Novinky z PřF a UP

Konference mladých přírodovědců nabídla kvalitní vědecké práce středoškolských studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 15/07/2021 - 08:00

Sedm nadaných středoškolských studentů prokázalo své nadprůměrné znalosti i schopnost veřejně prezentovat svoji práci na Konferenci mladých přírodovědců, kterou v Pevnosti poznání pořádala přírodovědecká fakulta. Vítězkou 15. ročníku se nakonec stala Tereza Havlíková z Gymnázia Olomouc-Hejčín s prací nazvanou Vývoj imidazopyrimidinů jako inhibitorů cyklin dependentních kinas.

„Tereza Havlíková se ve své práci v oboru Chemie věnovala složité několikakrokové syntéze tří nových látek s potenciálem zastavovat zhoubné buněčné dělení. Prokázala, že se dobře orientuje v problematice, a to jak detailním popisem syntézy a znalostí experimentálních metod, tak i schopností vyhodnotit externě získaná data ohledně toxicity těchto nových látek v buněčných liniích, a to v závislosti na koncentraci potenciálního léčiva," uvedl garant konference Jiří Kvita.

Oceněná studentka na své práci spolupracovala s Lukášem Jedinákem z katedry organické chemie. „Tereza docházela do laboratoře jednou až dvakrát týdně po vyučování, a to po celou dobu řešení projektu. Samozřejmě s výjimkou koronavirové pauzy. Věnovala se přípravě chemických sloučenin, jejich čištění a následné charakterizaci pomocí analytických metod. Odvedla velký kus práce, za což byla odměněna. V celorepublikovém finále Středoškolské odborné činnosti obsadila třetí místo.“

Akce se zúčastnili studenti nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Z Bratislavy přijela Stanislava Javrová, která se pod vedením Lukáše Kučery z katedry analytické chemie zabývala analýzou vlivu osteoporózy na kostní tkáň u středověkých žen. „Účast na této konferenci je pro mě něco nového, co mi přinese další zkušenosti. Myslím, že mi to v budoucnu pomůže posunout se zase dále ve studiu i v samotné prezentaci.“

Spolupráci se středoškoláky si pochvaluje i Lukáš Kučera. „Studenti obecně přicházejí do laboratoří s velkým nadšením a zapálením pro věc, což jim pomáhá rychleji se dobrat k zajímavým výsledkům. Nabízíme jim naprosto nová, nikým doposud řešená témata, která jim dávají pocit jedinečnosti. Mají tedy možnost pracovat na svém vlastním projektu. Je to velmi přínosné nejen pro ně, ale i pro nás.“

Konference mladých přírodovědců podporuje zájem studentů o vědeckou práci - je vyvrcholením jejich celoroční práce v projektu Badatel - a dalších nadaných středoškoláků, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci. Téměř všichni letošní účastníci studují na fakultních školách přírodovědecké fakulty. „Loňský rok nebyl pro studenty kvůli epidemické situace vůbec lehký, ať už z hlediska kontaktů nebo práce v laboratoři. Překvapilo mě, jak tito středoškolští studenti rozumí dané problematice, znají principy, umí je popsat i reagovat na naše dotazy, což je velmi povzbudivé do budoucna. Odborná úroveň jejich vědeckých prací dosahuje úrovně minimálně našich bakalářských studentů,“ řekl Libor Kvítek z katedry fyzikální chemie.

Dalším oceněným studentem se stal David Chudožilov z Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, který zaujal prací nazvanou Detekce rozpadů mionu scintilačním detektorem pod vedením Ladislava Chytky ze Společné laboratoře optiky a umístil se na druhém místě. Třetí skončila Kateřina Lišková z Církevního gymnázia Německého řádu Olomouc s prací Zalesnění kalamitních holin a rozbor příčin nezdaru umělé obnovy lesa na lesním hospodářském celku.

Většina mladých badatelů, kteří se konference zúčastnili, spolupracovali s odborníky z přírodovědecké fakulty. „Zajímavé prezentace mladých vědců přišla sledovat i část účastníků Letní školy Badatele, která se na přírodovědecké fakultě konala od 3.–9. července 2021. Doufáme, že je prezentace studentů zaujala a příští rok rozšíří řady těch, kteří se do Konference mladých přírodovědců přihlásí,“ doplnil Jiří Kvita.

Konference mladých přírodovědců je podpořena a pořádána v rámci projektu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol s názvem „Badatel 2021 – Rozvoj nadaných studentů SŠ prostřednictvím přírodovědných výzkumných a vzdělávacích aktivit.“

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Letní škola slovanských studií za přísných hygienických opatření přivítá studenty především z Evropy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 14/07/2021 - 11:44

Po pětatřicáté a s řadou novinek. Takový bude letošní ročník Letní školy slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který už 17. července přivítá více než osm desítek zahraničních studentů ze sedmadvaceti zemí. Převažují zájemci z Evropy.

Zájem o měsíční intenzivní studium češtiny na Univerzitě Palackého trvá již řadu let a někteří posluchači se k této škole hlásí i opakovaně. „Zájmu jsme chtěli vyjít vstříc i vloni. Přes nepříznivou pandemickou situaci jsme za přísných hygienických opatření školu zorganizovali a myslím, že se i stala jednou z mála letních škol, které se prezenčně uskutečnily. Obezřetní zůstáváme i letos. Všichni studenti, lektoři, přednášející i asistentský tým se musí prokázat bezinfekčností. Požadujeme minimálně 14 dní po úplném očkování či maximálně 180 dní po prodělání nemoci nebo PCR/antigenní test starý maximálně 72 hodin,“ uvedla Pavla Poláchová, ředitelka Letní školy slovanských studií FF UP.

I když se v letošním roce v Olomouci budou česky učit zahraniční studenti z Japonska, Pákistánu, Egypta, Argentiny, USA, Izraele nebo Taiwanu, mezi posluchači převažují především ti, kteří dlouhodobě žijí v Evropské unii. Nejvíce studentů přijede z Francie, budou zde i zájemci z Německa, Rakouska, Itálie, Španělska, Polska a Belgie.

„Máme přihlášeno pětapadesát stipendistů MŠMT ČR, čtrnáct zájemců je z Univerzity Palackého. Jde o zahraniční zaměstnance a studenty, pro které máme i slevy. Patnáct studentů si školu hradí samo. Nejmladší zájemkyně o češtinu je Čechofrancouzka, narodila se v roce 2003, nejstarší je Japonec, jehož datum narození je spojeno s rokem 1954. Chtěla bych však zdůraznit, že do poslední chvíle nebudeme vědět, jestli k nám všichni studenti skutečně přijedou kvůli rychle se měnícím podmínkám pro vstup cizinců do ČR,“ dodala ředitelka letní školy.

Program školy je podle ní připraven ve standardním rozsahu. Studenti budou rozděleni do devíti výukových skupin – od úplných začátečníků až po velmi pokročilé posluchače. Písemné rozřazovací testy absolvují během registračního víkendu ve dnech 17. a 18. července.

V následujícím období se studentům budou věnovat pedagogové jak z Filozofické fakulty UP, tak externisté, kteří během akademického roku působí ve Vídni, Londýně či Budapešti.

Kromě studia češtiny se i letos mohou posluchači letní školy těšit na spoustu dalších zážitků. Ty nabídnou například komentované procházky spojené s festivalem StreetArt Olomouc či literární večer s Lucií Faulerovou, spisovatelkou a absolventkou UP, jež získala za román Smrtholka Cenu Evropské unie za literaturu. Novinkou budou například kulinářské workshopy či procházky do okolí Olomouce s vedoucí turistiky Klubu českých turistů.

Zahraniční studenti se zájmem o češtinu jezdí do Olomouce velmi rádi a jistou roli v tom sehrává nejen kvalita výuky, jedinečnost místa výuky i samotné město Olomouc, ale i další doprovodný program. I ten bude letos bohatý. Studenti se podívají do pivovaru Chomout, Pevnosti poznání, Vědecké knihovny nebo Muzea umění. V nabídce je také divadelní workshop divadla Nabalkoně, workshop lidových tanců a písní, folklorní večer s cimbálovkou či workshop hlaholice. Na programu Letní školy slovanských studií FF UP se podílí i univerzitní iniciativa Zaparkuj, Akademik sport centrum a studentský spolek Studium Artium. I letos jsou připraveny celodenní výlety, tentokrát půjde například o archeoskanzen Modrá, výlet do Luhačovic či turistický výšlap v CHKO Beskydy.

„Už nyní máme pro naše studenty připravenou vzpomínku na měsíc, který tady prožijí. Jde o česko-anglickou kuchařku Vaříme česky/Let´s cook czech food. Kuchařka je unikátním projektem letní školy při příležitosti jejího pětatřicátého ročníku. Její autorkou je Monika Pitnerová, absolventka české a anglické filologie, lektorka češtiny a vášnivá kuchařka,“ doplnila Pavla Poláchová.

Letní škola slovanských studií FF UP se uskuteční od 17. července do 15. srpna v prostorách Filozofické fakulty UP (Křížkovského 10).

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Na PřF promovali zahraniční studenti programu GLODEP ze sedmadvaceti zemí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 13/07/2021 - 08:00

Třicet čtyři absolventů dvouletého magisterského programu International Development Studies (Mezinárodní rozvojová studia) – GLODEP ze sedmadvaceti zemí světa promovalo v aule přírodovědecké fakulty, tři studentky byly přítomny online. Slavnostní promoce se zúčastnilo i sedm absolventů z loňského roku, jelikož v roce 2019 se promoce nekonala kvůli epidemickým opatřením.

„Studovat v zahraničí byla pro mě velká výzva. Měli jsme možnost studovat v České republice, Francii a Itálii a potkávat se s lidmi různých národností. Své nabyté zkušenosti bych ráda v budoucnu využila při práci ve vládě nebo jinde ve veřejném sektoru. Chtěla bych se podílet na vytváření legislativních pravidel, které by vedly ke zlepšení situace v naší zemi,“ popsala Rafal Roshdy Ramadan Mohamed z Egypta.

Své zkušenosti ze studií hodlá zúročit i Kazuma Yabe z Japonska. „Díky interdisciplinárním předmětům jsem si mohl prohloubit znalosti rozvojové problematiky a zároveň rozšířit dovednosti v kvantitativní analýze. Získané zkušenosti bych rád uplatnil v rozvojové praxi. Zároveň jsou pro mě důležitá přátelství, která jsem během studia navázal, jsou na celý život.“

Organizaci promocí měla na starost katedra rozvojových a environmentálních studií. „Nechtěli jsme, aby o tuto výjimečnou společenskou událost přišli rodiče a rodinní příslušníci promujících studentů. Poprvé se nám tedy podařilo zorganizovat promoce i online. Stream probíhal v reálném čase do celého světa. Přenos do dnešního dne vidělo přes tisíc lidí,“ řekla ředitelka programu na Univerzitě Palackého Simona Šafaříková.

Letošní promoce se z hygienických důvodů nekonaly v talárech. Spojujícím prvkem byly speciální šály se jménem studenta a logem GLODEPu. „Studenti si šály sami navrhli a nechali si je vyrobit v Ghaně, odkud pocházela jedna naše studentka. Když byly šály vyrobeny, byly rozesílány každému zvlášť. Moc mě potěšilo, že si je všichni studenti na promoce přivezli, vypadalo to moc hezky. Sjednocovalo to jinak různorodou skupinu lidí oblečenou v různých společenských oděvech,“ doplnila Simona Šafaříková.

Studijní program GLODEP nabízí studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách, které realizují programy v oblasti rozvojových studií a rozvojové ekonomie. Kromě Univerzity Palackého se jedná o francouzskou University of Clermont Auvergne a italskou University of Pavia. Cílem programu je připravit studenty na práci v oblasti rozvojových politik, které přispívají k řešení současných problémů na mezinárodní, národní i lokální úrovni. Do spolupráce jsou zapojeny i mimoevropské univerzity (Královská univerzita v Bhútánu či Univerzita Hassana II. v Maroku).

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nový projekt se věnuje prevenci duševních obtíží u školáků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 12/07/2021 - 08:00

Pampelišku v logu má nový projekt Cyrilometodějské teologické fakulty UP, který se zaměřuje na duševní zdraví dětí a mládeže. Cílem je vytvoření a posílení podpůrné sítě pro prevenci duševních onemocnění a ověření fungování multidisciplinárního týmu, který školám a pedagogům bude ku pomoci při řešení situací spojených s nestandardním chováním žáků.

„Hlavní myšlenkou projektu je, že jakékoliv trauma zásadně ovlivňuje vývoj dítěte a celý jeho svět, schopnost učit se, spolupracovat, tvořit vztahy na pracovišti i obecně v životě. Naším přáním je, aby každý, kdo s dětmi pracuje, si tohoto byl vědom. Také jsme přesvědčeny – a ukazují to i různé výzkumy –, že takzvané zlobení je voláním dítěte o pomoc, o pozornost. Chceme tedy i změnit úhel pohledu učitelů a dalších aktérů vzdělávání a výchovy,“ uvedla vedoucí projektového týmu, speciální pedagožka Veronika Ješátková z Institutu sociálního zdraví CMTF UP (OUSHI).

Kromě ní tvoří multidisciplinární skupinu odborníků také například psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestra nebo psychiatr. Tým, jehož fungování se v rámci projektu ověřuje v Olomouckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, plní roli jakési záchytné sítě, na kterou se může škola, respektive její ředitel, učitel nebo třeba výchovný poradce, obrátit v případě problémového chování některého žáka. Na základě pozorování v dané škole odborníci posoudí nutnost a podobu případné intervence, jejíž průběh bude následně pravidelně vyhodnocován.

Řešitelé se mohou opřít i o zkušenosti norského partnera projektu Bjørna-Are Melvika, který se zabývá podporou zdraví školáků v jednom z tamních regionů. „V Norsku se na duševní zdraví a well-being dětí ve školách klade velký důraz, na národní úrovni je podporováno nejen metodicky, ale i finančně,“ podotkla Veronika Ješátková s tím, že výstupem projektu bude ověřená metodika shrnutá v chystané příručce. Připravují se také semináře pro zástupce škol, besedy pro veřejnost a rodiče a dvě odborné konference.

„Součástí projektu je i výzkumná část. Pro portál Hovory o vzdělávání chceme s využitím metodologie DIPEx zpracovat téma duševního zdraví dětí. Rádi bychom zachytili rozhovory s rodiči dětí s duševním onemocněním, ale také například s pedagogy, kteří využili možnost spolupráce s týmem projektu,“ doplnila Kristýna Gábová, výzkumnice z OUSHI.

Tříletý projekt Pro zdraví duše, v jehož logu je symbolicky pampeliška coby odolná bylina, jejíž květ se ale změní ve snadno sfouknutelné chmýří, byl podpořen v rámci programu Zdraví fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021. Více o projektu najdete zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Jezírko v kostele i studánka s pokladem. Inspirujte se k výletům za vodou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 10/07/2021 - 08:00

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc vyhlásila na léto soutěž Putování za živou vodou. Cílem je navštívit co nejvíce pramenů a studánek a sdílet fotky z výletů. Na vítěze čekají zajímavé ceny, mimo jiné i lázeňský pobyt. Pokud byste se chtěli zapojit a hledáte inspiraci k výletu, máme pro vás pět tipů z Olomouce a okolí.

Letní výzvu pořádá klinika v rámci svého projektu 5S zaměřeného na podporu zdravého životního stylu. „Soutěž je jednou z možností, jak můžeme zájemce lépe motivovat k naplnění všech pěti S našeho projektu. Pěší výlet ke studánce je přece sport, zdravá svačinka na cestu je námi doporučovaná strava, relaxace u studánky může soutěžící zbavit stresu, fyzická námaha z výletu nám přinese zdravý spánek a poslední S je Stop kouření – no, přece nebudeme v krásné přírodě na výletě kouřit,“ uvedla přednostka kliniky Eliška Sovová.

Podrobnější informace k účasti v soutěži najdete zde. Nemáte-li ale zatím výlety k pramenům a studánkám naplánované, nemusíte se příliš trápit nad mapou – na následujících řádcích vám trochu pomůžeme.

Jezírko v kostele

S prvním tipem zůstaneme přímo v centru Olomouce. Chrám sv. Michala, jehož kopule neodmyslitelně patří k panoramatu města, sice prochází rekonstrukcí, dveře má však stále otevřené. Při návštěvě přitom můžete zavítat nejen do samotného kostela, ale z křížové chodby původního dominikánského kláštera také do kaple sv. Alexeje, do zvonice nebo na rajskou zahradu. A také do poustevny, prostoru ve sklepení, kde ze skály vyvěrá malé nevysychající jezírko. Klidné místo v podzemí můžete využít k meditaci i modlitbě. (mapa)

Fortová studánka

Poněkud jinou atmosféru bude mít procházka v lesích za Svatým Kopečkem, tedy v nejvýchodnějších částech olomouckého katastru. Pokud vyjedete autobusem linky 11 až na konečnou do Radíkova, je to jen zhruba kilometr mírného stoupání k nepřehlédnutelné televizní věži, chatě s občerstvením pod ní a také k nejmladšímu z olomouckých fortů (pevnůstek), který byl vystavěn jen dvě desetiletí před zrušením pevnostního statusu města. Fort lze obejít po hraně jeho příkopů, jedna z cest dovede k nedaleké pěkně upravené Fortové studánce, která sloužila jako jeden ze zdrojů pitné vody pro osádku pevnůstky – jen se musíte spolehnout na vlastní orientační smysl, protože ke studánce nevede žádná značka a v některých mapách není vůbec žádná cesta ke studánce naznačena. Nicméně „hlavní“ červená trasa prochází blízko a následně vás spolehlivě dovede na Svatý Kopeček k zoo a bazilice minor. S naučnou stezkou se ale můžete lesem vydat také k Novým Sadům a k ruinám kartuziánského kláštera nad Dolany, v tom případě nemůžete minout další ze zdejších studánek, která nese jméno Jiřího Wolkera. (mapa)

Svatá voda u Cakova

Řadu pěkných míst a často i nejednou pověstí opředených pramenů a studánek lze najít také v širším okolí Olomouce, těžko z nich do textu vybrat. O studánce a kapličce v Olší u Majetína nebo o Svatých vodách u Choliny jsme se zmiňovali již dříve tady, pozornost si jistě zaslouží také cakovská Svatá voda, malebné a tiché poutní místo s kapličkou na dohled Náměště a Senice na Hané, které je zároveň galerií obrazů místního malíře Františka Stratila s církevními i lidovými motivy. Zdejší údajně léčivý pramen vyvěrá v místě, kde má být už z dob třicetileté války zakopán poklad. Pod zemí prý zůstane, dokud chudá vdova nenajde v lese opuštěné dítě a nevychová jej v lásce tak, aby se z něj stal dobrý kněz. Ke Svaté vodě vás ze Senice dovede naučná stezka Elišky z Kunštátu. (mapa)

Pramen Pilavky

Zůstaneme-li v kopcích a lesích Bouzovské vrchoviny, může být pěkným tipem na výlet pramen potoka Pilavky mezi Hačkami a Hvozdem, kousek od Konice. Jezírko se stalo přitažlivým cílem vycházek poté, co u něj Waldemar Zatloukal z hvozdecké základní školy usadil betonovou sochu půvabné víly Pilávky a vymyslel k ní i pověst, proč zkameněla. Z prokletí prý může být vysvobozena pouze o svatojakubské noci mládencem, který ve studánce najde prsten a navlékne ho víle na prst. Od pramene Pilavky se můžete vydat podél toku přes Ochozskou kyselku až k Laškovu, určitě to bude příjemná procházka. (mapa)

Svatá studánka

A poslední tip. Zamíříme s ním na samou hranici Olomouckého kraje. Stará Ves u Přerova je se svými dominantami, novogotickým kostelem a vysílačem na Holém kopci, z hanácké roviny nepřehlédnutelná. Co však vidět třeba z vlaku není, je Svatá studánka (někdy také Svatá voda) s mariánskou kapličkou, které se ukrývají nad obcí v lese Dubina. Traduje se, že za třicetileté války zdejší pramen zachránil život zraněnému vojákovi, jiná pověst praví, že sem kdysi přišla matka s těžce nemocným dítětem, vodou ze studánky ho omyla a nemoc byla po pár hodinách pryč. Pokud se také vydáte poznat léčivé účinky zdejšího pramene a vezmete to přes zmíněný Holý kopec, na nějž není nijak zvlášť náročné vystoupit, budete odměněni i parádními výhledy na pořádný kus Přerovska a Kroměřížska nebo na Svatý Hostýn. (mapa)

Víte, že se při dovolené na Olomoucku můžete ubytovat na vysokoškolských kolejích za studentské ceny? Podívejte se sem. Na stránce Uni t(r)ips zase najdete, co zajímavého můžete vidět přímo na Univerzitě Palackého. A tady se můžete inspirovat k dalším výletům v Olomouci a okolí.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nadace Experientia podpoří mladou vědkyni z přírodovědecké fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 09/07/2021 - 11:04

Soňa Krajčovičová z přírodovědecké fakulty je jedním ze dvou letošních držitelů grantu Nadace Experientia manželů Dvořákových. Nadace podporuje mladé vědce a vědkyně z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie na českých i zahraničních stážích. Nadaná vědkyně odcestovala v těchto dnech na roční stáž na University of Cambridge, kde se chce věnovat metodologii, s jejíž pomocí bude možné připravit multifunkční sloučeniny pro vývoj nové generace cílených léčiv.

„Získání grantu pro mě znamená opravdu hodně, jak lidsky tak pracovně. Je to skvělá příležitost, kterou málokdo dostane. O to více si jí cením. Manželé Dvořákovi jsou skvělí lidé, obdivuji je už mnoho let za to, co dělají pro českou vědu. Zároveň však působí velice skromně a lidsky, což je v současné době skoro až nevídaný úkaz. Stipendium Nadace Experientia je velmi prestižní záležitost a v našem oboru často jediná možnost, jak se může mladý vědec podívat po dokončení doktorského studia do zahraničí a nabrat potřebné vědecké zkušenosti. Jsem proto moc ráda, že se letos můžu zařadit mezi oceněné stipendisty i já,“ uvedla Soňa Krajčovičová.

Projekt Soni Krajčovičové je založen na přípravě prostorově uzamčených peptidických sloučenin, které budou pomocí metody „sponkování“ peptidu vnášet do molekuly několik užitečných látek, například malých organických molekul. To umožní přípravu multifunkčních, biologicky zajímavých sloučenin. „V projektu jsem přišla s několika nápady, jak tyto látky připravit. Na pohled to vypadá jednoduše, ale jedná se opravdu o hodně komplexní organické sloučeniny, což se sebou většinou přináší syntetické komplikace. Je to však pro mě kreativní výzva a ty já mám moc ráda,“ popsala oceněná vědkyně v oboru organické chemie.

Soňa Krajčovičová získala od Nadace Experientia stipendium v hodnotě 945 000 korun, díky kterému absolvuje roční zahraniční stáž na University of Cambridge ve Velké Británii. Již od července letošního roku působí ve skupině profesora Davida Springa. „Začátky jsou všude těžké, ale věřím, že se co nejrychleji začlením do skupiny. Cítím respekt k této prestižní univerzitě a určitě tuto příležitost neberu jako samozřejmost. Budu se snažit šířit nejen dobré jméno Nadace Experientia, ale i katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého,“ doplnila Soňa Krajčovičová.

Druhý grant získal absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Athanasios Markos z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Oba stipendisté tak rozšíří řadu 17 excelentních mladých vědců a vědkyň do 35 let, které Nadace Experientia podpoří. Celková částka vyčleněná na podporu mladých vědkyň a vědců činí téměř 30 milionů korun.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nádvoří Zbrojnice přivítá operu Gusman

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 09/07/2021 - 09:00

Festival Olomoucké barokní slavnosti využije pro své výjimečné představení prostory Univerzity Palackého. Světovou premiéru francouzské komické opery Gusman Antonína Rejchy uvede na nádvoří Tereziánské zbrojnice během tří večerů 15., 16., 17. července.

Pod uměleckým vedením houslistky Veroniky Manové se provedení opery Gusman zhostí rezidenční ansámbl Volantes Orchestra a plejáda vynikajících sólistů, jako například Roman a Tadeáš Hozovi, Dagmar Šašková, Václav Barth nebo Michal Marhold. Operu zahraje Volantes Orchestra v režii Tomáše Studeného a ve výpravě Sylvy Markové. V uvedené večery začne vždy ve 20.30 hod.

Antonín Rejcha byl již ve své době uznávaným skladatelem, hudebním teoretikem a zejména pedagogem, profesorem na pařížské konzervatoři, kde vychoval další generace skladatelů. Za své úspěchy byl jako první rodilý Čech dokonce zvolen členem Francouzské akademie krásných umění. Jednoaktovou komickou operu Gusman de Alfarache (Guzmán z Alfarache) začal komponovat v roce 1816. Její jednotlivé postavy vytvořil doslova na míru členům divadla Feydeau, které se na typický francouzský žánr komické opery specializovalo.

„Nevíme, zda právě tato skutečnost přispěla k zamítnutí opery plánovaným představitelem titulní role, Jean-Blaisem Martinem, jak si Rejcha stěžuje ve svém životopise. Hlasová charakteristika tohoto slavného pěvce včetně jeho velkého rozsahu, zřejmě vedla k definitivnímu odložení opery i pro jiná divadla. Své premiéry se tak dílo dočká až nyní, s odstupem více než dvou set let,“ uvedla muzikoložka Jana Franková.

Právě Jana Franková a Veronika Manová (umělecká vedoucí souboru Volantes Orchestra) ve spolupráci s režisérem Tomášem Studeným stojí za novodobou rekonstrukcí tohoto díla.

„S ohledem na dochované prameny jsme pro uvedení Gusmana na českou scénu museli provést detailní rekonstrukci. Zmíněný Rejchův rukopis partitury totiž neobsahuje kompletní zpěvní čísla. Původní libreto opery se sice nedochovalo, podařilo se nám však nalézt jeho přepracovanou verzi,“ doplnila Jana Franková. 

Podle muzikoložky autoři libreta po zamítnutí kusu v divadle Feydeau text přepsali do podoby dvouaktové vaudevillové komedie, tedy mluvené komedie se zpěvními čísly zpívanými na známé melodie. Takto upravené dílo mělo premiéru 22. října 1816 v pařížském Théâtre du vaudeville, z něhož se již tištěné libreto dochovalo. Pro potřeby provedení před českým publikem byly mluvené texty přeloženy z francouzštiny – i zde bylo nutné provést drobné úpravy.

Příběh titulního hrdiny opery Guzmána vychází z oblíbeného španělského pikareskního románu Matea Alemána z konce 16. století. Autoři libreta Eugène Scribe a Jean-Henri Dupin se však četnými peripetiemi hlavního protagonisty nechali inspirovat jen okrajově. Zůstala hlavní myšlenka postavy pícara, tedy šibala, který si ví vždy rady a trestá bezpráví. Guzmán se vrací se svým přítelem do rodného Toleda, aby získal zpět upřené dědictví a setkal se se svojí láskou z mládí Lucií.

Více o Olomouckých barokních slavnostech ZDE. O opeře Gusman najdete informace ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita Palackého nabídne školám edukativní aplikaci ZEDA

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 08/07/2021 - 14:01

Říká se jí ZEDA. Jde o zábavnou edukativní aplikaci, jejímiž uživateli budou učitelé a žáci základních škol. ZEDA nabídne více zábavy, více technologií a výměnu biflování za reálné zkušenosti. Na jejím vzniku se podílí Pedagogická a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v součinnosti s univerzitním Vědeckotechnickým parkem. Poprvé se ZEDA představila na Státním hradě Bouzov, od podzimu ji bude testovat pětašedesát škol.

Aplikace všeho druhu jsou šlágrem posledních let. Hitem se v tomto ohledu může stát i ZEDA. Vzniká na Univerzitě Palackého v Olomouci a najde využití ve výuce. Jedná se o jednoduchou aplikaci, která funguje na počítači, mobilu nebo tabletu, a to bez ohledu na použitý operační systém. Umožní výuku metodou hry, ve které uživatelé, tedy žáci, dostávají úkoly a hry od svých učitelů.

Pedagogická fakulta připravuje herní a především vzdělávací obsah ZEDy tak, aby hra byla využitelná ve škole v různých předmětech.

„I když ji budeme primárně testovat na předmětech přírodopis a dějepis, cílíme v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem do všech předmětů základních škol. Část z obsahů školám nabídneme, část si pak budou pedagogové vytvářet sami. Různé moduly si budou moci vkládat na základě předmětů, které vyučují,“ uvedl hlavní řešitel projektu Štefan Chudý, ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP.

Svá specifika si učitelé budou moci připravovat již od září, a to na základě vzorových modů. Právě s novým školním rokem začne testování na pětašedesáti školách, které o aplikaci již projevily zájem. Potrvá do konce kalendářního roku. Unikátně se však bude zkoušet moderní vzdělávací platforma už během prázdnin.

„V rámci nové spolupráce dochází ke spojení znalostí společenských věd, pedagogiky, moderních technologií s geniem loci hradu Bouzov,“ doplnil Štefan Chudý.

Zábavná edukativní aplikace je určená primárně těm učitelům, kteří chtějí motivovat žáky, a proto hledají atraktivní metody a formy výuky.

„Metodou hry povedou žáky k získávání nových informací přímo ve městě a v přírodě. Po proběhlém pandemickém školním roce je tato nabídka pro školy o to atraktivnější. Dostaneme tak žáky ven,“ řekl Štefan Chudý.

Oproti školní výuce přináší aplikace ZEDA možnost pracovat s moderními trendy ve vzdělávání, které motivují žáky k seberozvoji. Na rozdíl od klasického vzdělávání doma nebo ve škole nabízí pohyb a nové poznatky včetně interakce s ostatními spolužáky.

„Aplikace se dá využít v mnoha předmětech. Je ji možné využít při venkovní výuce, v rámci vyučovací hodiny, při kombinované výuce, na výletě, na exkurzi či jako domácí úkol,“ vypočetl řešitel projektu Štefan Chudý.

Původní myšlenka vytvořit edukativní hru vznikla zhruba před rokem na Pedagogické fakultě UP, z níž také vzešel projekt, který prostřednictvím programu Proof-of-Concept v rámci projektu GAMA2 podpořila Technická agentura České republiky. Aplikace by však nevznikla bez spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP a Vědeckotechnickým parkem UP. Pod vedením Rostislava Nétka z katedry geoinformatiky PřF UP nyní pracují na specifikách softwarové podpory tamní doktorandi, a to ve spolupráci s odborníky z Vědeckotechnického parku UP. Projekt se právě nachází v gama testovací verzi, od září začne beta testovací verze přímo na školách. Aplikaci, k níž licenci bude vlastnit Univerzita Palackého, by školy měly mít k dispozici v lednu 2022. Další informace najdete ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Naděžda Šišková a Lenka Holá převzaly cenu za přínos pro rozvoj právnické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 08/07/2021 - 08:00

Cena Miroslava Liberdy udělovaná za mimořádný počin, dlouhodobý přínos pro rozvoj právnické fakulty a za šíření jejího dobrého jména má dvě nové laureátky. Děkan Václav Stehlík ocenil za rok 2020 Naděždu Šiškovou z katedry mezinárodního a evropského práva a Lenku Holou z katedry politologie a společenských věd. Diplomy jim předal na zasedání Vědecké rady PF UP.

Cena Miroslava Liberdy, která nese jméno prvního děkana obnovené právnické fakulty, je udělována od roku 2017. Návrh na ocenění může podávat každý zaměstnanec přímo děkanovi, který o ceně rozhodne. „Vybíral jsem z pěti navržených osobností, z nichž jsem vybral dvě kolegyně – Naděždu Šiškovou a Lenku Holou. Obě odvedly pro fakultu obrovský kus práce,“ uvedl Václav Stehlík, děkan PF UP.

Představení laureátek a předání diplomů bylo součástí online zasedání vědecké rady. Naděždě Šiškové děkan gratuloval na dálku, Lenka Holá si přišla pro cenu osobně do pracovny děkana. „Jsem velice rád, že obě působíte právě u nás. Cena má být poděkováním za to, co jste pro fakultu udělaly a děláte. Přeji vám hodně sil, zdraví a energie do další práce,“ pogratuloval laureátkám před členy vědecké rady děkan.

Naděžda Šišková, uznávaná odbornice na evropské právo, pracuje na fakultě již šestadvacet let. Po svém nástupu zakládala katedru mezinárodního a evropského práva, v jejímž čele stála téměř dvacet let. V současnosti vede Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva na PF UP. „Ceny si velice vážím nejen jako osobního ocenění, ale také s ohledem na to, že nese jméno našeho prvního děkana. Docenta Liberdu jsem osobně znala, v každém zaměstnanci viděl jeho potenciál, dokázal ho podpořit a rozvíjet. Tato cena je skvělou připomínkou jeho odkazu. Myslím, že by byl velice potěšen, kdyby viděl, jakým směrem se fakulta ubírá, jak se jí daří, že tu panuje atmosféra spolupráce a přátelství. Chci poděkovat vedení za nastavený směr a všem, kteří ji podporují a přispívají k jejímu rozvoji,“ řekla Naděžda Šišková.

Lenka Holá působí na katedře politologie a společenských věd PF UP osmým rokem. Dlouhodobě se věnuje mimosoudnímu řešení sporů. „Cenu Miroslava Liberdy přijímám s úctou a pokorou. Je pro mě potvrzením, že cesta mimosoudních metod, kterou jsem si před lety zvolila, byla správná. Je také oceněním odvahy vedení fakulty, když mě v roce 2013 do výuky studentů práva přijímalo. A současně symbolem moderních trendů a mezioborové spolupráce na právnické fakultě olomoucké univerzity podporovaných. Je pro mne závazkem do další tvořivé práce, na kterou se moc těším,“ reagovala Lenka Holá.

Cenu Miroslava Liberdy udělila právnická fakulta zatím čtyřem osobnostem. Prvními laureáty se v roce 2017 stali Ondrej Hamuľák a Martin Faix, oba z katedry evropského a mezinárodního práva, společně s vojenským analytikem Otakarem Foltýnem. V roce 2019 děkanka Zdenka Papoušková ocenila Lucii Madleňákovou z katedry správního práva a finančního práva za vytvoření koncepce a realizaci soutěže Mezinárodní středoškolský Moot Court.

Cenu Miroslava Liberdy mohou získat každoročně až tři osobnosti.

Laureátky Ceny Miroslava Liberdy

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

Patří mezi vůbec první pedagogy, kteří na obnovené právnické fakultě počátkem 90. let začali působit. Po svém nástupu zakládala katedru mezinárodního a evropského práva, kterou vedla téměř dvacet let.

V letech 2007–2009 byla proděkankou pro mezinárodní vztahy, od roku 2015 je vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva.

Přes dvacet let je členkou Vědecké rady PF UP. Je garantkou studijního programu Evropská studia se zaměřením na evropské právo.

Předsedá České asociaci pro evropská studia, je členkou Americké asociace pro moderní evropská studia, Společnosti pro mezinárodní právo, poradní skupiny nositelů Jean Monnet Chair. Byla hodnotitelkou řady mezinárodních projektů – např. Horizont 2020 (2015, 1018, 1019), 6. Rámcového programu, 7. Rámcového programu.

Je autorkou více než 130 publikací vydaných v ČR a zahraničí. Čtyřikrát převzala Čestné uznání rektora UP pro autory monografií. Pro fakultu získala řadu projektů, včetně mezinárodních, a několikrát vedla mezinárodní výzkumné týmy.

Je zakladatelkou a šéfredaktorkou časopisu European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, který je zařazen do databáze Scopus.

UP ji v roce 2017 ocenila bronzovou medailí Za zásluhy o rozvoj UP.

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Působí na katedře politologie a společenských věd PF UP. Více než dvacet let se věnuje mimosoudnímu řešení sporů, a to jak z perspektivy akademické, tak praktické.

Od svého nástupu na fakultu zavedla několik nových předmětů jako Mimosoudní řešení sporů, Řešení konfliktů a mediace či Vyjednávání. Připravena k otevření je Mediační klinika.

Je členkou Akademického senátu PF UP.

Je také aktivní v oblasti vědecké. Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou grantových projektů, autorkou řady odborných publikací. Dvakrát získala Čestné uznání rektora UP pro autory monografií. Je zakladatelkou a hlavní organizátorkou mezinárodní vědecké konference zaměřené na mediaci.

Má dvacetiletou praxi jako mediátorka v civilních i trestních sporech.

Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR, členkou Pracovní skupiny pro mediaci Ministerstva spravedlnosti ČR.

V roce 2019 byla uvedena do Síně slávy za zásluhy o rozvoj mediace u nás.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Cíl pro olympiádu? Vydat ze sebe maximum, říká plavkyně Janíčková

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 07/07/2021 - 08:00

Kromě šermíře Jakuba Jurky se blížících se letních olympijských her v Tokiu zúčastní ještě jeden sportovec, respektive sportovkyně z Univerzity Palackého. Na poslední chvíli se do české olympijské výpravy nominovala plavkyně Barbora Janíčková, studentka tělesné výchovy a biologie.  

V bazénu pod pěti propojenými kruhy se představí hned v úvodu olympijského plaveckého programu. Jako členka štafety 4x100 metrů volným způsobem poplave její druhý nebo třetí úsek. „Štafeta se na olympijské hry probojovala už před dvěma lety díky výsledku na mistrovství světa. Nominační kritéria jsou taková, že minimálně dva plavci musí splnit A-limit a dva B-limit. Já jsem splnila B-limit na letošním mistrovství Evropy v Budapešti, ale pořád jsem byla z ‚B-limitářek‘ nejpomalejší a o místo jsem se přetahovala s kolegyní Aničkou Kolářovou. Nakonec to vyšlo lépe pro mě, když jsem na konci června na závodech v Římě zaplavala lepší čas,“ popisuje Barbora Janíčková svoji cestu na olympiádu. 

„Nadšení v tu chvíli samozřejmě převládalo, zároveň mě ale mrzí, jak jsou kritéria nastavena a nemůžeme jet s Aničkou obě,“ dodává s tím, že si navíc musela několik dní počkat na potvrzení své nominace do Tokia výkonným výborem Českého olympijského výboru. „Do potvrzení jsem si pořád říkala, že se může stát cokoliv a nic není jisté.“

Pro studentku fakulty tělesné kultury a plavkyni Sportovního klubu UP, kde je jejím trenérem Dušan Viktorjeník z katedry sportu FTK, je nominace na olympiádu splněný sen. „Jsem hrozně ráda, že jsem měla štěstí. Je to i odměna za všechny zdravotní problémy, které mě poslední čtyři roky provázely, a neskutečný impulz k další tvrdé práci. Do Japonska letím s cílem vydat ze sebe maximum, užít si atmosféru a hrdě reprezentovat ČR,“ říká.

Zároveň ale připouští, že natěšení poněkud kazí protikoronavirová opatření. „Do 48 hodin po absolvování posledního startu musí sportovec opustit dějiště her, v olympijské vesnici tak strávím asi jen čtyři dny. Je to škoda. O to více ale pak budu držet palce ostatním u televize. Samozřejmě v nafasované kolekci, abych si ji pořádně užila,“ uzavírá Barbora Janíčková odhodlaně s tím, že ji teď v přípravě čekají kratší, ale intenzivnější tréninky a také více odpočinku.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Výstava Voda a civilizace potrvá do půlky července

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 06/07/2021 - 10:00

Až do 14. července si lidé mohou na olomouckém Horním náměstí prohlédnout výstavu fotografií s názvem Voda a civilizace. Na velkoplošných panelech jsou k vidění fotografie pocházející z Austrálie, Evropy, Afriky, Grónska a Ameriky.  Zájemce se může začíst i do textů od řady mezinárodně uznávaných vědců.

Cílem výstavy je ukázat příběhy vody jako strategické suroviny, která vždy ovlivňovala vývoj lidské civilizace a souvisí s různými proměnami životního prostředí. Vernisáže se zúčastnili i zástupci CATRIN - Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého Michal Otyepka a Jan Filip, jež se na přípravě putovní expozice spolu s Radkem Zbořilem před zhruba dvěma lety podíleli. K vidění jsou rovněž snímky z regionu, na třech oboustranných panelech se prezentují pořádající Statutární město Olomouc a partneři projektu. Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, které je nyní součástí CATRIN, představují například možnosti využití nanočástic a nanotechnologií pro čištění vody a vodu přibližují jako životodárnou tekutinu i zdroj energie.

„Jsem velmi rád, že u této expozice je velká provázanost s regionem. O tom svědčí i zapojení Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, jehož vědci patří k evropské špičce. Panely pod jejich gescí názorně a přístupnou formou vysvětlují základní vlastnosti vody a její význam pro život na planetě Zemi,“ řekl hlavní autor expozice, archeolog a egyptolog Miroslav Bárta. Podle něj je výstava Voda a civilizace první část třídílné série. Letos na ni navázala expozice Energie a civilizace, jež dokumentuje cestu člověka časem, jeho vzestupy i pády v závislosti na technologických inovacích a poznání. Závěrečná část se zaměří na odpady a jejich recyklaci. „Věřím, že olomoučtí vědci budou opět u toho,“ doplnil Bárta.

Na olomoucké vernisáži nechyběl ani Jan Filip z CATRIN, který se podílel na přípravě dvou panelů. „Jsem rád, že výstava, která přibližuje i náš výzkum a poprvé byla přístupná před dvěma lety v Praze, je nyní v Olomouci. Mimo jiné na ní představujeme možnosti využití nanočástic pro čištění podzemních vod. Kontaminace podzemních vod je poměrně specifický problém, kdy nejen že znečištění není tak očividné, ale především zde nelze využít postupy běžně aplikované na povrchu,“ uvedl Filip.

Výstava je k vidění zdarma a díky nasvícení solárními panely ji zájemci mohou zhlédnout i v noci.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Celkovým vítězem soutěže O cenu děkana se stal Ondřej Biemann

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 05/07/2021 - 08:00

Ondřej Biemann se stal celkovým vítězem studentské vědecké soutěže O cenu děkana, kterou pořádala přírodovědecká fakulta. Absolvent bakalářského oboru Geoinformatika a geografie zaujal odbornou porotu Atlasem přírodních charakteristik Olomouckého kraje, který může najít uplatnění při výuce regionální geografie na středních či základních školách.

„Když si vzpomenu, jak jsem se ráno před soutěží neochotně soukal do obleku, protože je nemám rád, tak jsem vůbec nečekal, že bych zvítězil v bakalářské kategorii, natož že bych se stal celkovým vítězem. Je to pro mě důkaz, že to, co jsem vytvořil, má nějaký smysl. Chtěl bych proto poděkovat vedoucí mé práce Aleně Vondrákové za rady a trpělivost v průběhu mé práce, pracovníkům krajského úřadu za pomoc i cenné konzultace a všem dalším lidem, kteří mě podporovali,“ uvedl Ondřej Biemann.

Samotný Atlas přírody obsahuje 65 map a komplexně pokrývá přírodu Olomouckého kraje, a to od mezinárodně chráněných lokalit přes biotopy velkých savců až po ekologické zátěže. „Ondřej zpracovával obrovské množství dat, provedl hodně analytické práce a dokonce navrhl i některé kartografické syntézy, což je jeden z vrcholných úkolů kartografa. Vytvořil kompletní grafické provedení atlasu a ve spolupráci s vyučujícími zeměpisu na středních školách atlas otestoval přímo ve výuce. Vytvořil k němu pracovní sešit, kde jsou úkoly k jednotlivým kapitolám. Studenti je reálně plnili a připomínkovali je. Ondřej je pak zapracoval do finální podoby. Naši snahou teď bude, aby ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje byl atlas publikován a aby se reálně dostal do škol. Už nyní je atlas k dispozici na webových stránkách katedry geoinformatiky,“ doplnila vedoucí práce Alena Vondráková z katedry geoinformatiky.

Letošní soutěže O cenu děkana se zúčastnilo sedmdesát soutěžících z přírodovědecké fakulty. Před odbornou porotou studenti prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii. Součástí soutěže byla i posterová sekce.

„Stejně jako loni jsme byli z důvodu posunu praktické výuky mimořádnými opatřeními během letního semestru nuceni uspořádat studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana až v červencovém termínu. Přesto byl o soutěž ze strany studentů velký zájem, potěšil nás i velký počet kvalitních prací v bakalářské kategorii. Všem studentům děkujeme,“ řekl proděkan pro studijní záležitost Jan Říha. Jména všech celkových vítězů budou vyryta na putovní poháry. Výsledky soutěže najdete zde.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana je každoročně pořádána ve své stávající podobě od roku 2007 a navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, tedy studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Soutěžního klání se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na přírodovědecké fakultě.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Výpravná publikace Dějiny Šternberka vzniká na Univerzitě Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 03/07/2021 - 08:00

Zhruba čtyři a půl roku se věnoval více než dvacetičlenný tým vedený Davidem Papajíkem z katedry historie Filozofické fakulty UP dějinám města Šternberka. Z výstupů rozsáhlého výzkumu vzniklo dílo, které vyjde ve Vydavatelství Univerzity Palackého.

Obsáhlé dílo vzniklo na základě dohody mezi Univerzitou Palackého a městem Šternberkem. Historici zahájili práci na počátku roku 2017. Nedávno převzal rukopis v rozsahu tisíc dvě stě stran s více než šesti sty fotografiemi starosta Šternberka Stanislav Orság. Kniha bude k dispozici v příštím roce.  

„Síla díla je podle mne v celistvém pohledu na dějiny tohoto v rámci Moravy poměrně důležitého sídla. V podstatě kam se v dějinách sáhlo, tam se zjistilo, že dosavadní tradované údaje jsou buď mylné, nebo nesprávně interpretované. A to od počátku dějin města až po přelomové období první poloviny 20. století včetně otázek česko-německých vztahů, spíše německo-českých vztahů. Vývoj po roce 1945 dokonce nebyl podrobněji zpracován vůbec. Celý projekt dějin Šternberka tak má mnohem širší nadregionální přesah a význam,“ uvedl vedoucí badatelského týmu David Papajík z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zdůraznil přitom, že dějiny Šternberka dosud nebyly podrobně odborně zpracovány a odborníci z Univerzity Palackého tak ve spolupráci s historiky Státního okresního archivu v Olomouci, Vlastivědného muzea v Olomouci, Archeologického centra v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně nejprve museli provést rozsáhlý výzkum pramenů, jejich rozbor i analýzu.

Na výsledek výzkumu je hrdý i rektor Univerzity Palackého Martin Procházka, který v červnu na šternberské radnici podepsal smlouvu na vydání knihy Dějiny Šternberka. „Považuji za velmi důležité, aby univerzita spolupracovala na projektech, díky nimž se daří popsat a popularizovat historii krásných a zajímavých míst, k nimž město Šternberk bezesporu patří. Díky našim odborníkům a zázemí pro badatelskou práci jsme v tomto ohledu pro města a obce v regionu vyhledávaným partnerem. Jsme zároveň garantem kvality od začátku přípravy publikace až po její vydání, na němž se vedle našich historiků podílí i Vydavatelství UP,“ řekl rektor UP.  

Právě Vydavatelství UP uspělo ve veřejné soutěži na vydání knihy a podle Háty Kreisinger Komňacké z tamní vydavatelské redakce jsou kompletní podklady – tedy rukopis a obrazové materiály – již v jeho prostorách.

„Nyní si vše potřebujeme projít, abychom si udělali přesnější představu o tom, co nás čeká, protože v rámci veřejné soutěže jsme dostali pouze obecné zadání. U výpravné publikace, jakou mají být Dějiny Šternberka, má zásadní význam grafická úprava. Jsme velmi rádi, že se tohoto úkolu ujal grafik Radim Měsíc, se kterým jsme již dříve spolupracovali na rozsáhlé publikaci o Jiřím Loudovi,“ uvedla. Dodala, že ve spolupráci s městem a autorským týmem nyní již probíhají přípravy, které vedou k finalizaci výtvarného konceptu.

Na reprezentativní publikaci Dějiny Šternberka se velmi těší také starosta města Stanislav Orság. „Spolupráce s Univerzitou Palackého si cením, odborníci z katedry historie pracovali na přípravě knihy více než čtyři roky. Letos na jaře nám předali obsáhlý rukopis s bohatou fotodokumentací. Těším se, že naše město bude konečně mít odborně, detailně a kvalitně zpracované dějiny. Podobná publikace tu dosud chyběla. Osobně se na knihu moc těším a věřím, že potěší nejen šternberské rodáky, ale všechny milovníky historie,“ řekl.  

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Každý z nás by měl být zodpovědný, připomíná spolu s přáním krásného léta rektor UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 02/07/2021 - 11:30

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

blíží se konec letního semestru, který opět výrazně ovlivnila probíhající pandemie covidu-19. Chtěl bych všem z vás poděkovat za to, jak jste se s touto nezvyklou situací vypořádali a jak jsme i díky vašemu nasazení, nadšení a svědomitosti zvládli další netradiční semestr dotáhnout do úspěšného konce. Věřím, že příští semestr se již na univerzitě potkáme tváří v tvář, k tomu však musí svou zodpovědností přispět jeden každý z nás.

Před námi jsou letní prázdniny a mnozí z nás se rozjedou na dovolenou v tuzemsku i v zahraničí. Přeji vám, ať si zasloužený odpočinek po náročném covidovém roce užijete plnými doušky. Zároveň bych vás ale chtěl jakožto rektor i lékař požádat o jednu důležitou věc: buďme prosím i nadále odpovědní a nepodléhejme všeobecnému veselí, že pandemie je už za námi.

Pomalu rostoucí čísla nakažených v posledních dnech i nevyzpytatelná mutace delta nám dávají tušit, že se s covidem-19 budeme muset ještě nějakou dobu potýkat. A již nyní je zřejmé, že to, jak bude vypadat podzim na univerzitě i ve společnosti, bude přímo záviset na tom, jak k situaci přistoupíme v létě. Vše máme ve svých rukou.

Pro tyto i nadcházející měsíce jsme se s kolegy rozhodli spustit kampaň Zodpovědný Palacký. A byl bych nesmírně rád, kdyby se oním „zodpovědným Palackým“ stal každý z nás. Hlavní poselství bychom mohli shrnout do pěti bodů:

 1. Nechejme se prosím všichni, kdo můžeme, očkovat. Jen tak pomůžeme k posílení naší kolektivní imunity.
 2. Pokud během léta kompletní očkování mít nebudeme, mysleme na to, že je nutné se po návratu z dovolené a před návratem do práce testovat na covid-19, a následujme všechny pokyny a doporučení ministerstva vnitra i zahraničí.
 3. Nosme respirátory všude tam, kde je to nutné, na univerzitě (kromě svých kanceláří) i mimo ni.
 4. Nepodceňujme příznaky respiračních onemocnění.
 5. Nezapomínejme na to, že jednou z nejúčinnějších a nejjednodušších taktik boje proti covidu-19 je neustálé dodržování pravidla pěti R:
  • ruce (dezinfekce);
  • respirátory;
  • rozestupy (alespoň 2 metry);
  • rozum (zdravý);
  • respekt (vzájemný).

Pojďme všichni společně přispět k tomu, abychom jako společnost neopakovali scénář z minulého léta, a dělejme, co můžeme, abychom v září měli zpátky náš univerzitní život, na který jsme zvyklí a který nám již tolik chybí. Snažme se o potřebě rozumného dodržování protiepidemických opatření mluvit s ostatními. Motivujme je, aby byli stejně zodpovědní jako my. To, zdali začneme zimní semestr prezenčně, nebo online, totiž skutečně závisí na tom, jak se nám podaří udržet naše letní veselí v rozumných mezích.

Děkuji mnohokrát za vaši spolupráci a za to, že budeme společně šířit zodpovědné jméno komunity Univerzity Palackého v Olomouci.

S úctou

Martin Procházka

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Jediným kandidátem na děkana FTK je Michal Šafář

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 02/07/2021 - 08:00

Fakultu tělesné kultury čeká na začátku nového akademického roku volba děkana pro funkční období 2022–2026. S velkou pravděpodobností se jím stane opět Michal Šafář, který v čele fakulty stojí od roku 2018 – je totiž jediným kandidátem. Volební zasedání Akademického senátu FTK UP se uskuteční 8. září.

Návrhy kandidátů mohli členové akademické obce fakulty předkládat do 11. června, nyní zvláštní volební komise oficiálně zveřejnila přehled navržených. „V termínu pro podávání návrhů byl předložen jeden návrh na funkci děkana FTK UP na funkční období 2022–2026. Navrženým kandidátem je současný děkan Michal Šafář. Kandidát splňuje všechny zákonné náležitosti a s kandidaturou souhlasil,“ uvedl předseda volební komise Zdeněk Svoboda z katedry přírodních věd v kinantropologii.

Než dojde 8. září na zasedání Akademického senátu FTK UP k samotné volbě, představí uchazeč o děkanský post své teze a vize rozvoje fakulty na besedě s akademickou obcí. To se uskuteční 31. srpna v hybridní podobě, tedy jak prezenčně v aule, tak s možností sledování přes internet. Přesné termíny konání prezentace i volebního zasedání s dalšími potřebnými informacemi budou včas zveřejněny zde.

Sportovní psycholog Michal Šafář vede fakultu tělesné kultury od roku 2018, čtyřleté funkční období mu skončí 8. února 2022. „Mou ambicí bylo být dobrý děkan. Ale tím, že přišel covid a situace nesrovnatelná s čímkoliv předtím, nedokážu posoudit, zda se mi to povedlo. Museli jsme řešit problémy, které byly velmi akutní. Ne že by nebyl na koncepční a systémovou práci čas, ale spoustu věcí jsme museli kvůli epidemii zabrzdit,“ řekl Michal Šafář ke své druhé kandidatuře na děkana FTK. 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Během chvíle přišli o mnohé a někdy i o holé životy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 01/07/2021 - 20:05

Pomozte obnovit Mikulčice, které milovala absolventka filozofické fakulty Pavla Hanáčková. Na Univerzitě Palackého studovala dvouobor Anglická a čínská filologie. Rodina, spolužáci a kamarádi se nikdy nesmíří s tím, že její životní cestu ukončilo 24. června tornádo.

V Mikulčicích byla doma, plánovala svatbu a stavěla s budoucím manželem dům. Podle spolužáků se Pavla Hanáčková nikdy nemračila, vše v životě brala s klidem a nadhledem.

„Pocházím ze stejné vesnice. Byly jsme spolužačky na základní škole a kamarádky. Pavla byla veliké sluníčko. Nikdy jsem snad neviděla člověka nabitého takovou pozitivní energií jako ona. Pořád se usmívala a oplývala humorem,“ řekla Adéla Šachová.

Pavla Hanáčková měla hodně plánů. Věnovala se mimo jiné psaní dětských knih. Její rodina si žádnou finanční pomoc nepřeje, protože žádné další plány už jejich Pavla neuskuteční. Měla ráda Mikulčice. I proto vyvstal nápad založit v jejím jménu sbírku na obnovu vesnice. Po konzultaci s rodinou poputuje vybraná částka na nákladnou opravu mikulčického hřbitova.

Více se můžete dozvědět a sbírku podpořit prostřednictvím platformy Donio ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Pedagogická fakulta na pomoc Martině Svobodové z Lužic

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 01/07/2021 - 14:55

Zaměstnanci a studenti Pedagogické fakulty UP se zapojují do pomoci lidem postiženým ničivým tornádem. Fakulta vyhlásila sbírku na pomoc Martině Svobodové z obce Lužice, které živel zničil dům.

Jižní Moravu 24. června ve večerních hodinách zasáhly mimořádně silné bouřky a na několika místech se objevilo dokonce ničivé tornádo. Snad nejsilněji udeřilo v obcích Hrušky, Moravská Nová Ves, Týnec, Lužice, Mikulčice nebo Hodonín. Větrný vír demolovala domy, auta, zahrady i vinice, bohužel také zabíjel. Do postižené oblasti okamžitě přijížděli na pomoc jak profesionálové, tak dobrovolníci včetně studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého. Ihned se také rozeběhly sbírky. Lidé spontánně podporují obyvatele zničených obcí, kterým živel sebral domovy.

„Také pedagogická fakulta se připojuje k těmto aktivitám a po pečlivém monitoringu vyhlásila sbírku na pomoc konkrétní rodině. Fakulta vybrala paní, která pracuje jako asistentka pedagoga. Martině Svobodové z obce Lužice tornádo zcela zničilo dům,“ uvedla proděkanka fakulty Petra Šobáňová, koordinátorka sbírky.

Podle proděkanky pedagogické fakulty nyní tato žena čeká na definitivní verdikt, zda bude zbytek jejího rodinného domu stržen. I kdyby se jej ale podařilo před demolicí uchránit, zůstanou z něj jen obvodové zdi.

„Paní Svobodová pracuje ve školství jako asistentka pedagoga a sama umí pomáhat – nejen ve svém zaměstnání, ale i v obci, kde se angažuje například při akcích pro děti. Také proto jsme se rozhodli – jako zaměstnanci a studenti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého – podpořit právě ji. Když jsme s paní Martinou mluvili, dojala nás její odvaha a slzy nad projevenou solidaritou. Jak sama říká, není vůbec zvyklá přijímat dary a solidaritě lidí ani nemůže uvěřit. Právě teď je ale chvíle, kdy pomoc naléhavě potřebuje. Spojme se a v moři neštěstí pomozme alespoň jedné rodině. Je na nás ukázat, že v tom paní Svobodová není sama!“ řekla Petra Šobáňová.

Sbírku osobně podporuje také děkanka fakulty Libuše Ludíková, která se při jejím symbolickém zahájení obrátila ke svým spolupracovníkům a studentům s těmito slovy: „Pedagogická fakulta UP a její zaměstnanci vždy prokazovali velkou míru solidarity se spoluobčany, kteří se dostali do tíživé životní situace. Věřím, že těžké osudy lidí postižených přírodním živlem, který zpustošil část jižní Moravy, vás zasáhly tak, jako zasáhly mne, a připojíte se k této sbírce se mnou.“

Sbírku organizuje PdF UP s vědomím Martiny Svobodové a s laskavou pomocí Sylvy Kočí, která fakultě pomohla vytipovat, kde je potřeba pomoci.

„Naším cílem je podpořit jednu z nás a adresně pomoci alespoň jedné rodině. Paní Svobodová přišla o všechno, její dům nebyl pojištěn, dosud si jej opravovala svépomocí. Nyní je její domov zcela zničený a my bychom ji rádi vyjádřili lidskou podporu a pomohli jí. Prosím každého, kdo může přispět byť jen symbolickou částkou, aby pomohl. Není malého daru a z malých kapek může vzejít řeka pomoci,“ dodala Petra Šobáňová.

Sbírka probíhá s využitím platformy Donio a přispět může kdokoliv jakoukoliv, třeba sebemenší částkou. Odkaz na sbírku ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Diplomy a balonky. Lékařská fakulta se rozloučila s absolventy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 01/07/2021 - 11:00

Desítky červených balonků ve tvaru srdce se vznesly od Teoretických ústavů nad Olomouc jako symbol šťastného vykročení čerstvých absolventů Lékařské fakulty UP do praxe. Vyvrcholila tím tradiční neformální Absolventská párty, na které se fakulta vedle promocí se svými studenty loučí a kde se také vyhlašují výsledky ankety o nejlepšího pedagoga.

„Všichni víte, že naše fakulta má za sebou když ne vůbec nejtěžší, tak jeden z nejtěžších akademických roků ve své existenci. Museli jsme zavádět spoustu nových opatření, hledat nové výukové možnosti, zajistit co možná nejvíce praktické výuky, do toho ještě zasáhla povinnost účastnit se pomoci ve zdravotnických zařízeních. Během toho roku jste ukázali, že jste opravdu lidé na svých místech, připravení úspěšně zahájit výkon lékařského povolání. Přeji vám, abyste do svého profesního života, který nikdy nebude lehký, vykročili pravou nohou a aby se vám vždy dobře dařilo. Jsme pyšní na to, že jste absolventy naší lékařské fakulty,“ popřál novým lékařům děkan Josef Zadražil.

Jeho slova chvály se potvrdila i přímo na setkání ve foyer dostavby Teoretických ústavů, když absolventi Všeobecného lékařství předali zástupkyni obecně prospěšné společnosti Šance Olomouc, která pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem, symbolický šek na třicet tisíc korun, které mezi sebou vybrali.

Kromě šeku se předávaly také poháry, a sice vítězům ankety o nejlepšího pedagoga. V kategorii preklinických oborů si převzal putovní trofej, jako již několikrát v minulosti, Karel Urbánek, přednosta Ústavu farmakologie, nejlepším pedagogem v klinických oborech studenti závěrečného ročníku zvolili Petra Jakubce, přednostu Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy. Ve stomatologických oborech byla podle studentů nejlepší pedagožkou Karin Chytilová z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Absolventská párty se uskutečnila jako tradiční neformální součást série promocí na lékařské fakultě. Během ní v uplynulých dnech převzalo ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska své diplomy přes 160 absolventů Všeobecného lékařství, téměř devět desítek nových zubních lékařů, kteří úspěšně završili studium v oborech Zubní lékařství a Dentistry, a také dvacítka vůbec prvních absolventů navazujícího magisterského programu Veřejné zdravotnictví.  

„Mistři bojových umění učí, že každý bojovník, jakkoliv zkušený, by vždy měl mít někoho, ke komu bude vzhlížet a učit se od něj, měl by však mít také svého žáka, kterému bude moci předávat, co se naučil, k sobě do páru by měl mít sobě rovného bojovníka, se kterým bude soupeřit a vzájemně se motivovat v dalším rozvoji. Proto nám absolventům přeji, abychom měli neustále ambice, které nás poženou k novým cílům, mentora, ke kterému budeme vzhlížet, i někoho, komu svůj um a znalosti budeme moci předávat,“ završil na jedné z promocí svoji řeč, v níž za uplynulých šest let studia poděkoval pedagogům, rodičům a dalším příbuzným i spolužákům, Adam Chudoba, nový nositel titulu MUDr.

Výsledky ankety o nejlepšího pedagoga

Všeobecné lékařství
teoretická a preklinická sekce:
1. doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
2. MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
3. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

klinická sekce:
1. MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
2. MUDr. Vladislav Kutěj
3. MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D.

Zubní lékařství
1. MUDr. Karin Chytilová, Ph.D.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Workshop poodhalí tajemství organizace a fungování dědičné informace rostlin

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 01/07/2021 - 08:00

Vědci a studenti zabývající se dědičnou informací rostlin se v polovině září setkají v Olomouci na The Czech Plant Nucleus Workshop 2021. Setkání, jehož cílem je sdílení nejnovějších vědeckých poznatků, se uskuteční 14. a 15. září v Pevnosti poznání. Registrovat se je možné už nyní.

Jde o první workshop v České republice, který propojí odborníky zaměřené na studium buněčného jádra a chromozomů. Na tomto dvoudenním setkání budou mít jedinečnou příležitost pro navázání kontaktů a spoluprací.

„Na workshopu se budeme věnovat problematice dědičné informace rostlin, která představuje řídicí centrum buňky. Budeme například řešit, jak toto centrum dokáže zapnout a vypnout tisíce genů nebo jak pozná, že bylo poškozeno a dokáže samo sebe za pochodu opravit,“ říká jeden z organizátorů Aleš Pečinka z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Podle něj jsou tyto znalosti klíčové nejen pro hlubší poznání světa rostlin a další výzkum, ale mohou hrát do budoucna také zásadní roli ve šlechtění odolnějších rostlin s novými vlastnostmi.

Workshop pořádá skupina vědců z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Biologického centra AV ČR, v. v. i., Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy. Zájemci z řad odborných pracovníků a studentů se mohou registrovat do 24. července 2021 ZDE, kde lze najít také podrobné informace k události.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita v digitální bublině: debata přinesla hodnocení i tipy, jak zkušenost s pandemií zúročit

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 30/06/2021 - 12:00

Jaké zkušenosti přinesly uplynulé tři online semestry? Jak mohou univerzity pomoci proti dezinformacím? Nejen tyto otázky zazněly v aule filozofické fakulty při moderované debatě s názvem Univerzita v digitální bublině aneb Lekce z pandemie pro terciární školství.

Panelová diskuze, kterou uspořádala Univerzita Palackého, obsáhla tři tematické bloky, v nichž přední odborníci na problematiku dezinformací a vzdělání hodnotili uplynulé období z různých úhlů pohledu a nabídli i recepty, jak se z krize poučit. Debatu inicioval a také moderoval prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti Vít Procházka.

O velkých rozdílech ve schopnosti škol přizpůsobit se online výuce hovořil vysokoškolský pedagog, publicista a ředitel Pražského inovačního institutu Bob Kartous. „Během pandemie jsem se setkával nejen na vysokoškolské úrovni, ale i v různých stupních vzdělávacího systému s odlišnými reakcemi na to, jak se vyrovnali s adaptací na danou situaci. Tak vysoká míra asymetrie mezi různými školami, mezi různými učiteli v tom, jak jsem schopen či schopna se rychle přizpůsobit dané situaci, mne hodně překvapila. Hodně škol nezvládlo adaptaci na distanční vzdělávání vůbec a naopak jsou školy, které se byly schopny přenést do distanční výuky během dvou dnů. Znepokojuje mne velká míra odlišnosti a fungování vzdělávacího systému. Z toho plyne i mé znepokojení, zda při tak velkých rozdílech v adaptaci jsou schopny školy uplynulé období nějak využít a dokonce z něj těžit,“ uvedl. Krize tak podle něj odkryla dysbalance ve vzdělávacím systému, na které by měly reagovat i univerzity.

I když je školství včetně vysokých škol pandemií zasaženo silně, odborníci u debatního stolu připustili, že koronavirová krize přinesla i mnohé pozitivní zkušenosti. Vedle děkana fakulty tělesné kultury Michala Šafáře, který uplynulé období zhodnotil spíš ‚remízou‘ než výhrou, se v pozitivnějším duchu vyjádřila k situaci proděkanka pedagogické fakulty Petra Šobáňová. Souhlasí s tím, že některé vzdělávací postupy možná doznají modernizace. „Na fakultě jsme ale získali spoustu zkušeností a naučili se více využívat digitální nástroje. Ověřili jsme si, kde je prezenční výuka nepostradatelná a kde naopak všem vyhovuje online výuka. Je podstatné z těchto zkušeností co nejvíc vytěžit a přemýšlet i o tom, kde je trvalé zařazení hybridního vzdělávání naopak přínosem,“ řekla.

V průběhu diskuze, jíž se vedle Boba Kartouse, Michala Šafáře a Petry Šobáňové zúčastnili i František Vrabel, zakladatel a ředitel firmy Semantic Visions, a Dominik Voráč, doktorand pedagogické fakulty  a člen iniciativy lékařů, vědců a studentů Lovci kachen, se pak v mnoha souvislostech hovořilo o tom, jak se k pandemii postavila česká společnost, především s odkazem na zvětšující se vliv dezinformačních médií. Debatovalo se možné regulaci sociálních médií, prostřednictvím nichž lidé svět vnímají stále častěji a které společnost svým nastavením polarizují. Diskutovalo se v tomto smyslu i o univerzitách, kterým patří důležitá role v pěstování kritického myšlení, úvahy v souvislostech a ve zvyšování odolnosti proti dezinformacím.

„Řešení není vůbec jednoduché. V nastaveném rytmu lidé za chvíli nebudou schopni rozpoznat, jestli to, co vidí a slyší, je pravda či lež. Ve virtuálním světě se brzy objeví spousta avatarů, umělé inteligence a prezentovaná sdělení budou natolik personalizovaná, že mediální výuka situaci nespasí. Je velmi potřebné klást velký důraz na interdisciplinaritu, vědomí souvislostí a podporu společenské odpovědnosti,“ řekl zakladatel a ředitel firmy Semantic Visions František Vrabel.

Debata Univerzita v digitální bublině aneb Lekce z pandemie pro terciární školství se uskutečnila 29. června. Její záznam můžete zhlédnout ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky