Novinky z PřF a UP

Konference připomněla návštěvu císaře Karla I. v Olomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 18/04/2022 - 08:00

Nelehký osud posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. přiblížila konference, kterou u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí uspořádala Cyrilometodějská teologická fakulta UP společně se Státním oblastním archivem v Praze. Její účastníci se podívali i do kostela Panny Marie Sněžné, jehož posvěcení po opravách byl panovník přítomen při své návštěvě Olomouce v roce 1917.

Jak už název konference Blahoslavený Karel I. – panovník, exulant, voják, hospodář napovídal, vystupující představili osobnost císaře, který byl papežem Janem Pavlem II. blahořečen za úsilí o mír v době první světové války, z různých pohledů. Důraz byl kladen na císařovy stopy na českém území, zejména na jeho vazby s městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Opomenuta nezůstala ani návštěva Olomouce coby významného vojenského města monarchie.

„Karel I. navštívil Olomouc 16. prosince 1917. Dopoledne přijel do města vlakem, byl slavnostně uvítán a zúčastnil se slavnostního posvěcení kostela Panny Marie Sněžné, který prošel uměleckou obnovou. Z kostela se přesunul na radnici, následně do arcibiskupské rezidence a pak na posádkový hřbitov v Černovíře, odkud se vydal na zpáteční cestu na nádraží,“ shrnula organizátorka Jitka Jonová s tím, že podrobně o císařově pobytu v Olomouci na konferenci referoval její kolega z CMTF Tomáš Parma a Karel Podolský z Vlastivědného muzea Olomouc. V rámci jejich příspěvku si téměř stovka účastníků mohla i prohlédnout někdejší univerzitní kostel, který panovník navštívil.

Během konference se hovořilo také o císařově šlechtické politice, vztahu se Svatým stolcem nebo exilu na ostrově Madeira, kde v roce 1922 zemřel. V aule CMTF vystoupil například Jiří Pernes z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Jan Županič z Univerzity Karlovy nebo Marie Macková z Univerzity Pardubice. Prostřednictvím předtočené zdravice k účastníkům promluvil také vnuk Karla I. Karel Habsbursko-Lotrinský, který mimo jiné připomněl, že se dědeček vždy řídil křesťanskými zásadami a hodnotami. Závěrečnou přednášku o víře a spiritualitě Karla I. proslovil brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Na ni navázala mše celebrovaná v katedrále sv. Václava olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který převzal nad konferenci záštitu a podle kterého má Karel I. a jeho počínání co říct i současným politikům. 

„Podnět k uspořádání konference dala Modlitební liga blahoslaveného Karla Rakouského za mír mezi národy. Vedení CMTF souhlasilo s uspořádáním, následně jsme se domluvili na spolupráci s kolegy ze Státního oblastního archivu v Praze, který má ve správě fond Velkostatek Brandýs nad Labem. V době příprav jsme si nebyli jisti, jak se vyvinou protiepidemická opatření, moc se nám nechtělo uspořádat konferenci online. Jsme rádi, že přísná protiepidemická opatření již pominula, nenastaly nějaké jiné komplikace a mohli jsme se takto osobně setkat. A za organizátory nás velmi potěšil zájem, se kterým se konference setkala,“ uvedla Jitka Jonová.

Z toho, co na konferenci zaznělo, ji zaujala diskuze k tématu osobní přítomnosti Karla I. na bojišti a nutnosti zajistit jeho bezpečný ústup v případě, že by hrozilo zajetí. „Na jedné straně mohlo být pro vojáky povzbuzující, že je osobně přijel navštívit a pozdravit, ale na druhou stranu to bylo určité nebezpečí, aby v případě zajetí nedošlo ke komplikacím,“ dodala docentka katedry církevních dějin a církevního práva CMTF.

Výstupy z konference budou po dohodě se spolupořádajícím Státním oblastním archivem v Praze publikovány v odborném recenzovaném časopise Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí.

Karel I. se nyní do Olomouce symbolicky vrátil. Do olomoucké katedrály sv. Václava byly totiž po konferenci uloženy ostatky čtyř významných osobností evropských i světových dějin, které za svého života Olomouc navštívily – papeže Jana Pavla II., sv. Matky Terezy, sv. Adama Chmielowského a právě posledního rakouského císaře a českého krále, blahoslaveného Karla I.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Velikonoční zamyšlení Jaroslava France

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 15/04/2022 - 08:00

Se slavením Velikonoc je to jako s medovníkem. Mnoho vrstev a nahoře ořechy. Mnoho vrstev posypaných pro oko ozdobou. Původně se jedná o židovský svátek připomínající vysvobození Izraelitů z Egypta. Ten překryli křesťané oslavou smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. V našich krajích vše doplňují slovanské zvyky spojené s oslavou jara. Obchodní společnosti zase motivují zákazníky k vyzkoušení nových receptů při rodinných oslavách. Vrstvy můžeme přidávat podle chuti.

Loňské i ty předchozí Velikonoce jsme slavili soukromě, letošní můžeme prožít opět na veřejnosti. Přesto jsou i ty letošní něčím mimořádné. Stačí z velikonočního medovníku ochutnat křesťanskou vrstvu. Příběh Ježíše z Nazareta je obecně známý; pozor následující věta odhaluje rozuzlení: populární židovský kazatel je zrazen a zajat, nespravedlivě odsouzen, popraven a následně je podle křesťanské víry třetí den vzkříšen z mrtvých.

Kde je ten aktuální rozměr? Nespravedlivě ukřižovaný muž těsně před smrtí odpouští těm, co ho mučili. Myšlenka odpuštění stála u počátku evropské kultury, tedy hned vedle našich řeckých a římských kořenů. Nedávno skončené milostivé léto odpouštějící dluhy a ukončující exekuce jsme přijali s všeobecným nadšením. Odpuštění je nám vlastní.

Probíhající ruská válka na Ukrajině je a velmi dlouho bude těžkou výzvou pro naši společnost i pro celou Evropu. Až utichnou zbraně, a to se jistě jednou stane, dojde na téma společného soužití. Jak ale žít se sousedem, který se dopouštěl nespravedlnosti a krutosti? Hrůzy války nebude možné zapomenout, na to není naše lidská paměť stavěná. Co ale jako Evropané umíme, je odpouštět. Odpuštění osvobozuje. Jen člověk osvobozený od křivdy a tíhy minulosti dokáže hledět do budoucnosti a tvořit nové věci.

Milostiplné prožití velikonočních svátků přeje

Jaroslav Franc

předseda Akademického senátu CMTF UP

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita vyhlašuje sbírku na pomoc studentům a zaměstnancům, kteří se v důsledku války ocitli ve složité životní situaci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 14/04/2022 - 12:00

Žijí, studují a pracují tady s námi, jsou součástí univerzitního společenství a nyní potřebují pomoc. Řeč je o studentech a zaměstnancích z Ukrajiny, kteří působí na UP a jimž válka zcela převrátila život. Mnozí z nich se ocitli bez prostředků a podpory svých rodin. Proto UP připravila veřejnou sbírku, z níž podpoří potřebné.

Na Univerzitě Palackého v současnosti působí více než 160 studentů a pracovníků z Ukrajiny. „Jsou to naši kolegové, studenti, spolupracovníci, kteří se v důsledku války ocitli ve složité životní situaci. Jsou členy akademické obce Univerzity Palackého, a my proto považujeme za svou povinnost jim pomoci. Využíváme různé možnosti podpory a finanční sbírka je jednou z nich. Věřím, že se do ní zapojí i naši absolventi a další příznivci Univerzity Palackého,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Studenti a zaměstnanci UP, kteří mají ukrajinské státní občanství, jsou zasaženi válkou vedenou vojsky Ruské federace na území Ukrajiny a potřebují pomoc, budou moci zažádat o podporu pomocí online formuláře, ta jim bude následně vyplacena formou příspěvku z veřejné sbírky.

Univerzita Palackého podporuje studenty a zaměstnance zasažené válkou na Ukrajině různými způsoby. Již dříve studentům nabídla mimořádné stipendium ve výši 10 tisíc korun, o které mohou žádat i opakovaně, a zaměstnancům možnost bezúročné půjčky, nabízí jim také další formy nefinanční pomoci. Vedení UP také rozhodlo, že v průběhu dubna je poskytováno studentům zasaženým válečným konfliktem jídlo v menze zdarma na náklady univerzity.

Přispějte do Fondu pomoci Ukrajině

Podpořte válkou zasažené studenty a zaměstnance UP libovolnou částkou na zvláštní účet vedený u Komerční banky. Děkujeme!

Číslo účtu: 123-6502550237/0100
Variabilní symbol není potřeba.

Po načtení QR kódu v mobilním internetovém bankovnictví se automaticky vyplní platební údaje.

Hodnotu poskytnutého příspěvku do veřejné sbírky lze odečíst od základu daně. Pro vydání potvrzení o poskytnutém příspěvku prosím kontaktujte Mgr. Lenku Doleželovou prostřednictvím e-mailu lenka.dolezelova@upol.cz, telefonu 585 631 018, případně na adrese Univerzita Palackého v Olomouci, sekretariát kvestorky, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Zpravodajství o pandemii a válce vyvolává podobné reakce publika, zjistili výzkumníci z Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 14/04/2022 - 11:06

Jak lidé vnímají zpravodajství o pandemii koronaviru a o válečném konfliktu na Ukrajině? Vyvolávají zprávy o těchto událostech mezi jejich konzumenty rozdílné, nebo podobné efekty? Věří lidé více mainstreamovým médiím, nebo alternativním zdrojům informací? Výzkumný tým katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP) ve spolupráci s agenturou STEM/MARK navázal na výzkum z poloviny roku 2020. Zjišťoval, jaký postoj zaujímají obyvatelé ČR ke covidu-19 a vakcinaci proti němu a jak vnímají válečný konflikt na Ukrajině ve zprávách.

„Stejně jako se v krizových situacích mění zažité vzorce chování ve společnosti, proměňuje se i tvář žurnalistiky. Dvouleté období ve znamení opatření v rámci koronavirové pandemie bylo pro média velkou zkouškou. Bezprostředně pak následuje válka na Ukrajině. Novináři utvářející zpravodajství mají v rukou obrovskou odpovědnost. Proto je mimořádně důležité zaznamenávat názory a postoje těch, kteří zpravodajství denně konzumují. Výzkum realizovaný na naší katedře tak nejen rozšiřuje poznání v oblasti žurnalistiky, ale může také sloužit jako cenná zpětná vazba pro novináře,“ osvětlil vznik výzkumu Karel Páral, odborník na oblasti politiky a žurnalistiky katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistky FF UP.

Čtyři skupiny příjemců koronovairového zpravodajství a informací o válce na Ukrajině

Výzkum rozčlenil české zpravodajské publikum do čtyř pomyslných skupin, které odlišuje především výše dosaženého vzdělání, druhotně pak pohlaví a věk. Jako významná se u těchto skupin ukázala souvislost jejich vztahu ke zpravodajství o obou krizích – koronavirové a ukrajinské. Výzkumníci tyto čtyři skupiny pojmenovali Nedůvěřiví, Nezúčastnění, Podporující a Obávající se.

Důvěru v oficiální zdroje během pandemie, stejně jako pozitivní ohlas na formu zpravodajství o válce na Ukrajině projevila nejpočetnější skupina Podporujících, tvořená dominantně bezdětnými lidmi s vyšším vzděláním. Členové této skupiny byli válečným zpravodajstvím vysoce motivováni k tomu, aby se zapojili do finanční pomoci a dobrovolnických aktivit, a převládal u nich zcela evidentní pocit odporu k Rusku.

Naopak nižší vzdělání indikovalo nedůvěru k odborným a oficiálním zdrojům jak v souvislosti s nemocí covid-19, tak s ruskou invazí na Ukrajinu. Právě skupina Nedůvěřivých, tvořící něco málo přes pětinu zkoumané populace, většinově označila válečné zpravodajství za neobjektivní a zmatené, což vedlo k vyjádření jejich nedůvěry k mainstreamovým médiím. „Členové a členky Nedůvěřivých vykazovali značný zájem o alternativní zdroje informací, které tvořily opozici oficiálnímu mainstreamovému zpravodajství. Projevem toho je pak jejich nesouhlas s blokací takzvaných dezinformačních webů nebo například strach z příchodu uprchlíků,“ vysvětluje Jakub Ketman, výzkumník z katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP.

Znepokojení z případných důsledků válečného konfliktu se nejvíce projevilo u skupiny Obávajících se, tvořené především ženami s nižším vzděláním. Pandemické i válečné zpravodajství vyvolávalo u členek a členů této skupiny výrazné obavy vedoucí ke konkrétním typům jednání. Obavy z pandemie na jedné straně vedly Obávající se k omezení osobního kontaktu s okolím a ke zvýšení osobní hygieny, na straně druhé u nich válečné zpravodajství způsobilo silný strach z příchodu uprchlíků či ekonomických dopadů a projevilo se i na ztrátě jejich důvěry v mainstreamová média. Obávající se tvoří necelou třetinu zkoumané populace.

Jednoznačně nejmenší podíl v populaci má skupina Nezúčastněných (11 %) s nevyhraněným názorem na mediální pokrytí války na Ukrajině a s velmi nízkými obavami z dopadů jak koronavirové, tak ukrajinské krize. Skupinu tvoří spíše muži mladšího věku.

„Mezi vnímáním pandemie covidu-19 s jejími důsledky a válečným konfliktem na Ukrajině můžeme hledat některé spojitosti. U obou případů došlo v prvotním okamžiku k efektu, který nazýváme semknutí se kolem vlajky. Tedy, že v okamžicích sdíleného pocitu ohrožení se dokážeme stmelit a být solidární. V počátku pandemie se to projevilo šitím roušek a teď obrovskou solidaritou s válečnými běženci. Vnímám zde silnou roli mediálního obrazu, který je určující pro tvorbu veřejného mínění. V demotivaci či pocitu odcizení pak mohou pomoci pozitivní případy,“ doplňuje výsledky průzkumu sociolog z agentury STEM/MARK Jan Burianec.

Válečné zpravodajství akcelerovalo význam webů, sociálních sítí a osobního kontaktu

Pouze zhruba pětina (21 %) recipientů si nevybavila konkrétní zpravodajský zdroj informace o začátku války na Ukrajině. Jak dokládají dva roky stará data, primární zdroj informace o prvních nakažených covidem-19 v Česku si nevybavovalo 39 % populace. Výrazný nárůst povědomí o konkrétním typu média v případě ukrajinsko-ruského konfliktu svědčí o větší aktivizaci publika v souvislosti s aktuálním válečným konfliktem. „Lidé se prvně o napadení Ukrajiny dominantě dozvídali z televize, stejně jako v případě příchodu pandemie covidu-19 do České republiky. Nicméně v porovnání se situací v březnu 2020 se nyní publika více obracela na online zdroje – zpravodajské weby a sociální sítě. Respondenti a respondentky také relativně často popsali, že poprvé se o vypuknutí války dozvěděli od svých partnerů, rodiny či kolegů v práci,“ popsal Tomáš Holešovský, spoluautor výzkumu z katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP.

Politici si ještě pohoršili, starou a novou vládu během pandemie vnímala publika stejně

V případě politiků, na které se výzkum ptal jak v roce 2020, tak letos, si pohoršili všichni. Je to pravděpodobně dáno tím, že během prvního dotazování ještě u mnoha respondentů převažoval názor, že aktuální vláda sice nezvládá situaci úplně nejlíp, ale dělá, co může. Při celkovém hodnocení „na konci“ pandemie se však tato shovívavost vytratila. Jednoznačně největší propad zaznamenal Jan Hamáček, následují s velkým propadem také Andrej Babiš, Alena Schillerová i Adam Vojtěch.

Petr Fiala jakožto nový premiér získal od respondentů průměrné hodnocení a je evidentní, že co se řešení covidové pandemie týče, není natolik kontroverzní postavou jako jeho předchůdce Babiš. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nicméně „prohrál“ souboj v popularitě se svými dvěma předchůdci Vojtěchem a Prymulou. Ministr Válek se svou nepopularitou blíží negativnímu hodnocení prezidenta Zemana. Zcela zásadním zjištěním je v tomto směru naměřený pokles důvěry v prezidenta. Už v době první vlny pandemie vyjadřovala prezidentovi podporu pouze čtvrtina zpravodajského publika, po vypuknutí války na Ukrajině Zemana kladně hodnotilo jen 14,1 % konzumentů zpráv.

Madiatypy a hodnocení zpráv

Respondenti se shodli, že zprávy o ruské invazi na Ukrajinu v rámci všech mediatypů byly srozumitelné, aktuální a především znepokojující. Nicméně se neshodli na tom, zda zprávy o válce na Ukrajině byly, nebo nebyly objektivní a zda jich bylo příliš, či přiměřeně.

Asi 40 % neočkovaných respondentů tvrdí, že zpravodajství o válce na Ukrajině bylo neobjektivní, zatímco u očkovaných (ať už první, nebo posilující dávkou) je těchto respondentů pouze 17 %. U hodnocení objektivity koronavirového zpravodajství se respondenti a respondentky téměř shodují, že tyto zprávy objektivní nebyly (52,8 % neočkovaných a 46,9 % očkovaných).

Dominantní část respondentů (asi dvě pětiny), kteří vlivem konzumace zpráv o válce na Ukrajině přestali věřit mainstreamovým médiím a zároveň začali hledat alternativní informace, tvořili důchodci a méně kvalifikovaní pracovníci, tedy nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. „To může značit i problém do budoucna ve smyslu (ne)podpory oficiální státní politiky,“ doplnil Karel Páral.

Sběr dat

Sběr dat probíhal na reprezentativním vzorku české dospělé internetové populace metodou CAWI v období 16. 3. – 23. 3. 2022, tedy necelý měsíc po vypuknutí konfliktu. Respondentů a respondentek bylo 1010.

Dotazník byl rozdělen na dvě části. První se ptala na otázky týkající se uplynulých dvou let pandemie covidu-19 a zpravodajství o ní, zejména pak na vakcinaci. Druhá část šetření se zaměřila na reflexi zpráv o válce na Ukrajině, zdroje, ze kterých publikum čerpá, jak zprávy hodnotí a zda v něm válečné zpravodajství vyvolává strach o vlastní bezpečnost.

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP vznikla jako samostatné pracoviště již v roce 1995. Nejprve zajišťovala bakalářské vzdělání v oboru žurnalistika, od roku 2008 postupně přidala výuku teoreticko-analytických magisterských studijních oborů mediální, kulturální a komunikační studia. Od roku 2018 nabízí také magisterskou specializaci žurnalistická studia. V roce 2014 přibyl i doktorský studijní program mediální a kulturální studia. Při katedře rovněž funguje trojice badatelských center: Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií, Centrum pro studia komiksu, ČL AV ČR a FF UP a Centrum pro výzkum moravského tisku FF UP a Vědecké knihovny Olomouc. Pracovníci a pracovnice katedry se zabývají analýzou médií, především zpravodajství a populární kultury, rozvíjejí rovněž historický výzkum žurnalistiky nebo teorii mediální gramotnosti a výchovy. Katedra nedávno také realizovala rozsáhlý výzkum mediální gramotnosti pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Pevnost poznání zve malé i velké na akci Rozumím, přepínám

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 14/04/2022 - 08:00

Jak se spolu dorozumívají zvířata i rostliny, jaké jsou překážky pro komunikaci ve vesmíru nebo na jakých principech je založena vojenská komunikace? Malí i velcí návštěvníci se to dozvědí, pokud se zúčastní akce Rozumím, přepínám, která od 6. dubna až do konce května probíhá v Pevnosti poznání, centru popularizace Přírodovědecké fakulty UP.

Tematickou akcí se tým Pevnosti poznání rozhodl přiblížit fascinující svět komunikace, která představuje pro všechny živé organismy základní možnost vzájemné interakce. „Takové interakce mohou probíhat na základě různých principů, jako jsou chemické reakce či elektromagnetické jevy. Jako základní informační nosič ve světě přírody si můžeme představit řetězec DNA. Principy přenosu genetické informace si návštěvníci vyzkouší na exponátu Q-Bot, který pomáhal rozluštit genom pšenice,“ řekl Roman Chvátal, programový ředitel science centra. Doplnil, že centrum se tak volně zapojí do celorepublikových oslav dvousetletého výročí narození moravského přírodovědce Johanna Gregora Mendela, který světu objasnil základy genetiky.

Ve všech čtyřech expozicích budou zajímavé aktivity pro celou rodinu. Návštěvníci si mohou například zahrát kvíz o komunikaci zvířat a rostlin. „Zjistí, jaké signály dává čerstvě posekaná tráva, že existují rostliny, které využívají echolokační signály netopýrů, nebo že někteří zástupci flory jsou tak mazaní, že v zájmu své vlastní ochrany začnou po napadení vylučovat látky, jejichž pach přiláká predátory, kteří daného škůdce zlikvidují,“ vysvětlila bioložka Alena Vláčilová. Lidé také zjistí, že včely si předávají svými tanci velmi složité informace nebo že psouni svými zvukovými signály dokážou predátora velmi dobře popsat, rozeznají jeho rychlost, velikost, druh; ale dokonce i to, zda má blížící se člověk zbraň.

V expozici Světlo a tma budou ukázky simulace robotů na Zemi nebo na Marsu

Na časové ose budou nalepeny ukazatele, které ukážou, jak dlouho trvá poslat signál na různá místa Sluneční soustavy. Návštěvníci si vyzkoušejí různé po domácku vyrobené přístroje, určené k přenosu zvuku pomocí světla či indukce. V jiné části muzea budou zase prezentovány haptické mapy Horního náměstí či tyflomapa Olomouce a Olomoucka. Příchozí si tak zkusí, jak se slabozraký nebo nevidomý člověk orientuje v prostoru. K dispozici bude taky pexeso s mapovými značkami.

„Lákadlem bude jistě také náš nový exponát Souřadnice. Jedná se o hru pro dva hráče na principu hry lodě, kdy se hráči musí na mapě orientovat pomocí zeměpisných souřadnic. Zájemce také zvu na víkendový workshop, který se koná o víkendu 9. a 10. dubna. Během něj si vytvoří vlastní mapu – nepravý kartogram. Díky tomu si osvojí základní kartografické prvky,“ pozvala na program lektorka Klára Mauerová.

V kreativní dílně si zruční návštěvníci vyrobí hru

V Laboratoři poznání se každý víkend uskuteční chemický workshop zaměřený na způsoby, kterými naše tělo komunikuje s okolím a vnímá vjemy kolem sebe. Lektoři se zaměří na každý ze smyslů samostatně a na základě chemických pokusů vysvětlí povahu komunikace – jak probíhá přenesení vjemů do mozku. V kreativní dílně se zase bude konat workshop, při kterém se bude vyrábět známá společenská hra Logik. Ve světě se prodávala pod názvem Mastermind. Hrají ji dva hráči, z nichž jeden vytvoří tajnou kombinaci kolíčků různých barev a druhý se ji snaží uhodnout. Po každém pokusu se hádající hráč dozví, kolik kolíčků umístil správně a kolik špatně.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Filip Porteš z filozofické fakulty uspěl v Evropském poháru univerzit v silovém trojboji

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 13/04/2022 - 14:00

Sedm medailí získali čeští studenti na Evropském poháru univerzit v silovém trojboji v Lucembursku. Jedním ze tří zlatých medailistů je student Filozofické fakulty UP Filip Porteš, který zvítězil v kategorii mužů nad 120 kg.

Filip Porteš na FF UP studuje japonskou filologii. Japonštinu a japonskou kulturu si zamiloval, baví ho studium jazyků a do budoucna by se chtěl zabývat prací, která s Japonskem nějak souvisí. K úspěchu na Evropském poháru univerzit a k silovému trojboji obecně jsme mu položili tři otázky.

Co pro vás tento úspěch znamená a počítal jste s ním, když jste na pohár jel?

Z úspěchu na Evropském poháru jsem měl velkou radost. Příprava neprobíhala vždy přesně podle plánu, ale naštěstí se podařilo dostat výkony na dobrou úroveň, abych se mohl účastnit. V kategorii nás bylo nominovaných několik závodníků na podobné výkonnostní úrovni. Věděl jsem, že bude soutěž vyrovnaná a budu určitě bojovat o každé kilo. Na soutěž jsem jel s nastavením, že chci vyhrát a dám do toho maximum, ale věděl jsem, že to nebude lehké. Jsem spokojený s výkony, ale je spousta věcí, které chci zlepšit do nadcházejících soutěží.

Silový trojboj není disciplína, o které se na UP běžně píše či mluví. Mohl byste ji přiblížit?

Silový trojboj je víceméně nový sport, nejvíce by se dal, pro představu, přirovnat ke vzpírání. Rozdílný je v tom, že se závodí ve třech hlavních disciplínách – dřep s činkou na zádech, benčpres a mrtvý tah. Každá disciplína má tři pokusy, kde si postupně závodník přidává váhu, aby na konci zvedl co nejvíce. Mohlo by se zdát, že je to celkem přímočaré, ale je velmi důležité nastavit si na závodech správnou strategii a často se na posledních pokusech taktizuje, aby měl šanci závodník zvednout více než ostatní. Závody dělá zajímavým nejen síla závodníka, ale i jak se dokáže vyrovnat se stresem a jak správně reagovat na soupeře. Atmosféra na závodech je vždy elektrizující.

Jak dlouho se silovému trojboji věnujete a kolik času týdně vám zabere příprava?

Závodně se silovému trojboji věnuji sedm let. Tréninky mám třikrát až šestkrát týdně. Trénink průměrně zabere od dvou hodin do čtyř hodin. Všechno závisí na fázi tréninkového plánu a na tom, za jak dlouho jsou další závody. Mimo silové tréninky je také důležitá aerobní aktivita, které se věnuji navíc k běžnému tréninku dvakrát do týdne. Můj předešlý největší úspěch je druhé místo na mistrovství světa dorostenců v roce 2018.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vrcholí přípravy na festival Academia Film Olomouc. Studentky z Ukrajiny titulkují filmy pro své krajany

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 13/04/2022 - 11:00

V Olomouci vrcholí přípravy na festival Academia Film Olomouc (AFO). Ten se letos uskuteční od 26. dubna do 1. května. Fanoušci populárně-vědeckých filmů mohou vybírat z dvou set položek programu, který se zdarma odehraje na několika místech ve městě.

Na rychle se blížící termín zahájení AFO poutá tzv. ohrada v proluce vedle Muzea moderního umění, která se zahalila do letošního černého vizuálu festivalu s velkým nápisem HOPELESS (česky beznadějný). Během celého měsíce budou na temném podkladu přibývat velké žluté hojivé náplasti s různými hesly, aby se na konci festivalu stala ohrada symbolickou nadějeplnou galerií. Zajímavostí je, že náplasti lepí nejrůznější osobnosti spojené s olomouckým životem i samotným festivalem.

„Uplynulé dva roky ukázaly, že ani po více než padesáti letech není samozřejmostí, že se na konci dubna Olomouc zaplní milovníky dokumentárních filmů, vědy a její popularizace. Je až neskutečné, s jakou elegancí a maximální schopností adaptace se festivalový tým tímto obdobím prodral a s jakou euforií se vrhl do příprav letošního ročníku,“ těší se na festival jeho ředitelka Eva Navrátilová.

Návštěvníci se setkají například s neurovědcem a vývojářem lékařských technologií Walterem Greenleafem, který je nazýván kmotrem VR technologií ve zdravotnictví a bude přednášet v rámci Konference 4Science. Na ní vystoupí také producenti filmu Jak se dělá vakcína Janet Tobias a Archie Baron. Ti představí exkluzivní pohled do zákulisí vzniku vakcín v různých zemích a produkční výzvy během koronavirové pandemie. Téma festivalu bude reflektovat i přednáška britské producentky a režisérky ověnčené cenou BAFTA Sheily Hayman s názvem S nadějí strojům navzdory.

„Pokud ve vás vzbuzuje úzkost rychle se rozvíjející umělá inteligence, tento programový blok může přinést naději, že lidský mozek ještě stále neřekl poslední slovo. S tvůrci Theo Anthonym a Rielem Roch-Decterem, autory brilantního soutěžního dokumentu Všechno vidět, všude, budou mít diváci a divačky možnost podívat se daleko za horizont tradičního filmového vyprávění a obchodního marketingu v přednášce o produkci amerického filmového studia MEMORY,“ pozvala na část programu Ivana Formanová, vedoucí sekce Industry & Camp 4Science.

Festival přivítá i dánskou producentku a režisérku Pernille Rose Grønkjær, která se podílí na dokumentech oceňovaných na světových festivalech; působila jako výkonná producentka filmu snímku The Cave, který měl i nominaci na Oscara. V programu se objeví jako host rovněž Riel Roch Decter, který uvede českou a středoevropskou premiéru svého právě dokončeného snímku Hudba z nul a jedniček (The Computer Accent).

Na AFO přijede i Adéla Chalupová, která je studentkou jaderných energetických zařízení na Českém vysokém učení technickém v Praze a budoucí operátorkou jaderné elektrárny Temelín. Věnuje se výzkumu nových typů jaderných paliv, jež mají za cíl zvýšit bezpečnost stávajících elektráren. Ve volném čase se na sociálních sítích snaží dělat osvětu v rámci svého oboru a propagovat jádro mezi mladými. Dalšími osobnostmi mezi přednášejícími budou biochemička a neurovědkyně Pavla Hubálková nebo Lucie Brulíková z katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty UP. Talentovaným studentům se bude věnovat samostatná sekce Talent ve vědě, která nabídne hned několik filmů, přednášek a workshopů.

Ve štábu AFO působí jako stážistky tři studentky z Ukrajiny

Do přípravy organizace festivalu se letos zapojily také Maria Borodenko, Veronika Riabinina a Anastasiia Kravets, studentky z Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka, které jsou v Olomouci na tříměsíční stáži přes program Erasmus+.

„Studentky teď dělají titulky na filmy Paviáni – Taková hodně divoká rodinka, Divocí koně – Příběh z pusty a Znovuzrození ve starém dole. Projekcí se tak budou moci zúčastnit rodiny z Ukrajiny, které k nám utekly před válkou. Je to velký úkol a časově docela výzva, ale věříme, že je to pro ně zkušenost, kterou ocení i v budoucnu,“ řekla produkční Adéla Smékal.

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již více než 55 let, konkrétně od roku 1966. Festival tak patří mezi nejstarší české přehlídky v oblasti kinematografie. Podle počtu akreditovaných diváků se jedná o jeden z nejnavštěvovanějších filmových festivalů v ČR.

Další informace o festivalu, jeho programu a hostech najdete na www.afo.cz.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Aktuálně: Pomoc pro Ukrajinu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 13/04/2022 - 08:00

Univerzita Palackého organizuje a koordinuje pomoc a podporu pro studenty a zaměstnance z Ukrajiny, kteří se kvůli válce ocitli ve složité životní situaci. Současně pomáháme i v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Přinášíme aktuální informace z dění. Výčet není úplný, protože aktivity přibývají každý den.

– Právnická fakulta nabízí odbornou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Otevřela pro ně online právní poradnu. Zájemci mohou psát dotazy na speciální e-mailovou adresu legal.help@upol.cz. Bezplatně radí a pomáhají dobrovolníci z řad studentů. Podrobněji zde.

– Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP nabídlo prostřednictvím Fakultní nemocnice Olomouc a Szergeje Cápece z LF kurzy češtiny pro cizince se zaměřením na zdravotnictví. Vedou je lektorky centra Dagmar Hrabalová a Lenka Podhorná, které vyučují mediky v anglických studijních programech. Cílem je pomoci zdravotnickým pracovníkům z řad ukrajinských uprchlíků získat nejen obecnou, ale i profesně zaměřenou jazykovou vybavenost a pomoci jim tak se rychleji začlenit do práce ve své profesi. Kurzy jsou pro účastníky zdarma.

– Na UP je aktuálně na tříměsíční praktické stáži Erasmus+ sedm studentek z Ukrajiny. Působí mj. v organizačním týmu AFO, na FF, v Arcidiecézní charitě Olomouc nebo ve firmě Toma Olomouc s. r. o.

– Děti z Ukrajiny mohou ztvárnit své pocity v Pokresleném sešitu. Připravila ho PdF. Je k dispozici v české i ukrajinské variantě online, chystá se i jeho tištěná podoba. Už nyní jej mohou využít děti v adaptačních skupinách mateřských a základních škol. Podrobněji zde.

– V prostorách FF UP se česky začali učit lidé, kteří utekli před válkou na Ukrajině. Prvního běhu rekvalifikačního kurzu se účastní patnáct zájemců. Výuka koná se ve spolupráci s Úřadem práce a zaměřuje se na trh práce. Psali jsme podrobně zde.

– Angličtinu si na filozofické fakultě zlepšují středoškolští uprchlíci z Ukrajiny. Kurz konverzační angličtiny je určený pro mladé lidi z Ukrajiny ve věku od 15 do 18 let s úrovní znalostí A2 až B1. Do bezplatného kurzu se mohou zájemci zařadit i v jeho průběhu. Jde v něm zejména o konverzaci v angličtině, která nenavazuje na žádnou učebnici. Podrobně jsme psali zde.

– CMTF prosí o podporu pro Ukrajinskou katolickou univerzitu, se kterou dlouhodobě spolupracuje a která v současnosti pomáhá ukrajinským občanům, kteří byli nuceni opustit své domovy. Školu lze podpořit modlitbou, ale také finančně prostřednictvím stránky supporting.ucu.edu.ua/en/donate.

– Vzhledem ke klesající vytíženosti fyzického kontaktního místa pro studenty a zaměstnance UP, kteří se v souvislosti s invazí na Ukrajinu ocitli v nouzi, se servis Dobrovolnického centra UP přesunul do online režimu. K dispozici je i nadále e-mail dobrovolnictvi.ukrajina@upol.cz a telefonní linka +420 736 676 006 (každý den od 8:00 do 20:00). Podrobnosti zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Angličtinu si na filozofické fakultě zdarma zlepšují středoškolští uprchlíci z Ukrajiny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 12/04/2022 - 14:30

Každé pondělí se v Centru jazykového vzdělávání FF UP schází menší skupina mladých lidí, kteří donedávna žili a studovali na Ukrajině. V současné nejasné situaci nacházejí jeden z mála stabilních bodů v konverzační hodině angličtiny, kterou jim zdarma nabídla Filozofická fakulta UP.

Kurz konverzační angličtiny je určený pro mladé lidi z Ukrajiny ve věku od 15 do 18 let s úrovní znalostí A2 až B1. Podle Oldřicha Břenka, ředitele Centra jazykového vzdělávání FF UP (CJV FF UP), je otevřen všem ukrajinským uprchlíkům dané věkové skupiny, kteří splňují kritérium znalosti. Do kurzu se mohou zařadit i v jeho průběhu. Jde v něm zejména o konverzaci v angličtině, která nenavazuje a nesouvisí s žádnou učebnicí.

„Už s počátkem válečného konfliktu na Ukrajině jsem přemýšlel, jak vyjít vstříc lidem dané věkové skupiny. Cítil jsem potřebu vymyslet něco pro středoškoláky i proto, že si myslím, že proces jejich začlenění do našich tříd bude delší. Když pak za mnou přišla kolegyně Silvie Válková s tím, že je ochotna tyto lidi učit anglický jazyk zdarma, rozhodli jsme se nabídnout jim kurz konverzační angličtiny,“ říká Oldřich Břenek.

Vytvořil leták s uvedenou nabídkou a zašel do Krajského asistenčního centra pomoci uprchlíkům (KACPU). „Nejdřív jsem zjišťoval zájem, proto jsem na leták uvedl kontaktní e-mail přímo na sebe. Záhy se mi lidé začali hlásit, a tak se stalo, že velmi rychle u nás začalo anglicky konverzovat prvních šest mladých lidí ze střední a východní části Ukrajiny. Dokud mohli cestovat zdarma, dojížděla k nám každé pondělí i jedna slečna z Hranic na Moravě,“ dodává ředitel Centra jazykového vzdělávání FF UP. 

Zatím má s těmito studenty velmi dobrou zkušenost. „Z domova jsou zvyklí spíše na gramaticko-překladovou metodu výuky, jsou zvyklí na to učit se nazpaměť hromadu slovíček. U nás si velmi cení komunikativní metody. Jsou rádi za interakci a dialog. Každá hodina je pro ně spíš oddechový čas spojený s angličtinou, která je však velmi intenzivní, protože je v kurzu méně lidí,“ doplňuje Oldřich Břenek.

Kurz konverzační angličtiny pro středoškoláky z Ukrajiny není ohraničen ani v čase ani zkouškou. Podle Oldřicha Břenka jsou v centru připraveni tuto skupinu teenagerů zdarma učit tak dlouho, dokud bude zájem. „Univerzitní batoh s blokem a propiskou, který obdrželi dosavadní frekventanti konverzace v angličtině, čeká i na další zájemce. Kolektiv se v tomto kurzu může během času měnit, není v tom problém,“ říká.

Centrum jazykového vzdělávání FF UP nabízí běžencům z Ukrajiny i rekvalifikační kurzy češtiny se zaměřením na trh práce. Pilotní běh tohoto kurzu, který se koná ve spolupráci s Úřadem práce a v němž se nyní česky učí patnáct lidí, pomalu vstupuje do své poloviny, další kurz zahájí výuku 20. dubna. CJV FF UP je připraveno otevřít i třetí takto zaměřený kurz. Ve spektru současné nabídky CJV FF UP lze uvést i výuku češtiny pro zahraniční zaměstnance a studenty Univerzity Palackého, do níž se s vypuknutím konfliktu na Ukrajině hlásí i akademici a posluchači, kteří byli nuceni ukrajinské partnerské vysoké školy opustit.

S cílem umožnit ucházet se o studium na FF UP i těm, kteří na Ukrajině absolvovali střední školy a kteří ze své domoviny byli nuceni utéci, vyhlásí Filozofická fakulta UP na vybrané obory patrně druhé kolo přijímacího řízení. Pro tyto uchazeče fakulta připravuje i letní intenzivní kurzy češtiny.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Průlom v boji s energetickou krizí – vědci vyrábějí chemikálie a průmyslové produkty ze slunce a minerálů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 12/04/2022 - 09:00

Namísto elektrických pecí slunce, místo zlata levný nanomateriál. Tak lze ve zkratce popsat nový postup, který dokáže urychlit a zlevnit výrobu řady léčiv, chemikálií, plastů či barviv. Základem technologie, jež díky významnému snížení energetických nákladů znamená i pádnou odpověď na současnou energetickou krizi, je nanomateriál vyvinutý vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého a Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO ve spolupráci se zahraničními kolegy.

Svým složením nanomateriál odpovídá běžným, v přírodě se vyskytujícím minerálům, dokáže však nahradit dosud využívané drahé kovy. Zájem o něj už projevili zahraniční investoři. Objev nedávno zveřejnil časopis Nature Nanotechnology.

„V současné geopolitické situaci a související energetické krizi nemá Evropská unie jinou možnost než hledat cesty, jak snižovat náklady na průmyslové výroby a maximálně využívat nové zelené technologie a materiály, které nás zbaví závislosti na energetických a surovinových zdrojích z Ruska,“ uvedl Radek Zbořil, vědecký ředitel CATRIN-RCPTM a vedoucí Materiálově-environmentální laboratoře v CEET.

Tým českých výzkumníků společně s kolegy z vědeckého institutu FORTH v řeckém Heraklionu a Leibnizova institutu pro katalýzu v německém Rostocku studoval procesy chemické výroby sloučenin anilinu, které se hojně využívají při výrobě celé řady léčiv, plastů, barviv či agrochemikálií. Podle údajů společnosti MarketWatch trh sloučenin anilinu činí přibližně 12 miliard dolarů ročně s očekávaným výrazným nárůstem. Jejich stávající průmyslová výroba je však energeticky a finančně velmi nákladná, neboť probíhá za vysokých teplot a tlaků a urychlení chemické reakce vyžaduje použití drahých kovů, jako je zlato, paladium nebo platina.

„Nová technologie pracuje s nanočásticemi chalkopyritu, běžného minerálu na bázi železa, mědi a síry, který se vyskytuje nejen v ČR, ale na řadě dalších lokalit v Evropě, Americe i Africe. Nanomateriál je levný, lze ho snadno vyrobit i v průmyslovém měřítku a urychluje chemické reakce lépe než zmiňované vzácné kovy, navíc jen s použitím slunečního záření,“ popsal výhody nové technologie Zbořil.

Nanomateriál se chová jako tzv. plasmonický katalyzátor. To znamená, že při interakci se slunečním zářením vykazuje řadu unikátních vlastností. „Ozáření slunečním světlem vyvolá v nanomateriálu kaskádu chemických dějů, přičemž některé elektrony se přesunou na povrch materiálu, nebo dokonce opustí jeho strukturu. Tyto tzv. horké elektrony velmi efektivně aktivují chemikálie, které vstupují do průmyslové výroby. Současně dochází ke zvýšení teploty v bezprostředním okolí nanomateriálu, což také významně přispívá k urychlení chemické reakce,“ upřesnil podstatu fungování nanomateriálu Aristeidis Bakandritsos, jeden z korespondujících autorů, působící v olomoucké CATRIN a ostravském CEET.

Výzkumníci porovnávali účinnost nového systému s desítkami komerčních materiálů i nejnovějšími publikovanými katalyzátory a zaznamenali skvělé výsledky. „Produkční rychlost vztažená k ceně materiálu je o řád vyšší než u nejlepších konkurenčních technologií. Experimentálně i teoreticky jsme prokázali, že tato vysoká účinnost mimo jiné souvisí s elektronovou strukturou nanomateriálu, která harmonicky ladí s elektronovou strukturou dalších složek reakce,“ dodal Bakandritsos.

Práce vědeckého týmu profesora Zbořila navazuje na nedávný objev katalyzátoru využívajícího nanočástice železa a vykazujícího vysokou účinnost v příbuzných procesech výroby léčiv a chemikálií, který na počátku roku publikoval česko-německý tým v časopise Nature Catalysis. „Nový plazmonický materiál funguje na odlišném principu a má podle našeho názoru větší komerční potenciál včetně dramatického snížení energetických nákladů, rekordní účinnosti, snadné a levné výroby i elegantního technologického řešení. Proto jsme se před zveřejněním publikace rozhodli technologii chránit mezinárodní patentovou přihláškou. Byl to správný krok, již nyní jednáme s prvními zájemci o průmyslové využití technologie a potenciálními investory zejména v Německu,“ uzavřel Zbořil.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

UP se připojila k výtkám proti návrhu úpravy zákona o pedagogických pracovnících

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 12/04/2022 - 07:53

Zástupci Univerzity Palackého, Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy vyjádřili společně nesouhlas s návrhem novely zákona o pedagogických pracovnících. Úprava, kterou připravilo ministerstvo školství, podle nich může ohrozit budoucí vzdělanost české společnosti.

Společné tiskové prohlášení univerzit v plném znění:

Motto: Stát nesmí rezignovat na dohled nad regulovanou profesí učitele. Snížení kvalifikačních požadavků na učitele ohrožuje kvalitu vzdělávání.

Vysoké školy, které připravují učitele, zformulovaly k novele ZoPP celou řadu připomínek – za klíčové nedostatky návrhu, které zásadně ohrožují budoucí vzdělanost společnosti v ČR, považujeme:

1. Snížení odbornosti a „aprobovanosti“ učitelů:

a. je třeba doplnit požadavek na absolvování magisterského studijního programu, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu,

i. sebelepší „pedagogicky dovzdělaný“ matematik nemůže učit češtinu nebo dějepis a obráceně to také není možné; podobně také „rodilý mluvčí“ není automaticky učitel,

b. je třeba svázat kvalifikační studium s příslušnou oborovou „aprobací“ a ponechat je ve výlučné gesci VŠ uskutečňující akreditované studium učitelství,

i. je třeba doplnit požadavek na oborové didaktiky,

ii. je třeba zachovat Doplňující pedagogické studium a nahradit jím „studium pedagogiky“, které mohou realizovat i „zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.“

2. Propojení kvalifikací učitelů na různých stupních škol:

a. je třeba respektovat specifika dětí a žáků v různých fázích jejich vývoje a odlišné předpoklady pro adekvátní didaktické přístupy,

i. vypustit propojení učitele MŠ a učitele pro 1. stupeň ZŠ.

3. Snížení požadavků pro učitele na 2. stupni ZŠ a SŠ - viz § 9a (1) a § 9a (5):

a. nelze prolomit legislativní hranici pro vzdělávání učitelů,

i. je třeba zrušit právo ředitele „udělit“ učitelskou kvalifikaci na dobu tří let,

ii. nelze přiznat učitelskou kvalifikaci absolventům bakalářského studijního programu.

 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

6. 4. 2022

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Startuje předprodej vstupenek na 25. Divadelní Floru

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 11/04/2022 - 17:00

Sedm desítek akcí na třinácti scénách, to je nabídka festivalu Divadelní Flora. Jedna z největších tuzemských divadelních přehlídek se bude v Olomouci konat od 9. do 21. května. Vedle činoherních titulů české, slovenské a německé provenience pořadatelé zvou na nejnovější inscenace středoevropské taneční scény, performance a také řadu doprovodných akcí. Na programu se podílí i UP.

Olomoučané i návštěvníci univerzitního města se mohou těšit na třináctidenní mezinárodní program, jehož mottem je „NEW WORLD 2.022“. Součástí je i edukativní program FloraLab určený vysokoškolským studentům s divadlem spřízněných uměleckých a uměnovědných oborů, pořádaný spolu s katedrou divadelních a filmových studií FF UP a dalšími pěti českými a slovenskými univerzitami. Festival láká také na „komunitní“ atmosféru každodenně propojující umělce s diváky i návštěvníky pozdně večerních hudebních produkcí v legendárním festivalovém šapitó, které opět po třech letech vyroste na parkánu univerzitního Konviktu.

„Po několikerém odkládání festivalu jsme se v omezené míře potkávali během devíti loňských podzimních týdnů s vírou, že na jaře už Flora znovu proběhne v módu, na který jsme si v poslední dekádě se samozřejmostí zvykli – jako mnohadenní fiesta plná inspirativních interakcí mezi divadelníky a diváky. Ve chvíli, kdy jsme se na plánovaná střetnutí na představeních či besedách a na spontánní setkávání v olomouckých ulicích, kavárnách, šapitó a nočním Vertigu začínali víc a víc těšit, zasáhla do našich životů válka. Strach z neznámého a neviditelného vystřídala úzkost z hmatatelné, brutální devastace světa, který jsme dosud znali,“ komentuje atmosféru finálních festivalových příprav ředitel Divadelní Flory Petr Nerušil a dodává: „V rámci naší dlouholeté profilace jsme ovšem na festival vždy zvali tvůrce, kteří se k fenoménům doby i jejím temným stránkám s empatií vyjadřovali. Myslíme si, že tuto tendenci je nyní třeba akcentovat víc než v minulosti. Sociální funkce divadla roste úměrně výzvám, s nimiž nás současný, dramaticky se měnící svět, konfrontuje. Věříme proto, že čas věnovaný návštěvě akce, programově zviditelňující přímočaré i metaforické reflexe našich současných reálií, nebude pro diváky Flory časem ztraceným.“

Předprodej vstupenek na produkce (online a na pokladně Moravského divadla Olomouc) je od 11. dubna (v 9 hodin). Podrobnější informace na www.divadelniflora.cz.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Olomoucký majáles chystá dvoudenní oslavu 10. narozenin

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 11/04/2022 - 12:00

Jeden z posledních studentských majálesů v Česku se po třech letech vrací do Olomouce, aby oslavil své desáté narozeniny. Popřát mu to nejlepší dorazí na konci května finalisté národního kola Eurovize zpěvačka Annabelle a kapela The Valentines nebo Český slavík 21 v kategorii Objev roku Michal Horák. O pořádně divoké hudební finále se postarají kapely Circus Brothers a česko-americký projekt N.O.H.A. Krom toho nabídne majáles Univerzity Palackého od 24. do 25. května dalších 40 bodů programu na pěti scénách.

Už tradičně nebudou chybět v programu ani divadelní představení, výstavy, besedy, workshopy nebo prezentace více než čtyřiceti studentských a neziskových organizací a spolků. „Letošní jubilejní ročník připravujeme se zbrusu novým třicetičlenným studentským týmem. Většina studentů přitom kvůli pandemii ještě žádný majáles v Olomouci nezažila, takže o to větší je to výzva i zábava,“ říká s úsměvem Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP, který majáles koordinuje od jeho prvního ročníku. Hlavní program akce, včetně alegorického průvodu městem a korunovace krále nebo královny majálesu na balkonu radnice, se uskuteční ve středu 25. května na Biskupském náměstí a na nádvoří Zbrojnice.

Majálesové veselí začne ale už o den dříve na parkánu Uměleckého centra UP nebo v Jazz Tibet Clubu. „Během dvou dnů se v programu objeví třeba souboje v slam poetry, vystoupení králů improvizace O.LI.V.Y. nebo workshopy s Olomouckou dílnou a s žongléry ze spolku Cascabel,“ doplňuje Martínek. Organizátoři chystají i jedinečný LIVE Jukebox, výstavy a výtvarné instalace a samozřejmě nakrojení narozeninového dortu společně s novou královnou nebo králem majálesu. V plánu jsou i menší scény v klubu 15 Minut nebo na Olodvorku.

S kulatým výročím akce přichází navíc organizační tým hned s několika novinkami. Tou nejvýraznější je posun termínu akce z prvního květnového týdne na týden poslední, konkrétně na 24. a 25. května. „Pro posun jsme se rozhodli jednak kvůli výhledům na festivalovější počasí, jednak už jde o zkouškové období, kdy nejsou studenti tolik svázáni školními povinnostmi,“ dodává Bára Přibylová z produkce festivalu. I letos bude navíc vstup na akci volný. Vstupné nebo startovné bude svázáno jen s několika málo body programu, veškerý výtěžek poté poputuje na podporu ukrajinských rodin v Olomouci.

Další novinkou je větší důraz akce na udržitelnost. „Majáles je letos zapojen do projektu Čistý festival. Návštěvníkům budou po celém areálu k dispozici unikátní koše k třídění plastů, plechovek, papírů a směsného odpadu. Tříděný odpad bude navíc sbírat úklidová četa. Mimo to plánujeme využívat jen zálohované kelímky, se Skautským institutem chystáme swap oblečení a připravujeme i besedu nebo filmové projekce k tématu udržitelnosti,“ vypočítává koordinátorka pro udržitelnost Simona Otypková. 

Jak ale připomínají sami studenti, příprava programu je stále v procesu, nezapomeňte proto sledovat web olomouckymajales.cz nebo Facebook Olomoucký majáles UP. Akci pořádá Univerzita Palackého v Olomouci za podpory Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc.

Olomoucký majáles UP se ve stávající podobě koná od roku 2010, kdy se univerzita vrátila k formátu studentské nekomerční a nízkoprahové akce. Festival je organizován studenty a je bez vstupného. Zároveň jde o největší přehlídku neziskového sektoru v regionu. Poslední královnou majálesu se stala v roce 2019 herečka Erika Stárková, známá ze seriálu MOST!. V předchozích letech korunu převzali například Marek Eben, David Koller, Jaromír Švejdík, Josef Jařab, Ivana Plíhalová nebo Jindřich Štreit.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Předávaly se Ceny děkana LF, Vilím Šimánek převzal zlatou medaili UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 11/04/2022 - 08:00

Slova díků a gratulace odstartovaly dubnové zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty UP. V jeho úvodu totiž děkan Josef Zadražil předal více než čtyřiceti autorům významných publikačních počinů Cenu děkana za rok 2021 a také zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP, kterou převzal uznávaný biochemik Vilím Šimánek.

Děkan při předávání medaile dřívějšímu dlouholetému přednostovi Ústavu lékařské chemie a biochemie vyzdvihl především jeho podíl na kvalitě časopisu Biomedical Papers, který fakulta vydává a kterého byl Vilím Šimánek donedávna výkonným redaktorem. „Kultivoval časopis, snažil se o jeho maximální rozvoj, až dosáhl v roce 2010 impakt faktoru, který se stále zvyšuje. Chtěl bych tímto panu profesorovi za všechno, co pro lékařskou fakultu a pro Univerzitu Palackého vykonal, poděkovat. Pane profesore, velice si vaší práce vážíme,“ uvedl Josef Zadražil.  

„Neberu to jako ocenění sebe, ale celého týmu lidí, kteří altruisticky změnili sborník na periodikum a dokázali mu zajistit místo v databázích, které registrují odborné časopisy. Poděkování si zaslouží lidé, jako je Jitka Ulrichová, Jarmila Potomková, Taťáňa Bukvová a další. A poděkovat bych také chtěl vedení lékařské fakulty, kdy poprvé děkan Čestmír Číhalík se rozhodl časopis ekonomicky podporovat a jeho nástupci v tom pokračovali,“ reagoval na slova chvály Vilím Šimánek, který letos na podzim oslaví 80. narozeniny.  

Mezinárodně uznávaný odborník na komplexní výzkum přírodních látek a respektovaný pedagog je s Univerzitou Palackého spjat už od dob svého vysokoškolského studia, absolvoval přírodovědeckou a lékařskou fakultu. Od roku 1964 působí na Ústavu lékařské chemie a biochemie, který v letech 1987–2007 vedl. Je autorem více než 250 vědeckých prací a několika patentů a členem řady domácích a zahraničních odborných společností, byl mimo jiné předsedou České společnosti chemické. V roce 2021 obdržel nejvyšší ocenění této společnosti, Hanušovu medaili (psali jsme zde).

Odborného časopisu LF UP Biomedical Papers se týkalo i další ocenění, které bylo na zasedání Vědecké rady LF UP předáno. Cenu pro nejcitovanější článek z rukou šéfredaktorky Jitky Ulrichové převzala Karolína Janochová z Ústavu laboratorní medicíny Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Poté již došlo na udílení Cen děkana 2021. Mezi laureáty, kterým děkan Josef Zadražil poděkoval za práci přispívající k dobrému jménu fakulty a popřál mnoho dalších úspěchů, byla například Zuzana Sedláčková z Radiologické kliniky, která byla jako nově jmenovaná docentka oceněna za zvýšení kvalifikace, nebo autoři monografií Eva Karásková z Dětské kliniky a Radek Vrba z I. chirurgické kliniky. Ceny převzali také dva autoři patentů nebo autoři jedenácti odborných článků publikovaných v deseti procentech nejlepších časopisů. Mezi nimi byl například Jiří Drábek z Ústavu molekulární a translační medicíny, jehož článek Toward best practice in cancer mutation detection with whole-genome and whole-exome sequencing vyšel v Nature Biotechnology, ale také Petr Hamal z Ústavu mikrobiologie nebo Martina Zatloukalová z Ústavu lékařské chemie a biochemie.

Vedle excelentních výstupů akademiků a vědeckých pracovníků děkan ocenil i nejlepší studentské práce zveřejněné během loňského roku v impaktovaných časopisech. Cenu děkana získalo 28 studentů. Přehled všech laureátů za rok 2021 najdete zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Zbyněk Svozil: Plavání je součást mého životního stylu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 10/04/2022 - 08:00

Plave prý už jen tak pro radost a udržení kondice, když se ale vloni v Kolumbii zúčastnil závodů v dálkovém plavání, získal mezi veterány hned dva tituly mistra světa. Sám se považuje hlavně za trenéra, učitele a funkcionáře. Tak je také Zbyněk Svozil v Olomouci a na Univerzitě Palackého znám – jako trenér a předseda úspěšného Klubu sportovních potápěčů a jako vyučující a dřívější děkan, současný proděkan pro studium na fakultě tělesné kultury. Portrét emeritního děkana FTK přinesl aktuální magazín Žurnál UP a text nyní nabízíme i online.

„Plavání je součást mého životního stylu a myslím, že také díky němu jsem přežil i všechny stresové situace, které přinesly roky ve funkci děkana či proděkana. Když přijdu na bazén a skočím do vody, najednou to ze mě všechno spadne. A když jdu plavat v přírodě, je ten efekt ještě silnější,“ říká.

Závodní kariéru Zbyněk Svozil začal v roce 1972 jako klasický plavec, později se přes krátkou epizodu ve vodním pólu dostal k plavání s ploutvemi, které u něj převážilo. „Nebyla tu tak rivalská atmosféra, našel jsem si více kamarádů. Využil jsem dosavadní plavecké dovednosti, naučil se rychle techniku a už za rok jsem byl třetí na mistrovství Evropy,“ vzpomíná s tím, že ploutve se tehdy vozily ze Sovětského svazu nebo si je vyráběli svépomocí. „Měl jsem předělanou ploutvičku, která se mnou zaznamenala i několik českých rekordů. Na první pohled vypadala neškodně, ale byla vynikající. Už se rozpadla.“

V bazénech získal nejeden titul mistra Československa a České republiky, největším úspěchem bylo 2. místo v individuální soutěži a 1. místo v soutěži družstev na mistrovství světa v roce 1992. Zúčastnil se i úspěšného pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, když se svými pěti kolegy v roce 1987 štafetově plavali 24 hodin pod vodou. Celkem uplavali přes 152 kilometrů!

„Na to velmi rád vzpomínám. Iniciátorem byl Miloš Korhoň, tehdy student pedagogické fakulty, já byl na vojně na Slovensku, ale měl jsem možnost plavat. Dali jsme dohromady štafetu a dlouho jsme se na to připravovali. Hodně nám pomáhali doktoři Janů a Gaďourek z katedry branné výchovy, co se týče podpory univerzity, měli jsme zajištěný lékařský dohled i dokumentaci celé akce. Když na to pak přišlo, došlo nám, že to nebude jednoduché, jak jsme si mysleli. Asi po dvanácti hodinách na nás přišla v noci krize, nějakou dobu jsme se střídali jen v pěti, mě zase trápily bolesti šlach. Ale překonali jsme to, a jak se blížil konec, euforie nás hnala, dosahovali jsme nejlepších časů. Věděli jsme, že už se nemusíme moc šetřit. No a pak z toho byl v Guinnessově knize zápis na dva řádky,“ směje se Zbyněk Svozil, který již tehdy byl absolventem pedagogické fakulty, obor Tělesná výchova – německý jazyk.

Brzy se na svou alma mater vrátil jako vyučující plaveckých sportů a pedagogiky sportu. Zrovna vznikala samostatná tělovýchovná fakulta. „Při vzniku FTK sehráli významnou roli hlavně děkan pedagogické fakulty Bohuslav Hodaň, František Vaverka a Ladislav Bank, kteří získali podporu u prvního porevolučního rektora Josefa Jařaba. Možná že nebýt jeho, tak se to ani nepodařilo. Já jsem byl součástí, ale ne nějaký iniciátor, na to jsem byl, myslím, dost mladý a krátce v akademické obci, kam jsem přišel ze základní školy,“ říká k počátkům FTK.

Později tu jako jeden z prvních absolvoval doktorské studium, v roce 2001 začal vést katedru kinantropologie, čtyři roky nato získal docenturu a poté si ho Dušan Tomajko vybral do proděkanského týmu. V následující volbě pak úspěšně kandidoval na děkana. „Neměl jsem ty ambice, vyslyšel jsem hlas kolegů, kteří mě navrhli. Jejich důvěru jsem získal zřejmě dosavadním působením, způsobem komunikace i přesahem do sportu. Jak to ale často bývá, u jedněch jsem vzbuzoval naději a u druhých zase obavy.“

Začátek děkanování neměl lehký. Byla to doba až drastických škrtů v přidělování finančních prostředků, zároveň se díky velké tvůrčí invenci nastartovala řada procesů napříč činnostmi fakulty. Provedená restrukturalizace pracovišť se časem osvědčila, podařilo se udržet a stabilizovat skupinu, kterou kolem realizovaných výzkumných záměrů soustředil profesor Karel Frömel, zázemí fakulty se rozšířilo o moderní Aplikační centrum BALUO a Centrum kinantropologického výzkumu, rozvíjela se zahraniční spolupráce. FTK se stala lídrem tělovýchovných studií v ČR a uznávanou institucí s přesahem do zahraničí, což se projevilo například v hodnocení Šanghajského žebříčku.

„Pak je tu ještě něco ne úplně hmatatelného – vlídné a příjemné pracovní prostředí. Myslím, že je tu přátelská atmosféra a zdravý partnerský, respektující duch. Jak říká náš pan tajemník: ‚Na FTK by chtěl pracovat každý‘,“ ohlíží se Zbyněk Svozil s úsměvem za osmi lety ve funkci děkana. Připouští však, že se musel smířit s odklonem od odborné práce. „Už jsem vlastně funkcionář z povolání. Mrzí mě, že jsem přerušil aktivní spolupráci právě s profesorem Frömelem. Těžko se mi teď k vědě vrací, ale oslovují mě témata, na kterých na katedře pracujeme, jako je třeba sportovní psychologie, sport a sexualita,“ dodává s tím, že by rád publikačně skloubil své pedagogické a trenérské zkušenosti.

Až se to podaří, bude kniha jistě k dispozici i jako e-book. Digitální formát si totiž oblíbil a čte prý mnohem více než dřív. Ve čtečce má vedle sebe autory, jako jsou Jo Nesbø, Radkin Honzák, Satchin Panda nebo Pavel Kolář. „Vždycky jsem také chodil na Moravskou filharmonii. Nejsem žádný znalec, prostě mám rád klasickou hudbu, je vynikající prostředek k relaxaci. A rád se podívám na kvalitní film. Z české tvorby mě v poslední době zaujal Šarlatán, je takový ponurý, zároveň ovšem rozšíří obzory,“ prozrazuje, co dělá, když nepracuje a neplave. Plavání ale dominuje. A když se ho zeptáte, jestli jednou bude bazén prvním místem, kam vezme vnoučata, odpoví bez váhání: „Samozřejmě.“

Zbyněk Svozil (* 1961)

Je proděkanem Fakulty tělesné kultury UP pro studium, v letech 2010–2018 byl děkanem fakulty. Vede katedru společenských věd v kinantropologii, učí pedagogiku sportu a školní tělesné výchovy a plavání, garantuje učitelské praxe. Odmala závodně plaval, patřil k nejúspěšnějším československým reprezentantům v plavání a plavání s ploutvemi. Vystudoval obor Tělesná výchova a německý jazyk na Pedagogické fakultě UP, po promoci krátce učil na základních školách, od roku 1990 pracuje na Univerzitě Palackého. S FTK UP je spjat od jejích počátků, je jedním z prvních absolventů zdejšího doktorského studia kinantropologie. V roce 2005 v tomto oboru úspěšně habilitoval. Je ženatý a má dvě dcery, též absolventky UP a úspěšné ploutvové plavkyně.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Velká proměna areálu Fakultní nemocnice Olomouc odstartovala

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 09/04/2022 - 08:00

Stálí i občasní návštěvníci areálu Fakultní nemocnice Olomouc si nemohou nevšimnout nebývalého stavebního ruchu, který tu aktuálně panuje. Práce, které nezřídka komplikují pohyb pěších i motoristů, přitom směřují k jednomu velkému cíli, jímž je další rozvoj a modernizace prostor šestého největšího zdravotnického zařízení v České republice. To vše podle předem vypracovaného plánu – generelu rozvoje areálu FNOL, který pracuje s horizonty 15 a 30 let.

Dne 1. dubna 1892, tedy před 130 lety, se usnesl Moravský zemský sněm v Brně vystavět v Olomouci novou nemocnici, a to jako soubor pavilonů na svahu Tabulového vrchu v tehdy samostatné obci Nová Ulice. Výstavba započala v červnu 1894 a v září 1896 sem byli přestěhováni pacienti ze staré nemocnice v místech dnešní Filozofické fakulty UP. Od té doby se areál FNOL podstatně rozšířil a proměnil do současné podoby komplexního a moderního zdravotnického zařízení. Ani jeho aktuální tvář však není zdaleka konečná, jak ostatně potvrzuje čilý stavební ruch, který na mnoha místech areálu nyní panuje. Probíhající stavební práce v rámci projektu Přeložky inženýrských sítí v plánované délce realizace 13 měsíců a celkové hodnotě přes 132 milionů korun bez DPH předcházejí demolici nejstaršího objektu v areálu, známého jako Franz Josef. Na jeho místě vyroste nový pavilon B.

Nová dominanta, kterou pavilon B jistě bude představovat, ale nebude prvním dokončeným objektem, který zdravotníci olomoucké fakultní nemocnice převezmou v dohledné době do užívání. Předchází jí dostavba pavilonu X, ve kterém sídlí Klinika nukleární medicíny, o samostatnou část s označením X2, v níž bude jednak druhé pracoviště PET/CT, ve druhém podlaží pak laboratoř pro výrobu a distribuci radiofarmak a zázemí pro personál. V rámci rekonstrukce kliniky vznikne také nová recepce a přímé propojení mezi stávající místností aplikace a nově navrženou laboratoří.

Všechny tyto a další velké projekty a změny však nemohou vznikat nahodile, bez ucelené koncepce a dlouhodobého plánu. Fakultní  nemocnice dokončila tento plán neboli generel v roce 2020 a má v něm popsán vlastní rozvoj na následujících třicet let. „Nemocnice je velmi komplikovaný útvar, který tvoří zejména medicínské obory, jež potřebují pro svou činnost mimo jiné i hmotnou infrastrukturu. A máme-li tuto strukturu rozvíjet, musíme vědět jak. Lapidárně řečeno: máme-li přijímat smysluplná a systémová rozhodnutí, musíme si popsat naši budoucnost, diskutovat o ní, nalézt shodu a potom stanovit co, za co, jakým způsobem a v jakých časových horizontech uděláme,“ uvedl ekonomický náměstek a zástupce ředitele FNOL Tomáš Uvízl.

Jednoznačnou prioritou vedení nemocnice, ztělesněnou právě i v generelu, je podle Tomáše Uvízla zmíněná novostavba pavilonu B, hovorově už nazvaná nový Franz Josef. „Právě sem se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do této budovy rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Vznikne zde mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ popisuje zástupce ředitele nemocnice.

Další velkou stavbou, aktuálně zpracovávanou projektanty, bude nový pavilon C1 pro Porodnicko-gynekologickou kliniku a Novorozenecké oddělení. Pavilon C1 bude sousedit s pavilonem B, s nímž bude i organicky spojený. A konečně třetí chystanou velkou budovou má být nový pavilon F, v němž budou sídlit III. interní klinika, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Infekční klinika a budoucí klinika (v současnosti oddělení) rehabilitace. Tato nová budova má vyrůst přibližně v místě současného pavilonu F.

S pavilonem C1 bude organicky propojen pavilon C2, který poskytne zázemí Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie, lůžkové části Oční kliniky a kliniky ORL a rozšířeným Centrálním operačním sálům a sterilizaci. Tím dojde k funkčnímu propojení v podstatě všech chirurgických oborů do jednoho polybloku.

„Prvořadou prioritou, z níž jsme při tvorbě generelu vycházeli, je samozřejmě pacient, respektive jeho vnímání pobytu v nemocnici. Na celý areál i na jednotlivé budovy jsme se snažili dívat právě jeho očima. Počínaje tím, že se k nám pacient musí dobře dostat různými způsoby dopravy, že je správné mu pomáhat ke snadné orientaci logickým uspořádáním prostoru a jednoduchým navigačním systémem a konečně i tím, že budeme brát ohled na to, čemu se říká ‚healing architecture‘, tedy že vnitřní prostředí ve zdravotnickém zařízení může podporovat zdárnou léčbu a zotavení pacienta. Naší druhou vysokou prioritou je personál. Chceme, aby se zaměstnanci cítili na svém pracovišti dobře a bezpečně, aby měli k dispozici správně vybavené zázemí, aby pracovali v prostředí, které bude optimální z hlediska ergonomie, světla, zvuků, barevného pojetí a podobně,“ objasnil filozofii strategického plánování ve FNOL Tomáš Uvízl.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Začaly kurzy češtiny se zaměřením na trh práce. Pro zájemce z Ukrajiny je připravila FF UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 08/04/2022 - 13:00

V prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého se česky začali učit lidé, kteří utekli před válkou na Ukrajině. Prvního běhu rekvalifikačního kurzu se účastní patnáct zájemců. Koná se ve spolupráci s Úřadem práce a zaměřuje se na trh práce.

V pomoci lidem, které sužuje válka na Ukrajině, se Filozofická fakulta Univerzity Palackého přednostně zaměřuje na vzdělávací, kulturní a sociální program, na mezikulturní komunikaci a na odstranění vzájemných jazykových bariér. Právě těm se aktuálně věnuje rekvalifikační kurz češtiny. Je důležitý pro získání zaměstnání a v rámci pestré nabídky pomoci Filozofické fakulty UP jednou z důležitých aktivit. 

„Pilotní běh kurzu češtiny začal tento týden a účastní se ho prvních patnáct zájemců. Všichni se registrovali jako uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce v Olomouci a  zároveň projevili zájem o rekvalifikaci, tedy o Český jazyk se zaměřením na trh práce,“ uvedla Pavla Poláchová za Centrum jazykového vzdělávání FF UP. Právě to takto specifický třítýdenní kurz zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny provozuje.

Frekventanti pilotního běhu se učí ve fakultních prostorách na třídě Svobody 26, od pondělí do pátku, vždy od 8:30 do 11:45. Na závěr kurzu mají absolvovat písemnou a ústní zkoušku. Pokud ji složí, obdrží certifikát.

„Zájemce učí naši lektoři, tedy absolventky a absolventi olomoucké bohemistiky s bohatou zkušeností s výukou cizinců. Učí například na Letní škole slovanských studií či v ročních přípravných kurzech pro následné studium na vysoké škole,“ řekla Pavla Poláchová. Zdůraznila, že kurzy jsou určené primárně ukrajinským občanům proto, aby se v nastalé situaci mohli co nejrychleji uplatnit na trhu práce v České republice, potvrdila i snahu rozšířit je do některých dalších měst Olomouckého kraje.

V základním kurzu se zájemci učí grafický systém jazyka. Naučí se porozumět jednoduchému, přehledně strukturovanému textu, porozumět jednoduchému formuláři a vyplnit ho či podat o sobě základní informace písemnou formou. Po kurzu by tak měli rozumět základním otázkám a měli by být schopni na ně v předvídatelných situacích reagovat. Frekventanti kurzu budou umět podat o sobě základní informace, také informace o všedních věcech, které se jich a jejich práce bezprostředně dotýkají.

„Už nyní mají možnost registrovat se do kurzu další zájemci, další přihlášky se na Úřadu práce přijímají do 13. dubna. Druhá skupina se pak začne učit 20. dubna. Kdyby byl větší zájem, jsme připraveni učit i více skupin najednou,“ doplnila Pavla Poláchová.

Kurzy češtiny se zaměřením na zdravotnictví

Univerzita Palackého nabízí více kurzů, které se v souvislosti s válečným stavem na Ukrajině, věnují výuce češtiny. Aktuálně přišlo s nabídkou i Centrum pro výuku cizích jazyků Lékařské fakulty UP, jenž prostřednictvím Fakultní nemocnice Olomouc a Szergeje Cápece z LF UP nabídlo kurzy češtiny pro cizince se zaměřením na zdravotnictví. Tyto kurzy povedou zkušené lektorky centra Dagmar Hrabalová a Lenka Podhorná, které vyučují mediky v anglických studijních programech, a tudíž mají s medicínskou terminologií bohaté zkušenosti. Cílem je pomoci zdravotnickým pracovníkům z řad ukrajinských uprchlíků získat obecnou, ale i profesně zaměřenou jazykovou vybavenost a pomoci jim tak rychleji se začlenit do práce ve své profesi. Vzhledem ke stále trvajícímu nedostatku personálu v českém zdravotnictví je tento postup i v zájmu českých zdravotnických zařízení. Kurzy jsou pro účastníky zdarma.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

I čerství absolventi mají šanci na dobré uplatnění

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 08/04/2022 - 11:00

Propojit studenty s budoucími zaměstnavateli má za cíl 15. ročník veletrhu pracovních příležitostí Okno do praxe, který se uskuteční v úterý 12. dubna od 10:00 do 15:30 v hlavní budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Letošního veletrhu se zúčastní přes třicet společností z různých odvětví.

„Nalézt vhodné zaměstnání, které by splňovalo představy studentů po ukončení vysokoškolského vzdělání, nemusí být pro čerstvé absolventy vždy snadné. Mnozí se domnívají, že je nebude chtít nikdo přijmout, pokud nemají praxi. Často se ale stačí na věc podívat jinak. Jak? To napoví nejen panelová diskuse, která je součástí veletrhu. Studenti se v neformálním prostředí mohou setkat s manažery z oblasti lidských zdrojů, konzultovat své možnosti získání dobrého pracovního uplatnění, diskutovat o podmínkách práce, srovnávat nabídky zaměstnavatelů a zjišťovat, jak to udělat, aby byl člověk (nejen v práci) spokojený,“ uvedla koordinátorka akce Dagmar Petrželová z přírodovědecké fakulty.

Veletrh pracovních příležitostí Okno do praxe pořádá Přírodovědecká fakulta UP společně s Kariérním centrem UP a Moravskou vysokou školou Olomouc. Zaměstnavatelé na svých stáncích nabídnou praxe, stáže, brigády, trvalá zaměstnání či konzultace. Součástí programu budou také kariérní poradenství či zajímavé přednášky.

„Studenti si mohou poslechnout, jak zlepšit schopnost koncentrace pomocí mindfulness v rámci přednášky Management pozornosti nebo jak zdokonalit stávající podnikatelské nápady pod vedením Evy Sovové. Rovněž se mohou zúčastnit přednášky Davida Stančíka Krátké postřehy ze života jednoho designéra, která bude zaměřena na to, jakých třicet věcí bychom měli vědět o životě. Pro všechny studenty je také připravena soutěž o ceny,“ doplnila vedoucí Kariérního centra UP Kristýna Pospíšilová.

Na letošní akci Okno do praxe se přihlásilo přes 30 firem z České republiky. Jsou mezi nimi i pravidelní účastníci jako Meopta – optika, Teva Czech Industries, Contipro, Efekt Labs, Thermo Fisher Scientific Brno, Raiffeisenbank, VERA a 3Pillar Global.

Podrobnosti najdete na www.oknodopraxe.upol.cz.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Díky Udržitelnému Palackému zmizelo z Olomouce 150 kg odpadu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 08/04/2022 - 08:00

Spolek Udržitelný Palacký se pravidelně zapojuje do úklidových akcí při výzvě Ukliďme Česko. Během hlavního jarního úklidového dne, který letos připadl na sobotu 2. dubna, se jeho členům podařilo okolo železniční trati v olomoucké části Nový Svět nasbírat 150 kg odpadu.

Mezi množstvím drobného odpadu se objevily také například matrace, trubky nebo rošt postele. Největší podíl ale pravidelně mívají PET lahve a plechovky a v tomto případě tomu nebylo jinak. „I když máme kontejnery na sběr plastu, skoro 1/3 všech PET lahví se do nich nedostane a zůstane tak ležet v přírodě. Řešení existuje v podobě zálohování PET lahví a plechovek. Některé značky již tuto službu na plechovky zavedly, jiné se na to připravují,“ uvedli členové spolku na Facebooku Udržitelného Palackého

I během dubna se v Olomouci ještě můžete přidat k několika organizovaným úklidům, najdete je na mapě úklidů. Další vlna se pravidelně koná na podzim, jedním z termínů je 17. září 2022, kdy proběhne také World Cleanup Day 2022

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Děti z Ukrajiny mohou ztvárnit své pocity v Pokresleném sešitu. Vychází také v české verzi

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 07/04/2022 - 11:30

Univerzita Palackého pomáhá v různých podobách lidem, které zasáhla válka na Ukrajině. Její pedagogická fakulta teď například nabízí didaktický materiál s názvem Pokreslený sešit. Je k dispozici v české i ukrajinské variantě online, v přípravě je i jeho tištěná podoba. Už nyní jej mohou využít děti v adaptačních skupinách mateřských a základních škol.

Původní myšlenka sešitu se zrodila z touhy pomoci dětem z Ukrajiny, které prchají před válkou ve své domovině. „Chtěli jsme jim dát najevo, že jsou tu vítány a že se o ně zajímáme. Že si přejeme, aby se u nás cítily v bezpečí, a že je chceme povzbudit, aby se kresbou podělily o své pocity. Když jsme ukrajinskou verzi chystali do tisku, řada lidí se nás ptala, jestli náš sešit nabídneme i v češtině, že by se mohl líbit také českým dětem,“ uvedla koordinátorka celého projektu Petra Šobáňová, proděkanka Pedagogické fakulty UP.

Autoři Pokresleného sešitu se proto rozhodli zpracovat sešit tak, aby jej mohl využít kdokoliv. „Lze do něj kreslit nebo psát o radostech nebo obavách, o tom, co máme rádi, či o tom, co nám třeba dělá starost. Náměty vedou děti k tomu, aby se zajímaly o svět okolo a aby vyjadřovaly své emoce. Nabízíme jim možnost zastavit se, zamyslet se, vyjádřit, co se jim honí hlavou, a uplatnit svou představivost. Tajně doufáme, že náš sešit nebude nakonec jen pokreslený, ale také léčivý. A to se může hodit úplně každému,“ dodala Petra Šobáňová.

Pokreslený sešit vznikl i díky spolupráci s psychologickou konzultantkou Irenou Plevovou, podle níž má dětská tvorba schopnost reflektovat vnitřní svět dětí a poskytuje informace o jejich způsobu vnímání objektivní reality.

„Výtvarné vyjádření je osobním výrazem, který obsahuje vědomé a nevědomé významy, může sloužit k odhalení či řešení problémů, k formování myšlenek a představ, pomáhá dítěti vyjádřit se odlišným způsobem než jazykem, který může být někdy nedostačující. Kreslení je důležitou neverbální aktivitou, kreslení je hra, zábava, možnost něco vytvářet. Dětský výtvarný projev je přirozenou cestou k vyjádření toho, co dítě cítí, na co myslí, po čem touží, z čeho má radost nebo čeho se obává,“ řekla Irena Plevová, která působí na katedře psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP. Pokreslený sešit má podle ní citlivou a nenásilnou formou nabízet ke ztvárnění témata z každodenního života, vybízet děti k vnitřnímu dialogu i k dialogu mezi dětmi a dospělými, s jejich blízkým okolím i celým světem. „Jednoduché náměty o tom, co vidíme okolo sebe a co máme v hlavě, jsou formulovány citlivě, ilustrace se smyslem pro humor pak dokreslují a podporují scenérii představ,“ doplnila.

Nová didakická pomůcka má oslovit především děti předškolního a mladšího školního věku, Irena Plevová je však přesvědčena, že může inspirovat i dospívající. Je to podle ní výborný nápad, zdařilé dílo podporující kreativitu a abreakci dětských emocí. „Na nás dospělých je děti podporovat, projevit zájem o jejich činnost, naslouchat jim a nezapomenout na náležitou pochvalu, kterou si každé dítě zaslouží,“ zdůraznila.

Pokreslený sešit je v české i ukrajinské verzi k dispozici na speciálním webu. Jeho tištěná verze bude dostupná všude tam, kde o ni bude zájem, primárně by se ale sešity měly objevit v různých adaptačních skupinách, centrech a ve školách.

S nápadem přišla Petra Šobáňová, proděkanka Pedagogické fakulty UP, ilustrace vytvořila Petra Baštanová, grafické řešení obstaral Jakub Konečný, odbornou psychologickou konzultaci zajistila Irena Plevová a o překlad do ukrajinštiny se postarala Mariana Ilnytska. Sešit vznikl na Pedagogické fakultě UP v rámci projektu Bez názvu. Nedatováno.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky