Novinky z PřF a UP

Univerzita připravila pro zaměstnance Den zdraví

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 16/09/2021 - 14:00

Dozvědět se něco o svém zdraví, dát si masáž, naučit se zajímavé zdravotní cviky, zopakovat si základy resuscitace, vše na jednom místě, kousek od pracoviště, bez čekání. To a mnohem víc nabídl dnešní Den zdraví pro zaměstnance univerzity.

Preventivní zdravotní programy jsou jedním z oblíbených benefitů. „Péče o zdraví zaměstnanců patří k prioritám našeho zaměstnaneckého programu. Jeho součástí je také nabídka řady preventivních programů, které zajišťují různá pracoviště Univerzity Palackého. Ta nabízejí bezpočet pohybových a rehabilitačních aktivit, které patří ke zdravému životnímu stylu, a já jsem proto ráda, že jsme během Dne zdraví mohli některé z nich představit a zájemci si je s lektory i vyzkoušeli,“ uvedla Milena Kysučanová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů.

Tradičně velký zájem byl na nádvoří Zbrojnice a v prostorách Vydavatelství UP, kde byla jednotlivá stanoviště, o některá ze specializovaných pracovišť, jako například o vyšetření plosek nohou, analýzu složení těla, kontrolu zraku nebo dermatologické vyšetření. Tam zamířila i Markéta Peřinová, sekretářka katedry historie FF. „Jsem ráda, že univerzita tuto akci pro zaměstnance pořádá. Ušetřilo mi to čas. Nemusela jsem nikam daleko jezdit a mohla jsem využít kontroly u paní doktorky,“ pochvalovala si.

Letošní Den zdraví nabídl i jedno nečekané překvapení. Univerzitu Palackého totiž právě ve čtvrtek navštívil Bohdan Pomahač s manželkou Hanou, kteří jsou absolventy naší alma mater (více zde). Světoznámý plastický chirurg si v nabitém programu našel i chvíli, aby si prohlédl jednotlivé stánky a pozdravil se se zaměstnanci a studenty.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita představuje kreativce ze Šumperska a Jesenicka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 16/09/2021 - 12:00

K zásadním impulzům, jak hospodářsky a společensky nastartovat Jesenicko, by mělo patřit využití inovací a kreativity. Že se kreativním tvůrcům, kteří mají často světovou úroveň, daří i mimo velká města, dokládá nejnovější katalog věnující se designu Design III. Kreativní Jeseník/Šumperk z produkce Univerzity Palackého, který představuje špičkové talenty tvořící a podnikající na Jesenicku a Šumpersku. Křest publikace se uskuteční v sobotu 18. září na festivalu Jesnění v Jeseníku a ve čtvrtek 23. září v šumperské Pikole.

Univerzita Palackého se mapováním kulturních a kreativních průmyslů (KKP), které jsou výrazným celoevropským fenoménem, zabývá dlouhodobě. Doposud se ale pozornost zaměřovala na Olomouc a olomoucký region (katalogy Design a Design II ke stažení zde.) „Zatímco v obecném povědomí občas stále panuje stereotyp odloučeného ‚sudetského‘ regionu, rostou tam trendy kavárny, schází se pospolitost a dochází k profilaci nových typů podnikání založených na invenci a jejím technologickém uplatnění,“ říká o Šumpersku a Jesenicku Petr Bilík, který na Univerzitě Palackého koordinuje kreativní odvětví a je jedním z editorů katalogu.

Katalog Design III seznámí čtenáře s prací více než dvou desítek tvůrců, kteří se věnují například truhlářství, uměleckému rytí kovů, kovářství, výrobě unikátních hudebních nástrojů, textilních nebo kožených oděvních doplňků, webovým projektům atd. Představí se například Lucie Bandiková, která je považována za eso v oblasti uměleckého rytectví, nebo firma Vagus, která vyvíjí jedinečné sportovní oblečení a lyžařské vybavení.

Jak editoři katalogu dodávají, cílem je ukázat, že i pro region, který aktuálně nedokáže mladým lidem nabídnout mnoho zajímavých pracovních příležitostí, a trpí tak vylidňováním a postupným ‚odlivem mozků‘, existují možnosti, jak situaci změnit. Je ale potřeba, aby se spojily síly kulturních a vzdělávací institucí, místních samospráv, státní správy, neziskového sektoru, podnikatelů i firem. „Sektor KKP už teď dává v obou regionech obživu několika stovkám lidí, a můžeme jen odhadovat, jaký potenciál v sobě Jesenicko a Šumpersko ukrývají. KKP se vyznačují relativně nízkými vstupními náklady, zpravidla malou ekologickou zátěží a vysokou přidanou hodnotou. Rozhodně má smysl se zabývat jejich rozvojem, tím spíše na místech, kde je o kvalifikovanou a dobře placenou práci nouze. Od podpory kreativity je totiž pak už jen kousek k podnikavosti a k podnikání, což je opět něco, co Jesenicko a Šumpersko urgentně potřebují,“ připomíná další z editorů Kamil Kavka z platformy positivJE.

Křest katalogu, jehož originální grafickou podobu připravilo Vydavatelství Univerzity Palackého, se uskuteční v sobotu 18. září v 15 hodin v jesenickém kině Pohoda v rámci sousedsko-kulturního festivalu Jesnění a ve čtvrtek 23. září v šumperské Pikole.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Pětadvacetileté bádání přineslo knihu o recepci nizozemské a vlámské literatury

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 16/09/2021 - 08:00

Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky Filozofické fakulty UP, vydal v nakladatelství Vlámské akademie věd Academia Press v Gentu prestižní publikaci s názvem Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar. Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling tussen 1848 en 1948. S ohledem na velký zájem je v přípravě i její elektronické vydání.

Kniha s českým názvem Od Siska van Rosemael k Max Havelaar. Recepce nizozemské a vlámské literatury v českém překladu mezi rokem 1848 a 1948 je určena širší veřejnosti, která má zájem o nizozemsky psanou literaturu, respektive o nizozemštinu. Jejím cílem je poskytnout celkový přehled o recepci nizozemsky psané literatuře v českém překladu v daném období.

„Český zájem o tuto literaturu byl probouzen vlámským bojem o uznání a zrovnoprávnění mateřštiny – nizozemštiny – a vlámské literatury v Belgii. Češi v tom poznali vlastní problém s německou kulturou. V druhé polovině 19. století vlámská literatura pomohla spíše doplnit nedostatek kvalitní katolické literatury a v období přechodu z 19. na 20. století byly nové směry v nizozemské a vlámské literatury zajímavé pro české dekadenty i anarchisty. V meziválečném období měli čeští vydavatelé zájem o literaturu, která se mezinárodně dobře prodala – například díla Johana Fabriciuse a Felixe Timmermanse,“ uvedl autor knihy Wilken Engelbrecht.

Podle něj svou roli v zájmu o tuto literaturu sehrála i skutečnost, že se v Čechách překladatelé specializovali na nizozemštinu a skrz PEN-klub měli i kontakty na literárního agenta Vincyho Schwarze.

„V období protektorátu vlámská literatura patřila k těm, které byly povoleny. Byla zajímavá, protože byla venkovská, aniž by byla nacistická. K boomu v překladech z nizozemštiny pak došlo v letech 1945–1948, v té době byly překládány téměř všichni populární spisovatelé. V prozkoumaném období byla čeština po němčině, francouzštině a angličtině jazykem, do něhož se nejvíce z nizozemštiny překládalo,“ dodal Wilken Engelbrecht.

Jeho kniha vyšla v přední sérii Lage Landen Studies (Studie o Nizozemí), v prestižním nakladatelství Academia Press v belgickém Gentu. První náklad v počtu dvě stě padesát kusů byl rozebrán během jednoho měsíce, a to i přesto, že se jedná o více než čtyř set stránkové a nejdražší dílo celé série. Vyjma přehledu o recepci nizozemské a vlámské literatury v němčině v době 1830–1990 od vídeňského profesora Herberta van Uffelena, který vyšel v roce 1993 v předchozí sérii Niederlande Studien, podobné přehledy vesměs neexistují.

Prof. Wilken Engelbrecht je vedoucí katedry nederlandistiky FF UP. Učí jak starší nizozemsky psanou literaturu (před rokem 1880), tak srovnávací mluvnici (důraz na syntax). Od roku 2011 působí i jako externí profesor nizozemského jazyka na Katolické univerzitě v polském Lublinu. Jeho bádání se zaměřuje na recepci nizozemské a vlámské literatury ve střední Evropě, dále na recepci římských autorů ve středověkém školství a na srovnávací mluvnici. V roce 2012 získal prestižní ocenění Důstojník Řádu oranžsko-nasavského od nizozemské královny, letos pak polskou medaili Komise národní edukace. Obě ocenění obdržel za zásluhy v oboru nederlandistiky.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Lumír Kantor daroval fakultě zdravotnických věd resuscitační panenky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 15/09/2021 - 15:00

Čtyři modely pro nácvik resuscitace novorozenců zakoupil Fakultě zdravotnických věd UP primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a člen Senátu ČR Lumír Kantor. Dostál tak svému slibu, který dal na jaře po vyhlášení výsledků děkanské volby coby jeden z kandidátů na děkana fakulty.

„Moje červnová kandidatura na děkana nebyla zbytečná. Dala mi mnoho znalostí stran vysokých škol, jejich provozu a financování. To už teď využívám ve své práci v senátu. Pro sebe tuto misi hodnotím jako úspěšnou a modely-panenky jsou za tím pěknou tečkou,“ uvedl Lumír Kantor na svém facebooku poté, co panenky předal děkanovi Jiřímu Vévodovi a zástupkyním Ústavu porodní asistence FZV UP.

Darované výukové modely lze využít pro nácvik základní resuscitace novorozence, přičemž je možné je připojit k tabletu a simulovat specifické projevy novorozence při dechové a oběhové zástavě.

„Za tento dar patří panu senátorovi velký dík. Modely budou využity pro výuku u všech stávajících studijních programů na naší fakultě, zejména u bakalářského programu Porodní asistence a navazující Intenzivní péče v porodní asistenci a v programu Zdravotnické záchranářství, a také v rámci celoživotního vzdělávání pod Ústavem porodní asistence zaměřeného na rozšíření kompetencí porodních asistentek pracujících v klinické praxi,“ dodal děkan FZV UP Jiří Vévoda.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Výzkumníci z pedagogické fakulty zjišťovali, jak rozumí čeští učitelé médiím

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 15/09/2021 - 11:00

Většina učitelů základních a středních škol považuje mediální výchovu žáků za důležitou. Zároveň ale drtivá část pedagogů sama neprošla žádným mediálním kurzem a nepovažuje za nutné mít mediální výchovu jako samostatný předmět. Tato zjištění přináší unikátní výzkum Český učitel ve světě médií, který uskutečnila Pedagogická fakulta Univerzity Palackého za podpory Nadace O2 a jejího projektu O2 Chytrá škola. Výzkum se konal od února do června 2021 mezi více než dvěma tisíci českých učitelů.

Výzkumníky zajímalo, jak se učitelé základních a středních škol staví k mediální výchově, jak konzumují informace, jakým zdrojům důvěřují, z jakých informačních zdrojů čerpají pro výuku a jak jsou schopni rozpoznat dnes již tradiční témata dezinformací.

Pohled učitelů na potřebu zařazení mediální výchovy do výuky je poměrně kladný. Většina pedagogů (91 %) souhlasí s tvrzením, že je mediální výchova důležitá. „Učitelé se shodují, že v současné době je mediální výchova důležitá, nicméně zároveň ve většině odmítají, že by se měla časová dotace na mediální výchovu zvýšit na úkor jiných předmětů,“ říká Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty UP. „Z našeho výzkumu vyšlo zjištění, že dobrá polovina pedagogů neučí mediální výchovu vůbec a ta druhá polovina jen průřezově v ostatních předmětech, mediální výchovu jako samostatný předmět vyučují pouze procenta učitelů z našeho průzkumu,“ dodává Kopecký.

Zatímco tištěné učebnice jsou stále hlavním médiem fungujícím jako zdroj pro výuku (88 %), online zdroje informací, jako jsou YouTube (86 %), Wikipedia (71 %) či ostatní online platformy, se na ně dotahují. Zejména veřejná video platforma YouTube je v opravdu těsném závěsu. I toto zjištění je argumentem, že práce se zdroji nabývá na důležitosti.

Učitel jako inspirace

Zásadní vliv na to, jak pedagogové předávají své znalosti o mediálním světě studentům, mají jejich osobní zvyky a konzumovaná média. Nejvíce pravidelně čteným periodikem je MF Dnes u tištěných novin (14 %), mezi online zdroji dominuje jeho internetová mutace iDnes (40 %). Druhým ukazatelem, který výzkum sledoval, byla také důvěryhodnost a to, zda by žákům učitelé doporučili dané médium jako zdroj informací. Nejlépe z tohoto hodnocení vyšly Hospodářské noviny (75 %), které by žákům přímo doporučili jako zdroj informací v polovině případů. „Naopak na úplném chvostu jak v pravidelné čtenosti, tak důvěryhodnosti se ocitly bulvární deníky Blesk a Aha!, to může ukazovat jistou idealizaci vlastní osoby z pohledu respondentů, neboť deník Blesk je v celorepublikovém měřítku nejčtenějším deníkem vůbec,“ vysvětluje Dominik Voráč z Centra PRVok PdF UP s tím, že podobná odchylka je u průzkumů běžná a jedná se o průvodní jev.

V průzkumu byli učitelé středních a základních škol dotazováni, aby ohodnotili dezinformační zprávy. Právě schopnost poznat dezinformaci dnes nabývá na důležitosti. „Byť se z průzkumu může zdát znepokojivé, že v průměru je jen 6 z 10 pedagogů schopno bezpečně rozpoznat dezinformaci, nezanedbatelný počet učitelů uvedl, že si nejsou jisti odpovědí a nemohou informaci v daný moment posoudit a ověřit. Což se také dá považovat za odpovědný přístup,“ upřesňuje Dominik Voráč.

Jak školám pomoci?

Přestože učitelé hodnotí mediální výchovu jako důležitou, většinou patří k jejich možnostem jen průřezová výuka v předmětech, které jsou tématu nejblíže, jako je občanská výchova či hodiny informatiky. „Výzkum ukázal, že jen velmi málo učitelů prošlo nějakým školením nebo kurzem v oblasti mediální výchovy. Jsme proto rádi, že můžeme učitelům nabídnout potřebnou podporu a dát jim konkrétní návody a nástroje, jak mediální gramotnost na školách rozvíjet. Na webovém portále www.o2chytraskola.cz mají k dispozici nejen vzdělávací materiály, ale i konkrétní nástroje, které mohou rovnou zařadit do výuky. Školy mohou navíc využít grantové podpory,“ říká Marie Mališková, CSR manažerka z O2.

„V rámci našeho AI centra navíc aktuálně pracujeme na vývoji aplikace, která pomůže s rozpoznáváním stylistických, kontextových a dalších parametrů článku pomocí nejmodernějších modelů strojového učení a uživateli napoví, zdali může daný článek považovat za důvěryhodný,“ dodává Mališková.  

Kompletní výzkumná zpráva Český učitel ve světě médií je ke stažení zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Do Olomouce dorazí speciální vlak s informacemi o možnostech studia a pobytu v zahraničí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 15/09/2021 - 10:00

Pět měst, pět vlakových nádraží, pět dnů nabitých informacemi o studiu, stážích a dobrovolnictví v zahraničí. Na festivalu mezinárodního vzdělávání Příští stanice svět čekají na mladé lidi workshopy, besedy, soutěže a každý večer i porce muziky. Speciální vlak dorazí v pátek i do Olomouce. Program začíná v 15 hodin.

Akci připravil Dům zahraniční spolupráce, což je česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, která se stará o více než dvě desítky evropských programů a sítí, jako je Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity. Jejím cílem je pomáhat při rozvíjení kvalitního mezinárodního vzdělávání v ČR. Spolupracuje s českými univerzitami, firmami, neziskovkami a odborníky. Festival Příští stanice svět anoncuje start nového období programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. V Olomouci bude speciální vlak stát v pátek na první koleji za budovou hlavního nádraží, hlavní stage s registrací bude na prostranství před krajským úřadem.

V programu, který začíná v 15 hodin, je například beseda se studenty, kteří vyjeli jako dobrovolníci do Řecka a Itálie, nebudou chybět ani informace o možnosti výjezdů na stáž nebo studijní pobyt do zahraničí. Své triky a tipy, jak přežít v cizině, představí zájemcům zástupci studentské organizace Erasmus Student Network, řeč bude i o udržitelném cestování a naopak, zahraniční studenti publiku prozradí, jak zvládali kulturní šok po příjezdu k nám. Spousty praktických informací doplní bubenická show či koncert kapely Bert & Friends.

Vstup na festival je zdarma, ale jak připomínají organizátoři, jen je třeba se nejprve registrovat, aby bylo možné dodržet všechna protiepidemická opatření. Registrace je možná na místě nebo i předem zde.

Pořadatelé budou při vstupu vyžadovat:

● PCR test ne starší než 7 dní
● Antigenní test ne starší než 72 hodin, provedený v certifikované laboratoři
● Očkování proti covidu-19 (14 dnů po druhé dávce)
● Doklad o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech

Na festivalu budou zavedena bezpečnostní opatření dle aktuálních nařízení.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Na děkana filozofické fakulty kandiduje Jan Stejskal

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 15/09/2021 - 08:00

Jediného kandidáta má děkanská volba na Filozofické fakultě UP. Je jím docent katedry historie a současný předseda Akademického senátu FF UP Jan Stejskal. O tom, zda se v příštím roce ujme vedení fakulty, rozhodnou senátoři na zasedání 13. října. Týden před volbou kandidát představí své vize budoucnosti fakulty na setkání s akademickou obcí.

Zvláštní volební komise AS FF UP v termínu obdržela sedm návrhů na možného děkana, respektive děkanku fakulty pro funkční období 1. února 2022 až 31. ledna 2026. Kromě Jana Stejskala byla navržena i docentka katedry dějin umění a současná proděkanka pro vědu a výzkum Jana Zapletalová, ta však kandidaturu odmítla.

„Nejpozději 30. září budou k dispozici celé akademické obci kandidátské teze. O týden později ve středu 6. října se pak akademická obec sejde v aule na Křížkovského 10, kde od 17 hodin kandidát své teze představí a zodpoví otázky z publika. Pevně věřím, že na shromáždění dorazí co možná nejvíce vyučujících a studujících. Pro ty, kteří přijít nemohou, bude k dispozici online přenos,“ pozval předseda volební komise Michal Nguyen.

Samotná volba nového děkana se uskuteční na zasedání AS FF UP ve středu 13. října ve 13 hodin. Další informace k volbě jsou k dispozici zde, volební zasedání pak bude možné sledovat na webu AS FF UP.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Aktualizovaná UPlikace je chytřejší a nově obsahuje i mobilního průvodce studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 14/09/2021 - 15:11

Univerzitní mobilní aplikace pro správu studia, kterou v současnosti využívá asi třetina všech studentů Univerzity Palackého, je opět o něco chytřejší. Nově obsahuje i původce po univerzitě KudyKam – studenti jej dostávali posledních dvanáct let v tištěné podobě. Mobilní verze obsahuje jak základní informace o studiu, slovníček pojmů a vyhledávání podle klíčových slov, tak praktické tipy či průvodce různými životními situacemi.

Chytřejší, přehlednější a nabitá praktickými informacemi je před zahájením nového akademického roku UPlikace, mobilní aplikace pro studenty a vyučující provozovaná Univerzitou Palackého. S novým akademickým rokem se totiž rozšířila o elektronickou verzi kapesního průvodce KudyKam pro studenty prvních ročníků, která plně nahradila tištěnou podobu informační brožury. „Pro opuštění tištěné verze jsme se rozhodli z vícero důvodů. Svou roli hrály jak náklady na výrobu tištěné verze, tak aspekty udržitelnosti. Nadto jsme pak chtěli vyjít vstříc nejen prvákům, ale i studentům, kteří sice nastupují do druhého či třetího ročníku, ale s ohledem na situaci v posledním roce a půl si studia v normálním provozu příliš neužili,“ říká Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP. Výhodou mobilní verze je i okamžitá možnost aktualizací informací, například sekce odkazující na aktuální pandemická pravidla nebo systém notifikací a aktualit, které UPlikace nabízí. Mimo to byla o aktualizované informace rozšířena i kapitola Průvodce v záložce Studenti na univerzitním webu.

V aktualizované UPlikaci najdou studenti vedle množství praktických rad, přehledů, návodů a nově také popis řešení nejrůznějších situací, s nimiž se během svého studia mohou setkat, ať už jde o vyřízení stipendia, poplatků, nebo časového kuponu na MHD. „Informace v UPlikaci chceme postupně dále doplňovat, mimo jiné o galerie fotografií a screenů u návodů. Dlouhodobým cílem je pak díky Průvodci studenta zvyšovat podíl studentů využívajících aplikaci pro správu studia, a naopak stávajícím uživatelům nabízet postupné rozšiřování funkcionalit,“ doplňuje autor KudyKamu Martínek. Ačkoli je samotná UPlikace k dispozici zdarma uživatelům platforem Android i iOS, KudyKam je v tuto chvíli dostupný jen ve verzi pro Android. Uživatelé iOS se jej však dočkají v řádu týdnů.

UPlikace je od roku 2016 oficiální mobilní aplikací pro studenty a vyučující Univerzity Palackého v Olomouci. Díky ní má uživatel detailní přehled o studiu včetně přehledného rozvrhu, harmonogramu zkouškových termínů nebo interaktivní mapy Olomouce. Studenti si prostřednictvím aplikace mohou zapisovat či odepisovat zkouškové termíny, dostávají ihned upozornění na známku zadanou ve STAGu nebo na uvolnění zaplněného zkouškového termínu. Aplikace byla vyvinuta absolventem přírodovědecké fakulty Lukášem Novákem ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky UP a dnes je její licence poskytována i dalším vysokým školám.

UPlikace je ke stažení na Google Play a iStore.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nejstarší prosné pivo s přídavkem bylin se ukrývalo ve vědru z doby bronzové

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 14/09/2021 - 11:16

Pozůstatky nejstaršího prosného bylinného piva v Evropě s největší pravděpodobností ukrývalo bronzové vědro pocházející z 9. století před naším letopočtem, které v roce 2017 objevil tým archeologů u Kladiny na Pardubicku.  Zbytky obsahu této nádoby z doby bronzové zkoumali vědci z Univerzity Palackého , Masarykovy univerzity v Brně a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří po důkladné analýze odebraných vzorků dospěli k překvapivému závěru, že vědro před třemi tisíci lety sloužilo k vaření prosného piva s příměsí hořkých bylin. Studii o „českém“ pivu z doby bronzové publikoval prestižní anglický časopis Archaeometry.

„Jde o první nález vědra s motivem sluneční bárky z doby bronzové na území České republiky a zároveň je to nejstarší doklad o výrobě prosného bylinného piva v Evropě. V okolních státech bylo sice podobných nádob objeveno už několik, ale až nyní vědci analyzovali také jejich obsah. A výsledky jsou velmi zajímavé. Pravěcí „sládci“ v bronzové nádobě nalezené u Kladiny vařili pivo z prosa, do kterého přimíchávali bylinky,“ komentoval výsledky zkoumání vzorku obsahu vědra archeolog Martin Golec z Filozofické fakulty UP, který se společně s Miloslavem Chytráčkem z Akademie věd ČR ujal archeologického zhodnocení nalezené nádoby.

Bronzové vědro archeologové nalezli na Pardubicku v září 2017, převezli ho do Východočeského muzea v Pardubicích a požádali vědce, aby jim pomohli určit obsah nádoby. Vedoucím celého týmu se stal Jan Jílek z brněnské Masarykovy univerzity a Východočeského muzea v Pardubicích. Chemik Lukáš Kučera z Přírodovědecké fakulty UP následně prokázal, že náplň vědra obsahovala chemický otisk prosa. Jeho kolega Libor Petr z Masarykovy univerzity analyzoval spektrum škrobových zrn odebraných z nádoby. Jaromír Kovárník z Jihočeské univerzity poté dospěl k závěru, že škrobová zrna prošla procesem vaření.

Archeolog Martin Golec a jeho kolegyně Zuzana Golec Mírová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na základě výsledků z přírodovědných analýz vyslovili hypotézu, že nádoba s dvojitým dnem s největší pravděpodobností sloužila v 9. století před naším letopočtem k vaření prosného piva s přídavkem bylin. „Kriticky nelze vyloučit použití směsi na přípravu hořkého kašovitého pokrmu, který by však byl nejspíše nepoživatelný,“ dodala archeoložka.

Bronzové vědro nalezené v roce 2017 u Kladiny prošlo v uplynulých třech letech náročnou konzervací, kterou měly na starost restaurátorky Východočeského muzea v Pardubicích. Nádoba už je připravena k instalaci do muzejní expozice, kterou bude projektovat architektonické studio Evy Jiřičné. „Vědro muselo patřit tehdejším elitám, které připravily hostinu s pivní oslavou ve vrcholném létě, tedy zhruba v období dožínek. Samotná nádoba nese vzácný motiv sluneční bárky, kterou táhnou labutě. Sluneční božstvo sedí uprostřed a nechá se vézt po obloze. O tom ostatně pojednává starý evropský mýtus z doby bronzové,“ dodal Martin Golec.

Chemik Lukáš Kučera, který se na analýze vzorků z bronzového vědra podílel, je dlouholetým domácím pivovarníkem. Rozhodl se proto v domácích podmínkách uvařit prosné pivo s přídavkem bylin podle postupu pravěkých „sládků“. „V minulosti byla piva kvašena tzv. divokými kvasinkami, u nichž je výsledek vždy neznámý. Obecně jsou takováto piva velmi kyselá a chuťově více připomínají víno nebo zkvašený mošt. Můžeme tedy říct, že se pivo blížilo dnešnímu pivnímu stylu lambik, ale oproti němu bylo hořčené bylinami, což zase odpovídá současnému pivnímu stylu gruit. Bohužel neznáme přesný obsah a poměr jednotlivých bylin. Na základě několika senzorických testů jsem však dospěl k vhodné skladbě použitých bylin a pivo se podařilo uvařit,“ uvedl.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vyjde speciální studentský Žurnál UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 14/09/2021 - 09:12

Co je to STAG? Co dělá studentský senátor nebo senátorka? Jak se dostanu z Olomouce do světa? A do jakého spolku se můžu přihlásit? Tyto a spoustu dalších otázek určitě budou mít noví studenti naší univerzity. A právě především pro ně jsme připravili speciální vydání magazínu Žurnál UP/Student, který vyjde tento čtvrtek.

Inspiraci, tipy, rady, to vše nabízí nový Žurnál UP/Student. Je určen především nastupujícím studentům, pro které je náš unisvět zcela nový. Ale nejen jim. Vždyť kolik z letošních druháků opravdu zažilo kvůli pandemii covidu-19 studentský život v Olomouci? Proto jsme nachystali číslo, které naznačí, jak vlastně univerzita funguje a jaké mají studenti příležitosti a šance. A jak jinak než osobním příkladem. Třeba jako v případě studentských senátorů a senátorek. „Příjemně mě překvapilo, že nás studenty berou kolegové senátoři – vážení profesoři a docenti – jako rovnocenné partnery. Hlas studenta má stejnou váhu jako akademika,“ odpovídá například na otázku, co ho na práci senátora překvapilo, Marek Stratilík z právnické fakulty, který je místopředsedou Akademického senátu UP.

V čísle nemůže chybět rozhovor, a kdo jiný by měl studentům představit školu, její přítomnost i budoucnost než rektor Martin Procházka? Jak říká titulek – studenti k němu budou mít dveře otevřené. „Přál bych si, aby se právě studenti zapojovali do života univerzity co nejvíce, aby se o svou alma mater zajímali, aby byli součástí důležitých jednání a jejich hlas byl slyšet. Chci jim jako rektor nabídnout opravdu otevřené prostředí.“

Říká se, že krize člověka prověří, v případě doktorandky Terezy Kalouskové to platí stoprocentně. Právě ona, která pracuje i na zahraničním oddělení, se totiž stala v době lockdownu pomocníkem zahraničních studentů, kteří zůstali ve městě. Její mimořádnou aktivitu vyzdvihl Aspen Institute CE a udělil jí cenu pro mladého lídra střední a východní Evropy. „To je přeci slušnost. Když vidím člověka, který potřebuje pomoct, tak se neotočím a nebudu dělat, že to není můj problém,“ říká Tereza. Její příběh najdete v Žurnále UP. Stejně tak je v tomto speciálním magazínu i portrét Lucie Madleňákové z právnické fakulty. Jak a proč se z aktivní studentky a senátorky stala akademičkou? Dozvíte se.

Dá se skloubit vysokoškolské studium a sport? Na příkladu našich olympioniků plavkyně Barbory Janíčkové a šermíře Jakuba Jurky je vidět, že to lze. Nalistujte si stranu 38 nového čísla. Vystudovat v Olomouci, nasbírat zkušenosti ve světě a pak je zase zúročit na své mateřské univerzitě. To je ve zkratce story naší „udržitelné“ koordinátorky Zuzany Huňkové. Jak by se měla univerzita změnit? A jak se může změnit každý z nás, aby to planeta neměla tak těžké? Zjistíte, když nás budete číst. A pokud vás nepřekvapí „zelená“ uni, tak možná student učitelství výtvarky, který maluje a miluje češtinu, ano. Je totiž z Číny. Seznamte se v magazínu s umělcem, který si říká Han Snow.

V novém čísle toho ale je mnohem víc. Najdete v něm stručné zásady kyberbezpečnosti, zjistíte, že univerzita nejsou jen studenti a akademici, že je nás mnohem, kteří „jsme také UP“ a jsme rádi. Nechybí informace o našich dobrovolnících, stejně jako zkušenost s podporou Nadačního fondu UP. Bude i porce vědy, informace o dění na fakultách, tipy na dobré čtení nebo film. To vše nabídne nové číslo magazínu se studentskou obálkou Jakuba Čermáka.

Magazín bude jako vždy k dispozici na fakultách, v UPointu, v knihovně a především na Zbrojnici v době Meet UPu. 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Zapojte se s Udržitelnou univerzitou do dvou mezinárodních projektů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 13/09/2021 - 15:00

Studenti Univerzity Palackého, kteří se zajímají o dlouhodobou udržitelnost, mají možnost zapojit se do dvou mezinárodních projektů, jejichž cílem je zlepšování kvality života a zmírnění důsledků probíhající klimatické změny. Kromě těchto příležitostí je možné se aktivně podílet na dalších aktivitách Udržitelné univerzity přímo v rámci UP.

Prvním projektem je Urban Greenhouse Challenge, který organizuje nizozemská Wageningen University and Research. Úkolem studentů z celého světa je při této multidisciplinární soutěži vyvinout městskou farmu, která by výrazným způsobem zlepšila kvalitu života obyvatel v jedné ze čtvrtí s nižšími příjmy ve Washingtonu, DC. Měla by umožňovat udržitelnou produkci potravin po celý rok přímo v místě spotřeby a zároveň se přirozeně začlenit do okolního prostředí. Důležité je tedy, aby byl projekt udržitelný nejen po finanční, ale i environmentální, urbanistické a společenské stránce. Autoři vítězného návrhu mohou získat až 10 tisíc euro a jejich práce bude podkladem pro skutečný projekt.

„Wageningen University je podle žebříčku Green metrics nejudržitelnější univerzita světa. Zapojit se do jednoho z jejích projektů proto může být obrovská příležitost, jak se něco naučit, potkat zajímavé a inspirativní lidi a obohatit se o velmi cenné zkušenosti, které vás můžou posunout dále ve vaší vysněné cestě,“ říká koordinátorka udržitelného rozvoje na UP Zuzana Huňková.

 

 

Pokud vás nabídka zaujala, můžete založit vlastní tým nebo se přidat do jednoho z již existujících, a to do 17. října. Více najdete na stránkách projektu, zúčastnit se můžete také online informační schůzky 23. září.

V případě, že byste se raději zaměřili na zmírňování důsledků klimatické změny, přináší vám Udržitelná univerzita nabídku účasti na výzvě Youth Climate Pact Challenge, která je součástí Evropského klimatického paktu. Cílem aktivity je propojovat studenty mezi sebou a zároveň se stakeholdery, kteří jim pomohou nápady realizovat. Mladí lidé v posledních letech naléhavě volají po opatřeních, která by zpomalila změnu klimatu a umožnila společnosti, aby se jí dokázala přizpůsobit. Jsou to totiž právě oni, kteří jí budou nejvíce postiženi, a uvědomují si, že rozhodnutí, která dnes děláme, budou formovat svět, ve kterém budou žít v příštích letech.

„Prostřednictvím Evropského klimatického paktu – iniciativy Evropské unie – se můžete spojit s dalšími mladými lidmi z EU a společně formou nejrůznějších projektů aktivně přispívat k řešení klimatické krize,“ dodává Huňková.

Zapojte se proto do této výzvy i vy, a to buď formou připojení k existující pracovní skupině, nebo vytvořením vlastní. Deadline pro registraci je do 26. září 2021. Úvodní prezentaci k Evropskému klimatickému paktu lze zhlédnout na twitteru zastoupení Evropské komise v ČR.

„Obě tyto iniciativy mají pod palcem renomované organizace, proto vaše zapojení do nich plně podporuji,“ vybízí všechny zájemce Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje na UP.

Pro další možnosti, jak se zapojit do aktivit pořádaných Green office UP a souvisejících s udržitelným rozvojem na univerzitě i v jejím okolí, sledujte web Udržitelné univerzity.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Neškodí nanomateriály živým buňkám? Zjistí to spolehlivé testy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 13/09/2021 - 13:00

Výzkumníci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého ve spolupráci s kolegy z VŠB-TUO a švýcarského vědeckého centra EMPA vyvinuli nový postup pro testování cytotoxicity uhlíkových nanomateriálů, tedy jejich schopnosti poškozovat živé buňky. Vědecké obci nabízejí řešení, které překonává slabiny dosavadních přístupů, a je proto výrazně spolehlivější.

„Uhlíkové nanomateriály se stále častěji uplatňují nejen v průmyslu, ale také v biomedicíně a v oblasti životního prostředí. Proto je testování jejich případné toxicity nesmírně důležité. Ačkoliv je známo, že dosavadní běžné testy toxicity mají své limity a nejsou vždy průkazné, stále je bohužel ve většině prací tato skutečnost opomíjena,“ uvedla jedna z autorek Kateřina Poláková.

Vzájemnému působení nanomateriálů na bázi uhlíku a živých buněk či organismů se olomoucký tým věnuje dlouhodobě. Nyní ve spolupráci se švýcarskými kolegy studovali cytotoxicitu čtyř velmi perspektivních uhlíkových nanomateriálů – uhlíkových teček, grafitického nitridu uhlíku, grafenové kyseliny a kyanografenu.

„Zjistili jsme, že vzájemné interakce uhlíkových nanomateriálů s chemickými látkami, které jsou součástí standardních postupů toxikologických testů, mohou negativně ovlivnit výsledky testování. Získané hodnoty týkající se životnosti buněk totiž nebyly výsledkem působení nanomateriálů vůči buňkám, ale důsledkem ovlivnění fluorescenčních vlastností barviv příslušných testů těmito materiály. Proto jsme v protokolu pro metodu průtokové cytometrie využili více kontrolních vzorků, které nám tyto negativní efekty pomohly odhalit. Na základě dodatečných kontrol jsme tak vytvořili nový postup pro vyhodnocení této metody, který interakci s fluorescenčními barvivy překonává a umožňuje spolehlivé in vitro testování toxicity uhlíkových nanomateriálů,“ objasnil první autor článku Tomáš Malina.

Práce je významným přínosem v oblasti nanotoxikologie. Jedná se o průlomový obor výzkumu, neboť nanomateriály není možné studovat jako běžné chemické sloučeniny především kvůli jejich komplexnímu chování. To se projevuje mnohaúrovňovým vzájemným působením mezi nanomateriály a živými buňkami. 

„Jakýkoli výzkum zaměřený na interakci nanomateriálů s živými buňkami nebo s biologickými systémy je obecně nesmírně důležitý a má silný dopad na budoucí reálné použití nanomateriálů. Uhlíkové nanomateriály, o jejichž využití v řadě oblastí včetně biomedicíny zájem enormně narůstá, by měly být spolehlivě testovány. Náš nově vyvinutý postup jsme chtěli nabídnout celé komunitě uhlíkového výzkumu,“ doplnila Poláková. Práce navazuje na dlouholetý výzkum týmu z CATRIN-RCPTM v oblasti interakce biologických systémů s uhlíkovými nanomateriály různých dimenzí, jako jsou například uhlíkové tečky, deriváty grafenu nebo jeho kompozity s nanostříbrem. Rozšíření vědecké spolupráce otevírá další možnosti pro posuzování bezpečnosti nanomateriálů využívaných v praxi.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Dějiny židů v českých zemích: Kniha o vnímání židovské identity v Česku i typografický unikát

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 13/09/2021 - 08:00

Podnítit a oživit debatu o vnímání židovských identit na našem území a o vztazích s různými menšinami v minulosti i dnes. To je jeden z cílů nové knihy izraelského historika Martina Weina s názvem Dějiny židů v českých zemích: Od Hilsnera ke Slánskému. Přináší přehledné zmapování života židovských komunit v meziválečném období, přibližuje osudy významných židovských protagonistů a rovněž představuje ojedinělý typografický prvek, který neotřelým způsobem vnáší příspěvek do diskuze o židovské identitě – tzv. „střední ž“. Knihu, která je určena široké veřejnosti se zájmem o židovskou tematiku, připravilo Vydavatelství Univerzity Palackého (VUP).

Představení publikace proběhne 23. září v 18:00 na Světě knihy 2021 v Praze. „Už v roce 1984 si Ezra Mendelsohn povzdechl, že historiografii židů z českých zemí zoufale chybí seriózní analytická studie o židovských komunitách v meziválečném období,“ konstatuje Martin Wein hned na začátku své knihy a jasně tak naznačuje, jaký cíl si vytkl. Dějiny židů v českých zemích nicméně nejsou jen českým překladem jeho vysoce odborné monografie History of the Jews in the Bohemian Lands. Wein se totiž po dohodě s VUP a ve spolupráci s překladateli Janem Čábelou, Romanem Sailerem a Ingeborg Fialovou rozhodl adaptovat původní text tak, aby česká verze knihy oslovila i širší čtenářské publikum bez odborného základu.

„Knihu jsme společně s autorem upravili tak, aby lépe vyhovovala potřebám českého čtenáře. Funguje jako faktografická, populárně-naučná kniha, respektive jako jakási exkurze po dějinách židovského elementu především v první polovině 20. století v našem prostoru,“ vysvětluje za překladatelský tým knihy Jan Čábela. „Publikace může sloužit k pochopení česko-německo-židovské problematiky a přiblížit dané období dějin studentům judaistiky, případně studentům historie obecně. Knihu obohacují medailonky, které líčí životní osudy vybraných významných protagonistů daného období,“ doplňuje Čábela.

„O tom, jak obtížné může být pro českou veřejnost pochopení komplexity židovských identit, vypovídá už onen nekonečný a patrně neřešitelný jazykovědný spor, zda v češtině používat velké či malé písmeno ve slově ‚Žid‘ / ‚žid‘,“ uvádí v anotaci ke knize Zbyněk Tarant z katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni. „Rozhodli jsme se proto do této problematiky vstoupit prostřednictvím důvtipného typografického konceptu, který se současně stal symbolem celé knihy,“ doplňuje Aleš Prstek, ředitel VUP.

VUP si nechalo od písmolijny TypeTogether upravit font Edita, do něhož grafička Veronika Burian doplnila znak pro takzvané „střední ž“. Cílem není přepsat pravidla českého pravopisu, ale upozornit na problematiku, které má mnohem hlubší dosah, než by se mohlo na první pohled zdát. „Šlo o zajímavý a neobvyklý požadavek, jak vizuálně převést intelektuální koncept do tvaru písma. Naším řešením bylo sloučit prvky malých a velkých písmen do jednoho,“ vysvětluje autorka neotřelé typografické varianty Veronika Burian.

S novým znakem pracuje sazba celé publikace i její design, vytvořený Markétou Cole ze studia ASKDesigners. „Navrhovat knihu Martina Weina byla radost. Celý koncept stojící na vizualizaci myšlenky středního ž jsem promítla jak do obálky, tak do volby materiálu, a především samotného písma. Při výběru písma jsem kladla důraz na detail a jemné provedení serifů. Font Edita v tomto ohledu splňoval mé představy,“ přibližuje grafickou stránku knihy Markéta Cole.

Kniha vychází za přispění Česko-německého fondu budoucnosti. Vydání bylo umožněno také díky finanční podpoře Nadace Židovské obce v Praze a příspěvku Nadačního fondu obětem holocaustu, hrazenému z dotace Ministerstva kultury ČR. Publikaci je možné zakoupit na e-shopu Vydavatelství UP. Představení knihy za účasti překladatele Jana Čábely i grafičky Martiny Cole se uskuteční 23. září v 18:00 na Světě knihy 2021 v Praze.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Cena Václava Buriana nabídne poezii střední Evropy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 12/09/2021 - 08:00

V Olomouci na podzim opět zazní to nejlepší ze současné středoevropské poezie. Uskuteční se šestý ročník Ceny Václava Buriana Olomouc, akce připravované na počest olomouckého publicisty, básníka a polonisty. Výrazná postava zdejšího kulturního světa a absolvent Univerzity Palackého zemřel náhle v roce 2014. Cena připomíná jeho básnický odkaz i jeho vliv na zdejší kulturu a veřejný život.

Přehlídku pořádá Výbor pro Cenu Václava Buriana, Muzeum umění Olomouc/Trienále SEFO a Český rozhlas Olomouc. Výběr ze soudobé lyriky z Česka, Polska, Slovenska a Německa tradičně garantuje a vybírá mezinárodní porota ve složení Petr Borkovec, Leszek Engelking, Lena Dorn, Ján Gavura a Tomáš Tichák.

V kategorii Za poezii jsou nominováni: Sibylla Vričić Hausmann, básnířka a spisovatelka z Lipska, Silvia Kaščáková, básnířka, překladatelka a textařka vážné, gospelové i populární hudby z Ružomberoku, Ondřej Macl, básník, překladatel, literární kritik, performer a herec z Prahy, a Krzysztof Siwczyk, básník, esejista, literární recenzent, fejetonista a také filmový herec z hornoslezských Gliwic.

Cenu v kategorii Za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu převezme rakouský slavista, novinář, překladatel a spisovatel Martin Pollack z Vídně, vynikající znalec východoevropského kulturního prostoru 20. století.

„Přivítáme také loňské vítěze, které jsme kvůli lockdownu nemohli osobně pozvat, německou básnířku Dagmaru Kraus a vynikající polskou kulturní antropoložku, spisovatelku a zakladatelku prestižního nakladatelství Czarne Moniku Sznajderman,“ říká předseda Výboru pro Cenu Václava Buriana David Voda. Hlavní program – básnické čtení účastníků soutěže a debata porotců – se koná tradičně na sv. Václava od 15 do 18 hodin, tentokrát ve Velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí v Olomouci. Po besedě s Martinem Pollackem a Monikou Sznajderman proběhne vyhlášení výsledků básnické soutěže a laureáta Ceny diváků.

Kromě peněžní odměny a brože získá letos vítěz či vítězka básnického klání pozvání na básnické čtení v rámci Lyrikbuchhandlung na Lipském knižním veletrhu 2022 (ve spolupráci s nakladatelstvím hochroth Leipzig).

Cena Václava Buriana Olomouc navazuje na působení olomouckého novináře, polonisty a básníka Václava Buriana (1959–2014). Porota nominuje čtyři básníky z Polska, Slovenska, Česka a německojazyčné Evropy. Po autorském přednesu vždy veřejně diskutuje a v závěru hlasuje o vítězi, který získává brož a 1000 eur. Prvním laureátem v kategorii Za poezii se roku 2016 stal český básník Milan Děžinský, cenu v kategorii Za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu získal polský bohemista, překladatel a publicista Aleksander Kaczorowski. V roce 2017 si ceny odnesli polský básník a překladatel Tomasz Różycki a slovensko-maďarský vydavatel a publicista László Szigeti. V roce následujícím byly uděleny dvě ceny Za poezii (Polákovi Jarosławu Mikołajewskému a Slovákovi Michalu Habajovi), v druhé kategorii uspěl polský bohemista, překladatel, disident a novinář Andrzej Jagodziński. Předloni získali ocenění berlínský básník a performer Max Czollek a ukrajinský romanopisec, novinář, rocker a bojovník za ukrajinskou demokracii a svobodu Jurij Andruchovyč. V loňském roce ocenění získaly německá básnířka Dagmara Kraus a polská kulturní antropoložka, spisovatelka a zakladatelka prestižního nakladatelství Czarne Monika Sznajderman (1959).

Více o literární tvorbě Václava Buriana najdete na stránce spisovatele.upol.cz.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Jakub Havlíček z FF UP vydal knihu o konceptu náboženství v antropologické perspektivě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 11/09/2021 - 08:00

V prestižním vydavatelství LIT Verlag vyšla kniha s názvem Imagining Religion in the Czech Republic: Anthropological Perspectives. Její autor Jakub Havlíček z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v ní shrnuje výsledky svého dlouholetého bádání.

Jakub Havlíček představuje ve své knize problematiku konceptualizací a kategorizací náboženství v české společnosti. Tematiku se pokouší uchopit v širších souvislostech kognitivních věd, kognitivní psychologie či lingvistiky. Z tohoto hlediska se jedná o první podobně zaměřený badatelský počin, který se zabývá příklady z oblasti náboženství v české společnosti.

První teoreticky zaměřená část knihy se věnuje širším otázkám konceptualizací a kategorizací v kulturní antropologii, psychologii, lingvistice a v kognitivních vědách. Druhá část pak zkoumá religiozitu v českém prostředí, přesněji způsoby, jimiž badatelé tuto tematiku zkoumají, ale třeba i to, jak je problematika náboženství pojímána v rámci českého základního a středního školství.

„Samotné myšlení v obecných konceptech a kategoriích lze považovat za jednu ze základních kulturních univerzálií. Řada badatelů, kteří se v dějinách věd o společnosti a kultuře touto tematikou zabývali, směřuje k překročení dualismu přírody a kultury, mysli a těla. Sledujeme-li bádání kulturních antropologů, lingvistů či kognitivních vědců v historické perspektivě, zjišťujeme, že mnozí se těchto hranic dotýkají anebo se je pokoušejí překročit. Úvahy na toto téma se objevují například v pracích z oblasti kognitivní antropologie, kde autoři jako Brent Berlin, Paul Kay, Scott Atran či Douglas Medin zkoumají otázky kulturně partikulárních a univerzálních rysů v lidském myšlení o konceptech, kategoriích a klasifikacích světa, který nás obklopuje,“ uvedl Jakub Havlíček a vzpomněl i autory z jiných vědních oblastí, jako je právě lingvistika či psychologie.

„Práce těchto badatelů ukazuje, že myšlení o konceptech spojených s kategorizacemi živé přírody, rostlin, zvířat i lidí vykazuje pozoruhodné společné rysy napříč různými sociokulturními prostředími. Ukazuje se, že lidská mysl je disponována k určitým typům zobecňování, které lidem dovoluje smysluplnou orientaci ve světě. Lidé tak například mají jistou tendenci přisuzovat skrytou podstatu či esenci věcem anebo bytostem, s nimiž se setkávají, a tato esence či podstata je pak základem pro konceptualizace a klasifikace věcí i lidí. Výzkumy v oblasti vývojové a kognitivní psychologie například naznačují, že je tento tzv. psychologický esencialismus výrazně spojen právě s uvažováním o konceptualizacích živých bytostí, s myšlením o typech a kategoriích s nimi spojených. To se samozřejmě týká i našeho uvažování o nábožensky vykládaných konceptualizacích lidských identit,“ doplnil.

Podle Jakuba Havlíčka to však neznamená, že jsou lidé nevyhnutelně předurčeni ke stereotypnímu či dokonce předsudečnému uvažování o lidských identitách. Neznamená to ani, že teorie psychologického esencialismu, jak s ní pracují například psychologové Susan Gelman či Lawrence Hirschfeld, je bezvýhradně přijímána všemi badateli. Esencializující myšlení o lidských identitách je podle něj však bezesporu podstatnou složkou lidského uvažování. Patrné je to právě v konceptualizacích identit spojených s náboženstvími.

„Například antropologové Atran a Medin používají v této souvislosti zajímavou metaforu vody proudící po horském úbočí: to, jak se horské pramínky nakonec v údolí spojí do mohutné bystřiny, spoluurčuje velké množství různých faktorů. Tak i naše myšlení o nábožensky vykládaných identitách spoluurčuje řada vlivů, které můžeme označit jako jak ‚kulturní‘, tak ‚biologické‘,“ doplnil vědec z Filozofické fakulty UP.

Doposud se v bádání o náboženství v české společnosti zohledňovaly zejména ty faktory, které bychom mohli označit jako ‚kulturní‘ – historické, politické, či v nejširším smyslu slova sociální vlivy a souvislosti. Ty podle Jakuba Havlíčka nelze pominout. Vedle toho je však třeba vzít v úvahu i další faktory, například různé dispozice lidské mysli.

„Nábožensky vykládané identity nejsou z tohoto hlediska výlučně ‚kulturními konstrukty‘, ale výsledkem mnohem širšího spektra faktorů, které lze označit jak jako ‚kulturní‘ či sociální, tak jako ‚biologické‘. Navíc se ukazuje, že zkoumáme-li způsoby lidského myšlení o nábožensky vykládaných identitách, mnohdy si s touto základní dichotomií ani nevystačíme. Při výzkumu náboženství i při výuce o nich je potřeba brát v potaz poznatky kognitivních věd o mechanismech lidské mysli,“ uzavřel Jakub Havlíček.

Kniha Imagining Religion in the Czech Republic: Anthropological Perspectives je výstupem projektu Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v moderní české společnosti. Vyyšla díky finanční podpoře FF UP.

Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D., působí jako odborný asistent religionistiky a kulturní antropologie na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Vystudoval historii, francouzštinu a religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně, absolvoval stáže na univerzitách v Ósace, Tchajpeji, Vídni, Římě a Honolulu. Ve své odborné práci se věnuje především tematice náboženství ve vztahu k národním a etnickým identitám, náboženství a kulturní paměti, problematice náboženství a vzdělávání a rovněž náboženství a médií. Vyučuje kurzy zaměřené na antropologii náboženství, vizuální antropologii či moderní dějiny v antropologické perspektivě.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Olomoucká Noc vědců představí na sto bodů programu. Tentokrát nejen v centru města

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 10/09/2021 - 12:20

Oblíbená vědecká párty pro celou rodinu po roční pauze opět oživí poslední páteční večer a noc v září. V rámci populární Noci vědců přinesou 24. září bohatý program na téma ČAS nejen fakulty Univerzity Palackého, ale také Fakultní nemocnice Olomouc či Pevnost poznání. Premiérově se představí vědecká centra v Olomouci-Holici nebo Expozice času ve Šternberku.

Bohatý program olomoucké Noci vědců od výstav, přednášek, soutěží, her či tvořivých dílniček přes prohlídky špičkových laboratoří a dalších zajímavých prostor univerzit či nemocnice a atraktivní vědecké pokusy po skateboarding, ochutnávku pokrmů či filmové projekce je tradičně určen všem věkovým kategoriím od dospělých po nejmenší děti. Mimo centrum města bude návštěvníky pohodlně dopravovat speciální autobusová linka.

„Ukazuje se, že téma času je napříč vědními obory velmi atraktivní, což dokazuje jak zapojení všech osmi fakult univerzity a dalších univerzitních jednotek, tak rozmanitost programu. Mezi největší lákadla bude jistě patřit svítící pět a půl metru velký model Marsu před Pevností poznání, filmové projekce v režii Academia Film Olomouc nebo prohlídky běžně nepřístupných prostor ve fakultní nemocnici nebo na lékařské fakultě, kde se podíváme, jak zub času nahlodává kosti,“ vypočítává z programu koordinátor Noci vědců Ondřej Martínek. Academia Film Olomouc například láká hned na tři filmové projekce v aule přírodovědecké fakulty.

Potápěčský reflex i stáří na vlastní kůži

Kromě tradičně nejbohatšího programu na přírodovědecké a pedagogické fakultě, které nabídnou v programu desítky atraktivních stanovišť, workshopů a pokusů popularizujících vědu, by měli návštěvníci věnovat pozornost i ostatním fakultám. V areálu fakulty tělesné kultury se mimo jiné dozví, jak se postupem času u člověka vyvíjí tzv. potápěčský reflex, nebo se budou moci v dílně podílet na největším mistrovském díle s názvem ČAS. Filozofická fakulta naopak láká všechny vědychtivé na možnost vyzkoušet si na vlastní kůži stáří. Simulátor stáří zprostředkuje účastníkům při různých aktivitách pocit limitů, se kterými jsou denně konfrontováni staří lidé. Simuluje ušní šelesty, třesy horních končetin či zrakové vady. Fakulta zdravotnických věd zase přiblíží vývoj ošetřovatelství v čase.

Olomoucká fakultní nemocnice představí návštěvníkům pokrok v medicíně v posledních desetiletích v oblasti transplantací, umělých náhrad nebo robotické chirurgie včetně výstavy historické zdravotnické techniky. Příchozí budou mít možnost prohlédnout si zblízka transfuzní oddělení či se seznámit s návštěvníky velmi oblíbeným systémem potrubní pošty. Nebudou chybět ani výstavy, jako například výstava fotografií Jindřicha Štreita z cyklu Na URGENT!.

Autobusem za CATRIN i do Šternberka

„Novinkou letošního ročníku bude speciální autobusová linka – ta bude v pravidelných intervalech spojovat přírodovědeckou fakultu s Expozicí času ve Šternberku, která se letos do tematického programu zapojila vůbec poprvé,“ dodává Martínek. Ve druhém směru pak usnadní dopravu do areálu CATRIN, Ústavu experimentální biologie a do 3D tiskového centra Vědeckotechnického parku UP v Olomouci-Holici.

Program i pro dospělé

Ačkoliv je Noc vědců zaměřena především na rodiny s dětmi, na své si přijdou i dospělí. Program přímo jim na míru připravuje například právnická fakulta, která zve na dvě přednášky: první na téma častých omylů v současném pracovním právu z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele a druhou o sexuálních deliktech, kde prošla česká právní úprava v posledních dekádách zajímavým vývojem. Až od patnácti let je přístupné také Anatomické muzeum při lékařské fakultě.

Podrobný program včetně registrace na akce je dostupný na www.nocvedcu.cz/olomouc a www.nocvedcu.cz/sternberk.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nenechte si zítra ujít Běh s klokanem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 10/09/2021 - 11:00

Běhání nemusí být jen tvrdá dřina, ale i zábava a relax. Důkazem toho je už šestnáctý ročník krosového běhu pro děti i dospělé Běh s klokanem, který se uskuteční tuto sobotu. Společensko-sportovní akci pořádá přírodovědecká a pedagogická fakulta za podpory Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a olomoucké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

„Pohyb a běhání nemá být povinností, ale zábavou. My se o to snažíme už od roku 2006, kdy se před přírodovědeckou fakultou konal historicky první ročník. Jedná se o společensko-sportovní akci, při níž si mohou děti i rodiče společně užít zábavu a sport,“ uvedl Josef Molnár, který patří mezi zakladatele této sportovní akce.

Letošní ročník odstartuje v 10:00 u Mlýnského potoka v Olomouci-Hejčíně běh dětí, pro které organizátoři připravili trasy od 60 do 1500 metrů. „Dospělí mohou prověřit své síly na tratích dlouhých tři, sedm a devět kilometrů. Prezentace závodníků a start závodů bude probíhat v hospodě U Travise,“ doplnil Josef Molnár.

Běh s Klokanem je součástí Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje a Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Součástí je také doprovodný program, děti si mohou vyzkoušet skládání hlavolamů či skákání v pytli, dospělým účastníkům zahraje hudební sdružení KAPELA 3+n.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

V Olomouci se sejdou špičky hematologie a transfuziologie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 10/09/2021 - 08:00

Olomouc bude ve dnech 12.–15. září hostit II. český hematologický a transfuziologický sjezd, na kterém vystoupí významní pracovníci ve svých oborech nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Finska, Francie a Švýcarska. Na organizaci události se podílejí lékaři, vědci a další odborníci zejména z Hemato-onkologické kliniky Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc a Transfuzního oddělení FNOL. Čestným prezidentem sjezdu je dlouholetý přednosta olomoucké hemato-onkologie Karel Indrák.

„Jde o relativně novou odbornou akci, první sjezd se konal v roce 2018 v Praze. My jsme dostali důvěru jako druzí, protože máme mimo jiné mnohaleté zkušenosti z každoročního pořádání Olomouckých hematologických dnů. Pro naše pracoviště, tedy jak pro kliniku, tak pro transfuzní oddělení, je organizace tohoto sjezdu pocta,“ uvedl přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL a předseda organizačního výboru Tomáš Papajík. Vědeckému výboru předsedá jeho kolega z kliniky Edgar Faber.

Do prostor hotelu NH Collection Olomouc Congress, kde se sjezd uskuteční, zavítá sedm set odborných zdravotnických pracovníků, vedle lékařů také laboratorní analytici, výzkumníci, zdravotní sestry nebo zdravotní laborantky.

„Přednášet budou téměř všichni špičkoví pracovníci ve svých oborech z České republiky, hosté přijedou ze Slovenska, Finska, Francie a Švýcarska. Účast řady zahraničních hostů, především z USA, nemohla být realizována z epidemiologických důvodů. Hodně bude rezonovat téma covidu-19, které se dotklo jak hematologie, tak transfuzního lékařství i problematiky trombózy a hemostázy. Dále to budou nové cílené léčebné přístupy v hematologii a hemato-onkologii, kde došlo k obrovskému pokroku, nejen co se týče nových možností diagnostiky, ale také třeba přesunu péče do ambulantních režimů,“ přiblížil témata sjezdu profesor Papajík.

Během čtyřdenní odborné události budou také prezentována data z praxe, zajímavý workshop pro lékaře i sestry nazvaný Duševní zdraví „nejen“ pro lékaře v 21. století připravil špičkový český psycholog Radek Ptáček. Kromě toho sjezd doprovodí výstava farmaceutických společností a firem zabývajících se zdravotnickou technikou.

Sjezd pořádají Česká hematologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Záštitu nad akcí převzal předseda ČLS JEP Štěpán Svačina a rektoři Martin Procházka z Univerzity Palackého, Tomáš Zima z Univerzity Karlovy a Martin Bareš z Masarykovy univerzity. Další podrobnosti o sjezdu jsou k dispozici zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

První místo na Českých akademických hrách patří Univerzitě Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/09/2021 - 15:00

Devatenáctý ročník Českých akademických her je již minulostí. V úterý našly poslední desítky medailí své majitele mezi atlety, fotbalisty nebo házenkářkami. Do celkového hodnocení škol získali během šesti dnů sportovního zápolení nejvíce bodů reprezentanti domácí Univerzity Palackého. V těsném závěsu druhá skončila Masarykova univerzita a třetí místo v žebříčku patří Univerzitě Karlově.

Závěrečný den her, který po chladnějším ránu opět prosvítilo slunce, patřil zejména atletice, v jejíchž běžeckých a technických disciplínách postupně změřilo síly na dvě stě závodníků. Na stupních vítězů byli nejvíce vidět reprezentanti Českého vysokého učení technického, Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity, několika z nich poblahopřál k úspěchu sám rektor hostitelské UP Martin Procházka.

O body a medaile se bojovalo ale také na beach volejbalových kurtech, kde si nejlépe vedli hráči Univerzity Karlovy, a na fotbalových a házenkářských hřištích, kde si vítězství vybojovali olomoučtí studenti a studentky. Stejně tak bral zlato domácí kuželkář Jaromír Hendrych, v ženské kategorii skončila první Natálie Topičová z Univerzity Pardubice. S krátkou tratí orientačního běhu si ve ski areálu v Hlubočkách nejlépe poradila Eliška Sieglová z Univerzity Karlovy a Petr Horvát z Vysokého učení technického v Brně.  

Žebříčku škol po posledním dni her tak panuje s jedenáctibodovým náskokem před druhou Masarykovou univerzitou hostitelská Univerzita Palackého. Třetí v celkovém hodnocení je Univerzita Karlova a pětici nejúspěšnějších škol doplňují techniky – pražské ČVUT a brněnské VUT.

Olomoučtí vysokoškoláci vybojovali přes osmdesát medailí, téměř o polovinu se postarali plavci a ploutvoví plavci. Jedenáct medailí cinklo domácím v atletice, úspěšní v individuálních disciplínách byli ale také judisté nebo vodáci. V kolektivních sportech ovládly své soutěže zejména ženské týmy – ve volejbalu, florbalu, futsalu a házené.

Nejúspěšnější plavkyně

Nejúspěšnějším reprezentantem, respektive reprezentantkou Univerzity Palackého se stala Barbora Janíčková, která v „klasickém“ a ploutvovém plavání získala osm individuálních (z toho šest zlatých) a tři štafetové medaile. Skromně tvrdí, že takové časy ani nečekala a že medaile ze štafet by nebyly, nebýt skvělého týmu, kterému patří velký dík.

„Plavalo se mi skvěle. Hned týden po příletu z Tokia jsem najela na jednofázové tréninky, které ale byly dosti náročné. Průměrně jsme na soustředění za jeden trénink zvládli naplavat sedm kilometrů a já z toho byla hodně zničená. Neměla jsem sílu, nezvládala jsem dýchat a pořád jsem spala. Asi se nakumulovala únava a pak i stres ze školy. Na akademičky jsem šla s tím, že od sebe nemám žádná očekávání, chtěla jsem si je užít. Den před závody jsem zvládla poslední zkoušku, takže jsem měla úplně čistou hlavu,“ prozradila plavkyně, která byla členkou letošní české olympijské výpravy.

„České akademické hry se mi moc líbily. Jen mě mrzí, že jsem se kvůli víkendovým závodům nedostala i na jiné sporty. Všechno jsem ale sledovala online a každý den kontrolovala, jak si vede naše univerzita. A světe div se, my fakt vyhráli! Jsem moc ráda, že jsem mohla reprezentovat svoji školu a fakultu, jelikož loni to kvůli zranění nebylo možné. Těším se na příští rok,“ dodala Barbora Janíčková.

Příště v Budějovicích

Pozitivně skončené hry hodnotí i předseda jejich organizačního výboru Pavel Háp z katedry sportu FTK UP. „Už skutečnost, že se hry vůbec uskutečnily, považuji za úspěch a dobrý pocit je ještě umocněn relativně hladkým průběhem. Jsme si samozřejmě vědomi některých drobných zádrhelů, přičemž tím největším bylo zrušení soutěže v bowling z důvodu nedostatečného množství přihlášených hráčů, ale pozitivní ohlasy a hodnocení akce výrazně převažují. Chtěl bych velmi poděkovat a ocenit práci všech, kteří se na organizaci ČAH podíleli a také poděkovat všem účastníkům, kteří přijeli a předváděli skvělé sportovní výkony,“ uvedl.

Příští jubilejní dvacátý ročník Českých akademických her, které pořádá Česká asociace univerzitního sportu od roku 2002, bude hostit Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jak při zahájení her v Olomouci uvedl rektor JČU Bohumil Jiroušek, věří, že hry budou moci proběhnout v tradičním červnovém termínu a že se Budějovice ukážou jako město, kde by chtěl sportovat každý.

Podrobnější výsledky všech sportů, bohaté fotogalerie a také videosestřihy z jednotlivých dnů her v Olomouci jsou k dispozici na webu her

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Akademické dožínky UP budou oslavou konce sklizně i práce vědců

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/09/2021 - 12:00

Prvními akademickými dožínkami ožije ve čtvrtek 16. září areál Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci-Holici, ve kterém vědci na experimentálních polích pěstují a šlechtí například pšenici, ječmen, ostropestřec nebo mák. Na oslavách konce letošní sklizně nebude chybět slavnostní předání dožínkového věnce, představení výsledků práce vědců z katedry chemické biologie v oblasti šlechtění a ochrany zemědělských plodin ani ukázky unikátní zemědělské techniky, kterou používají.

„První dožínková slavnost Univerzity Palackého představí propojení základního výzkumu chemie a biologie s aplikovaným zemědělským využitím, a to například formou společného vývoje registrovaných přípravků k ošetření rostlin, na kterém se podílí i aplikační sféra,“ uvedla Lucie Plíhalová z katedry chemické biologie, podle které byla letošní úroda na experimentálních maloparcelách v Olomouci-Holici díky profesionalitě a zkušenostem vědeckého týmu dobrá. „Deštivé počasí konce léta ji nijak nezasáhlo. Úrodu se podařilo včas sklidit, a to i zásluhou nové polní mechanizace,“ doplnila.

Součástí dožínkového programu bude prezentace výsledků šlechtění a ošetření plodin na experimentálních plochách. Připraveny budou informace o spolupráci akademické a podnikatelské sféry při vývoji společných moderních hnojiv a dalších prostředků k ošetření rostlin. Na své si přijdou i příznivci moderní zemědělské techniky. Představen bude nový dron s laserovým skenerem, který vědcům v Olomouci-Holici od letošního roku pomáhá hodnotit růst polních porostů.

„Skenování našich políček pomocí dronu provádíme v průběhu vegetačního růstu přibližně jednou týdně. Na konci sezóny pak budeme sledovat, jak rostliny reagovaly na změny počasí, jednotlivá ošetření nebo na napadení patogeny. Díky tomu přesněji popíšeme efekty jednotlivých aplikovaných látek za daných podmínek,“ popsal Jan Humplík význam použití dronu při pěstování a šlechtění zemědělských plodin.

Kromě dronu budou na dožínkových slavnostech vystaveny také maloparcelní kombajny Hege 160 a Wintersteiger Delta. Jednu z těchto mlátiček katedra chemické biologie pořídila teprve loni a letos byla na poli použita poprvé. „Pomocí těchto moderních kombajnů lze přímo při sklizni vyhodnotit celou řadu parametrů, jako je například objemová hmotnost či vlhkost zrna," uvedl Radoslav Koprna z katedry chemické biologie. Připravena bude také ukázka secího stroje Haldrup SB-25 či traktoru Kubota M6040.

Univerzita Palackého hospodaří na maloparcelních polích v Olomouci-Holici, která slouží k základnímu i aplikovanému výzkumu, od roku 2012; v současnosti jsou ve správě katedry chemické biologie. Ve spolupráci s Laboratoří růstových regulátorů, společným pracovištěm Ústavu experimentální botaniky AV ČR a PřF UP, vedenou Miroslavem Strnadem se zaměřuje na pěstování užitkových rostlin a vývoj přípravků k regulaci jejich růstu, biologického stárnutí, fotosyntézy, ale také například ke zvýšení tolerance plodin proti suchu v období klíčení. Experimentální maloparcely mají celkovou rozlohu zhruba pět hektarů a simulují reálné pěstitelské podmínky koncových uživatelů vyvíjených přípravků, tedy například zemědělců. Odborníci na těchto polích testují zejména účinnost fytohormonálních derivátů a listových hnojiv zejména na ozimé řepce a pšenici, jarním ječmeni a kukuřici.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky