Novinky z PřF a UP

Rektoři vyzývají studenty k očkování proti koronaviru

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 06/08/2021 - 12:40

Rektoři vysokých škol se obrátili na studenty a vyzývají je, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Podle České konference rektorů (ČKR) představuje očkování nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru.

Rektoři připomínají, že pokud má v novém akademickém roce dojít k obnovení výuky na vysokých školách v tradiční podobě, je potřeba, aby se včas nechal naočkovat co největší počet studentů. Apel je určen i studentům budoucích prvních ročníků.

„V tuto chvíli snad existují důvody k optimismu, pokud jde o vývoj epidemie, ale je třeba stále počítat s tím, že epidemická situace se může dramaticky změnit. Ostatně přesně tak tomu bylo v minulém roce. Proto považujeme za důležité, aby se včas naočkoval co největší počet vysokoškolských studentů. Tím by sami studenti přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje,“ stojí v prohlášení ČKR, které podporuje i Univerzita Palackého a rektor Martin Procházka. „Jako lékař a pedagog se nemohu smířit s představou, že by pandemie znovu ohrožovala naše životy a zdraví a doslova paralyzovala běžný život naší společnosti, když máme v rukou účinný prostředek, jak tomu předejít. Potřebujeme vytvořit dostatečně silnou kolektivní imunitu a očkování je v tuto chvíli opravdu jediná cesta. Vážím si všech, kteří to chápou a jsou odpovědní a ohleduplní vůči sobě i ostatním, a děkuji jim za to,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Výzva České konference rektorů

Česká konference rektorů (ČKR) vyzývá všechny studentky a studenty vysokých škol ČR, aby byli odpovědní a nechali se očkovat proti koronaviru. Podle ČKR představuje očkování nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru.

Chceme-li obnovit výuku v tradiční podobě a umožnit našim studentkám a studentům, aby se naplno zapojili do studia, je nutné povzbudit je zároveň k tomu, aby se nechali očkovat. V tuto chvíli snad existují důvody k optimismu, pokud jde o vývoj epidemie, ale je třeba stále počítat s tím, že epidemická situace se může dramaticky změnit. Ostatně přesně tak tomu bylo v minulém roce. Proto považujeme za důležité, aby se včas naočkoval co největší počet vysokoškolských studentů. Tím by sami studenti přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje.

Vysoké školy ČR trpělivě čekaly, než budou přednostně očkovány nejohroženější skupiny obyvatel (senioři, pracovníci ve zdravotnictví, hasiči, policisté, učitelé středních a základních škol), aby následně mohlo dojít k očkování jejich akademických pracovníků a dalších zaměstnanců.

ČKR vyzývá všechny vysokoškolské studenty, včetně nově přijatých studentů nastupujících do prvních ročníků, kteří dosud nejsou očkováni, aby se nechali očkovat bez zbytečného otálení včas před zahájením akademického roku 2021/2022.

V Brně dne 6. srpna 2021

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Přístroji, který vznikl na univerzitě, zajistí cestu do praxe spin-off společnost

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 06/08/2021 - 08:00

Univerzita Palackého učinila významný krok pro komercializaci čtvrté generace Mössbauerových spektrometrů – přístrojů pro analýzu materiálů s obsahem železa či oxidů železa, které vyvinuli zdejší vědci. O výrobu, prodej i servis zařízení se nadále postará soukromá spin-off společnost Iron Analytics na základě licenční smlouvy o užívání know-how. Univerzita mimo jiné získá podíl z každého prodaného přístroje, jehož průměrná cena činí zhruba půl milionu korun.

„Společným cílem univerzity i nově vzniklé spin-off společnosti je zefektivnit komercializaci Mössbauerových spektrometrů čtvrté generace. Univerzita je původcem myšlenky a technického řešení spektrometrů, ale není jejím posláním přímo zajišťovat a rozvíjet jejich výrobu a prodej. Pro přenos výsledků výzkumu do praxe jsou mnohem vhodnější spin-off společnosti. Přestože v tuzemsku se v porovnání se zahraničím rozšiřují zatím pomalu, jsou jednou z nejúčinnějších cest jak zajistit transfer znalostí z akademického prostředí do praxe,“ uvedl ředitel Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN UP Pavel Banáš, který licenční smlouvu za univerzitu podepsal. Mössbauerovy spektrometry čtvrté generace totiž byly vyvinuty právě v tomto vědeckém centru.

„Na základě transparentní licenční smlouvy, které předcházela externě zpracovaná studie proveditelnosti, dohoda o střetu zájmů i znalecký posudek na cenu licence, můžeme využívat know-how univerzity. Tedy vyrábět, prodávat a opravovat Mössbauerovy spektrometry čtvrté generace. Jestliže se univerzitě dosud dařilo prodat pár kusů přístroje za rok, domníváme se, že po zahájení komerčních aktivit naší spin-off společnosti se budeme moci dostat na daleko vyšší čísla, minimálně desítky ročně,“ uvedl jeden ze zakladatelů Iron Analytics Roman Jurečka.

Mössbauerův spektrometr je laboratorní přístroj, který se v současné době používá na univerzitách a ve výzkumných organizacích. Slouží k analýze materiálů, které obsahují železo nebo oxidy železa. „Mössbauerova spektrometrie zatím nachází uplatnění především v oblasti nanotechnologií, ale například i ve farmacii, archeologii či mineralogii. My chceme přístroje zavést mnohem výrazněji do průmyslu, zejména do oblasti řízení kvality. Věřím, že budeme úspěšní a můžeme inspirovat další vědce na Univerzitě Palackého,“ uvedl jednatel společnosti Iron Analytics a původce know-how Jakub Navařík. Společnost Iron Analytics je takzvaný nepravý spin-off bez vlastnického podílu instituce.

První Mössbauerův spektrometr byl na Univerzitě Palackého vyvinut v roce 1993 pro potřeby zdejších výzkumníků. Pro komerční účely byla nabídnuta další generace přístroje o několik let později. Zhruba před deseti lety vyvinul Jakub Navařík třetí generaci v rámci své dizertační práce, spolu s kolegy se více zaměřil na komercializaci přístroje. Vylepšenou čtvrtou generaci, která je předmětem licence, vytvořil letos. Mössbauerovy spektrometry původem z Olomouce lze v současné době najít na univerzitách a ve výzkumných institucích v USA, Číně, Jižní Koreji, Německu, Polsku, Francii, Jihoafrické republice a dalších zemích.

Vědeckotechnický park UP eviduje jednu pravou spin-off společnost, tedy společnost s přímou majetkovou účastní univerzity. Jedná se o RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, spol. s r.o. Pokud jde o nepravé spin-off společnosti bez majetkové účasti instituce, za účelem komercializace duševního vlastnictví UP vzniklo v minulosti dalších šest subjektů. „Nově vzniklá společnost Iron Analytics je první svého druhu, neboť se přímo hlásí k označení spin-off UP,“ uvedl Petr Suchomel z VTP UP.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Tým absolventů olomouckých práv jde do finále prestižní mezinárodní soutěže

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 05/08/2021 - 08:00

Úspěch v prestižní mezinárodní soutěži slaví tým absolventů olomoucké právnické fakulty. Petr Kyselák, Jakub Spáčil a Adam Talanda postoupili do finále THEMIS competition 2021, kterou pro justiční čekatele nebo asistenty soudců pořádá Evropská síť pro justiční vzdělávání. O celkové vítězství se poperou v prosinci v Lisabonu.

THEMIS competition, která celá probíhá v angličtině, se skládá ze čtyř semifinálových kol a závěrečného finále. Semifinálová kola jsou zaměřena na oblast trestního práva, rodinného práva, civilního procesu a soudcovské etiky, vždy v kontextu práva Evropské unie. Úkolem soutěžících je sepsat odborný článek v angličtině v rozsahu dvaceti stran, natočit videoprezentaci a následně práci obhájit před mezinárodní porotou. Kvůli epidemii koronaviru pořadatelé letos všechna semifinále přesunuli do online prostředí.

Olomoucký tým, kterému po odborné stránce pomáhal soudce Martin Lýsek, také absolvent PF UP, zvítězil v nabitém semifinále zaměřeném na civilní proces. Předčil kolegy z Rumunska, Francie, Itálie, Španělska, Chorvatska, Portugalska a z Německa. „Postup do finále je pro nás potvrzením, že naše znalosti a schopnosti jsou na dobré úrovni i v celoevropském měřítku, za což vděčíme jak naší alma mater, tak našemu současnému působení v justici,“ řekl za tým Adam Talanda, který je čerstvě jmenovaným soudcem. V rozhovoru pak přibližuje motivaci týmu k účasti, zpracovávané téma i plány pro finále.

Co váš tým motivovalo přihlásit se do této prestižní právnické soutěže?

O THEMIS jsme se s kolegy dozvěděli od Justiční akademie, která rozesílala pozvánku justičním čekatelům a asistentům soudců. Soutěž nás zaujala rozsahem právních odvětví a možností setkat se s týmy z celé Evropy. Chtěli jsme se přihlásit, abychom si vyzkoušeli sepsat článek na zadané téma, navíc v angličtině, a před odbornou porotou ho pak anglicky odprezentovat a obhájit. Možná hrálo roli i to, že jsme se v důsledku pandemie nemohli podívat na vědecké konference a soutěž tak pro nás byla zpestřením.

Můžete představit váš úspěšný tým?

Všichni tři jsme se znali z našeho působení na olomoucké pobočce Krajského soudu v Ostravě, kde Jakub Spáčil a Petr Kyselák pracují jako asistenti soudce a já tam nějakou dobu byl na praxi jako justiční čekatel. Mimo to se známe také z olomoucké právnické fakulty, jsme absolventy magisterského programu. Jakub a Petr jsou nyní doktorandy. Já jsem již doktorské studium dokončil.

Součástí týmu je také soudce Martin Lýsek. Proč padla volba právě na něj?

Každý tříčlenný soutěžní tým může mít podle pravidel takzvaného tutora, tedy soudce, který bude týmu radit ohledně psaní příspěvku a prezentace. Když jsme hledali tutora, okamžitě nás napadl Martin Lýsek, kterého všichni známe z olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě, a víme, že je velmi aktivní, ať už jde o přeshraniční justiční spolupráci, o výuku na fakultě nebo školení na Justiční akademii. Martin neváhal a do soutěže se s námi jako tutor zapojil.

Vámi zpracovávané téma pro semifinále se týkalo insolvenčního práva. Můžete ho více přiblížit?

Náš příspěvek se zabýval konkrétně možností započtení pohledávek a námitkami relativní neúčinnosti proti započtení v případě insolvenčního řízení s mezinárodním prvkem. Zní to možná příliš odborně a složitě, ale hlavní myšlenka tkví v tom, že insolvenční řízení je vedeno snahou o poměrné uspokojení pohledávek všech věřitelů jednoho dlužníka tak, aby nikdo z věřitelů nebyl neodůvodněně znevýhodněn. To je dost komplikované, i pokud jsou všichni účastníci řízení z jednoho státu, a tím spíše je to problém v případě, že jsou někteří věřitelé z jiného členského státu Unie. V takových případech snadno nastane nesoulad mezi možnostmi postupu při uspokojování pohledávek podle vnitrostátních právních řádů, neboť ani sjednocující evropská úprava obsažená v insolvenčním nařízení nepostihuje všechny eventuality. Náš příspěvek pak na některé problémy insolvenčního řízení s mezinárodním prvkem upozorňoval a navrhovali jsme jejich řešení.

Co pro vás úspěch v semifinále znamená?

Vítězství jsme nečekali, pro nás byli jasnými favority kolegové z Německa. Vítězství ale rozhodně bereme jako zasloužené završení úsilí, které jsme soutěži věnovali. Současně je také vstupenkou do finále, které se snad uskuteční podle plánu v Lisabonu, kde budeme mít možnost osobně setkat se s kolegy z jiných zemí a navázat nové kontakty.

Část soutěže již máte za sebou. Kam vás dosavadní účast posunula?

Soutěž nám dala především dobrý pocit ze sebe a z naší práce, která pokud se dělá poctivě, tak přinese dobré výsledky. Zároveň je každá taková zkušenost, která člověka staví mimo komfortní zónu posunem vpřed, neboť pokud člověk poprvé překoná svůj strach a ostych, tak příště si bude jistější. Jen pro ilustraci: Mluvit před odbornou porotou anglicky o insolvencích není něco, na co by se většina lidí těšila; a viděli jste někdy mluvit sami sebe na videu? A navíc anglicky?

Finále vás čeká v prosinci v Lisabonu. Budete se na něj nějak speciálně připravovat?

Ve finále, kterého se účastní celkem osm týmů – z každého semifinále dva, je pro všechny soutěžící zadané nové stejné téma, a to obecně přístup k justici. Příspěvek na konkrétní otázky přístupu k justici však každý tým zpracovává až na místě a na zpracování nejvýše desetistránkového anglického příspěvku mají týmy jeden den. Ráno dostaneme zadání a v šest hodin odpoledne se odevzdává příspěvek. Musíme se tedy připravit na možné konkrétní okruhy, kterých se příspěvek může týkat. Vždy je možné vylepšit mluvený projev, který je bezprostřední, a zvláště v angličtině se člověku občas nedostává slov.

Videoprezentace olomouckého týmu pro semifinále zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nový materiál pro kondenzátory je vysoce stabilní a ekologicky šetrný

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 04/08/2021 - 08:00

Ekologicky šetrný elektrodový uhlíkový materiál, který lze díky jeho vlastnostem využít při skladování energie, vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Testování materiálu v superkondenzátorech prokázalo jeho vysokou stabilitu i dobrou kapacitu. 

„Podařilo se nám nasyntetizovat nový grafenový derivát, na jehož povrch jsme připojili nové funkční skupiny. Díky našim dlouhodobým zkušenostem v oblasti dvourozměrné chemie fluorografenu jsme dokázali na grafenový list z obou stran navázat aminokyselinu arginin. Vyladěním reakčních podmínek a přidáním netoxického pórotvorného činidla, uhličitanu draselného, jsme dosáhli optimálního stupně funkcionalizace a pórovitosti materiálu. To jsou vlastnosti, které jej předurčují pro využití například v kondenzátorech,“ uvedla jedna z autorek Veronika Šedajová.

Optimalizace vlastností umožnila dosažení vysoké hodnoty kapacity 390 F/g při proudové hustotě 0,25 A/g. „Použitelnost elektrodového materiálu jsme zkoumali za typických provozních podmínek testováním sestaveného superkondenzátoru po dobu až 30.000 nabíjecích/vybíjecích cyklů, přičemž si materiál zachoval přes 82 procent kapacity. Navíc tato práce otevírá cestu ke zcela nové skupině grafenových derivátů s kovalentně navázanými aminokyselinami, které lze využívat pro celou řadu aplikací od ukládání energie až po senzoriku,“ potvrdil další autor článku publikovaném v časopise ChemSusChem Michal Otyepka.

Příprava ekologicky šetrných elektrochemicky aktivních elektrodových materiálů na bázi kovalentních derivátů grafenu je pro vědce na celém světě velkou výzvou. Tyto materiály totiž mají obrovský potenciál pro aplikace skladování energie. Kovalentní připojování funkčních skupin na povrch samotného grafenu je však náročné kvůli jeho nízké reaktivitě. Tuto nevýhodu lze obejít díky chemii fluorografenu. Výzkumníci z CATRIN mohli zúročit svůj dlouhodobý výzkum v této oblasti. Tým vedený Michalem Otyepkou se 2D chemii fluorografenu věnuje i díky podpoře Evropské výzkumné rady.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Terénní praxe studenty zavedla do období lovců mamutů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 03/08/2021 - 08:00

Kamenné nástroje, kosti z mamutů a jiných zvířat i pozůstatky sídelních struktur. Třicet tisíc let starou kulturu zvanou gravettien objevovali pod vedením Archeologického ústavu AV ČR Brno také studenti archeologie Univerzity Palackého. Pod Pálavou se v rámci praxe zúčastnili výzkumu z archeologického hlediska velmi bohaté lokality.

Druhé Dolní Věstonice. Tak říká lokalitě Milovice IV nacházející se východně pod Pálavou Martin Novák, vedoucí Střediska pro paleolit a paleoantropologii Archeologického ústavu AV ČR Brno a zároveň člen katedry historie FF UP. Výzkumu, který umožnila oprava krajské silnice, se v rámci odborné terénní praxe zúčastnili i studenti olomoucké katedry historie. Měli tak jedinečnou možnost seznámit se s celou šíří archeologické práce.

„Jedna část práce byla situována přímo na ploše výzkumu, kde se studenti věnovali odebrání, preparování a začišťování kulturní vrstvy a vyzvedávání archeologických nálezů. Pomáhali například i při zakreslování nebo zaměřování archeologických situací. Druhá skupina studentů se pak v Dolních Věstonicích účastnila plavení kulturní vrstvy, kdy je jemný sediment proplavován na sítech, abychom našli i co nejmenší nálezy. Výplavy dále studenti třídili na kamenné artefakty, kosti, na uhlíky a barvivo,“ řekl Martin Novák, pod jehož vedením posluchači olomoucké archeologie pracovali. Výzkum ukázal, že lokalita Milovice IV, která je součástí významného paleolitického sídelního areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice, je velmi bohatou oblastí a studentům během praxe nabídla celou řadů archeologických artefaktů.

„Horizont kultury gravettien jsme zde našli v několika vrstvách, což je výjimečné. Obvykle totiž nacházíme jednu vrstvu. Z archeologického hlediska jde tedy o velmi bohatou lokalitu, v níž jsme nyní nalezli kamenné nástroje, zvířecí kosti, kterým dominovaly kosti z mamutů, také zhruba dvacet mamutích klů, dále kosti koně, soba, vlka, lišky, lva, nosorožce i obratle z ryby. Vše doprovází sídelní struktury, například pozůstatky několika ohnišť. Ve výplavech jsme našli provrtané ulity, zuby z lišky, vlka, které sloužily jako ozdoby,“ doplnil Martin Novák.

V rámci povinných i dobrovolných praxí se studenti účastní pravidelně různých terénních i laboratorních výzkumů, které realizují partnerská pracoviště FF UP. Každý student bakalářského i magisterského studia má povinnost strávit na terénním výzkumu minimálně tři týdny za rok a v každém semestru minimálně týden v archeologické laboratoři. Studenti mimo to často využívají nabídek finančně ohodnocených dobrovolných praxí. Tento způsob výuky je na katedře historie FF UP vnímán jako nezbytný pro pochopení a osvojení si oboru.

Absolventi olomoucké archeologie nacházejí uplatnění především v organizacích, které realizují archeologickou památkovou péči. Pracují v Archeologickém centru Olomouc, v pracovištích Národního památkového ústavu, v regionálních muzeích či v soukromých archeologických institucích. Někteří najdou i profesní zázemí v Archeologických ústavech AV ČR v Praze a v Brně.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Kulturu Koreje přibližuje studentům i veřejnosti Korejský koutek

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 02/08/2021 - 08:00

Seznámit se s životem a kulturou v Koreji mohou nově studenti i veřejnost na Univerzitě Palackého. Katedra asijských studií Filozofické fakulty UP otevřela Korejský koutek/Korea corner, jehož slavnostního zahájení se zúčastnil i velvyslanec Koreje Tae-jin Kim. 

Korejský koutek/Korea corner sídlí v rekonstruovaných prostorách na třídě Svobody 26. Jeho cílem je poskytnout studentům inspirativní prostředí pro studium, kvalitní studijní materiály a další doplňující informace o Koreji. Veřejnost se zde může dozvědět víc o korejské kultuře. Na jeho vybavení se podílelo Velvyslanectví Korejské republiky v ČR ve spolupráci s Korea Foundation.

„Díky jejich štědrosti je koutek vybaven nábytkem, televizí, CD přehrávačem, učebnicemi korejského jazyka a dalšími knihami o kultuře této země, typickými korejskými koberci, prostíráním i dalšími tradičními předměty. Slouží k pořádání speciálních přednášek, workshopů a dalších akcí souvisejících s Koreou. Funguje jako studovna pro studenty univerzity a rovněž jako čítárna pro veřejnost,“ uvedl František Kratochvíl, vedoucí katedry asijských studií FF UP.

Slavnostní otevření se uskutečnilo pod patronátem jeho excelence Tae-jin Kim a zúčastnili se ho i další zástupci Velvyslanectví Korejské republiky v Praze. Vedle Františka Kratochvíla reprezentovali na akci univerzitu Jiří Stavovčík, prorektor pro internancionalizaci, David Uher, ředitel Institutu Krále Sejonga, Andreas Schirmer, vedoucí sekce korejštiny a další představitelé olomoucké katedry asijských studií včetně jejích studentů. Slavnostní projevy, přípitek, přestřižení pásky i vzájemné předání darů doplnily české a korejské písně v podání hudebníků Moravské filharmonie Olomouc.

O korejštinu je na Univerzitě Palackého každoročně velký zájem. Ke studiu bakalářské Korejštiny pro hospodářskou praxi i magisterského Korejského jazyka a kultury se pravidelně hlásí zhruba sto osmdesát uchazečů. Filozofická fakulta UP jich každým rokem přijme asi pětatřicet z nich. Absolventi jmenovaných oborů nacházejí uplatnění v korejských firmách u nás a na Slovensku nebo v českých firmách, které obchodují s Koreou. Někteří i pokračují ve studiu v Koreji.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Výzkum v Býčí skále vedený UP přinesl zjištění o unikátním způsobu pohřbívání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 31/07/2021 - 08:00

 

Archeologové z Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s kolegy z dalších univerzit a institucí dokončili revizní archeologický výzkum v Býčí skále na Blanensku. Přišli mimo jiné s unikátním zjištěním, které přibližuje pohřbívání tamní halštatské elity v letech 575 – 450 před naším letopočtem.

Cílem výzkumu vědců z několika českých univerzit bylo znovu probádat lokalitu, kterou před 150 lety, v roce 1872, zkoumal Heinrich Wankel. Kromě nálezů úlomků keramiky, dřevěných vozů s kovovými ozdobami, šperků a zbraní přinesl zmíněný výzkum postupně nové a v mnoha případech zásadní poznatky.

„Po Wankelově výzkumu zůstala řada otázek. Donedávna se například myslelo, že ostatky lidí a předmětů ležely pod zemí v černé vrstvě, která vznikla hořením. Teď vše ale nasvědčuje tomu, že šlo o přirozený proces tlení. Nám se totiž podařilo pod betonovou podlahou jeskyně najít ve čtyřech sondách neporušenou původní vrstvu a zrekonstruovat dávnou podobu jeskyně,“ uvedl vedoucí výzkumu Martin Golec z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Dodal, že nyní s využitím nejmodernější techniky pokračují v laboratořích rozbory a mnohé analýzy, například půdní DNA.

Současné poznatky podle archeologa Martina Golce naznačují, že v jeskyni bylo pohřbeno několik generací tehdejší vládnoucí elity. „Mrtví velmožové a velmožky byli s pohřební výbavou, jídlem a dary uloženi v dřevěných komorách obložených kameny. Domníváme se, že šlo o jeskynní svatyni z let 575 až 450 před naším letopočtem. Identifikovali jsme nedávno i fragmenty šesti pohřebních vozů, což je polovina z celkového počtu na území Evropy z tohoto období,“ dodal.

Jako naprosto jedinečný pak vidí způsob ukládání mrtvých těl v místě, kudy protéká podzemní potok při velkých povodních. „Prostory v Býčí skále místy zaplavovala a dodnes tu a tam zaplavuje voda. Nikdy jsme se s podobným ukládáním mrtvých do povodňového řečiště nesetkali - v Evropě není známé. Myslíme si proto, že se tak dělo zcela záměrně. Šlo o symbolický akt. Naši předkové věřili, že pod zemí mrtvý patří bohu/bohům a jiným bytostem a že hříchy z pozemského světa odplaví voda. Tehdejší elity se rády stavěly mezi lidi a bohy, což je nesmírně zajímavá věc. Nabízí se zde očistná úloha vody. Bude úkolem dalšího teoretického výzkumu nejen tato, ale všechna terénní data správně interpretovat,“ řekl Martin Golec. První předběžné výsledky archeologové představí ve dnech 17. – 18. září na konferenci Kras, jeskyně a lidé v Blansku.

Hlavním řešitelem dvouletého projektu svatyně Habrůvka – ´Býčí skála´ s podtitulem Hroby elit z Býčí skály v povodňovém korytu podzemní řeky jsou katedra historie Filozofické fakulty a katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého společně s Univerzitou Karlovou v Praze. V letošním roce se k týmu připojilo i Moravské zemské muzeum Brno. Na výzkumu se podíleli také studenti z univerzit z Olomouce, Prahy, Opavy, Brna a Plzně, dále pak speleologové a středoškoláci.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Olomoučtí vědci patří mezi průkopníky ve zkoumání využití času

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 30/07/2021 - 08:00

Výzkumný směr zvaný time-use epidemiology se v posledních letech intenzivně rozvíjí, nemalý podíl na tom má i tým odborníků z Fakulty tělesné kultury a Přírodovědecké fakulty UP. Za přínos v oblasti zkoumání využití času z pohledu pohybového chování byli docent Aleš Gába a doktorandka Nikola Štefelová obdrželi výroční cenu společnosti International Network of Time-Use Epidemiologists (INTUE).

Pohybová aktivita, sedavé chování a spánek, to jsou tři typy chování, jejichž rovnováhou během 24 hodin dne se vědci v rámci time-use epidemiology zabývají. „Problematika pohybové aktivity a jejího vztahu ke zdraví se řeší už desítky let, ale na sedavé chování, které může negovat zdravotní benefity získané pohybovou aktivitou, se odborníci zaměřují až od přelomu tisíciletí. A spánek se k tomuto zájmu přidal až v posledních letech, souvisí to s rozvojem nositelné elektroniky, která umožňuje nepřetržitě sledovat pohybové chování člověka po celých 24 hodin,“ přiblížil Aleš Gába, působící na katedře přírodních věd v kinantropologii FTK UP.

„Snažíme se nalézt optimální rovnováhu mezi těmito třemi typy chování a hledáme determinanty, které využití času ovlivňují, jako je například věk, pohlaví nebo rodinné prostředí. Zajímavou otázkou například je to, jak se mění využití času v průběhu dospívání a jakým způsobem tyto změny ovlivní zdraví jedince do budoucna. Také se například zatím neví, jaký koktejl pohybového chování zvyšuje riziko úmrtí. Jsme vlastně teprve na začátku,“ dodal s tím, že vizí je vytvořit v České republice ucelený systém pravidelného monitoringu v populaci.

Inovované statistické metody

První kroky k němu již olomoucký mezifakultní tým učinil pod hlavičkou vloni završeného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky. Jeho výstupy byla řada kladně hodnocených článků, z nichž tři vyšly v prvním decilu odborných časopisů v oboru, jako je například International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Pro vyhodnocování sesbíraných dat o pohybovém chování sledovaných skupin používají vědci z Univerzity Palackého inovované statistické metody, zejména takzvanou analýzu kompozičních dat. „Každý máme denně k dispozici pouze 24 hodin a je pouze na nás, jak tento čas rozdělíme mezi spánek, sezení a pohybové aktivity různého druhu. Když si odpovídající časové hodnoty představíme jako data, mají tím pádem vždy konstantní součet, oněch 24 hodin. A právě data, která vyjadřují kvantitativně části na celku, se nazývají kompoziční a vyžadují specifický přístup k jejich statistickému zpracování. Už jen proto, že podstatná informace je v jejich případě obsažena spíše v podílech mezi jednotlivými aktivitami než v původních časových údajích, které mohou být namísto toho vyjádřeny třeba v procentech,“ vysvětlil profesor Karel Hron z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP.

Inspirativní mezifakultní spolupráce

Mezifakultní spolupráci s kinantropology si velmi chválí, jejich zápal pro věc označuje jako příjemně nakažlivý. „Pro mě jako statistika je to také příležitost aplikovat výzkum, kterým se zabývám, v nové a perspektivní oblasti. Což s sebou přináší i inspiraci pro nová ryze statistická výzkumná témata – v tomto případě spojená třeba se statistickou analýzou hustot pravděpodobnosti, které zde přirozeně vznikají při zpracování hodnot z měřicích přístrojů, akcelerometrů,“ uvedl spoluautor některých publikovaných studií a školitel doktorandky Nikoly Štefelové, která za svou práci obdržela stejně jako Aleš Gába výroční cenu společnosti INTUE.

„Nikola Štefelová udělala velký kus práce tím, že se podílela na vytváření algoritmů pro statistické zpracování kompozičních dat, které se dnes v time-use epidemiology rutinně používají. Jsem rád, že si toho vědecká komunita všimla a ocenila ji za to. Pečlivá práce statistika za pěkně prezentovanými výsledky výzkumu totiž často nebývá až tak úplně vidět,“ dodal profesor Hron.

Sama doktorandka ocenění skromně označila za milou pozornost. „Práce na projektu mi umožnila nahlédnout do pro mě nové oblasti, spolupracovat s příjemnými lidmi a v neposlední řadě získat materiál pro část mé disertační práce,“ řekla Nikola Štefelová.

„Ocenění naší práce za poslední roky mě potěšilo, protože jsme se pustili do něčeho zcela nového, což je vždy spojeno s velkým rizikem. Podařilo se nám však najít směr výzkumu, který dává smysl a do budoucna by mohl z hlediska zdraví populace mít zajímavý dopad,“ uzavřel Aleš Gába.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Další výzva projektů Proof-of-Concept zahájena

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 29/07/2021 - 10:00

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) vyhlásil příjem přihlášek v rámci kontinuální výzvy na projekty Proof-of-Concept (PoC) z programu GAMA 2 Technologické agentury ČR. Tyto projekty jsou zaměřeny na ověřování výzkumných výsledků univerzity pro následné tržní uplatnění. Hlásit se je možné do 8. srpna. Pak budou přihlášky vyhodnoceny a předloženy Radě pro komercializaci. Vybrané projekty je možné zahájit od 1. října 2021.

Program GAMA 2 Technologické agentury ČR je zaměřen na uplatnění aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na univerzitě je koordinátorem těchto projektů VTP UP. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů doktorského studia UP, kteří chtějí uplatnit výsledky svého výzkumu v praxi a využít tak komerční potenciál svého nápadu. „Hledáme takové projekty, které jsou vhodné na ověření přenositelnosti vědy a výzkumu do praxe, například vytvořením metodiky, funkčního prototypu, ověřené technologie nebo beta verze softwaru,“ uvedl Petr Kubečka, ředitel VTP UP. „Projekty by měly mít vysoký potenciál praktického uplatnění a významný dopad na společnost. Hledáme jak projekty z přírodních věd, tak i z oblasti SSHA (Social Sciences, Humaties and Arts),“ dodal.

V aktuálním programu GAMA 2 pro období 2020–2022 je na projekty připraveno více než 17 milionů korun. Finance lze využít na nákup materiálu, cestovné, služby a mzdy řešitelů. PoC projekty jsou na UP realizovány od roku 2014 a dosud bylo podpořeno již více než 40 dílčích projektů. V současné době je v řešení 7 projektů: Testbal (www.acbaluo.cz), TETRECOM (www.tetrecom.cz), Active (www.ac-tive.cz), TFL – Typing for Life  (www.typingforlife.cz), Nanoroušky (www.argecure.com), ZEDA (www.zeda.cz) a Fenotyper (phenotyper.vtpup.cz).

Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky naleznete na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení. Další informace o projektech PoC na UP jsou dostupné na stránkách VTP UP: http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id  nebo http://poc.vtpup.cz.

Harmonogram výzvy PoC projektů:

    1. 7.   Vyhlášení příjmu přihlášek PoC  

  22. 7.   Seminář pro žadatele 13:00-14:00 hod na MS Teams

    8. 8.   Odevzdání přihlášek dílčích projektů

od 9. 8.  Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek

    3. 9.   Předložení projektů Radě pro komercializaci

  10. 9.   Zasedání Rady pro komercializaci

do 17. 9. Schvalování vybraných projektů rektorem UP

   20. 9.  Zaslání schválených projektů na finální schválení TA ČR

    1. 10.  Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Imunolog Michal Křupka z LF UP odpovídá na otázky o očkování

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 28/07/2021 - 08:30

Česko očkuje proti onemocnění covid-19. Hodně lidí už očkování podstoupilo, mnozí ale stále ještě váhají. Očkování co největší části společnosti přitom doporučují odborníci, jako například Michal Křupka z Ústavu imunologie Lékařské fakulty UP, který na toto téma poskytl Žurnálu Online rozhovor.

Na otázky spojené s očkováním odpovídá Michal Křupka z Ústavu imunologie Lékařské fakulty UP, který se problematikou očkování dlouhodobě odborně zabývá.

Připomeňme, proč je potřeba se nechat očkovat?

Protože jiných možností, jak ukončit koronavirovou pandemii, moc nemáme. Různá omezení setkávání osob, jako je uzavření škol, části maloobchodní sítě, služeb, či kulturních a společenských akcí působí obrovské škody, zdaleka nejen ekonomického rázu. Navíc problém v podstatě neřeší, ale jen odsouvají.  Často diskutované přirozené promoření by pandemii jistě časem zastavilo, ale jen v naší zemi by si vyžádalo minimálně další desítky tisíc zbytečných obětí.  O dosažení ochrany dostatečným promořením populace se navíc v několika lokalitách již mluvilo, ale zatím se bohužel vždy dostavila další vlna. Není tak známo, že by se v nějaké populaci dostatečného přirozeného promoření již podařilo dosáhnout a nutný počet nakažených bude pravděpodobně vyšší, než se dříve předpokládalo. Dosažení vysoké míry proočkovanosti je tak jednoznačně ve všech ohledech nejvýhodnějším a dle mého názoru jediným racionálním řešením. 

Kdo by se měl nechat očkovat? Jsou nějaká omezení například z hlediska věku?

Podle mě každý, kdo může. Očkování je v současnosti možné od 12 let věku. V podstatě neexistuje ani žádné onemocnění, které by očkování proti covidu automaticky znemožňovalo s výjimkou silné alergické reakce na první dávku vakcíny. Za dodržení konkrétních podmínek lze očkovat i pacienty s poruchami imunitního systému a těhotné ženy. Oproti často tradovaným tvrzením není očkování ani překážkou pro těhotenství v budoucnu a není nutné dodržovat po něm žádnou „ochrannou lhůtu“. Očkování má určitě smysl i u mladých a zdravých jedinců, i když u nich je nebezpeční těžkého průběhu nebo následků infekce poměrně nízké (ale rozhodně ne nulové!!!). Právě oni totiž můžou tvořit rezervoár viru v populaci. Kromě nakažení rizikovějších jedinců tak mohou i vytvářet prostor pro vznik nových nebezpečnějších mutací viru.

Má očkování nějaká rizika?

Stoprocentní bezpečnost v reálném životě v podstatě neexistuje. Je například známo, že z hlediska úrazu je jedním z nejnebezpečnějších míst naše vlastní koupelna… O vakcínách ale můžeme říct, že jsou vysoce bezpečné. Největším rizikem je závažná alergická, tzv. anafylaktická reakce. Ta se ale vyskytuje s pravděpodobností jednoho případu na zhruba sto tisíc aplikovaných dávek a zaškolený a řádně vybavený zdravotnický personál je schopen ji ve většině případů úspěšně zvládnout. U jedné z vakcín se objevilo zvýšení rizika vzniku krevních sraženin, riziko u této vakcíny je ale pořád řádově nižší než u kuřáků nebo při užívání hormonální antikoncepce. Většina očkovaných se tak potká nanejvýš s jedno až dvoudenní bolestí v místě aplikace, bolestí hlavy nebo zvýšenou teplotou.

Je potřeba se nechat očkovat, i když člověk prodělal covid?

Dovolím si tvrdit, že ano. Imunita vzniklá proděláním je značně variabilní a desítky procent osob si po prodělání, zvláště při lehčím průběhu, výraznější hladiny protilátek vůbec nevytvoří. V České republice již byly potvrzeny téměř dva tisíce případů opakované infekce. Po očkování se ale vysoké hladiny specifických protilátek záhy objevují u naprosté většiny očkovaných osob. Kvůli nedostatku vakcín se dříve po prodělání infekce doporučovalo očkování odložit o 90 dnů, k tomu dnes ale už není důvod a je možné očkování zahájit prakticky ihned po ukončení izolace. Doporučován ale bývá odstup 14 dnů. Co bych určitě nedoporučoval, je očkování odkládat na základě laboratorních testů na specifické protilátky. Bezpečná hladina protilátek totiž není dosud přesně stanovena a výsledky testů se můžou lišit v závislosti na typu použitého testu. Navíc cena testu přibližně odpovídá ceně jedné dávky vakcíny.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vědci objevili v Panamě dosud nepopsaný druh ropuch rodu Atelopus

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 27/07/2021 - 09:53

Dosud nepopsaný druh ropuch rodu Atelopus objevil při expedicích do nepřístupných oblastí provincie Darién ve východní části Panamy mezinárodní tým vědců, jehož členem byl Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty. Zprávu o jejich objevu publikoval prestižní časopis Zoological Research. Ropuchy rodu Atelopus patří mezi nejvýraznější a nejpozoruhodnější skupiny neotropických žab. Zároveň je to jedna z nejvíce ohrožených skupin obojživelníků na světě, neboť v posledních 20 letech byl zaznamenán jejich masivní úbytek a u řady populací často také vyhynutí.

„Nový druh jsme nazvali Atelopus fronterizo. Druhové epiteton odráží název, kterým domorodí obyvatelé označují někoho, kdo žije poblíž hranice. Zároveň však používají toto označení i pro příslušníky panamské pohraniční vojenské policie sloužící v Dariénu, kteří zajišťují bezpečnost v této neklidné části Panamy. Bez logistické podpory této organizace by byl náš výzkum v některých částech Dariénu nemožný,“ uvedl Milan Veselý.

Životní prostor rodu Atelopus sahá od Kostariky po Bolívii a aktuálně do něj patří 100 uznávaných druhů. Pouze šest druhů se vyskytuje v Panamě, přičemž poslední z nich byl popsán před více než čtvrt stoletím. Jeden z těchto druhů, zlatě zbarvený Atelopus zeteki, je nejen panamskou národní žábou, ale také mezinárodním symbolem boje za záchranu populací obojživelníků v Latinské Americe. „Vzhledem k pokračující deforestaci, ničení původních biotopů a všudypřítomné chytridiomykóze se zdálo málo pravděpodobné, že ještě lze nalézt dosud nepopsaný druh těchto pestrých a výrazných ropuch, který dosud zůstal neobjeven herpetology pracujícími v Panamě. Přesto se nám během expedic do nepřístupných oblastí Dariénu podařilo objevit několik populací, které se už na pohled poněkud lišily od všech dosud popsaných druhů,“ popsal Milan Veselý.

Následná molekulární analýza odebraných vzorků tkáně ropuchy ukázala, že se opravdu jedná o samostatný klád reprezentující novou taxonomickou jednotku. Vědci posléze při studii komparativního materiálu ze světových muzeí zjistili, že tato výrazná a barevná žába ležela bez povšimnutí odborníků více než sto let v depozitářích významných muzeí. „Tento druh byl totiž poprvé nalezen už v roce 1911 poblíž osady Puerto Obaldía na panamsko – kolumbijské hranici přírodovědcem Henrym Pitierem. Tento nejstarší známý exemplář uložený v United States National Museum byl v roce 1931 herpetologem Dunnem zvolen jako paratypus druhu Atelopus glyphus,“ podotkl Milan Veselý.

Podobně dopadly i pozdější nálezy těchto ropuch, které zoologové bez většího zájmu uložili do sklenic s označením “Atelopus sp.“. „Nicméně v článku publikovaném v roce 1990 v Cocroftem et al. je zmínka o třech samčích exemplářích včetně záznamu jejich hlasů, které pocházejí ze staršího nálezu C. W. Myerse v roce 1967. Ropuchy byly nalezeny v osadě Sasardí v provincii San Blas. Na základě bioakustické analýzy hlasu autoři upozornili, že tyto exempláře mohou představovat dosud nepopsaný druh v druhovém komplexu Atelopus varius,“ upozornil Milan Veselý. V poslední dekádě pak někteří autoři prezentovali tuto skupinu ropuch jako Atelopus cf. limosus nebo Atelopus sp.

Podle Milana Veselého není velkým překvapením, že nalezené ropuchy dlouhé desítky let nebyly přesně popsány. „Vzhledem k velké variabilitě barevných vzorů a morfometrických znaků je velmi obtížné charakterizovat druhy některých druhových komplexů v rodu Atelopus pouze na základě morfometrie či zbarvení. Zřejmě proto zůstal tento taxon tak dlouho nepopsán, ač se jím zabývali přední světoví herpetologové. Moderní technologie, které jsou nyní využívány v integrativní taxonomii, nám umožňují vyřešit i takto obtížné taxonomické záhady. Díky tomu se nám podařilo druh přesvědčivě definovat nejen molekulárně, ale také bioakusticky a morfologicky,“ řekl Milan Veselý.

V současné době je 97 procent známých druhů ropuch rodu Atelopus řazeno podle Červeného seznamu IUCN do kategorie “ohrožený” (EN), “kriticky ohrožený” (CR) nebo “vyhynulý” (EX). „Toto plošné vymírání bylo ve velké většině zjištěných případů způsobeno chytridiomykózou, což je nemoc způsobená parazitickou houbou Batrachochytrium dendrobatidis, která byla objevena právě ve Střední Americe a v současnosti je jednou z příčin tzv. globální krize obojživelníků,“ upozornil Milan Veselý. Z rodu Atelopus jsou touto nemocí decimovány zejména populace druhů ropuch žijících ve vyšších nadmořských výškách. Z panamských druhů to jsou například Atelopus zeteki, A. chiriquiensis nebo A. varius.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Fyzioterapeuti z FTK se zabývají možností domácí rehabilitace po covidu-19

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 26/07/2021 - 08:00

Odborníci z katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP se podílejí na unikátním projektu TERESA (TEleREhabilitation Self-training Assistant), který umožní rehabilitaci pacientů s přetrvávajícími následky po prodělaném onemocnění covid-19 v domácím prostředí. Systém by v budoucnosti mohli využívat i pacienti s dalšími plicními nemocemi.

Do mezioborového týmu projektu jsou vedle olomouckých fyzioterapeutů zapojeni odborníci z katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Brno, katedry počítačů Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). „Věřím, že systém pomůže co nejvíce pacientům a že zkvalitní a zkrátí následnou péči,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

„U řady pacientů s těžkým průběhem onemocnění je totiž zapotřebí řešit i následky infekce v takzvané subakutní fázi, druhý a třetí měsíc od počátku onemocnění. Pacienty trápí dušnost, únava, deprese nebo nespavost a jako efektivní metoda řešení těchto problémů se ukazuje systematická rehabilitace,“ vysvětlil přednosta Plicní kliniky FN HK Vladimír Koblížek.

Vznikající systém využívá stále dostupnější fitness náramky, které sbírají data o pohybové aktivitě a záznamy o kvalitě spánku pacientů. Tato data se anonymně zpracovávají do týdenních reportů a po zpětném přiřazení ke konkrétnímu člověku na jejich základě mohou lékaři a fyzioterapeuti plánovat efektivnější a cílenější rehabilitaci. Experti přitom připravují i možnost rozšíření vznikajícího softwaru o další funkce, aby byla vzájemná komunikace co nejpřínosnější a pomohla cíleně sestavit a individuálně vést plicní rehabilitaci pacientů.

V současnosti běží pilotní studie projektu s pacienty po covidu-19. „Na základě vyhodnocení zkušeností z této studie bude projekt pokračovat i pro širší skupinu pacientů, například s chronickou obstrukční plnicí nemocí, astmatem či intersticiálními plicními procesy,“ dodala odbornice na plicní rehabilitaci z katedry fyzioterapie FTK UP Kateřina Neumannová, která je podepsána pod Doporučeným postupem plicní rehabilitace u onemocnění covid-19 a podílela se také na brožuře se cviky pro návrat do formy po prodělaném covidu-19, kterou začátkem roku vydala Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc. S docentkou Neumannovou jsme v době vydání těchto dvou materiálů přinesli rozhovor, který si můžete přečíst zde.

První zpětná vazba od účastníků zapojených do pilotní studie projektu TERESA je pozitivní. „Věříme, že jsme našli dobrý model, který v budoucnu umožní efektivně podpořit plicní rehabilitaci většího počtu pacientů nejen po těžkém průběhu covidu-19, ale i u dalších onemocnění spojených s dechovými obtížemi a únavou,“ uzavřel Hynek Schvach z Univerzity obrany.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Chytrá zábava i něco navíc. Pevnost poznání nabízí řadu sezonních výhod pro turisty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 24/07/2021 - 08:00

Hned několik zajímavých novinek připravila na hlavní letní turistickou sezonu Pevnost poznání v Olomouci. Milovníci chytré zábavy se mohou zapojit do originálních motivačních programů, které science centrum nabízí ve spolupráci s partnery z oblasti vzdělávání a cestovního ruchu z celé republiky. Nově má centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP také svoji turistickou známku.

Letní dny v historické Olomouci si mohou její obyvatelé i turisté zpestřit návštěvou interaktivních expozic a planetária, které jsou v Pevnosti poznání otevřeny každý den. V pokladně v přízemí získají Cestovní pas České asociace science center, díky kterému se podívají do vesmíru, pod vodní hladinu, popovídají si s roboty, ovládnou předměty pouhou myšlenkou nebo zažijí výcvik pilotů stíhaček.

„Cestování s tímto pasem je jednoduché. Stačí si do něj nechat potvrdit nákup vstupenky a čtvrtá návštěva zapojené organizace je zdarma. Lidé tak mohou během prázdnin objevit další úžasná místa, která zábavnou formou popularizují vědu,“ řekla Martina Vysloužilová, mluvčí Pevnosti poznání. Do sezonní akce se zapojily iQLANDIA Science Center Liberec, Hvězdárna a planetárium Brno, Svět techniky Ostrava, Techmania Science Center Plzeň a VIDA! science centrum Brno.

Dalším vítaným společníkem a průvodcem na výlety a objevování nových míst, může být turistická hrací karta, která zájemce zavede do 65 památkových objektů napříč Českou republikou. „Princip hry není složitý. Stačí od 1. června do 31. října 2021 navštívit zapojenou památku, sbírat razítka a třetí návštěva je za poloviční vstupné, sedmá zdarma. Na konci sezony pak budeme losovat o hodnotné ceny,“ vysvětlil organizátor Petr Lukas, který je provozovatelem portálu Objevuj památky a jedním ze zakladatelů Asociace nestátních otevřených památek.

Pevnost poznání je zapojena také do programu Olomouc region Card. Její držitelé mají dvacetiprocentní slevu na základní vstupné. „Nabídku pro turisty a fanoušky pevnosti neustále rozšiřujeme. Aktuální informace jsou na našem webu a sociálních sítích. Nabízíme nejen zážitky pro celou rodinu, ale nově také prodáváme krásnou dřevěnou turistickou známku, kterou si od nás lidé mohou odnést domů na památku,“ doplnila Martina Vysloužilová.

Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sídlí v unikátně zrekonstruované, památkově chráněné budově velkého dělostřeleckého skladu v olomoucké Korunní pevnůstce. Prostřednictvím interaktivních expozic, dílen, laboratoře a digitálního planetária zde zaměstnanci a studenti univerzity zábavnou a hravou formou přibližují dětem i dospělým vědecké poznatky i historická fakta. Pevnost poznání je také významnou institucí komunitního, kulturního a společenského života a pilířem tzv. třetí role olomoucké univerzity. Interaktivní muzeum vědy díky svému geniu loci a jedinečné atmosféře každoročně přivítá téměř 100 000 návštěvníků. Další informace o Pevnosti poznání jsou k dispozici zde.

Kromě Pevnosti poznání nabízí Univerzita Palackého i další zajímavosti. K návštěvě lákají mimo jiné parkánové zahrady za památnými objekty univerzity v historickém centru města nebo geopark u budovy přírodovědecké fakulty v areálu Envelopa, kde si lze také prohlédnout několik nástěnných, tzv. murálových maleb, například plačícího prezidenta T. G. Masaryka. Nejvýznamnější univerzitní zajímavosti přibližuje web Uni Trips. Na něm najdete i možnosti občerstvení anebo ubytování na vysokoškolských kolejích za studentské ceny, podrobněji tady. Suvenýry na památku z návštěvy Olomouce včetně univerzitní turistické známky nebo pohlednic si pak zájemci mohou zakoupit v informačním centru a obchodu UPoint na Horním náměstí.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nejlepším Právníkem ze střední se stal gymnazista ze Znojma

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 23/07/2021 - 08:00

Soutěž Právník ze střední má za sebou úspěšný premiérový ročník. Právnická fakulta jej připravila pro studenty středních škol, včetně svých pěti fakultních. Vyřešit zadanou konkrétní situaci za pomoci právní argumentace, projít písemným a ústním kolem se nejlépe podařilo gymnazistovi Jakubu Kroutilovi ze Znojma.

Organizátoři si od soutěže slibovali především zvýšení zájmu studentů středních škol o právo, a to nejen ve smyslu možného studia. „Soutěží chceme upozornit na význam práva ve společnosti a motivovat studenty k zájmu o právo, protože je bude v jejich životě významně ovlivňovat. Samozřejmě pokud je právě soutěž a účast v ní naláká ke studia práva, budeme jen rádi,“ vysvětlila Renáta Šínová, proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost.

Přihlásit se mohli jednotlivci, nebo týmy v maximálním počtu dvou soutěžících. O první ročník projevilo zájem 24 studentů ze středních škol napříč republikou i ze Slovenska. Vybrat si mohli ze tří konkrétních zadání. Řešit mohli práva a povinnosti rozvádějících se rodičů k nezletilému dítěti, platební rozkaz na zaplacení pokuty za jízdu načerno nebo nezaplacení za letní brigádu. Drtivá většina soutěžících si vybrala rodinněprávní tématiku. Nejprve psali písemná podání a následně je komentovali a rozebírali v online ústním kole. „Výkony soutěžících byly výborné, smekáme klobouk před všemi mladými lidmi, kteří se do soutěže přihlásili. Jejich příprava byla s přihlédnutím k jejich věku obdivuhodná. Vybrat vítěze nebylo vůbec snadné, protože soutěžící do svých podání vkládali přesně podle našich očekávání a cílů i své životní zkušenosti,“ zhodnotila Renáta Šínová, která usedla v porotě společně s Maxim Tomoszkem, proděkanem pro studijní záležitosti, Danielem Pospíšilem z oddělení komunikace a vnějších vztahů a doktorandkou Radkou Zálešákovou.

Porotu nakonec nejvíc zaujal výkon znojemského gymnazisty Jakuba Kroutila, druhé místo obsadila Daniela Tůmová, studentka Gymnázia a Letecké střední odborné školy v Moravské Třebové, třetí příčku vybojovala Karolína Pěšalová z Gymnázia Kladno. Všem ostatním účastníkům porota udělila čestné čtvrté místo. „Děkuji fakultě za příležitost vyzkoušet si právní argumentaci a rozšíření vědomostí,“ uvedl vítěz Jakub Kroutil, kterého za dva roky čeká maturita a zvažuje studium práv. Ocenil by vyhlášení dalšího ročníku či podobné soutěže. „Byla to jedna z mála příležitostí, kdy jsem mohl využít svůj zájem o společenské vědy. Podobných aktivit je v porovnání například s přírodními vědami bohužel pomálu.“

Fakulta by ráda v organizování Právníka ze střední pokračovala. „První ročník byl i pro nás zajímavou zkušeností. Máme několik podnětů a nápadů, jak soutěž do budoucna vylepšit,“ dodala proděkanka Renáta Šínová a připomněla, že fakulta již několik let úspěšně organizuje také soutěž Mezinárodní středoškolský Moot Court.

Všichni účastníci Právníka ze střední obdrží od fakulty diplomy o účasti, tři nejlepší pak hodnotné ceny.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita Palackého nabízí unikátní studium průmyslového designu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 22/07/2021 - 10:00

Historicky zcela první technické studium nabízí uchazečům Univerzita Palackého. Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) se podařilo úspěšně akreditovat unikátní čtyřletý bakalářský studijní program Průmyslový design. První dva roky studia se uskuteční v Olomouci na pedagogické a částečně filozofické fakultě, poslední dva roky v Ostravě na fakultě strojní za podpory fakult materiálově-technologické a stavební v rámci jednotlivých specializací studijního programu.

Nový studijní program nabízí studentům propojení umělecké tvorby s potřebnými technickými a materiálovými znalostmi. Jeho absolvent by se měl uplatnit v celém spektru profesí spojených s designem, od automobilového průmyslu přes 3D grafiku a modelování až například po design interiéru či veřejných budov. „Studijní program Průmyslový design vznikl jako reakce na konkrétní podněty firem a zaměstnavatelů z našeho regionu, kterým dlouhodobě schází vysokoškolsky vzdělaní techničtí odborníci. Chybějící studijní nabídka tohoto typu má přímý dopad na demografii kraje. Nadaní středoškoláci, kteří odejdou za vysokoškolským studiem do jiného regionu, tam často získají i zaměstnání a nevracejí se,“ uvedla Hana Marešová, vedoucí Oddělení strategie a kvality Univerzity Palackého, která koordinovala za olomouckou univerzitu přípravu tohoto studijního programu.

Jak dodala, Univerzita Palackého se problémem deficitu technického vysokoškolského vzdělávání v Olomouckém kraji zabývá dlouhodobě. „Vznik nové technické fakulty v rámci naší univerzity je v této chvíli s ohledem na podmínky akreditačního řízení, které vyžaduje vyučující bádající a publikující v daných oblastech, obtížně realizovatelný. Proto jsme se spojili se strojní fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která v této oblasti dostatečné odborné zázemí má,“ řekla Hana Marešová. Ostravsko-olomoucký Průmyslový design je v podmínkách českého vysokého školství výjimečný, neboť získal jako první od Národního akreditačního úřadu akreditaci v podobě studijního programu realizovaného ve spolupráci dvou českých vysokých škol.

Příprava nového studijního programu trvala tři roky a finančně ji podpořil svými programy na rozvoj technických a přírodovědných oborů Olomoucký kraj. Nový studijní program je i příležitostí pro rozvoj průmyslového designu v regionu, což by v budoucnu mohlo přinést i více pracovních míst.

Vzhledem k tomu, že akreditace byla studijnímu programu udělena až nyní, vypíše v nejbližších dnech VŠB-TUO mimořádné přijímací řízení do tohoto studijního programu. Podmínky přijímacího řízení, které by mělo proběhnout na přelomu srpna a září, budou zveřejněny na webových stránkách UP v nejbližších dnech. Podrobnosti o studijním programu, profilu absolventa a jeho uplatnění je možné najít na https://up440.upol.cz/design.php.

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Příměstskými tábory a kempy už prošla téměř stovka nadšených zájemců

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 21/07/2021 - 08:00

Děti a mládež se začaly vzdělávat v kempech a příměstských táborech Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se první téměř stovka učí i baví zcela zdarma.

Zájemci si mohli vybírat z kempů určených pro mládež ve věku od jedenácti do dvaceti let a příměstských táborů pro žáky základních škol.

„Cílem kempů a táborů je posílit zájem a motivaci žáků ve zvyšování vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů. Naše letní kempy a tábory navíc reagují na výzvu MŠMT a měly by pomoci snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání v důsledku epidemie covid-19,“ uvedla Alena Opletalová, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP.

Dodala, že zájemci o populárně naučné aktivity se v týdnu od 12. do 16. července již zúčastnili příměstských táborů s názvy Sherlock Holmes, TechCamp, Týden zážitkového vzdělávání s Ústavem cizích jazyků a Letní DJ kemp. Z letních kempů to pak byl Lego na útěku – Challenge.

Ve vyjmenovaných táborech a kempu přivítala pedagogická fakulta v daném termínu téměř sto nadšených účastníků.

„Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci příměstského tábora. Dcera Klárka byla poprvé a byla neskutečně spokojená, stejně tak my rodiče, když jsme viděli její nadšení, spokojenost a výrobky. Prožila krásný týden. Velký dík všem a příští rok se budeme zcela jistě těšit na viděnou. Už mi bylo doma sděleno: mami, pohlídáš to zase příští rok?,“ napsala organizátorům tábora maminka jedné z účastnic.

Příměstské tábory i kempy pořádá pro veřejnost pravidelně Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP ve spolupráci s její katedrou technické a informační výchovy, Ústavem pedagogiky a sociálních studií a Ústavem cizích jazyků.

„Děkujeme nejen všem zúčastněným, ale i lektorům, katedrám a organizátorům za dosavadní spolupráci. Velmi se těšíme na další připravené tábory i kempy, které se uskuteční ve zbylé části prázdnin,“ dodala vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP. Více o nabídce kempů a příměstských táborů ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita Palackého zve v týdnu hned na dva festivaly

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 20/07/2021 - 09:20

Od čtvrtka do soboty nabídne Olomoučanům iniciativa Univerzity Palackého Zaparkuj hned několik možností, jak se kulturně vybít. Ve čtvrtek a pátek se na parkánu Konviktu uskuteční minifestival Re:Fresh UP, který do Olomouce přiveze kapely The Shookies a Pablo‘s nebo DJ‘s Ventolina a Myslivce. A komu by to bylo málo, po celý pátek a sobotu pak bude vůbec poprvé v Bezručových sadech probíhat Letní festival vína v parku.

Za ním společně se Zaparkuj stojí Olomoucká vinná společnost pořádající tradiční vinné slavnosti. „Věřím, že dvoudenní festival dobrého jídla, pití a kultury v netradičním prostředí jednoho z nejmalebnějších olomouckých parků si získá každého a z programu si vybere každý,“ zve Jana Šubová z Olomoucké vinné společnosti. O doprovodný program zahrnující nejen koncerty, ale i filmové projekce a další aktivity se postará olomoucká univerzita. „V pátek přivezeme do Olomouce hned čtyři písničkáře – Davida Bartoše, Vadima Windyho, Reného Planku a Štěpána Laudu. Ty v sobotu doplní hudebníci z divadelního spolku Nabalkoně a známý brněnský hudebník Pavel Čadek. Večery pak budou patřit open air projekcím snímků Postřižiny a Starci na chmelu,“ dodává event manager univerzity Ondřej Martínek.

Další doprovodné aktivity nabídnou Chaoscompany.art s výtvarnou dílnou pro děti nebo Slackline Olomouc. Páteční program začíná ve 14 hodin, v sobotu pak ještě o tři hodiny dříve.

Za kulturními zážitky nicméně mohou zájemci vyrazit už ve čtvrtek na parkán Uměleckého centra UP (Konviktu), kde v 17 hodin startuje minifestival Re:Fresh UP. Během dvou dní se o hudbu postarají brněnští The Shookies nebo projekt Pablo‘s, který spojuje rap a energickou hudební show v podání živých nástrojů a samplů. Ty doplní legendární duo Ventolin (DJ set) a DJ Myslivec (Midi Lidi). „Fanoušky literatury pak potěší autorské čtení Terezy Šustkové a Kláry Goldstein a dojde i na další Hospodský kvíz UP na téma Dovolená a cestování, přičemž naposledy se jeho open air verze zúčastnily skoro dvě stovky soutěžících,“ zve Martínek.

Více informací najdete na www.zaparkuj.upol.cz nebo www.facebook.com/zaparkuj.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Dobrovolnice z CMTF: Pokud chceme zdravou společnost, musíme být přáteli

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 19/07/2021 - 08:00

Nejen epidemie covidu-19, ale i nedávná živelní katastrofa na jižní Moravě připomínají, jaký význam má práce dobrovolníků a kolik takových lidí, kteří svůj čas a energii věnují pomoci druhým, je v řadách studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého. Pro některé představuje dobrovolnictví i jeden ze smyslů života. To je případ Marie Hanušové z cyrilometodějské teologické fakulty.

Studentka oboru Charitativní a sociální práce a místopředsedkyně Akademického senátu CMTF UP byla vloni za svou dobrovolnickou práci oceněna Cenou rektora UP. Podle zdůvodnění nominace, které tehdy dorazilo do Dobrovolnického centra UP, by bez její pomoci Charita Opava v době první vlny epidemie nebyla schopna zajistit potřebnou péči lidem, kteří jsou na ni odkázáni. „Překvapilo mě to. Nemyslím si, že bych pomáhala nějak významně více než ostatní. Ale potěšilo mě to,“ uvedla Marie Hanušová.

V rámci pečovatelské služby byla seniorům ku pomoci při každodenních situacích, na které sami už nestačili. Připravovala jim jídlo, pomáhala s oblékáním, hygienou či úklidem, zajišťovala nákupy. „Asi nejvíce to bylo náročné psychicky. Ne že by klienti byli nepříjemní, to vůbec ne. Ale při každodenním kontaktu s nimi jsem si uvědomovala, jak moc jsou sami a jak se jejich samota v karanténě výrazně prohloubila. Navíc jsem navštěvovala několik seniorů, které jsem znala od dětství, a bylo pro mě náročné je vidět slabé a nemohoucí.“

Marie Hanušová, se kterou se můžete potkat i v UPointu, má přitom dobrovolnictví doslova v krvi. Druhým se věnuje díky rodičům, kteří jsou právě s opavskou Charitou spojení, už od malička. Jako dítě například v domově pro zrakově postižené pomáhala klientům s hledáním věcí, později vypomáhala mimo jiné v chráněném bydlení pro duševně nemocné, domově pro seniory, také třeba s organizací Tříkrálové sbírky. V současnosti organizuje různé akce pro děti ve farnosti, maškarní plesy, tábory nebo výlety, asi dvanáct let se také věnuje skautingu.

„Motivací k dobrovolnictví je určitě víc. Například to, že mám dvě zdravé ruce a dvě zdravé nohy, které můžou posloužit někomu, kdo takové štěstí nemá. Často přemýšlím nad tím, proč jsem na této planetě a proč právě teď. Dobrovolnictví dodává mému pobytu tady smysl a hloubku. Myslím si, že je krásné, když někdo umí pomoct neznámému člověku jen tak, nezištně. Slovo společnost je odvozené od slova společník, přítel. Pokud chceme zdravou společnost, musíme být přáteli. A vidět úsměvy lidí, kterým jsme pomohli, už je jen třešničkou na dortu,“ přiblížila studentka, která už rozmýšlí, co bude dělat po dokončení bakalářského studia. Na jednu stranu by chtěla brzy do praxe, na druhou stranu by jí ale prý studentský život a fakulta brzy chyběly. Na rozhodnutí má ale ještě nějaký čas.

Stejně tak je ještě čas na zasílání nominací kandidátů na letošní Ceny rektora pro dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců UP, které se budou předávat na začátku nového akademického roku. Dobrovolnické centrum UP přijímá nominace prostřednictvím tohoto formuláře do 20. srpna. Kandidáta může na cenu navrhnout organizace, u které student či zaměstnanec UP v uplynulém akademickém roce dobrovolnickou činnost vykonával, Dobrovolnické centrum UP nebo jiné pracoviště univerzity. Více k letošnímu pátému ročníku cen zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Lenka Baše: Moje výuka zásadních změn nezaznamenala, jen se přesunula do jiného prostoru

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 17/07/2021 - 08:00

Je absolventkou Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UP. Učí třídu dětí s mimořádným intelektovým potenciálem v olomoucké Základní škole Hálkova, která je zároveň i fakultní školou PdF UP. Díky svým žákům se v nedávné době stala finalistkou Ankety Zlatý Ámos. Pro Lenku Baše byla profese učitele inspirativní od dětství. Dnes může být její práce inspirativní pro jiné.

Koronavirová krize ukázala, co je v obsahu vzdělávání důležité. Učitelé byli během roku donuceni vyselektovat, co má a nemá smysl děti učit, v neuvěřitelně krátkém čase museli zvládnout i práci s moderními komunikačními technologiemi a naučit se komunikovat na dálku. Vznikla velká zásobárna nových materiálů a aplikací, které si své místo jistě ještě najdou. I podle Lenky Baše, absolventky Univerzity Palackého a zároveň třídní 5. C v olomoucké ZŠ Hálkova, pandemický rok ukázal, čeho je pedagogická platforma schopná a že má co nabídnout.

„Během své pedagogické praxe jsem prošla určitým vývojem v přístupu ke vzdělávání. Nejdřív jsem tvořila velké množství materiálů a pracovních listů, které byly určeny právě k podpoře a rozvoji nadání v klíčových oblastech vzdělávání, k rozvoji metakognitivních strategií a samostatnosti žáků. Postupem času jsem přehodnotila svůj přístup a začala se orientovat kromě obsahu i na osobnostně sociální rozvoj jedince, na komunikaci s žáky a na rozvoj jejich měkkých dovedností a leadershipu,“ říká Lenka Baše a doplňuje, že moderní metody ve vzdělávání se snaží vyvažovat klasickým frontálním přístupem v duchu britského modelu.

„Pracuji s myšlenkou, že dnešní děti si informace najdou. To, co je jednou bude odlišovat od ostatních, bude umění nabídnout své nejlepší dovednosti a profilovat se v nich, dále kreativita myšlení, schopnost neustále reagovat na změny a rychle se jim přizpůsobovat, spolupracovat, komunikovat a případně vést tým či znát své místo v něm a vědět, co obnáší. Cítím, že mým ukolem je rozvíjet tyto prvky jejich osobnosti již od nejútlejšího věku tak, aby byli co nejlépe připraveni,“ dodává sympatická absolventka olomoucké pedagogické fakulty a zdůrazňuje přitom, že většinu metod používá jak v prezenční, tak v distanční formě vzdělávání.

Lenka Baše – pro profesi učitele se rozhodla již na základní škole. Je absolventkou oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika se státnicemi z tyflopedie a surdopedie. Začala pracovat jako asistentka pedagoga ve třídě s rozšířenou výukou skupiny předmětů pro děti s mimořádným intelektovým potenciálem na FZŠ Hálkova Olomouc. V následujícím roce se stala třídní učitelkou. V těchto třídách pracovala do konce roku 2021.

„Moje výuka tedy žádných extrémních změn nezaznamenala,  jen se přesunula do jiného prostoru. Neustále hledám cesty, jak se žáky komunikovat a sdílet naše společné zážitky i mimo vydefinovaný rozvrh. Jak jim umožnit akci i na dálku – třeba onlinové besedy, virtuální prohlídky památek nebo soutěže. Osvědčily se mi dlouhodobé tematické projekty, které prolínáme naprosto do všech předmětů s důrazem na psychohygienu. Zařazuji pravidelně i tematické dny či hodiny, které reflektují aktuální dění, výročí či významné dny tak, aby byla výuka pestrá, zajímavá, zábavná. Bez motivace a společných zážitků ke sdílení to nejde. Nejen žáci, ale i jejich rodiče musí cítit, že to, co děláme a jak to děláme, dává smysl,“ doplňuje Lenka Baše. Letos se coby třídní učitelka loučila se svými páťáky a je na ně pyšná. „Je až neuvěřitelné vidět, jaký kus práce za nimi je, jak jsou samostatní, zodpovědní, uvědomělí. Díky sebehodnocení dokážou prezentovat své cíle i potřeby a přesně ví, kam směřují,“ říká.

V době studia na PdF UP si myslela, že bude i nadále trasérkou atletických sportů pro děti se zrakovým postižením při Speciálně pedagogickém centru. V té době byla i pevně rozhodnutá pro práci se zrakově a sluchově postiženými žáky. Pak ale přišla nabídka pracovat jako asistentka pedagoga ve třídě s rozšířenou výukou skupiny předmětů pro děti s mimořádným intelektovým potenciálem ve fakultní Základní škole Hálkova Olomouc a její profesní cesta nabrala jiný směr.

„První třídu s rozšířenou výukou skupiny předmětů otevřela na FZŠ Hálkova před patnácti lety tehdejší ředitelka Božena Vítková. Svým odvážným krokem tak poskytla jedinečnou možnost vzdělávat se nadaným žákům 1. – 5. tříd odpovídajícím způsobem s ohledem na jejich potřeby. Soustřeďujeme se na projektovou výuku, zážitkovou pedagogiku, badatelsky orientovanou výuku s využitím moderních komunikačních technologií. Nezapomínáme ani na rozvoj osobnostně sociální roviny a podporu a rozvoj měkkých kompetencí,“ vysvětluje Lenka Baše. Ve vybraném třídním kolektivu je podle dnes již zkušené učitelky každý žák jedinečný. Každý z těchto žáků má své osobité a často až velmi specifické zájmy, také pracovní tempo, někdy i hluboké jednooborové či multioborové znalosti a většinou je zároveň silnou osobností. I proto je práce s takto složeným kolektivem podle Lenky Baše extrémně náročná. Spontánní reakce jejích páťáků ji však utvrdila, že se jí práce daří. Sami ji tajně přihlásili do ankety Zlatý Ámos, soutěže, která hodnotí oblíbenost českých učitelů a jejich žáků.

„Během soutěže jsme natočili a sestříhali několik videospotů, animací, sepsali pár básní, slohových i písňových textů. Až do samého finále jsme pracovali týmově dnem i nocí. Úspěch v semifinále žákům dokázal, že jejich úsilí má smysl a dovolil jim si připustit, že mohou vyhrát. O to tvrdší byl potom náraz ve finále, kdy se tak nestalo. Ale zvládli jsme to,“ vzpomíná Lenka Baše na anketu plnou emocí. Zdůraznila přitom i to, co všechno je soutěž naučila.

„Takřka přes noc jsme si osvojili práci s novými komunikačními technologiemi i práci v nových aplikacích, bleskový rozvoj jsme zaznamenali i ve spolupráci a tandemové práci na vyšší úrovni, také v komunikaci a sdílení výsledků doslova na počkání, nejpozději do tří dnů. Soutěž nám přinesla i neuvěřitelný rozvoj společné kreativity, práce v realizačním týmu, práce pod tlakem a ve stresu, rozvoj zodpovědnosti, samostatnosti a dokončování požadované práce v termínu. Všichni odcházíme posíleni i o negativní zkušenost vyrovnání se s kolektivním ´neúspěchem´, i když už samotná účast ve finále byla pro nás – coby nejmladší a nejméně početný třídní kolektiv - ohromným úspěchem,“ vypočítává třídní učitelka 5.C ze Základní školy Hálkova. Obsáhlejší verzi textu najdete na portálu Učitel21.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

V Pevnosti poznání se uskuteční festival Země na talíři. Nabídne film, workshop i diskuzi

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 16/07/2021 - 08:00

Na Hanou se po roce vrací festival Země na talíři. Akce, která se uskuteční 21. července 2021 v Pevnosti poznání, upozorňuje na některé palčivé problémy související s produkcí potravin a změnou klimatu. Pořádají ji organizace Na mysli, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty UP.

Šestý ročník festivalu nabídne během jednoho dne film, workshop, kvíz o ceny a diskuzi. „Přehlídka chce připomenout, že pro mnoho obyvatel planety není dostatek kvalitních potravin samozřejmostí. Je to problém, o kterém je potřeba mluvit, protože populace roste, plocha orné půdy se zmenšuje a lidstvo se musí vypořádat také s klimatickou změnou a jevy, které ji doprovázejí,“ říká jedna z organizátorek Radka Kvasničková z výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21.

Součástí festivalu je projekce peruánského filmu Matky Země. „Snímek zachycuje portréty pěti žen z Andské vysočiny v jejich každodenním boji o zachování tradičního a organického způsobu obdělávání půdy. V souvislosti s neustále rostoucí industrializací zemědělství, používáním chemických pesticidů a klimatickou změnou jsou to právě ženy, které přebírají roli ochránkyň půdy,“ představuje film Viktorie Tenzerová, ředitelka organizace Na mysli.

Po filmu bude následovat debata s Markem Slováčkem a Veronikou Kočiříkovou z olomoucké Zahrady Vesna, kteří v roce 2019 založili zahradu na opuštěném pozemku ve Chválkovicích. Tématem besedy bude ekologické zemědělství, permakultura a odpovědnost vůči budoucím generacím. Mladí farmáři přiblíží i svůj plán, kterým je vznik sociálního družstva, komunity, kde každý najde bezpečné místo pro práci i pro život.

Na festivalu bude řeč i o tom, jak je možné být v praktickém životě ohleduplnější k životnímu prostředí. V programu je proto zařazen i workshop výroby domácí kosmetiky bez chemie. Na workshop je nutné rezervovat si místo předem na e-mailu festival@namysli.com. Kromě toho i letos čeká návštěvníky festivalu soutěžní kvíz o ceny a nově také možnost výměny oblečení, tzv. swap.

Oděvní průmysl vyrábí stále větší množství textilu a celosvětově produkuje 8 až 10 % veškerých emisí uhlíku. Řadí se tak hned za ropný průmysl jako druhý největší znečišťovatel a přispěvatel ke změně klimatu. V Česku se podle údajů ministerstva životního prostředí každý rok vyhodí na 200 000 tun textilu, což přestavuje přibližně 20 kg textilu na osobu. „Rádi bychom ukázali, jak se vymanit z koloběhu rychlé módy a jak předcházet vzniku zbytečného odpadu. Chceme návštěvníky inspirovat k výměně oblečení, aby si mohli zpestřit svůj šatník, aniž by museli nakupovat nové oblečení. Každý z nás má doma pěkné kousky, které nenosí a které mohou udělat radost někomu dalšímu. Přineste do Pevnosti poznání maximálně tři kusy oblečení a vyměňte ho za jiné,“ doplňuje Veronika Miklíková z organizace Na mysli.

Organizátoři připomínají, že se festival bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními. Více informací najdete zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky