Seminář

2021

13.10.2021 - 14:00 - online Zoom meeting | Petr Trávníček - Status of construction of SST-1M prototypes in Ondrejov | Ronan Cunniffe - Status of FRAM at La Palma https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09

6.10.2021 - 14:00 - online Zoom seminář | Jiří Blažek: MOCHI (modified hadronic interactions) - ICRC contribution and planshttps://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09
6.10.2021 - 9:00 - online Zoom meeting | Vybrané výsledky aplikované optiky v průmyslové praxi | Registrace a detailní program konference: https://indico.fzu.cz/event/61/

2.9.2021 - 11:00 - zasedací místnost 2.46 | Pavel Galář (FZÚ Praha) | Synthesis, surface modification and Optical Characterization of Silicon Nanocrystals
2.9.2021 - 11:15 - zasedací místnost 2.46 | Lukáš Ondič (FZÚ Praha) | Polycrystalline diamond photonic structures

30.6.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Christoph Raab (FZÚ Praha) | Searching for neutrinos from blazar flares with Fermi-LAT and IceCube

23.6.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Martin Mašek (FZÚ Praha) | Astronomické aktivity na FRAMech

22.6.2021 - 13:30 - https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 | Kateřina Jiráková (SLO) | Měření nelokální frakce a „concurrence“ u Wernerových stavů nezávisle na vztažné soustavě

16.6.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Jan Ebr (FZÚ Praha) | In-depth analysis of the data from the CTA site selection campaign and development of an autonomous platform for seismic sensors

2.6.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Asen Christov (FZÚ Praha) | LISA experiment and the involvement of FZU

19.5.2021 - 13:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Alena Bakalova (FZÚ Praha) | Constraints on the origin of the UHECR dipole anisotropy outside the Galaxy

18.5.2021 - 13:00 - https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 | Vojtěch Trávníček (SLO) | Diagnostika entanglement swappingu pomocí kolektivních svědků provázanosti

21.4.2021 - 15:30 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Radomír Šmída (KIPC Chicago) | Dark Matter and DAMIC-M experiment

28.4.2021 - 14.00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Anabella Araudo (FZÚ Praha) | Cosmic rays from stellar jets

14.4.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Ing. Mgr. Jakub Juryšek (FZÚ Praha) | Full reconstruction of LST data with convolutional neural networks

6.4.2021 - 13:00 - https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 | R. Čtvrtlík (SLO) | Využití optické emisní spektroskopie doutnavého výboje pro analýzu chemického složení povrchů

2020

17.9.2020 - 9:30 - LN51 | H. Lísalová (FZÚ, Praha) ! Advanced Biosensors for Sensitive Detection of Foodborne Pathogens and Coronavirus in Complex Biological Samples

24.2.2020 - 14:00 - LN51 | J. Soubusta (SLO)Experimental testing of three-qubit nonlocality

10.2.2020 - 14:00 - LN51 | J. Kašpar (FZÚ, Praha)Dopředná částicová fyzika na LHC

10.1.2020 - 9:00 - LN51 | J. Kmec, P. Pavlíček, P. Šmíd (SLO)Dekorativní kontrola a industriální řešení

2019

2.12.2019 - 14:00 - LN51 | Josef Pácalt (SLO)Využití semi-boostovaných topologií při studiu spekter párů kvarků anti-top na detektoru ATLAS v semileptonovém rozpadovém kanále

29.11.2019 - 11:00 - 2.48 | Miroslav Kloz (ELI Beamlines, FZÚ AV ČR) | Ultrafast, non-linear, and coherent spectroscopy at ELI Beamlines

28.11.2019 - 10:00 - 2.48 | Radek Machulka (SLO) | Evolution of Coherence Properties of Intense Twin Beams

18.11.2019 - 14:00 - LN51 | Petr Baroň (SLO)Lokalizace extrémů vícerozměrných funkcí metodou NUTS

4.11.2019 - 14:00 - LN51 | Martin Vacula (SLO)Qualification testing of CTA Mirrors and Samples