlednil však i další archivy ve střední Evropě.

„Její příprava stála hodně času i úsilí. Vůbec poprvé jsem o edici přemýšlel v roce 2012, jasné kontury nabrala o rok později, kdy jsem navštívil národní knihovnu v Benátkách. Tam jsem zjistil, jak je příslušný materiál bohatý,“ dodal historik z UP.

Zprávy Angela Pecchinoliho doposud studoval jen Vilmos Fraknói, který využíval opisů Jánose Mircseho. V Kalousově knize jsou poprvé vydány v plném rozsahu. Přinášejí nevšední a velice cenný vhled do dění na královském dvoře na sklonku vlády Matyáše Korvína, především pak do vztahů papežství a střední Evropy. Právě v tomto ohledu jsou tyto prameny nenahraditelné.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Praktické zkušenosti z filmové tvorby předají studentům Univerzity Palackého známí tvůrci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 24/08/2021 - 08:00

Výrobu krátkometrážních autorských filmů, střihovou práci nebo tvorbu filmové upoutávky si budou moci vyzkoušet studenti Univerzity Palackého pod vedením známých filmových tvůrců. Beata Parkanová, scenáristka a režisérka oceňovaného filmu Chvilky, a Andy Fehu, tvůrce kultovní Nenasytné Tiffany a populárního thrilleru Shoky & Morthy: Poslední velká akce, povedou workshopy v rámci projektu REACTOR PRO.

Workshopy studentům nabízí katedra divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP) jako doplněk ke kmenové výuce. Jsou dokladem snahy poskytnout maximální praktické využití a zkušenosti z oboru. Zatímco Beata Parkanová bude se studenty během dvou víkendů vyvíjet krátkometrážní autorské filmy, Andy Fehu se zaměří na střihovou práci a vyprávěcí zkratku při vytváření filmové upoutávky.

„Jsem upřímně zvědavá na to, jaká témata studenti do výuky přinesou, i na to, jak budou schopni spolupracovat v týmech, kde bude potřeba rozdělit jednotlivé role,“ uvedla Beata Parkanová. Absolventka katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU v Praze je mimo jiné autorkou několika knih s primárně dětskou tematikou. V roce 2018 byly uvedeny její Chvilky s Jenovéfou Bokovou v hlavní roli, pod nimiž je podepsána jako scénáristka i režisérka.

Také Andy Fehu, který patří mezi nejzajímavější české režiséry nové generace a který je zároveň absolventem filmové a divadelní vědy na UP a střihu na FAMU v Praze, se do Olomouce těší. „Především na talentovanou generaci! A taky se rád opět podívám na místa, kde jsem sám studoval,“ řekl. Svůj nezaměnitelný autorský styl si vyprofiloval ještě před svým celovečerním filmem Nenasytná Tiffany při tvůrčí práci na krátkých filmech.

Projekt REACTOR PRO s podtitulem „kurzy tvůrčí práce s předními talenty současné audiovize“, v jehož rámci se workshopy již tradičně konají, zprostředkovává setkání s nejlepšími filmovými, divadelními a televizními tvůrci, ať už jde o herce, režiséry, dramaturgy, scenáristy, či producenty. Podle Andrey Hanáčkové, vedoucí olomoucké katedry divadelních a filmových studií FF UP, bude nadcházející zimní semestr nového akademického roku ve znamení jeho rozšíření.

„Domnívám se, že je naše katedra proslulá především blízkým kontaktem s praxí. Je známá tím, že naši studenti spolupracují na výjimečných kulturních aktivitách už během studií,“ uvedla. Dodala, že kurzy nabídla katedra divadelních a filmových studií FF UP přednostně svým posluchačům, k doplnění několika zbylých míst dané kapacity se nyní mohou zapsat i posluchači jiných oborů UP.  

Kurzy projektu REACTOR PRO jsou součástí celoživotního vzdělávání a účast na nich je zpoplatněna. 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Hokej mi chyběl, říká Libor Janků, který vyměnil led za odběrové místo

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 21/08/2021 - 08:00

Když vloni propukla koronavirová krize, Libor Janků z fakulty zdravotnických věd příliš neváhal a přihlásil se jako dobrovolník ve Fakultní nemocnici Olomouc. Na odběrovém místě, kam denně míří stovky lidí na testy na covid-19, pracuje dosud. Zvládl při tom úspěšně dokončit studium Zdravotnického záchranářství, zároveň si ale kvůli epidemii za poslední rok příliš neužil hokeje.

„Říkal jsem si, proč zůstávat doma, když můžu pomoci. Tak jsem napsal do fakultní nemocnice a hned druhý den jsem se byl na personálním oddělení domluvit. Hodně lidí mi tehdy říkalo, že by provádět odběry nešli, já to bral ale tak, že někdo to dělat musí. Případné nákazy jsem se bál především kvůli svým nejbližším, tak jsem se zpočátku i izoloval od rodiny,“ vzpomíná Libor Janků. Společně s několika dalšími studentkami i zaměstnanci fakulty zdravotnických věd se stal součástí týmu odběrového místa ve stanu na parkovišti u Teoretických ústavů LF UP a zůstal i po přesunu do nedaleké budovy F, kam se chodí na covidové odběry dosud.

„Někdo koordinuje frontu, někdo sedí u počítače na registraci, další stírá a někdo nosí výsledky, v těchto činnostech se střídáme. Hlavně teď v létě je střídání třeba, protože v tom ochranném obleku je opravdu vedro,“ přibližuje s tím, že jestli je pro něj více než roční práce na odběrovém místě v něčem přínosná, tak určitě v komunikaci s lidmi a v učení se trpělivosti. Někteří příchozí totiž nebývají k personálu zrovna příjemní.

Připouští, že nákazy se bál hlavně kvůli svým nejbližším, zpočátku se tak od rodiny i izoloval. Covid se mu ale nakonec nevyhnul, přivezl si jej z letní dovolené. „Naštěstí jsem jen pár dní lehce kašlal. Mrzelo mě ale, že jsem kolegyním pokazil karanténou prázdniny,“ říká. Když se mu později naskytla možnost nechat se proti covidu očkovat, neváhal, je to podle něj cesta z epidemie. „Pro mě je podstatné, že mě a především mé nejbližší ochrání před těžkým, život ohrožujícím stavem. A také jsem rád, že se nemusím nechat testovat pokaždé, když chci jít třeba do kavárny.“

S ohledem na proticovidová opatření a práci na odběrovém místě Liborovi Janků příliš nevadila distanční výuka, na kterou i na fakultě zdravotnických věd, přešli, kde to bylo možné. Přednášky mohl poslouchat ze sluchátek i přímo v práci. Komplikovanější to bylo s povinnou praxí, ale se vším se popasoval, což dokazuje to, že na jaře studium Zdravotnického záchranářství úspěšně dokončil. „U státnic jsem si vytáhl téma pandemického plánu. Před dvěma třemi lety by mi tato problematika přišla jako sci-fi, že něco podobného nemůžeme zažít,“ dodává s tím, že úspěšně prošel i přijímacím řízením na navazující studium Organizace a řízení ve zdravotnictví na FZV.

Jako člověka, který se pohybuje ve zdravotnictví a je zvyklý pomáhat, ho nenechala sedět doma ani živelní katastrofa, která na konci června postihla jižní Moravu. „Když jsem měl volno, alespoň na jeden den jsem vyrazil jako dobrovolník do Hrušek pomoci s odklízením trosek. Zároveň bylo přínosné vidět, jak funguje celý záchranný systém při takovéto události.“

Co ale musel Libor Janků v uplynulé době oželet, je hokej. Nyní už obránce HC Univerzita Palackého a HC Slovan Moravská Třebová znovu hraje, kvůli covidu ale po zhruba roční pauze. „Chybělo mi to hodně. Od začátku roku jsem se letos několikrát sklouzl na rybníku a připravoval se sám na suchu. Když to bylo možné, chodili jsme ven nebo do posilovny. Začátkem léta jsem jezdil se spoluhráčem na umělý led, ale stejně to nebylo ono, chyběl mi ten kolektiv a atmosféra. Pamatuji si, že když jsem měl v patnácti letech úraz a nějakou dobu chodil o berlích, okolí mi říkalo, že jsem byl až nepříjemný, jak mi to hokejové prostředí chybělo. Teď jsem na to díky práci aspoň tolik nemyslel,“ říká hokejista.

„Je super být zase po tak dlouhé pauze ve skvělé partě spoluhráčů. I když to po roce po herní stránce zatím není ideální, věřím, že si to vše sedne a bude se nám dařit,“ uzavírá Libor Janků s tím, že se ale trochu bojí, jak se bude vyvíjet epidemie na podzim. Mimochodem hokeji se věnuje už od pěti let a chce ho hrát, dokud to půjde. A to i s ohledem na práci ve zdravotnictví. Protože záchranářství miluje a naplňuje ho, že může pomáhat lidem.  

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Kniha absolventky FF UP patří k nejlepším v české archeologii

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 20/08/2021 - 08:00

Zuzana Mírová, absolventka katedry historie Filozofické fakulty UP, obstála v prestižní české studentské archeologické soutěži o Cenu Jana Rulfa. Za svou knihu The Horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia/Kůň v době bronzové a železné na Moravě získala v hlavní kategorii soutěže třetí místo.

Více než rok jezdila po muzeích a depozitářích, sháněla materiál, kreslila, fotila a dokumentovala. Cenu Jana Rulfa vnímá Zuzana Mírová, v současné době doktorandka Univerzity Karlovy v Praze, jako signál, že je na správné cestě a že úsilí napsat práci tak, aby byla nejlepší, jakou v ten daný moment dokáže, se vyplácí.

„Prestižní ocenění mě utvrzuje v tom, že jsem téma zvolila správně. Měla jsem navíc i obrovské štěstí na skvělého vedoucího, konzultanty i rodinné zázemí, které mi umožnilo věnovat se jen práci. A taky na rok jako takový. Nedovedu si totiž představit, že bych třeba jezdila po institucích během ‚covidového roku‘. Cena mě i motivuje, abych dokončila disertační práci, ve které mám ještě stále co zlepšovat,“ říká Zuzana Mírová.

Koním se věnuje dlouho. Uvedené téma obsahovala i její bakalářská práce, v magisterské jej dále rozvinula. „Kdysi jsem psala seminární práci na téma sklo v době halštatské, tedy starší době železné. Původně jsem v tématu chtěla pokračovat, ale už bylo zadáno jinému studentovi. Když jsem se pak měla rozmyslet, čemu se budu v bakalářské práci věnovat, napadli mě koně. Na téma jsem navázala i v magisterské práci, když jsem jej pro lepší pochopení časově rozšířila na celou dobu bronzovou a laténskou,“ dodává mladá archeoložka, pro kterou koně znamenají hodně. Sama na nich jezdí zhruba patnáct let a věnovat se jim i ve svém bádání vnímá jako skvělou příležitost.

„Měla jsem i vlastního poníka. Bez znalosti koňské povahy a způsobu zacházení s nimi, jízdy a různých postrojů by moje práce vypadala úplně jinak. Nejen v archeologii je vlastní zkušenost k nezaplacení,“ doplňuje.

Období sběru a zpracování dat považuje oceněná absolventka olomoucké sekce archeologie jako velmi přínosnou. „Poznala jsem spoustu kolegů i krásných míst na Moravě, protože jsem práci vždy spojila s výletem po okolí. Tvorba katalogu pak už trvala jen pár měsíců a samotné kapitoly práce spíše už jen týdny. I tak jsem před odevzdáním dva dny vůbec nespala,“ vzpomíná.

Soutěž o Cenu Jana Rulfa vyhlašuje Archeologický ústav Praha, podporuje studenty archeologie i příbuzných oborů a podle Jaroslava Řídkého, tamního zástupce ředitele pro vnější vztahy, nemá na území České republiky obdoby.

„Naše největší oborová instituce tímto způsobem umožňuje mladým začínajícím odborníkům upozornit na své práce, na řešená témata a na nové přístupy k řešení témat. Tím, že je hodnocení rozděleno do dvou skupin, na hlavní soutěž a na skupinu bakalářských a magisterských prací, dostávají vlastně vůbec první šanci i studenti na úplném začátku. Hodnotitelská komise je vždy složena z odborníků s různou specializací, ať už na období našich dějin nebo na průřezová témata,“ uvedl. Archeologický ústav si podle něj tímto způsobem udržuje přehled o perspektivních badatelích i profesionální komunikaci s univerzitními pracovišti.

Absolventi sekce archeologie katedry historie FF UP uspěli v uvedené soutěži i v dřívějších ročnících, někteří z nich dnes na zmíněném pracovišti vyučují.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vědci testovali speciální zařízení pro analýzu rostlin v polních podmínkách

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 19/08/2021 - 08:00

Mobilní fenotypovací zařízení Plant ScreenTM Field System otestovala firma PSI poprvé v polních podmínkách ve spolupráci s vědci z olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého. Na poli s porostem měsíčku lékařského odborníci sbírali data o dynamice růstu a kvetení 32 genotypů této léčivé rostliny. Cílem spolupráce tří institucí je vyladění postupu pro pořizování dat o obsahu biologicky aktivních látek neinvazivními metodami založenými na analýze spektrálních vlastností rostlin.

„Světelné podmínky se v různých částech dne i roku mění. Musíme se naučit měření normalizovat tak, aby data byla přenositelná bez ohledu na světelné podmínky. Získané informace o barevných vlastnostech porostu, jeho výšce, hustotě, množství biomasy, zabarvení, homogenitě porostu a podobně jsou významné pro další výzkum,“ uvedl vedoucí olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby Petr Tarkowski, který současně pracuje i v CATRIN.

Mobilní zařízení se pohybovalo na poli, kde výzkumný ústav vysadil 32 reprezentativních genotypů měsíčku lékařského. Kromě automatického měření vědci na tomto unikátním vzorku některé parametry měřili i ručně, aby výsledky mohli navzájem porovnat. U odebraného materiálu následně provedou chemickou analýzu, určí složení látek a vyhodnotí, zda a případně jak se toto složení promítá do zabarvení květů.

Práce na poli v Olomouci byla testem i pro firmu PSI, která se učí Plant ScreenTM Field System používat v praxi. Výzkumný ústav rostlinné výroby poskytl kromě biologického materiálu i znalosti v oblasti morfologie a pěstování měsíčku, vědci z CATRIN zase znalosti z propojení fenomiky a metabolomiky či zkušenosti s vyhodnocováním dat.

„Univerzita Palackého tímto podpořila i své působení v České platformě rostlinné fenotypizace a přispěla dalším dílkem k tomu, aby se tato výzkumná infrastruktura dostala na Českou cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur spravovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je skvělé, že instituce takto spojily své síly, aby vyladily postup i pro další případné zájemce,“ doplnil odborník na fenotypizaci rostlin Lukáš Spíchal z CATRIN.  

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Geografové připravují výukový portál zaměřený na zeměpis

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 18/08/2021 - 09:58

Novou webovou platformu Geoskop, podporující výuku zeměpisu na základních a středních školách, připravují geografové z přírodovědecké fakulty. Chystaný portál, který nabídne úlohy vhodné pro distanční i prezenční výuku, je nyní ve fázi technického vývoje a naplňování obsahu pilotními úkoly. Zprovozněn by měl být příští rok.

„Geoskop se snaží učitelům a žákům přinést moderní vzdělávací portál, na kterém najdou soubor logicky uspořádaných výukových a metodických materiálů a aktivit. Ty bude možné použít pro distanční i prezenční výuku zeměpisu na základních a středních školách. Při vytváření portálu i jednotlivých aktivit jsme se snažili vycházet z hlavních principů a požadavků moderní pedagogiky,“ uvedl vedoucí projektu Jan Hercik z katedry geografie přírodovědecké fakulty.

Autoři při tvorbě portálu vycházejí z čerstvých zkušeností získaných v uplynulých měsících, kdy byla kvůli pandemii koronaviru ve školách zavedena distanční výuka. „Technické prostředky a nástroje, které tady už nějakou dobu existují, chceme využít k podpoře aktivizační výuky zeměpisu,“ podotkl Jan Hercik. 

Internet podle něj nemusí být při výuce pouhým zdrojem textů, fotek či videí, ale může poskytnout i zábavnou formu učení. „Chceme žákům nabídnout prostředí pro interaktivní řešení zeměpisných úloh, v nichž zkoumáním konkrétního problému mohou objevit, prohloubit a fixovat obecnější geografické poznatky. Zároveň s tím budou rozvíjet nejen své digitální dovednosti a analytické myšlení, ale i mezipředmětový nadhled.“

Autoři projektu nyní provádí celostátní sběr dotazníků ke zkušenostem s distanční výukou na vysokých školách během uplynulých tří semestrů, které ovlivnila pandemie covidu-19. Postřehy vysokoškolských studentů budou užitečné nejen pro organizaci univerzitní výuky, ale lze je využít i při volbě metod a postupů distanční výuky pro nižší stupně vzdělávání.

Konference o podobách distanční výuky propojila učitele a studenty

Distanční výuka s sebou podle Jana Hercika přináší celou řadu didaktických, pedagogických i psychologických úskalí a rizik. „Obecně platí, že čím jsou žáci mladší, tím těchto rizik přibývá. Stejně tak tomu je i v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. I u nich se ukázalo, že distanční výuka pro ně většinou není to pravé ořechové,“ upozornil.

Při distanční výuce děti nemohou rozvíjet přirozené sociální kontakty s ostatními žáky. Často o tyto důležité kontakty kvůli dlouhodobému odloučení přicházejí. Další zásadní překážkou při distanční výuce bylo často nevyhovující prostředí, ve kterém se žáci museli vzdělávat. Domácí prostředí dětem při distanční výuce často neposkytuje dostatek klidu a soukromí. 

„Po návratu dětí do škol se ukázalo, že pomyslné nůžky mezi žáky se kvůli dlouhé distanční výuce ještě více rozevřely. Další úskalí distanční výuky lze sledovat i z pohledu učitelů. Především v prvních týdnech a měsících se řada učitelů, často s minimálním metodickým vedením, odvážně pouštěla do doposud neprobádaných vod distanční výuky. Stejně jako u žáků se i v případě učitelů postupně začaly čím dál více rozevírat nůžky v kvalitě jejich výuky. Zatímco někteří zahlcovali žáky kvanty online testů a hodinami výkladu, jiní se snažili přicházet se zajímavými projekty či natáčeli výuková videa,“ dodal Jan Hercik.

O podobách distanční výuky v uplynulém roce, poznamenaném pandemií koronaviru, diskutovali 6. května účastníci úvodní on-line konference zaměřené na toto aktuální téma. Konference propojila učitele a studenty napříč všemi stupni vzdělávání. Přes osm desítek účastníků se virtuálně setkalo v platformě Zoom. Vyměnili si zkušenosti a postřehy ohledně výuky na vysokých, středních a základních školách, popsali nalezené problémy, slepé cesty distanční výuky i nová řešení, která mohou být při tomto způsobu vzdělávání užitečná. 

Mnohé nástroje a postupy, o kterých účastníci konference diskutovali, bude možné použít i při prezenční výuce po návratu dětí a studentů z distančního režimu zpět do škol. Po společném plenárním setkání konference pokračovala ve dvou paralelních sekcích zaměřených na školní výuku zeměpisu a dějepisu. Na projektu Geoskop totiž participují i kolegové z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Do projektu TA ČR Geoskop: distanční výuka zeměpisu na základních školách a gymnáziích jsou zapojeny katedra geografie Přírodovědecké fakulty a katedra historie Filozofické fakulty UP spolu s Klvaňovým gymnáziem a střední zdravotnickou školou Kyjov, ZŠ TGM Otrokovice a ZŠ Jungmannova Litovel.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Pevnost poznání spouští městskou badatelskou hru a láká na mimikry a kamufláže

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 17/08/2021 - 09:00

Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty UP spouští od 18. srpna novou městskou badatelskou hru Město poznání. Je plná tajemství, záhad, šifer i důmyslných úkolů. Hráče zavede na zajímavá místa v Olomouci a seznámí je také s některými klíčovými událostmi z české historie. Do tajů maskování pak zájemce od 21. srpna uvede popularizační akce Mimikry a kamufláže.

Originální hra Město poznání je určena pro rodiny s dětmi, party kamarádů i pro ty, kteří si ji chtějí vyzkoušet sami na vlastní pěst. Začíná v Pevnosti poznání, kde soutěžící dostanou batůžek s prvními indiciemi, které je provedou centrem Olomouce. Podívají se například do kostela, kavárny nebo parku.

„Badatelé půjdou po stopách smyšleného vědce Artura, který svými vynálezy usnadnil život spoustě lidí. Protože se ale bál, že by se jeho plánky a nákresy dostaly do nesprávných rukou, ukryl je na konci života na bezpečné místo. A vymyslel sérii úkolů, bez jejichž splnění se k materiálům nikdo nedostane. V našem příběhu hraje ještě důležitou roli jeho pravnuk Erik, ale víc nechci prozrazovat,“ řekl autor hry Ondřej Biemann, který je absolventem geoinformatiky a geografie na PřF UP a zároveň působí jako lektor a průvodce v Pevnosti poznání. Je rovněž čerstvým držitelem ceny děkana PřF, kterou získal za Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje, viz tento článek.

Městská hra v oblíbené Olomouci

„Koncept městských her se mi líbí, a proto jsem zkusil vymyslet vlastní verzi v mé oblíbené Olomouci. Inspirací mi byla soutěž Amazing Race a fenomén geocaching. Mým cílem bylo vytvořit badatelskou hru, při níž si návštěvníci vyzkoušejí své znalosti, dovednosti, logické myšlení i prostorovou orientaci,“ doplnil Ondřej Biemann.

Venkovní „poznávačku“ talentovaný student vymyslel v rámci motivačního a vzdělávacího programu Fort Science Academy. Vedení olomouckého science centra v něm pravidelně odměňuje aktivní studenty, kteří popularizují vědu. „Mám velkou radost, že se v našem týmu Centra popularizace zrodila tato originální hra, která lidem ukáže nejen skryté krásy města, ale také je bude motivovat k návštěvě míst, na která by se možná ani nepodívali. Bude jistě vítaným společníkem nejen patriotů, ale i turistů. Těším se, až si hru projdu se svým synem,“ řekl Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání.

Hra startuje 18. srpna a první čtyři dny bude v rámci zkušebního provozu k dispozici zdarma. Zájemci si mohou termíny rezervovat telefonicky nebo osobně v pevnostní pokladně. Více o pravidlech na www.pevnostpoznani.cz. Do projektu se zapojilo Divadlo na cucky, Muzeum umění Olomouc a Výstaviště Flora Olomouc.

Tajemství kamufláže

Vedle poznávací hry připravila Pevnost poznání i zajímavou popularizační akci Mimikry a kamufláže, která se koná od soboty 21. do neděle 29. srpna. Kromě originálních novinek z dílny science centra nabídne přednášku, workshopy, fotokoutek a výstavu inspirovanou knihou Kamufláž výtvarníka a spisovatele Tomáše Chorého z Pedagogické fakulty UP.

Vojenská vizuální kamufláž se stala fascinujícím světem barev, tvarů a materiálů vycházejících z přírodních zákonitostí. Propojovala a propojuje nadšence i odborníky z rozličných oborů od kouzelníků, filmových tvůrců a malířů přes vědce až po vysoce specializované profesionály.

Tomáš Chorý tuto komplexní a sofistikovanou problematiku vojenské kamufláže čtivým způsobem přibližuje ve své knize Kamufláž: Kapitoly z dějin designu pozemního a námořního maskování. „Vojenské maskování není jen záležitostí pro fanoušky vojenství, ale osloví všechny, kteří se zajímají třeba o biologii či výtvarné umění, tedy oblasti, z nichž se vojenská kamufláž postupně vyvinula. Tomáš Chorý přitom není jen ‚historikem kamufláže‘, ale rovněž aktivním tvůrcem maskovacích vzorů a technik. Ve své knize i svých přednáškách tak dokáže velmi atraktivní formou přiblížit, jak je kamufláž pozoruhodným a neustále se vyvíjejícím odvětvím, do něhož výrazně promlouvá malířství, sochařství, architektura a dnes i moderní technologie,“ říká Tomáš Franta, vedoucí marketingu a distribuce Vydavatelství UP, kde kniha Tomáše Chorého v loňském roce vyšla. U příležitosti vydání knihy přinesl Žurnál Online s jejím autorem rozhovor, který si můžete přečíst zde.

Sobotní přednáška Tomáše Chorého

Spisovatel Tomáš Chorý během své přednášky v Pevnosti poznání, která se uskuteční v sobotu 21. srpna ve 14 hodin, přiblíží nejen design a chronologický vývoj tvarů a barev kamuflážních vzorů, ale rovněž nastíní budoucnost vojenského maskování či představí překvapivé možnosti využití kamufláží.

V programu bude přitom nejen přednáška a panelová výstava, ale také řada interaktivních aktivit pro malé i velké návštěvníky, které jim konkrétně ukážou, na jakých principech takové maskování a kamufláž fungují. „Lidé se mohou těšit i na ukázku moderních nafukovacích atrap vojenské techniky, jež budou umístěny v areálu Korunní pevnůstky,“ láká na akci hlavní organizátor Tomáš Arnold z Pevnosti poznání.

Novinky na téma kamufláže v expozicích

Technici pevnostních dílen vyrobili například dřevěný model československého obrněného automobilu vz. 30 z třicátých let 20. století v jednolité barvě, který umístili do modelu krajiny. „Exponát kontrastínování zase ukáže princip, jenž se v přírodě vyskytuje u většiny živočichů a slouží k lepšímu splynutí s přírodou. Zajímavé budou také dřevěné skládačky ve tvaru zvířat nebo sada předmětů z 3D tiskárny, která ukazuje různé tvarové optické iluze v závislosti na úhlu pohledu pozorovatele,“ doplňuje Tomáš Arnold.

V expozici Světlo a tma si zájemci zkusí vidění pomocí termokamery. Poznají funkci termofólie nebo se pokusí splynout s přírodou. V Živé vodě se seznámí s různými způsoby a účely maskování zvířat v přírodě, které jim v rámci zábavného workshopu, určeného především dětem, ukážou nadšení animátoři. V rámci této aktivity se seznámí i s živými zvířaty. V kreativní dílně si vyrobí STEM motýla za pomoci monotypie. V Laboratoři poznání se zase mohou těšit na chemické pokusy a optické efekty.

Centrum popularizace PřF UP sídlí v unikátně zrekonstruované, památkově chráněné budově velkého dělostřeleckého skladu z roku 1857. Prostřednictvím expozic, kreativních dílen, laboratoře a digitálního planetária zde zaměstnanci a studenti univerzity zábavnou a hravou formou přibližují dětem i dospělým vědecké poznatky i historická fakta. O letních prázdninách má otevřeno každý den – ve všední dny od 9 do 17 a o víkendech od 9 do 18 hodin. Více na www.pevnostpoznani.cz.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

V Uměleckém centru se uskuteční mezinárodní workshop střihačů dokumentárních filmů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 16/08/2021 - 13:00

Asi půl roku trvá, než střihači dokumentárních filmů přivedou snímek od takzvaného rough cutu k jeho finální verzi, a to včetně festivalové strategie a marketingového plánu. Tomu, aby byl film dobře odvyprávěný a pro diváky zajímavý, se bude věnovat chystaný dok.incubator, mezinárodní workshop střihačů dokumentárních filmů. V Uměleckém centru Univerzity Palackého začne 21. srpna.

Dok.incubator je prestižní workshop určený filmovým dokumentaristům. Ti každoročně absolvují tři takové dílny, chystaná olomoucká bude v pořadí druhá z nich. K prezentaci jsou připraveny projekty filmařů ze Skandinávie, jižní a východní Evropy i z Latinské Ameriky, které se zabývají společenskými i osobními tématy, jakými jsou mezinárodní adopce, práva zvířat, nefunkčnost systému nebo rostoucí propast mezi generacemi. Do regionálních workshopů pak dok.incubator vybral čtyři české a čtyři slovenské projekty.

„Kromě řady zahraničních lektorů a expertů na dokument přijede i spousta mezinárodních hostů, mezi nimiž jsou například zástupci prestižních filmových festivalů, sales agenti i novináři. Z českých projektů budí velká očekávání například snímek o lezci Adamu Ondrovi nebo dokumentární opera Kapr Code,“ uvedla za organizaci dok.incubatoru Tereza Vacková. Doplnila, že do Olomouce zamíří i selektoři prestižních festivalů, aby dokončované evropské i české snímky exkluzivně zhlédli a vybrali to nejlepší do svých soutěží. „Do soutěžních sekcí budou na workshopu hledat filmy například Ania Trzebiatowska ze Sundance, Sergio Fant za Berlinale, Jose Rodriguez z Tribeca Film Festivalu nebo Mads Mikkelsen z festivalu CPH:DOX.“

Většina z prezentovaných filmů jsou debuty startujících filmařů. Podle organizátorů olomouckého workshopu je velkým úspěchem, že zástupci velkých filmových festivalů poletí přes půl světa, aby se dok.incubatoru v UC UP zúčastnili. Každý rok je na workshopu vybráno osm nejlepších ze zhruba stovky přihlášených projektů. Ty vždy čeká pět měsíců intenzivního mentoringu a práce na vývoji filmu, než ho mohou pustit selektorům prestižních festivalů.

Intenzivní práce se však podle zakladatelky dok.incubatoru Andrey Prenghyové filmařům vyplácí. Podle ní totiž není výjimkou, že se filmy z tohoto workshopu dostanou na sedmdesát a více festivalů a cestují po celém světě. „Velkou roli zde hraje i inovativní formát workshopu. Filmaři se zamýšlejí nejen nad vyprávěním a obsahem svých filmů, ale mohou o tom diskutovat s třiadvaceti odborníky různých profesí, od marketingu až po distribuci,“ shrnula.

Do organizace srpnového dok.incubatoru, který obsadí mnohé konviktní prostory, jsou zapojeni také studenti katedry divadelních a filmových studií FF UP. Řada učeben a sálů se stane střižnami tvůrců, v nichž budou pracovat ve skupinách po třech. Některé místnosti se promění v prostory, kde budou tvůrci svá díla i konzultovat. Filmový a Divadelní sál, také Kaple Božího Těla pak poslouží k projekcím filmů sestříhaných během workshopu. Během něj obdrží tvůrci snímků i vyjádření k dílu, které vytvořili, a to od zahraničních industry hostů (distributorů, festival reprezentatnů, sales agentů). Mezinárodní workshop střihačů dokumentárních filmu dok.incubator se v UC UP uskuteční ve dnech 21.–29. srpna. Více ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Letní Flora univerzitní: Za vizuálem stojí absolventi, program doplní Pevnost poznání a Zaparkuj

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 16/08/2021 - 08:00

Letní etapa olomoucké Flory tentokrát připomene léčivou moc přírody i dávné visuté zahrady. To jsou hlavní motivy květinové expozice, která od 19. do 22. srpna zaplní na výstavišti pavilon A. Součástí hlavní expozice, inspirované Visutými zahradami Semiramidinými, budou i tekoucí proudy vody, kaskádovité záhony plné květin a tisíce léčivých rostlin. Atraktivní čtyřdenní program zpestří i Univerzita Palackého, která zajistí odpočinkovou zónu Zaparkuj i zábavnou vědu s Pevností poznání.

„Letošní letní etapa Flory Olomouc nese podtitul Souznění s přírodou. V dnešní uspěchané době chceme návštěvníkům ukázat, co dobrého příroda lidem nabízí a jaký blahodárný vliv na ně může mít,“ uvádí Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora. A právě motivy přírody a starověku využila při tvorbě letošního pastelového vizuálu akce dvojice absolventů výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP Věra Kopková a Jiří Dosoudil, kteří vystupují pod jménem Chaoscompany.art a mimo jiné stojí i za úspěšnou grafikou webu univerzitnimesto.cz, s nímž univerzita zabodovala v prestižní PR soutěži Lemur.

Pevnost poznání láká na rostlinné pokusy

Již tradiční místo v doprovodném programu výstavy má Pevnost poznání. „Návštěvníky seznámíme v sobotu a v neděli s naším výukovým programem Labyrint smyslů, kdy se budeme věnovat chuti. Zájemci si budou moct vyrobit cukrovou duhu a prokázat, v jakých potravinách či materiálech je přítomen škrob,“ dodává mluvčí centra Martina Vysloužilová. Na stánku se animátoři Pevnosti zaměří i na trávicí enzymy, kdy si návštěvníci budou ověřovat účinek enzymů z ovoce a zeleniny ve zkumavkách a díky enzymům z kvasinek nechají vybuchnout sopku.

Zaparkuj láká na hry, posezení i slackline

Po celou dobu trvání Flory se mohou návštěvníci těšit hned vedle pavilonu A na odpočinkovou zónu plnou her a netradičního posezení a poležení v režii univerzitní iniciativy Zaparkuj. V jejím stánku si budou moci bezplatně zapůjčit deskové hry, deky a podsedáky nebo sportovní vybavení od badmintonu až po pétanque. Odpočinek pak naleznou v sedacích vacích a lehátkách, zatímco děti zabaví omalovánky, pexesa a hry pro ně určené, včetně slackline a přírodovědných pohádek pro ty nejmenší.

Jednou z novinek letošní letní etapy je prezentace Ovocnářské unie České republiky a Zelinářské unie Čech a Moravy. Připomenou, že rok 2021 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok ovoce a zeleniny. Areál Výstaviště Flora bude pro návštěvníky letní etapy otevřený od čtvrtka 19. do soboty 21. srpna vždy od 9 do 18 hodin, v neděli 22. srpna pak od 9 do 17 hodin.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Ohlédnutí za Tokiem: Fandění místních bylo na olympiádě vzpruhou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 14/08/2021 - 08:00

Na olympijských hrách v Tokiu reprezentovali Českou republiku i dva sportovci z Univerzity Palackého – plavkyně Barbora Janíčková a šermíř Jakub Jurka, oba spojení s fakultou tělesné kultury a přírodovědeckou fakultou. Jak si užili atmosféru největší světové sportovní akce, která ale byla kvůli epidemii covidu-19 v mnohém jiná než obvykle, a naplnily se jejich sny a očekávání?

„Bylo to krátké. Mrzí mě, že jsem neměla možnost vidět některé další sporty, semifinále, finále, to člověka vždycky nabudí. Náš závod se plaval hned první den,“ říká Barbora Janíčková, která byla členkou české štafety na 4x100 metrů volným způsobem. V Tokiu strávila kvůli proticovidovým omezením všeho všudy tři dny.

Alespoň kousek olympijské atmosféry ale i tak nasát stihla. „Když jsme poprvé přijeli do olympijské vesnice a procházela jsem ulicí, kde měl každý stát svoji vlajku, chodili tam další sportovci, tak tam mi to poprvé došlo – já jsem fakt na olympiádě,“ vzpomíná plavkyně SK UP Olomouc, svěřenkyně Dušana Viktorjeníka z katedry sportu FTK, která si účast v Tokiu vybojovala doslova na poslední chvíli na konci června. A i když česká štafeta nakonec nepostoupila z rozplaveb, bere to i přes smršť internetové kritiky s nadhledem. „Vždyť jsme startovaly na olympiádě, kde se utkávají ti nejlepší z nejlepších! Podaly jsme momentálně nejlepší možný výkon a můžeme se z toho poučit pro příště. A jsem ráda, že při štafetě z holek spadla nervozita před jejich individuálními starty,“ dodává Barbora Janíčková.

To kordista Jakub Jurka si Tokio díky dřívějšímu příletu užil o něco více. A bohužel i proticovidových opatření. Slavnostní zahájení strávil s otcem – trenérem kvůli pozitivním případům v české výpravě na izolačním hotelu. „Pozitivní na tom bylo, že jsme se tak při cestách na tréninky více podívali po Tokiu a kdekoliv jsme projížděli, všude na nás mávali, přes překladače v mobilech nám psali povzbudivé vzkazy. V hotelu nás zase překvapila jedna místní rodina s malým chlapcem, když vyšli na balkon, vyvěsili tam českou vlajku s nápisem ‚Češi do toho‘ a ten kluk na nás mával krtečkem. To byla v té situaci určitě vzpruha,“ přibližuje.

Jakub Jurka účastí v Tokiu navázal na svého dědu, který šermoval na hrách Montrealu a Moskvě a byl prohlášen českým šermířem století. Bohužel vypadl hned v prvním kole turnaje, když jej porazil domácí Kazujasu Minobe. „Celou dobu jsem prohrával, podařilo se mi ale pak dotáhnout skóre na 14:14 a nakonec rozhodl jediný šťouch. To se v šermu stává. Neprosadil jsem se tak, jak jsem chtěl, možná bylo minus, že jsem se nemohl na místě rozhýbat tak, jak jsme měli v plánu. Děda mi to řekl jednoduše: Měl jsi na to a mohl jsi stejně tak vyhrát jako prohrát. Bylo to o fous. Je to tvoje první olympiáda, budou další, tohle ber jako dobrou zkušenost,“ popisuje šermíř Dukly Olomouc.

„Byl jsem nejmladší na turnaji, vyhrál kluk, kterému je 25. To mi bude na olympiádě v Paříži, takže je to jasné,“ uzavírá Jakub Jurka s úsměvem.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Středoškoláci z různých koutů České republiky přijedou na univerzitní letní školu filozofie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 13/08/2021 - 08:00

Letní škola filozofie Aletheia, kterou již čtvrtým rokem organizuje katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, letos oslovila rekordní počet středoškoláků. Za přísných hygienických opatření se jejího třídenního programu zúčastní asi čtyřicet studentů středních škol z celé republiky.

Zajímavá témata z několika filozofických disciplín. Takový je stěžejní obsah Letní školy filozofie Aletheia. Letos se bude věnovat filozofii mysli, a to jak z historické, tak současné perspektivy, argumentaci, aktuálním etickým problémům – především vylepšování člověka – a také vztahu filozofie a umění. Přednášky a cvičení doplní prohlídka Muzea umění Olomouc v rámci probíhajícího Trienále SEFO 2021.

„Naše letní škola je určena středoškolským studentům, kteří už dovršili osmnácti let, a jsme moc rádi, že se nám každý rok i studenti, kteří se letní školy už jednou zúčastnili, vracejí. I z toho důvodu se snažíme každý rok vytvořit originální program, který by studenty zaujal a zároveň je přístupnou formou seznámil s různými podobami filozofie,“ uvedla za organizátory školy Petra Chudárková z katedry filozofie FF UP. Zdůraznila přitom, že škola letos přivítá čtyři desítky mladých lidí, kteří do Olomouce přijedou z různých koutů České republiky. Je to nejvíc v její historii.

Všichni studenti musí s odkazem na aktuální hygienická opatření předložit hned po příjezdu jeden z potřebných dokumentů. Buď se prokážou potvrzením o očkování proti covidu-19 s tím, že od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo 14 dní, v případě jednodávkového schématu je požadován rovněž čtrnáctidenní odstup. Druhou variantou je předložení potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech, třetí takzvanou vstupenkou do letní školy je potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, který není starší víc než 72 hodin, nebo PCR testu, jenž není starší víc než sedm dní.

Přednášky a cvičení, jejichž cílem je umožnit studentům předposledních a závěrečných ročníků středních škol seznámit se s filozofií přístupnou formou, navázat kontakty se svými vrstevníky a v neposlední řadě poznat univerzitní prostředí a město Olomouc, se uskuteční v prostorách Filozofické fakulty UP v Křížkovského ulici 12. Účastníci letní školy obdrží v jejím závěru certifikát o absolvování. Letní škola filozofie Aletheia se uskuteční od 17. do 19. srpna. Program ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Projekt GloKnoCo poukazuje na potenciál sportu při sociálním i kulturním rozvoji

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 12/08/2021 - 08:00

Sport nejenže posiluje tělo a ducha, ale může také sehrát důležitou roli při sociálním a kulturním rozvoji či řešení závažných společenských problémů. Poukázat na tento zatím málo využívaný potenciál sportovních aktivit má za cíl tříletý projekt Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative (GloKnoCo), do kterého je zapojena katedra rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty společně s fakultou tělesné kultury.

„Studentům chceme ukázat, jak lze prostřednictvím sportu pracovat s tématy, jako je například chudoba, ekologie, sociální vyloučení, nemoci či humanitární katastrofy. Projekt využívá toho, že děti i dospělé baví hýbat se a sportovat. Pomocí sportovních aktivit se mohou pod vedením lektorů dozvědět více o uvedených tématech. Zatímco někdy je samotná účast částečným řešením problému, dostává děti pryč ‚z ulice‘, jindy se zase účastníci v rámci pohybových her možná řešení teprve učí. Sport tak svým dílem přispívá k sociální změně ve společnosti,“ uvedla Simona Šafaříková z katedry rozvojových a environmentálních studií, která se na projektu podílí.

Vybraní studenti se s danou problematikou seznamují po teoretické stránce a posléze také v praktických workshopech. V mezinárodních týmech navrhují fiktivní sportovně rozvojové projekty pod vedením neziskových organizací. Letošní konference, která se kvůli pandemii koronaviru uskutečnila online formou, se zúčastnil i Daniel Rybníček z katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP. „Účast na projektu GloKnoCo mi přinesla mnoho nových znalostí a zkušeností. Bylo velmi zajímavé vidět odborníky z Univerzity Palackého i zahraničních univerzit a také představitele neziskových organizací, jak využívají sport pro rozvoj a naplnění agendy Cílů udržitelného rozvoje i snižování nerovnosti uvnitř i mezi zeměmi. Byly nám představeny konkrétní příklady z celého světa i konkrétní nástroje, které organizace používají k vyřešení daných problémů. Semináře provázely zajímavé a kreativní skupinové aktivity, kde jsme se pokoušeli vytvářet nové scénáře a projekty, které by mohly být uplatněny v praxi sportu pro rozvoj,“ vysvětlil student.

Partnery projektu jsou kromě Univerzity Palackého britská University of Brighton a německá Paderborn University a také několik organizací působících v oblasti sportu pro rozvoj. „V neposlední řadě se v rámci projektu snažíme o přiblížení a spolupráci akademického a neziskového sektoru. Jinými slovy, výzkumníci na univerzitách disponují mnoha daty a obecnými informacemi o problematice sportu a rozvoje, zatímco neziskové organizace pracují v terénu a uvádějí konkrétní projekty do praxe. Propojení těchto dvou skupin a vzájemné sdílení informací a zkušeností není zdaleka samozřejmostí. Tuto debatu bychom rádi v rámci projektu nastartovali a dále posilovali,“ dodal hlavní vedoucí projektu na UP, Arnošt Svoboda z FTK.

Další informace o projektu najdete zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzitní talenty představí speciální publikace

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 11/08/2021 - 08:00

Nadaným studentům, zaměstnancům i absolventům nabízí zajímavou příležitost Univerzita Palackého, která vydává prestižní katalogy prezentující inovativní tvůrce v oblasti designu. K dosavadním knihám, představujícím autory z celého olomouckého regionu, by měla přibýt speciální edice zaměřená na talenty spojené právě s univerzitou.

Zájemci o design v celé jeho šíři se už mohli seznámit hned se dvěma rozsáhlými publikacemi, které Univerzita Palackého v předchozích letech připravila (najdete zde). „Chystaná speciální edice katalogu, která je součástí připravovaného konceptu Creative University, se zaměří na talenty bezprostředně spjaté s Univerzitou Palackého, ať už jde o studenty, akademiky, zaměstnance, případně doposud nepublikované absolventy,“ říká Petr Bilík, jenž byl pověřen koordinací kreativních odvětví na UP.

Kdo tedy chce svá díla zdarma představit v tištěné i elektronické verzi nového katalogu, má právě teď ideální příležitost. „Máte zájem prezentovat svoji práci nebo máte tip na kreativní osobnosti ve svém okolí? Ozvěte se, prosím, s odkazem na portfolio (stačí fotografie, ukázky práce) na e-mailovou adresu creative@upol.cz, a to nejpozději do 15. září 2021, ideálně ale co nejdříve,“ vyzývá univerzitní talenty editorka katalogu Michaela Jendřejková.

Jak připomíná, oblast designu je velmi široká. Katalog tak bude zahrnovat užitý, průmyslový a grafický design, architekturu, tradiční řemeslné práce, šperkařství, fotografii, digitální marketing, příklady sochařství a malby a další obory, které mají výrazný autorský vklad. Může jít o komerční i ryze soukromé aktivity.

Z přihlášených prací budou editoři vybírat přibližně dvacet návrhů, jejichž autoři budou následně obesláni s textovou a grafickou matricí, kterou je potřeba naplnit.

Tištěný katalog by měl být vydán v příštích měsících a bude distribuován partnerským institucím, jako je Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Hospodářská komora, CzechInvest apod. Stejně jako předchozí díly bude i tato novinka k dispozici zdarma na různých distribučních místech včetně univerzitního obchodu UPoint.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Půlmaraton ovládne Olomouc, UPoint nabízí běžcům tričko se slevou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/08/2021 - 08:00

V netradičním termínu, s nižším počtem startujících, s ohledem na aktuální protiepidemická opatření a za podpory Univerzity Palackého se již tuto sobotu 14. srpna uskuteční jedenáctý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. U příležitosti běžeckého svátku připravil univerzitní obchod UPoint nejen pro účastníky z univerzity zajímavé akce.

„Stejně jako v minulých letech je Univerzita Palackého hrdým partnerem Olomouckého půlmaratonu. Letošní ročník je sice chudší o některé doprovodné aktivity, na nichž jsme se tradičně podíleli, ovšem i tentokrát jsme pomohli s hledáním dobrovolníků pro zajištění závodu a vítězové mezi cenami najdou i pozornosti s logem naší univerzity,“ uvedl Ondřej Martínek z Oddělení komunikace UP.

Startovní výstřel půlmaratonu zazní na Horním náměstí v 19 hodin, o dvě hodiny dříve vyběhnou do olomouckých ulic účastníci rodinného běhu. Aby byli mezi stovkami běžců jasně rozeznatelní účastnici z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého, přichystal pro ně univerzitní obchod UPoint 25% slevu na tričko ze sportovní kolekce sUPport.

„Tato akce pro běžce z univerzity platí v tomto týdnu až do sobotního závodu oproti předložení potvrzení registrace k běhu nebo startovního čísla. A protože chceme naše závodníky vidět, vyhlašujeme zároveň soutěž o poukazy v hodnotě 200 Kč na další nákup v UPointu. Vyfoťte se v univerzitním triku během závodu, sdílejte fotku na Instagramu v příspěvku nebo story a označte při tom profil UPointu,“ vyzvala vedoucí univerzitního obchodu a informačního centra Anna Jánská.

Zajímavé nabídky ale v UPointu čekají nejen na sportovce z univerzity. „Všichni účastníci závodu získají možnost nakoupit celou kolekci sUPport se slevou 20 %. Promo kód, sloužící také k nákupu na e-shopu, získají na letáčku při vyzvednutí startovního čísla,“ dodala Jánská.

Zájemce jistě potěší i „půlmaratonské knihkupectví“, výběr knih se sportovní tematikou, který UPoint připravil ve spolupráci s Vydavatelstvím UP. Najdou v něm publikace věnující se například zásadám správného strečinku, posilování, mentálnímu tréninku nebo stravování. Studenti a zaměstnanci UP na ně mají 10% slevu. Kdo si však nestihne vybranou literaturu koupit do startu půlmaratonu, nemusí zoufat, knihy budou k dostání i později ve Skriptárně v budově Zbrojnice na Biskupském náměstí.

UPoint v domě U Černého psa na Horním náměstí je běžně otevřený v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Během půlmaratonské soboty bude mít mimořádně otevřeno, a to v době od 12 do 19 hodin.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Fyzici pomáhají otevírat brány do nového světa ne-Gaussovských kvantových operací

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/08/2021 - 08:00

Prolomení dalších bariér dosud bránících ovládnutí kvantového světa oscilátorů umožní návrhy dvou klíčových operací pro experimenty se zachycenými chladnými ionty a supravodivými obvody, které připravili kvantoví fyzici z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého spolu s kolegy z Dánské Technické University (DTU).

Jejich výzkum může najít významné uplatnění například při konstrukci budoucích kvantových počítačů. Vzájemně se doplňující výsledky těchto kvantových experimentů byly nedávno publikovány v prestižních časopisech Quantum Information ze skupiny časopisů Nature a Physical Review Letters, který vydává Americká fyzikální společnost.

Vědci z Přírodovědecké fakulty UP a DTU přišli s návrhy, které umožňují generovat velmi stlačené stavy atomových a mikrovlných oscilátorů. Zároveň rozšiřují stavy těchto oscilátorů na výrazně komplexnější superpozice mnoha takových stlačených stavů. Tyto podivné souhrnné superpozice jsou známé jako GKP kvantové stavy. Název je odvozen od jmen světoznámých profesorů D. Gottesmana, A. Kitaeva a J. Preskila, kteří stáli u jejich objevu. GKP kvantové stavy otevírají nejen novou úroveň kvantové senzoriky, ale především umožňují kvantové kódování oscilátorů a dosažení tolik potřebné tolerance vůči chybám způsobeným všude přítomnými malými ztrátami energie. Tyto návrhy jsou nyní předmětem experimentálních testů v zahraničí i ve společných laboratořích katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP a ÚPT AV ČR.

„Naše práce představuje důležitý krok ve vývoji nových protokolů pro generování neklasických stavů mikrovlnných polí a zachycených iontů směrem ke konstrukci kvantových počítačů a dalších kvantových technologií. Bylo to možné díky těsné a plodné spolupráci se skupinou profesora Radima Filipa z Přírodovědecké fakulty UP,“ komentoval experimenty s chycenými chladnými ionty a supravodivými obvody profesor Ulrik Lund Andersen z DTU, který stojí v čele velkého dánského vědeckého centra bigQ.

Velký podíl na publikaci výsledků experimentů ve dvou prestižních časopisech patří talentovanému studentovi Jacobovi Hastrupovi z dánského DTU a také zkušenému postdoktorandovi Kiminu Parkovi z katedry optiky přírodovědecké fakulty, který vyvinul základ metod založených na nových kvantových interakcích kontrolujících amplitudy oscilátorů pomocí superpozice kvantových bitů. Tato interakce byla v minulosti využívána ke konstrukci základních bran mezi kvantovými bity pro budoucí digitální kvantové počítače. Díky jejímu technickému rozvoji je v současnosti výhodná i jako klíčová brána pro operace na oscilátorech. Je pojmenována po Isidoru I. Rabim, jednom ze zakladatelů kvantové fyziky.

Sériovým opakováním těchto speciálních bran v určitém sledu je možné připravit celou řadu komplikovaných kvantových stavů oscilátorů, které jsou důležitým předpokladem pro budoucí náročné aplikace. První návrhy, které vznikly ještě v Olomouci, ovšem vyžadovaly příliš mnoho opakování. „Kimin Park přešel na svou druhou postdoktorandskou pozici na DTU. V rámci našeho společného projektu výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Jejich možnosti jsou v oblasti ne-Gaussovských stavů a nelineárních operací překvapivě mnohem širší. Teď čekají na experimentální testy s ionty u nás a s mikrovlnnými obvody v USA nebo v Singapuru,“ uvedl Radim Filip.

Kimin Park si spolupráci s kvantovými fyziky z Přírodovědecké fakulty UP a DTU pochvaluje. „Bylo pro mě velmi motivující pracovat s týmem bigQ, a to vzhledem k jeho vysokému nasazení, obětavosti a přátelskému stimulujícímu prostředí. Tato metoda umožňuje velmi kvalitní a efektivní generování stavů nezbytných pro kvantovou korekci chyb v protokolu, který již byl implementován v experimentu skupinou J. Home ze společnosti ETH Zurich,“ podotkl.

Výsledky tohoto projektu jsou podle Radima Filipa výborným začátkem nového EU H2020 projektu NONGAUSS v rámci výzvy Twinning, který koordinuje Univerzita Palackého. V rámci tohoto projektu spojily na následující tři roky své síly týmy Radima Filipa, Ulrika Lunda Andersena a také Juliena Laurata z pařížské Sorbonny.  Na české straně tento výzkum bude pokračovat díky dalšímu novému projektu EXPRO grantové agentury České republiky a také již běžícímu společnému projektu s Yaleovou univerzitou v USA. „Tyto projekty jsou šancí pro naše studenty přiblížit se ke konstrukci a realizaci klíčových elementů špičkových kvantových technologií,“ dodal Radim Filip.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Krypta katedrály sv. Václava ve světle počítačového umění výtvarníka Jana Pamuły

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 07/08/2021 - 07:00

Světelné obrazy, digitální animace a grafické listy zaplnily sakrální prostor dómu sv. Václava v Olomouci. V rámci Trienále SEFO 2021 zde vystavuje až do konce října výtvarník Jan Pamuła, jeden z průkopníků počítačového umění v Polsku.

Jedinečné prostředí dómské krypty umožní návštěvníkovi pomyslně vstoupit do dialogu mezi sakrálním a abstraktním uměním. „Rozhodujícím obdobím pro Pamułův tvůrčí vývoj byla sedmdesátá léta, kdy se začal zabývat geometrickou abstrakcí, do které promítal svůj zájem o filozofii. Od té doby hledá systém, který by vizuálně zrcadlil univerzální zákony přírody. Tyto harmonicky působící obrazy, založené na matematických výpočtech, zároveň vykazují nezaměnitelné koloristické kvality,“ vysvětluje Ladislav Daněk, jeden z kurátorů výstavy z pořádajícího Muzea umění Olomouc.

Dnes sedmasedmdesátiletý umělec se ale nevyhýbá využití nových technologií v umění, které mu pomáhají jeho barevné a tvarové kompozice posunout na další úroveň. „V posledních letech se ve své práci stále více věnuje také využití aktuálních světelných technologií, které mu v kombinaci digitálního zpracování s LED světlem nabízejí nové možnosti vyjádření,“ dodává Štěpánka Bieleszová, spolukurátorka výstavy. „Zatím poslední etapa, která v Pamułovi budí největší emoce, je tvorba lightboxů a digitálních animací,“ doplňuje její kolegyně Helena Zápalková. Výstava je k vidění do konce října.

Jan Pamuła (* 1944) je polský malíř, grafik, autor objektů, vysokoškolský pedagog žijící v Krakově. Je průkopníkem počítačového umění v Polsku. V roce 1980 během pobytu v Paříži vytvořil ve spolupráci s programátorem Philippem Kellerem první sérii počítačových grafik, jejichž principy dodnes rozvíjí v ručně malovaných obrazech. Tyto harmonicky působící obrazy, založené na matematických výpočtech, zároveň vykazují nezaměnitelné koloristické kvality. Souběžně s malířskou tvorbou experimentuje v oblasti objektové tvorby a počítačové grafiky.

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky