Novinky z PřF a UP

Vědci zkoumali signalizaci tepelného stresu u rostlin

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 23/01/2022 - 08:00

Pochopit složitý mechanismus reakce rostlin na tepelný stres či sucho pomohou vědcům výsledky genetického a buněčně-biologického studia regulace YODA signální dráhy pomocí proteinů HSP90, kterou na rostlině huseníček rolní zkoumal tým vědců z katedry biotechnologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Výsledky těchto experimentů byly publikovány v prestižních časopisech Molecular Plant, Plant Physiology a Journal of Experimental Botany. 

„Tento projekt byl zaměřen na studium genetických a funkčních interakcí mezi dvěma proteiny tepelného šoku HSP90.1 a HSP90.2 a signální kaskádou řízenou YODA kinázou. Zároveň jsme studovali, zda proteiny HSP90 ovlivňují funkci této signální dráhy ve vývoji modelové rostliny, kterou byl huseníček rolní," uvedl Jozef Šamaj z katedry biotechnologií.

Klíčová úloha signální dráhy YODA byla už dříve popsána ve vývoji průduchů na listech rostlin a embryogenezi, proto se projekt zaměřil na charakterizaci funkčních důsledků interakce proteinů HSP90 a YODA na tyto dva důležité vývojové procesy rostlin a při reakci rostlin na tepelný stres. „Zkoumali jsme genetické a fyzické interakce mezi proteiny HSP90 a kinázou YODA řídící signální kaskádu, pomocí které rostlina dokáže reagovat na vnější podněty," podotkl Jozef Šamaj.

Vědci z přírodovědecké fakulty také odhalili, že tepelný stres negativně ovlivňuje vývoj průduchů rostlin. „A to včetně deregulace MITOGENEM-AKTIVOVANÉ KINÁZY 6 a transkripčního faktoru SPEECHLESS, který se spolupodílí na přepisu dědičné informace důležité pro vývoj průduchů. Navíc, interakce mezi HSP90 a YODA je důležitá pro regulaci polarity při embryogenezi. Tyto výsledky byly publikovány v prestižních časopisech Molecular Plant a Plant Physiology. Následný přehledový článek uveřejněný v časopise Journal of Experimental Botany shrnul dosavadní poznatky o biologických funkcích HSP90 proteinů," vysvětlil Jozef Šamaj.

Do projektu se aktivně zapojila jedna postdoktorandka Despina Samakovli a dvě doktorandky Tereza Tichá a Tereza Vavrdová spolu s jejich školiteli. „Doktorandky se naučily metody molekulárního klonování, transformaci a křížení Arabidopsis, genotypizaci a fenotypizaci mutantních linií, selekci potomstva, mikroskopické metody a vyhodnocení dat," řekl Jozef Šamaj.

Obě doktorandky posléze zahájily novou vědeckou práci na postdoktorských pozicích v Belgii a Norsku. „Tento projekt významně přispěl při budování jejich vědeckých kariér," dodal Jozef Šamaj.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Objevujte krásu vědy s Fyzikálním kaleidoskopem. Letos online z Pevnosti poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 22/01/2022 - 08:00

Studenti středních škol, učitelé, odborníci a další zájemci z řad široké veřejnosti jsou zváni na Fyzikální kaleidoskop, který se uskuteční v pátek 28. ledna od 9:00 do 13:00 formou online přenosu z Pevnosti poznání, interaktivního muzea vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Cílem je představit fyziku jako zajímavý obor, který má uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti. V programu jsou čtyři přednášky odborníků, které se zaměřují na nejnovější technologie, jež pronikají do všech aspektů našeho života. Mluvit se bude o umělé inteligenci, přírodních jevech, optických klamech i superodolných materiálech.

Popularizační akce je každoročně organizovaná Přírodovědeckou fakultou UP a představí se na ní jednotlivá fyzikální pracoviště fakulty, včetně hostů z jiných institucí. Letos se zúčastní Petr Münster z Českého hydrometeorologického ústavu Brno, který divákům přiblíží problematiku tornád a bude hovořit o katastrofě na jižní Moravě v červnu roku 2021.

Přednášející Marek Rác z katedry biofyziky popovídá o robotech v zemědělství – například o tom, jak robot pozná, co je plevel a co plodina. V rámci přednášky se účastníci podívají na fyzikální principy, které jsou nezbytné pro správné fungování autonomní farmy. Dalším tématem budou zrakové klamy a jejich příčiny, ve své prezentaci je představí František Pluháček z katedry optiky. Posluchače seznámí s problematikou jejich vzniku a organizací zrakového vnímání.

„Přednášky určitě mohou být zpestřením výuky, a proto zvu všechny pedagogy, aby se k nám 28. ledna dopoledne připojili. Jako učitel fyziky tuto popularizační aktivitu velmi vítám, žáci se seznámí se zajímavými a aktuálními tématy a zjistí, jak mohou látku z učebnic uplatnit v praxi,“ zhodnotil Fyzikální kaleidoskop Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání.

Přednášející Jan Tomáštík ze Společné laboratoře optiky UP a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR se zase bude věnovat problematice povrchu materiálů i objektů. Popíše, jak se povrchy testují a upravují tenkými vrstvami a jak vzniká třeba nezničitelný motor nebo nepromokavá bunda.

„Všechny materiály i objekty světa mají jednu důležitou část a tou je povrch. Skrze něj s okolím interaguje kladivo, talíř, silnice i komora nukleárního reaktoru. Přihodím i pár zajímavostí z výzkumu vrstev, kterému jsem se věnoval na své nedávné stáži na americké univerzitě Virginia Tech,“ pozval na program vědecký pracovník.

Katedra experimentální fyziky PřF UP pořádá Fyzikální kaleidoskop od roku 2003. V posledních letech se ho každoročně účastnilo až 400 středoškoláků z Olomouckého kraje a přilehlých regionů. Letos se uskuteční online na YouTube kanále Pevnosti poznání.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Onkologická klinika má nové lineární urychlovače za téměř čtvrt miliardy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 21/01/2022 - 13:00

V nově zrekonstruovaných prostorách ozařoven Onkologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc byly od loňského podzimu postupně uváděny do klinického provozu tři nové lineární urychlovače, které slouží k ozařování onkologicky nemocných pacientů. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě je pořídilo za více než 200 milionů korun. 

„Vysoce specializovaná péče o onkologické pacienty patří bezpochyby ke stěžejním úkolům zařízení typu fakultní nemocnice. Jsem rád, že moderní přístrojové vybavení dokáže často těmto lidem pomoci i v situacích, kdy by dříve byla medicína bezmocná. Z tohoto pohledu má i takto vysoká investice své absolutní opodstatnění,“ uvedl při slavnostním zahájení provozu urychlovačů zástupce ředitele a ekonomický náměstek FNOL Tomáš Uvízl.

Modernizace přístrojového vybavení ozařoven Onkologické kliniky byla zahájena v březnu loňského roku. První lineární urychlovač TrueBeam firmy Varian byl uveden do provozu v září. Další dva pak dorazily do olomoucké nemocnice postupně poté. „Tyto přístroje disponují kompletním vybavením pro všechny typy nejmodernějších radioterapeutických technik včetně stereotaktické radioterapie, ozařování v řízeném dýchání či adaptivní radioterapie s deformabilní registrací obrazu. Naše klinika v rekordním čase úspěšně prošla procesem potřebných zkoušek a povolení potřebných k zahájení provozu a mohla tak začít se samotným ozařováním prvních pacientů,“ řekl Martin Doležel, zástupce přednosty Onkologické kliniky pro radioterapii.

Stavební úpravy ozařoven Onkologické kliniky byly dokončeny v listopadu. V rámci této akce došlo k rekonstrukci čekáren a vybudování nové ambulance v prvním nadzemním podlaží budovy H2. Stavební práce stály téměř 36,4 milionu korun. Souběžně probíhala také obměna tří lineárních urychlovačů, instalace nového CT-simulátoru a nákup nejnovějšího softwaru pro plánování. Cena těchto přístrojů činí bezmála 206 milionů korun, Ministerstvo zdravotnictví ČR na tuto investici přispělo částkou 141,4 milionu Kč. „Zahájení provozu lineárních urychlovačů znamená kvalitativní skok v onkologické péči nejen v našem regionu. Příchod nových technologií v kombinaci s expertízou v dalších oblastech radiační a klinické onkologie posouvá naše pracoviště mezi přední evropská centra,“ konstatoval přednosta Onkologické kliniky Bohuslav Melichar.

Stavební práce probíhající v prostorách radioterapeutického komplexu vyžadovaly v některých případech speciální postup. „Zajímavostí je například masivní stínicí stěna z ocelových plátů o celkové tloušťce 37 centimetrů, jejíž hmotnost činí 64 tun. Svislé železobetonové konstrukce dosahují tloušťky 1,3 metru, vodorovné dokonce 1,65 metru. Použity byly také barytové omítky či výplně otvorů stíněné olovem. Součástí úprav byla vedle standardních rozvodů silnoproudu a slaboproudu, medicinálních plynů, zdravotně-technické instalace a vytápění, vzduchotechniky a chlazení také elektrická požární signalizace s evakuačním rozhlasem,“ zmínil vedoucí Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc František Valíček s tím, že celá rekonstrukce proběhla za nepřerušeného provozu v budově H2 a její poslední fáze současně s jedním spuštěným lineárním urychlovačem.

Slavnostního zahájení provozu pracoviště se zúčastnila řada významných hostů v čele s arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Janem Graubnerem, který novým přístrojům požehnal, nebo olomouckým primátorem Miroslavem Žbánkem.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vědci zkoumali vhodné podmínky pro hydroponické pěstování máty a bazalky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 21/01/2022 - 08:00

Optimální podmínky pro hydroponické pěstování vybraných druhů máty a bazalky ověřovali vědci z CATRIN Univerzity Palackého. U těchto rostlin, významných například ve farmacii či potravinářském průmyslu, sledovali zejména vliv vyššího množství dusičnanů či soli v půdě. Prokázali, že pro identifikaci nejvhodnějších podmínek pro pěstování je propojení metod fenomiky a metabolomiky.

„Máta i bazalka jsou víceúčelové rostliny s velkým hospodářským významem v Evropě a USA. Mentha piperita a M. spicata jsou klíčovými přírodními složkami mnoha farmaceutických výrobků. Bazalka je známá jako potravinářské koření, ale používá se také v parfumerii a v kosmetice pro ústní hygienu. Obsah a složení biologicky aktivních látek však velmi závisí na podmínkách pěstování. Proto jsme chtěli ověřit, jaké podmínky jsou pro jejich růst optimální. Výběr rostlinných druhů jsme provedli podle jejich hospodářského významu, ale také podle jejich morfologie,“ uvedla hlavní autorka práce publikované v časopise Food Chemistry Sanja Ćavar Zeljković (článek zde), která působí rovněž v olomouckém pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Výzkumníci zjistili, že oba druhy rostlin, bazalka i máta, jsou velmi vhodné pro hydroponické pěstování, při němž lze použít různé složení pěstebních substrátů. „Naše výsledky ukazují, že složení pěstebního média silně ovlivňuje zdravotní stav a kvalitu rostlin. Také je důležité zmínit, že kvalitu těchto rostlin neurčují pouze terpenoidy a fenylpropanoidy, ale také některé sloučeniny obsahující dusík. Zjistili jsme například, že v některých odrůdách bazalky pěstovaných v podmínkách s vysokým obsahem dusičnanů nebo v mátě pěstované v přítomnosti soli se hromadí vysoké množství histaminu, který může u některých jedinců vyvolávat intoleranci,“ objasnila další členka autorského týmu Nuria De Diego.

Při výzkumu spojili své síly vědci z výzkumných skupin Fytochemie a Fenotypizace CATRIN. Ukázali, že právě kombinace fenomiky a metabolomiky je pro určení optimálních růstových podmínek pro získání kvalitních a dostatečně výnosných rostlin ideální. „Kromě toho nám tento přístup umožnil identifikovat chemické markery spojené s těmito podmínkami. Ukázali jsme, že nejen sekundární metabolity jsou dobrými markery pro charakterizaci aromatických druhů rostlin, ale také že pro hodnocení jejich kvality je potřebná analýza některých primárních metabolitů,“ doplnila Ćavar Zeljković.

Obdobný výzkum vědecký tým plánuje provést i u salátu a hrachu, a to zejména u českých a krajových odrůd.

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzitní delegace jedná s partnery v USA

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 20/01/2022 - 15:05

Návštěvy partnerských univerzit a významných kulturních institucí i setkání s řadou osobností, to vše zahrnuje nabitý program univerzitní delegace v USA.

Cestu za oceán podnikl rektor Martin Procházka spolu s prorektorem Jiřím Stavovčíkem a zástupci zahraničního oddělení univerzity. „Hledáme nové možnosti spolupráce a současně usilujeme o prohloubení již existujících vazeb, které má ve Spojených státech Univerzita Palackého s řadou tamních významných institucí,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Do cestovního programu univerzitního týmu se tak mimo jiné dostalo setkání s vedoucím Českého centra v New Yorku Miroslavem Konvalinou, jednání se zástupci National Czech & Slovak Museum & Library, University of Iowa, Mt. Mercy University, Coe College a Kirkwood Community College.

„Jedním z řady konkrétních závěrů naší pracovní cesty je podepsání dohody o užší spolupráci s National Czech & Slovak Museum & Library v Cedar Rapids, kterou za naši stranu signoval rektor Martin Procházka a za americkou prezidentka muzea Cecilia Rokusek a Steve Michalicek, předseda Board of Trustees tohoto muzea,“ doplnil prorektor Jiří Stavovčík.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita podporuje rozvoj jazykových kompetencí doktorandů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 20/01/2022 - 08:00

Angličtina je jazykem cestovatelů, politiků, obchodníků, ale i vědců. Proto ti, kteří mají našlápnuto k vědecké kariéře, se potřebují zdokonalovat ve schopnosti číst, mluvit a především psát v anglickém jazyce. Příležitostí, jak tyto schopnosti zlepšit, byla účast v Kurzu akademického psaní v angličtině. Osm studentů doktorských studijních programů na UP se takového kurzu zúčastnilo v zimním semestru, stejná možnost se nabídne doktorandům i v nadcházejícím letním semestru.

Kurz akademického psaní v angličtině vznikl díky nově navázané spolupráci Univerzity Palackého a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Je financován z rektorátních prostředků UP. Prvního běhu, který se uskutečnil v zimním semestru v online podobě, se účastnilo osm doktorandů UP. Každý účastník pak na svou práci dostal individuální zpětnou vazbu. V letním semestru je kurz připraven taktéž v kapacitě osm doktorandů napříč univerzitou. Studentům, kteří již úvodní kurz akademického psaní absolvovali, se nabízí možnost pokračování.

„Naučil jsem se mnoho užitečných poznatků pro psaní akademických prací, například jak shromáždit vlastní korpus, jak dát práci správný název a jak efektivně uspořádat abstrakt. To vše jsou velmi praktické dovednosti, které mi pomohou v kariéře akademického pracovníka,“ řekl absolvent kurzu doktorand Du Jian. Práci v něm, stejně jako jeho obsah, zhodnotila jako systematickou a smysluplnou také doktorandka Monika Ptáčková. „Úkoly byly většinou vztaženy k jednotlivým disertačním tématům doktorandů,“ řekla. Zdůraznila přitom, že ocenit je třeba i flexibilitu kurzu a to, že možnost plnit zadané úkoly byla přizpůsobena časovým možnostem doktorandů.

Kurz akademického psaní v angličtině na Univerzitě Palackého prosadil a připravil Dušan Lužný, prorektor pro doktorské studium UP, který věří, že nabyté zkušenosti jeho frekventantů se pozitivně odrazí v přípravě odborných textů i v úspěšném publikování v prestižních mezinárodních odborných časopisech. „Z vlastní zkušenosti vím, že akademicky psát se učíme celý život. Není to nic jednoduchého. Jsem rád, že naše doktorandky a doktorandi si mohou tuto dovednost zlepšovat již na začátku své profesní kariéry, i díky zkušenosti s tímto kurzem Akademie věd,“ uvedl.  

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Novým děkanem Pedagogické fakulty UP se stal Vojtech Regec

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 19/01/2022 - 16:19

Akademický senát Pedagogické fakulty UP rozhodl, že fakultu ve funkčním období 2022–2026 povede Vojtech Regec, dosavadní proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia a zároveň statutární zástupce děkanky Libuše Ludíkové.

V opakované volbě usilovali o funkci děkana/děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého tři kandidáti. Vedle stávající děkanky Libuše Ludíkové kandidaturu přijali také Petra Šobáňová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy, a Vojtech Regec, proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia a zároveň statutární zástupce stávající děkanky. Aby kandidát na děkana/děkanku ve volbě uspěl, potřeboval získat nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. To se podařilo hned v prvním kole tajné volby Vojtechu Regecovi, pro něhož se svými hlasy vyslovilo dvanáct senátorů a senátorek. Po čtyřech hlasech pak shodně získaly Libuše Ludíková a Petra Šobáňová.

„Děkuji velmi za důvěru, kterou jste do mne vložili. Zároveň děkuji Libuši Ludíkové, dosavadní děkance fakulty, která byla mou školitelkou a která mne celou tu dobu, co jsem v Olomouci, podporuje. Je to člověk velkého formátu, člověk, který se zasadil o to, aby fakulta byla tam, kde nyní je. Také děkuji proděkance Petře Šobáňové, která je pro mne člověkem ohromných kvalit. Možná byste si přáli, abyste měli kandidáta, který bude mít rysy z každé z uvedených osobností. Nežijeme však v ideálním světě. Žijeme ve světě, ve kterém máme jisté limity, a je podstatné s tímto vědomím pracovat. Dělat vše proto, aby náš svět byl lepší,“ řekl Vojtech Regec, nově zvolený kandidát na děkana Pedagogické fakulty UP. Ve své krátké řeči poděkoval i Akademickému senátu PdF UP a také všem, kterým dění na této fakultě není lhostejné. „Těším se na spolupráci, protože spolupráce je to hlavní, co fakulta potřebuje. Směřovat k cíli, který přinese rozvoj fakulty,“ dodal nově zvolený děkan pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.  

Vojtech Regec, dosavadní proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia, působí v Ústavu speciálněpedagogických studií. Věnuje se speciální propedeutice, tyflopedii, psychopedii a speciálněpedagogickému poradenství. Zabývá se využíváním asistenčních technologií u osob se zdravotním postižením. Je členem několika odborných grémií i autorem řady publikací.

Opakované volby kandidáta na funkci děkanky či děkana Pedagogické fakulty UP vyhlásila zvláštní volební komise AS PdF UP poté, kdy senát kandidáta na děkana/děkanku 14. prosince 2021 nezvolil. Do 5. ledna 2022 mohla akademická obec uvedené fakulty předkládat návrhy kandidátů, tři navržení kandidáti 17. ledna prezentovali své vize před akademickou obcí fakulty. Výsledky voleb postoupí předseda Akademického senátu PdF UP Jan Michalík rektorovi UP Martinu Procházkovi do 21. ledna 2022. 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nového profesora má také Filozofická fakulta UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 19/01/2022 - 08:00

Na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně získal profesuru Richard Pospíšil, člen katedry ekonomických a manažerských studií FF UP. Jeho jmenovací dekret podepsal prezident Miloš Zeman před koncem roku 2021 společně s osmi desítkami nových profesorů a profesorek.

Richard Pospíšil je akademicky spjat s katedrou ekonomických a manažerských studií Filozofické fakulty UP od roku 2011. Jde o katedru, která se postupně stala plnohodnotným ekonomickým pracovištěm, neboť provádí výuku i výzkum ve většině hlavních ekonomických disciplín. Profesor Pospíšil nyní na této katedře zastává funkci předsedy Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomická a manažerská studia.

„Vážím si profesury i proto, že působím na filozofické fakultě, tedy neekonomické fakultě, a řízení ke jmenování profesorem a splnění požadovaných kritérií bylo obtížnější,“ řekl nový profesor UP. Titulu profesor v oboru Ekonomika a management dosáhl jako první v Olomouckém kraji. Odborně se orientuje na oblasti hospodářská politika, veřejná ekonomika a veřejné finance, které jsou podle jeho slov dlouhodobě podceňované a opomíjené, důsledky čehož jsou pociťovány zvláště silně v současné době. Ve svých pracích se rovněž zabývá zemědělskou ekonomikou a jejím vzájemným vztahem k oblasti veřejných rozpočtů.

Mimo Univerzitu Palackého je odborně spojen také s Mendelovou univerzitou v Brně, zejména s její Provozně ekonomickou fakultou, jejímž je absolventem. Na této fakultě se také habilitoval. V posledních čtyřech letech je členem její vědecké rady. Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity je rovněž školitelem studentů v doktorských studijních programech v českém i v anglickém jazyce. Funkci školitele v doktorských studijních programech zastává i na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě a na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

Vědecká práce profesora Pospíšila zahrnuje v současnosti třicet záznamů na Web of Science. Je autorem několika kapitol v knihách a dvou monografií.

„I nadále bych se chtěl věnovat akademické činnosti, tedy výuce a vědecké práci. Rád by předával svoje zkušenosti s výukou, tvůrčí, vědeckou a publikační činností studentům a mladším kolegům a podporoval a rovněž se i podílel na postgraduální výuce mladých kolegů ekonomů,“ uvedl. O dalších profesorech, jimž prezident České republiky Miloš Zeman podepsal jmenovací dekrety na sklonku roku 2021, jsme psali ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Studentský grant se zaměří na detekci markerů rakoviny prsu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 18/01/2022 - 12:00

Na vývoj citlivého a snadno použitelného nanomateriálu na bázi grafenu, který by mohl sloužit jako biosenzor pro odhalení markerů rakoviny prsu, se zaměří pětice doktorandů působících v CATRIN UP. Na výzkum mladí vědci získali roční studentský grant Univerzity Palackého v celkové hodnotě zhruba 1,9 milionu korun.

Hlavní pozornost doktorandi zaměří na triple-negativní karcinom prsu (TNBC). Toto onemocnění představuje přibližně 15 až 20 procent všech případů rakoviny prsu a od ostatních typů se liší absencí známých markerů, kterými jsou estrogenový receptor, progesteronový receptor a receptor HER-2. Je spojeno s vysokou mírou recidivy a v současné době je nejhůře léčitelné.

Přidaná hodnota výzkumu mladých vědců v CATRIN vyplývá ze záměru soustředit se především na odhalení triple-negativního karcinomu prsu pomocí jeho nedávno objeveného markeru, receptoru proteinu C. Jeho rychlá a citlivá detekce by mohla být důležitým milníkem v diagnostice tohoto onemocnění.

„Úkolem týmu bude příprava a charakterizace materiálů odvozených od fluorografenu, které budou dále povrchově upravovány vhodnými molekulami. V plánu je využití výsledných materiálů jako biosenzorů pro detekci zmíněného markeru různými analytickými metodami, od optických po elektrochemické,“ objasnil cíl hlavní řešitel Jan Belza.

Přínosem grantu, v jehož závěru se řešitelé zavázali k sepsání manuskriptu odborného článku, mají být nejen nově připravené biosenzory, ale také nové znalosti o popisovaném markeru, který je z hlediska diagnostiky nemoci TNBC dosud poměrně neprobádaný.

Mladí výzkumníci se svým projektem uspěli v konkurenci 140 projektů. Dalšími členy výzkumného týmu jsou Klára Gajdošová, Jana Dzíbelová, Vítězslav Hrubý a Ivan Dědek. Odbornými mentory jim budou Kateřina Poláková, Petr Jakubec a Václav Ranc.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Na oknech Zbrojnice vzniká originální umělecký projekt

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 18/01/2022 - 08:00

V rámci Trienále SEFO 2021, které organizuje Muzeum umění Olomouc, vzniká v těchto dnech v univerzitní knihovně ve Zbrojnici projekt slovenského vizuálního umělce Jara Vargy s názvem Návrat do Nového světa.

Projekt Jara Vargy reflektuje možnosti a limity umění ve veřejném prostoru. „Je to site-specific dílo určené přímo pro prostor Zbrojnice. Jeho realizaci předcházel téměř dvouletý historický výzkum. Inspiroval jsem se tím, co jsem našel ve zdejších knihách a také historií Univerzity Palackého i města Olomouce,“ přibližuje autor a dodává: „V díle Návrat do Nového světa se zaměřuji na misionářské aktivity jezuitů, kteří cestovali do různých neprobádaných končin světa a obsazovali nová území ne mečem, ale slovem. Vycházím zejména z korespondence českých a olomouckých misionářů, dobových rytin a historických studií na toto téma.“

Historické kresby a grafiky, které zachycují zážitky jezuitů ze zámořských cest, Jaro Varga velmi jemně a s detailní přesností překresluje na okna Tereziánské zbrojnice a zasazuje je tak do zcela nových, autentických kulis Olomouce. „Vytvářím z nich vlastně novou grafiku, která se skládá ze dvou plánů. Ten první je původní výjev z originální grafiky, druhý plán je nahrazení původního pozadí rytiny pozadím, které je vidět z okna. Starý výjev tedy zasazuji do současného prostředí dnešní univerzitní Olomouce. Divákovi se pak při jednom z úhlů pohledu překryje výhled z okna s mou kresbou,“ popisuje Varga. Pozadí jeho kreseb však nikdy nebude stejné. Bude se měnit s denní dobou i ročním obdobím a divák tak prakticky vždy uvidí něco nového.

„Jsme nadšení, jakýma očima se dokázal Jaro Varga podívat na knihy ve fondu naší univerzitní knihovny a nalézt v nich životní příběhy dávných předků. Těší mě, že krásné barokní prostory Zbrojnice se tímto zase více otevřely umění a veřejnosti,“ hodnotí originální umělecký projekt ředitelka Knihovny Univerzity Palackého Helena Sedláčková.

Do konce ledna vznikne na oknech univerzitní knihovny ve Zbrojnici nejméně deset kreseb, jejichž velikost se bude pohybovat mezi formátem A5 a A4. V průběhu roku se pak plánují komentované prohlídky a Muzeum umění Olomouc také připravuje brožuru, ve které budou představeny původní grafiky, kterými se autor inspiroval, i jeho krátký komentář, proč si je vybral. První setkání s autorem je už tento týden 20. ledna v 17 hodin ve Zbrojnici v klubovně Zmijozel, kdy svůj záměr a také vlastní tvorbu představí při diskuzi s ředitelkou knihovny Helenou Sedláčkovou a kurátorkou Barborou Kundračíkovou z Muzea umění Olomouc.

Jaro Varga je slovenský umělec. Jeho tvorba je charakteristická tématem města a jeho proměnami, kdy pracuje především s propojením historických a současných prvků. Více o autorovi a jeho práci najdete zde.

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita připravila online den otevřených dveří

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 17/01/2022 - 12:00

Chatovací platformy, videostreamy, virtuální prohlídky i třeba podcasty, to vše využilo v sobotu několik tisícovek zájemců o studium na Univerzitě Palackého. Konal se tradiční lednový den otevřených dveří, který škola vzhledem k epidemiologické situaci připravila online.

Program byl pestrý, možní budoucí studenti a studentky se mohli dozvědět vše podstatné, co je zajímalo. Na otázky jim odpovídali jak pedagogové, tak současní studenti. „Jsme velmi rádi, že i v této složité době univerzita opět oslovila několik tisíc středoškoláků a dalších zájemců, kteří se informovali o možnosti studia v Olomouci. Ti, kteří zatím váhají nebo neměli v sobotu příležitost se k nám virtuálně podívat, se stále mohou s nabídkou studia seznámit. Stačí navštívit náš speciální web www.univerzitnimesto.cz, který nabízí i 3D prohlídky univerzitních prostor, interaktivní mapy, fotogalerie nebo odkazy na sociální sítě a videa. Součástí je i průvodce přihláškou ke studiu a kompletní seznam osmi set kombinací studijních programů,“ uvedl mluvčí UP Egon Havrlant.

Jak připomenul, Univerzita Palackého každoročně eviduje až 32 tisíc přihlášek ke studiu. Ty mohou zájemci podávat na většinu studijních programů do 15. března.  

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vedení filozofické fakulty i její ombudsman zhodnotili na jednání AS FF UP uplynulé období

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 17/01/2022 - 08:00

Senát Filozofické fakulty UP vyslechl na svém lednovém jednání vedení fakulty, které hodnotilo své čtyřleté působení. Vzal na vědomí i zprávu ombudsmana FF UP o činnosti za uplynulý rok.

Vedení Filozofické fakulty UP složilo u příležitosti končícího mandátu, který se vztahuje k poslednímu lednovému dni tohoto roku, pomyslné účty před fakultním akademickým senátem. Před senátory vystoupili a hodnotili své úseky všichni proděkani, slovo měl také děkan Zdenek Pechal, který klíčové úspěchy svého týmu shrnul do několika témat.

„Připomenu podstatné a udržitelné navýšení tarifních mezd všech zaměstnanců filozofické fakulty v roce 2018, také Strategii podpory vědy, která předpokládá komplexní provázanost všech součástí vědy na fakultě. Jako náš úspěch vnímám také to, že jsme uspěli v mezinárodním evaluačním panelu s hodnocením Excellent. Na UP jej má kromě nás pouze přírodovědecká fakulta. Zdůrazňuji též jasnou grantovou politiku a systematizaci mobilit. Podtrhuji zpracování nového modelu decentralizace financí na FF UP, a to v ukazateli K a R a v modelu dělení zdrojů 30. Tyto dva dokumenty se na fakultě staly základním předpokladem pro motivaci akademických pracovníků. V době, kdy z důvodu pandemie covidu-19 v celé republice chyběli stavebním dodavatelům pracovníci, podařilo se nám dokončit rekonstrukci objektu na tř. Svobody 26. Pro srovnání zdůrazňuji, že tato budova má zhruba shodné metry čtvereční jako budova v ulici Křížkovského 10. Je důležité připomenout Fond provozních prostředků, který je předáván nastupujícímu vedení fakulty v předpokládaném objemu o 20 procent vyšším, než byl v roce 2017, a to i přes vysoké výdaje, zejména do rekonstrukce budovy na tř. Svobody 26,“ řekl před senátem Zdenek Pechal, děkan FF UP, který k 1. únoru předá svůj úřad Janu Stejskalovi.

S krátkou řečí se před senátem vystřídali i všichni proděkani stávajícího týmu vedení FF UP včetně tajemnice fakulty Jiřiny Menšíkové. V návaznosti na tato sdělení pak Akademický senát FF UP přijal dvě usnesení. V prvním děkuje za práci, kterou vykonal pro fakultu UP děkan a jeho tým, v druhém děkuje za práci, kterou pro fakultu vykonala tajemnice Jiřina Menšíková.

Během jednání seznámil senátory s činností svého úřadu za uplynulý rok také Jaroslav Šotola, veřejný ochránce práv studentů FF UP (katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie), který hned v úvodu zdůraznil pozitivum v tom, že práci může po novele příslušné směrnice vykonávat v tandemu. Jeho zástupkyní je Michaela Antonín Malaníková z katedry historie.

„Jsme obmudsmanský úřad, jenž má nejdelší historii v rámci českých univerzit a vysokých škol. Donedávna jsme byli i jedinou fakultou na UP s ombudsmanským postem. Od loňského prosince má ombudsmana také naše přírodovědecká fakulta,“ řekl v úvodu své řeči a dodal: „Jsem také velmi rád, že dnes můžeme tuto práci vykonávat ve dvou. Řadu citlivých rozhodnutí konzultujeme, s čímž přichází důkladnější korekce předsudku a zkreslení. Tandemová práce nám dává dobrý základ, jak v našich případech postupovat.“

Jaroslav Šotola během své řeči uvedl, že úřad ombudsmana na FF UP obdržel za uplynulý rok patnáct podnětů. Část z nich se týkala státních závěrečných zkoušek, transparentnosti jejich podmínek a povahy zkoušení. „Pouze ve dvou případech jsme problém řešili přímou mediací. Z většiny případů spíš vyplývá nedostatečná komunikace a nedorozumění než konflikt,“ dodal. Ke zranitelným skupinám zařadil především studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a zahraniční studenty.

Ombudsman Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve své řeči před senátem FF UP shrnul také informace o postupech v činnosti úřadu, o jeho dosavadních aktivitách v propagaci, například webu a cyklu debat. V nich už přivítal zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv z Brna, v letním semestru se chystá diskuze na téma sexuální obtěžování a poplatky za studium.  

V závěru své zprávy informoval senátory o vrcholících přípravách vedoucích k vytvoření celostátní platformy, jež má sdružovat všechny ombudsmany a ombudsmanky v ČR. Akademický senát také informoval o tom, že další informace budou s kolegyní Michaelou Antonín Malaníkovou v brzké době čerpat na stáži u vrchního studentského ombudsmana při rakouském ministerstvu zahraničí, který sídlí ve Vídni. Ten je zároveň prezidentem Evropské asociace studentských ombudsmanů, takže bude jednáno o propojení s touto mezinárodní platformou. Více o úřadu ombudsmana FF UP ZDE. Více o AS FF UP ZDE.

AS FF UP během jednání schválil i seznam členů ekonomické komise tohoto grémia, a to ve složení: Oldřich Břenek (člen AS FF, Centrum jazykového vzdělávání), Martin Dolejš (člen AS FF, katedra psychologie), Wilken Engelbrecht (člen AS FF, katedra nederlandistiky), Martin Fafejta (člen AS FF, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie), František Kratochvíl (katedra asijských studií), Michal Nguyen (člen AS FF, katedra historie), Petr Orság (člen AS FF, katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky). Ekonomickou komisi AS FF UP vede Radim Zámec (katedra romanistiky).

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Senioři se mohou hlásit do kurzu v Pevnosti poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 15/01/2022 - 08:00

Lidé ve zralém věku, kteří touží poznat něco nového a scházet se v inspirativním prostředí Pevnosti poznání, centra popularizace vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, se mohou přihlásit do prvního ročníku kurzu Blízká setkání třetího věku. Registrace bude spuštěna 31. ledna na webu centra.

Kurz je ideální příležitostí pro všechny aktivní seniory, kteří se ani ve stáří nechtějí vzdát činorodosti. Pod vedením zkušených lektorů se budou scházet každé pondělí, celkem 12krát. Vzdělávací program startuje 21. února a zahrnuje tři tematické oblasti: hodiny zdravého životního stylu, trénování paměti a cvičení.

„Chceme, aby se účastníci pobavili s lidmi stejného věku, kteří mají podobné zkušenosti, problémy, a tedy i pochopení. Možnost sdílení radostí i trápení v komunitě vrstevníků má příznivý vliv na psychiku a následně i na celkové zdraví. Naopak osamělost a omezení sociálních kontaktů jsou jedny z aspektů, které zvyšují riziko rozvoje neurodegenerativních onemocnění,“ popsala výhody kurzu pedagožka Ivana Fellnerová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Světlana Zapletalová z Olomouce absolvovala všechny tři ročníky předcházejícího cyklu a nemůže si program vynachválit. „Setkávání mě velmi obohacovalo. Líbilo se mi všechno, ráda vzpomínám například na žonglování nebo hudební terapii. I když jsem některé věci věděla, není určitě na škodu si je připomenout. Poznala jsem nové přátele, dokonce jsme vytvořili partu Pevnost a pravidelně se scházíme.“

Senioři se na kurzu seznámí se základními fyziologickými procesy a příčinami onemocnění typických pro seniorský věk a také se dozví, jak mohou projevy stáří, popř. progresi onemocnění zpomalit, zmírnit, nebo jim dokonce předcházet. V rámci lekcí mozkového joggingu se baví a soutěží a přitom nenásilně trénují paměť a komplexně rozvíjejí svoje poznávací schopnosti, slovní zásobu a kreativitu.

Absolvent Milan Večeřa z Hraběšic u Šumperka ocenil také pohybové aktivity. „Lekce jsou výborně poskládány. I když tancovat moc neumím, rád jsem poznal něco nového. Všem tento kurz vřele doporučuji.“

Senioři cvičí jógu, věnují se modernímu tanci nebo se učí, jak správně sedět, chodit a jak bojovat se špatnými pohybovými stereotypy, a předcházet tak nejrůznějším zdravotním potížím. „Pohyb patří mezi hlavní biologickou potřebu všech živých bytostí, ale člověk jako jediná živá bytost má tu možnost se rozhodnout, zda se bude hýbat, nebo bude pasivní. Kladný vliv pohybu má příznivé účinky na psychiku jedince, činnost mozku, a dokonce i paměť,“ řekla fyzioterapeutka Lenka Fasnerová, která v kurzu působí jako lektorka.

Vzdělávací program, složený ze tří ročníků, organizuje od roku 2016 spolek Pro poznání v Centru popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivity podporuje Olomoucký kraj.

Registrace do prvního ročníku startuje v pondělí 31. ledna v 9:30. Zájemci ji najdou na webových stránkách Pevnosti poznání: www.pevnostpoznani.cz/pro-seniory. Ti, kteří nevládnou prací s počítačem, se mohou přihlásit osobně v otevírací době přímo v Centru popularizace.

 

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Zapojte se do 11. ročníku výzvy Daruj krev s rektorem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 14/01/2022 - 11:00

Podpořte dárcovství krve a zapojte se do výzvy Daruj krev s rektorem! Ta si klade již jedenáctým rokem za cíl podporu bezplatného dárcovství krve především u potenciálních prvodárců mezi studenty a zaměstnanci Univerzity Palackého. Akce bude probíhat během Akademického týdne UP od 14. do 18. února na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a je nutné se na ni registrovat.

Darováním vlastní krve výzvu symbolicky zahájí v pondělí ráno rektor univerzity Martin Procházka a prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. Rektor Martin Procházka považuje podporu dárcovství krve a motivaci zdravých lidí k solidaritě s nemocnými za velmi důležitou. „Univerzita může v tomto směru pozitivně působit na své studenty a zaměstnance, jsem proto rád, že v tradici pokračujeme. Jako lékař a porodník velmi dobře vím, jak je právě krev dárců při léčbě a záchraně životů potřebná, nikdy jí není dostatek a každá jednotka akademické krve se tedy počítá. Jsem hrdý na všechny dárce z naší univerzity a věřím, že i letošní ročník výzvy bude úspěšný,“ podotkl Martin Procházka.

Výzva Daruj krev s rektorem bude probíhat v týdnu od 14. do 18. února. „Každý student či zaměstnanec UP, který se v tomto období rozhodne darovat krev na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, obdrží po prokázání se ISIC kartou či průkazem zaměstnance malý dárkový balíček od UPointu a Fakultní nemocnice Olomouc. Obzvláště vítáni jsou prvodárkyně a prvodárci,“ upřesňuje průběh akce koordinátor iniciativy Ondřej Martínek z oddělení komunikace UP.

Pravidelní dárci i ti, kteří se rozhodnou darovat poprvé, se mohou do 7. února registrovat na e-mailu daruj@upol.cz. Organizátoři s nimi poté dohodnou konkrétní termín a také případně zodpoví dotazy k dárcovství krve a krevní plazmy.

V roce 2021 registrovala Fakultní nemocnice Olomouc rovných 1000 „univerzitních“ odběrů krve, což bylo dokonce o téměř 70 odběrů více než v roce 2020. Od roku 2014, kdy odběry za UP takto počítáme, jich bylo celkem 5533, což odpovídá objemu více než 2700 litrů krve a krevní plazmy.

Akci Daruj krev s rektorem organizuje Univerzita Palackého ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, nemocničním transfuzním oddělením a iniciativou 470 ml. Více informací na www.daruj.upol.cz.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Děkan právnické fakulty udělil dvě čestná uznání za vzdělávací činnost

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 14/01/2022 - 08:30

Děkan právnické fakulty Václav Stehlík udělil za rok 2021 hned dvě čestná uznání za vzdělávací činnost. Pro ocenění si přišli Renáta Šínová z katedry soukromého práva a civilního procesu a Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva. O laureátech děkan rozhodl na základě doporučení hodnotící komise tvořené členy akademické obce. Ta vybírala z pětice nominovaných.

Předání ocenění se uskutečnilo v příjemné atmosféře v pracovně děkana. „Rozhodl jsem se tentokrát udělit ceny dvě. Oba jste nominacím vévodili, návrhy byly velmi dobře zdůvodněny. Protože se však obsahově lišily, nešlo a ani jsem je nechtěl srovnávat, velmi rád předávám diplomy dva. Děkuji vám za vaši práci, za vše, co je s vaší pedagogickou činností spojeno,“ pogratuloval oběma děkan Václav Stehlík.

Vyznamenané akademiky navrhli studenti. U Renáty Šínové, odbornice na civilní proces a v současnosti proděkanky pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost, vyzdvihli mimo jiné rychlost a ochotu reagovat na jejich dotazy a prosby. „Oceňuji, že jsi studentům k dispozici téměř kdykoli. Jak jsem zjistil, doslova sedm dní v týdnu a čtyřiadvacet hodin denně. Studenti si váží tvého vstřícného přístupu. O tvých pedagogických kvalitách svědčí i fakt, že ti cenu po roce předávám znovu,“ řekl děkan.

Na práci Filipa Ščerby pochválil zase praktičnost jeho výuky. „Studenti si váží, že výklad prokládáš praktickými a zajímavými příklady, učivo si tak lépe pamatují. Umíš je navést ke správnému řešení, a navíc ti nechybí humor. Z nominací, a se tvým jménem byly odevzdány ke mně na stůl dvě, je také patrné, že ke studentům přistupuješ s respektem,“ shrnul Václav Stehlík s tím, že velmi pozitivně byl v loňském roce hodnocen i přístup celé katedry trestního práva k online výuce a zkoušení.

Oba laureáti se shodli, že si čestného uznání velmi váží. „Je to pro mě především velké a po všech stránkách příjemné překvapení. Mám za to, že spíše než popisovat, co to pro mě znamená, protože to se fakticky ani popsat nedá, je na místě za tuto obrovskou pochvalu, které se mi z řad studentů dostalo, poděkovat. Velmi si toho vážím,“ reagovala Renáta Šínová.

Na její slova navázal kolega Filip Ščerba. „Je to pro mě pocta. Na fakultě učím už přes dvacet let, takže jsem rád, že snad ne úplně špatně. Vím, že jsem vnímán jako velmi náročný pedagog, což je pravda, a vždycky jsem tvrdil, že náročný může být jen učitel, který učí kvalitně a výuku neodbývá. Tak jsem rád, že snad je ta má náročnost legitimní.“ Vedoucí katedry trestního práva navíc cenu vnímá i jako pochvalu pro celou katedru trestního práva za servis, který studentům poskytují.

Na čestné uznání za rok 2021 byly nominovány vedle oceněných další tři osobnosti – Pavel Petr z katedry soukromého práva a civilního procesu a dva členové katedry klinického a dovednostního právního vzdělávání – Martina Grochová a Daniel Pospíšil. Nominace na přelomu roku posuzovala speciálně sestavená pětičlenná komise, složená ze dvou proděkanů a tří studentů.

Čestné uznání za vzdělávací činnost je na právnické fakultě novinkou, poprvé jej děkan udělil vloni. Jeho statut upravuje vnitřní norma. Cílem ocenění je podpořit zvyšování kvality poskytované vzdělávací činnosti a zvýšení povědomí akademické obce celé univerzity o vynikajících počinech na poli odborného vzdělávání v právní oblasti.

Čestné uznání děkana PF UP za vzdělávací činnost

za rok 2021
Filip Ščerba, katedra trestního práva
Renáta Šínová, katedra soukromého práva a civilního procesu

za rok 2020
Renáta Šínová, katedra soukromého práva a civilního procesu

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Virtuální model spike proteinu názorně ukazuje rozdíly v mutacích variant koronaviru delta a omikron

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 13/01/2022 - 09:29

Lépe pochopit rozdílné vlastnosti a chování variant koronaviru delta a omikron umožňují 3D modely jejich proteinů, které vytvořil Karel Berka z katedry fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Na modelech u jednotlivých variant lze pozorovat rozdíly v mutacích na spike proteinu, což je hrot na povrchu viru hrající klíčovou roli v šíření tohoto vnitrobuněčného cizopasníka.

Strukturní modely spike proteinů variant koronaviru delta a omikron byly vytvořeny Karlem Berkou s pomocí serveru SwissModel. Jsou jedním z výsledků práce skupiny českých vědců, kteří od loňského jara průběžně sekvenují jednotlivé varianty viru SARS-CoV-2 v české populaci, jež průběžně reportují na serveru COVd. Od léta zde pozorovali pouze jednotlivé podlinie varianty delta, označované jako delta+ nebo AY.*. Zjištěné změny byly vesměs minimální a opakovaly se. Vědci se proto domnívali, že podzimní vlna nákazy variantou delta bude poslední, jelikož se zdálo, že SARS-CoV-2 zřejmě narazil na hranici svých možností. „Kolega to dokonce zhodnotil tak, že už začíná být vědecky nudný. Avšak den poté se objevila varianta omikron a najednou bylo všechno jinak,“ říká Karel Berka. 

Když se objevila varianta omikron, vědci ihned zpozorněli. „V celkovém počtu mutací se mezi sebou obě varianty příliš neliší, mají jich přibližně 55. Čím se ale odlišují velmi, to je koncentrace těchto mutací na spike proteinu, pomocí kterého virus proniká do lidské buňky. Zatímco delta jich tam má zhruba šest, omikron přibližně 25. Navíc jsou koncentrovány na interakční ploše určené jak pro lidský ACE2 protein, na který se spike protein váže, tak i pro protilátky,“ popsal Karel Berka hlavní rozdíly mezi variantami delta a omikron, které ukázaly modely spike proteinů jednotlivých variant.  

Mutace na spike proteinu omikronu tak už v listopadu dávaly tušit jeho výrazně vyšší nakažlivost, a tedy i potenciál rychleji se šířit v lidské populaci. „Všiml jsem si, že mutace na špičce spike proteinu povedou ke zvýšení pozitivního náboje na tzv. receptor-binding domain (RBD), která se tak bude silněji vázat na převážně negativně nabitý lidský ACE2 protein. Zároveň se ale zeslabí vazba spike proteinu varianty omikron na stávající protilátky, což sníží jejich účinnost. Obě hypotézy byly následně potvrzeny i experimentálně. Tyto rozdíly v mutacích na spike proteinech jsou také zřejmě příčinou odlišného klinického obrazu nemoci covid-19 u variant delta a omikron,“ upozornil Berka. 

Genom viru SARS-CoV-2 má zhruba 30 000 nukleotidů, které kódují přibližně 25 proteinů a peptidů. „Dnes již máme k dispozici experimentální struktury od většiny z nich, takže není složité namodelovat pomocí homologního modelování jejich mutanty. Při porovnávání variant jsem sledoval především vliv mutací na spike protein. Modelování probíhalo na serveru SwissModel a využil jsem při něm experimentální struktury v tzv. otevřeném stavu, ve kterém se váží na lidský ACE2 protein, který je hlavním cílem obou variant koronavirových nákaz,“ dodal Karel Berka.

Strukturní modely se používají k pochopení biologických dějů už delší dobu. 3D vizualizace totiž vědcům pomáhají mechanicky popsat interakce mezi jednotlivými proteiny. „Ukazují nám, jaké mechanismy buňky používají,“ uvedl Berka.

Například v roce 2012 vědecký tým Karr a kolektiv poprvé matematicky nasimuloval všechny procesy v nejmenší buňce bakterie Mycoplasma genitarium. Loni pak tým Maritan a kolektiv zkonstruoval virtuální 3D model této buňky, který ukazuje, jak ty procesy mezi jednotlivými proteiny a nukleovými kyselinami vypadají. S jejich pomocí se podařilo navrhnout nové experimenty, které odhalily a potvrdily nové biologické funkce a ukázaly, že tato nová virtuální buněčná biologie může ulehčit hledání nových biologických objevů.

„K vizualizaci modelu buňky bakterie Mycoplasma genitarium využili autoři program Mol, který jsme společně s kolegy z brněnského výzkumného pracoviště CEITEC a zahraničí pomáhali vyvíjet i my s kolegou Václavem Bazgierem. Tento program je totiž jako jediný schopen model celé buňky zobrazit v atomárním rozlišení v prohlížeči v reálném čase,“ dodal Karel Berka.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Představujeme nové profesory Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 12/01/2022 - 12:00

Prezident Miloš Zeman před koncem roku 2021 podepsal jmenovací dekrety osmi desítek nových profesorů a profesorek. Jsou mezi nimi i tři působící na Univerzitě Palackého: Marie Černá z lékařské fakulty, Ondřej Haderka z přírodovědecké fakulty a Michal Lehnert z fakulty tělesné kultury. Na návrh Vědecké rady UP byl profesorem jmenován také Michal Masařík z Masarykovy univerzity.

Kvůli probíhající epidemii covidu-19 a souvisejícím opatřením prozatím není znám termín slavnostního předávání jmenovacích dekretů, které se tradičně koná v pražském Karolinu. To ovšem nemůže být překážkou v tom, představit si novou profesorku a profesory prostřednictvím krátkých medailonků.

Marie Černá, LF UP

Marie Černá byla jmenována profesorkou v oboru Radiologie. Od ukončení studia na Lékařské fakultě UP v roce 1995 působí na Radiologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, kde se věnuje intervenční radiologii, jejíž metody nahrazují či usnadňují chirurgické výkony a jsou součástí léčebných algoritmů téměř všech klinických oborů. Olomoucká intervenční radiologie má na svém kontě hned několik nejen českých prvenství, zejména v endovaskulární léčbě aneuryzmat aorty nebo v léčbě onemocnění jícnu, kdy se olomoučtí odborníci podíleli na vývoji biodegradabilního jícnového stentu (laicky protézy trubicovitého tvaru zajišťující průchodnost) a jako první na světě publikovali možnost léčby pooperačních píštělí a perforací jícnu těmito stenty.

„Je těžké říct čeho si vážím nejvíc, protože intervenční radiologie zasahuje do téměř všech oblastí medicíny a vážím si všech úspěchů. Myslím si, že olomoucká intervenční radiologie má dlouhou tradici a patří mezi špičková pracoviště nejen u nás, ale i v mezinárodním srovnání – a to se nechci chlubit za sebe, protože je to jednoznačně týmová práce nejenom lékařů, ale také radiologických asistentů a sester,“ říká profesorka Černá, která má zkušenosti i ze zahraničních stáží a pobytů ve Velké Británii a Švédsku a která je jako první autorka podepsána pod 27 publikacemi, třicítkou abstraktů a 12 kapitolami v monografiích.

Dosažení nejvyššího akademického titulu vnímá jako ocenění od alma mater i jako závazek k další vědecké a pedagogické práci. „Do budoucna je mým cílem i nadále rozvíjet své znalosti v intervenční radiologii a podílet se na vývoji a zavádění nových miniinvazivních léčebných metod do praxe. Předávat své zkušenosti studentům a mladším kolegům a podporovat je ve vědecké činnosti a i nadále se podílet na postgraduální výchově mladých intervenčních radiologů jak na národní, tak i mezinárodní úrovni,“ dodává. 

Ondřej Haderka, PřF UP

V oboru Aplikovaná fyzika byl profesorem jmenován Ondřej Haderka. Magisterský titul získal na Přírodovědecké fakultě UP, doktorské studium absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, habilitoval se opět na PřF UP. Celý jeho profesní život je spjat se Společnou laboratoří optiky UP a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (SLO), kterou v současnosti vede. Na tomto pracovišti se podílel na vybudování experimentálního zázemí pro kvantovou a nelineární optiku. Určitý ohlas vzbudil už první úspěšně završený projekt laboratoře, kterým bylo experimentální zařízení pro kvantovou kryptografii. Společně s kolegy rozvinul metody detekce kvantových stavů světla, které laboratoře ve SLO využívají zejména pro různé aplikace kvantových korelací a kvantové provázanosti fotonových párů.

„Za svůj největší profesní úspěch považuji ovládnutí metod detekce fotonů s rozlišením jejich počtu. Pootevírají nám jedno z okének, kterým můžeme nahlédnout do světa kvantových korelací, které Albert Einstein nazval ‚strašidelným působením na dálku‘,“ říká. „Získání profesorského titulu pociťuji jako určité ocenění dlouholeté práce celé naší výzkumné skupiny. Především jsem ale vděčný své rodině za vytrvalou podporu a pochopení.“

Na PřF UP je Ondřej Haderka garantem bakalářského studia v programu Aplikovaná fyzika. „Trápí mě, když vidím, jak málo talentovaných mladých lidí má dnes zájem o fyziku, a obávám se, že věda začíná trochu ztrácet svou společenskou prestiž. Přál bych si, aby se věda vytrvale navracela k ryzosti, hledání pravdy, a nenechala se společenskými trendy strhnout k povrchnosti,“ dodává s tím, že v dalších letech chce spolu s kolegy využít vyvinuté metody detekce v široké škále nelineárních optických procesů a přispět k jejich praktickými aplikacím.

Michal Lehnert, FTK UP

Nového nositele profesorského titulu má ve svých řadách i akademická obec Fakulty tělesné kultury UP. Je jím Michal Lehnert z katedry sportu, který na FTK garantuje oblast sportovního tréninku. Výzkumně se věnuje zejména změnám nervosvalových funkcí asociovaných s rizikem zranění při tělesném zatížení a ověřování účinnosti tréninkových programů prevence zranění. Vystudoval učitelství tělesné výchovy a biologii na Pedagogické fakultě UP, praktické zkušenosti získával jako učitel základní školy, od roku 1991 působí na Fakultě tělesné kultury UP, kde je garantem dvou studijních programů, také členem vědecké rady a školitelem doktorandů. Jako hostující profesor učil na Valdosta State University v USA. „Sportovní trénink na FTK dlouhodobě garantoval můj školitel docent Jiří Novosad, a proto jmenování profesorem vnímám i jako naplnění jeho důvěry, kterou jsem dostal při nástupu na FTK,“ komentuje Michal Lehnert milník ve své akademické kariéře.

„Cením si celé dosavadní cesty akademickým prostředím. Měl jsem to štěstí, že jsem prošel pracovišti, jejichž členy byla řada osobností, včetně zakladatelů našeho oboru, se kterými jsem měl možnost se setkávat a s některými i spolupracovat. V posledních letech byla velmi přínosná výzkumná spolupráce s kolegy z ČR, Anglie a Španělska, zaměřená na prevenci zranění ve sportu mládeže. Moji cestu také významně ovlivnilo dlouholeté propojení akademické a trenérské činnosti, převážně ve Sportovním klubu UP. Poznatky a zkušenosti ze spolupráce se sportovci různého věku a výkonnosti jsou vzhledem k mému odbornému zaměření cennou devízou,“ doplňuje nově jmenovaný profesor, jehož cílem je i nadále přispívat vědecky podloženými informacemi ke snížení počtu zranění ve sportu a vůbec k tomu, aby si společnost v oblasti podpory pohybové aktivity mládeže vedla lépe než v posledních letech.

Na návrh Vědecké rady UP byl profesorem jmenován také Michal Masařík z Masarykovy univerzity, profesorské řízení absolvoval na Přírodovědecké fakultě UP. Odborně se věnuje oblasti nádorové biologie, s těžištěm v biomechanice a mikroprostředí nádorů a nádorových biomarkerech. Působí na Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, jako výzkumník je aktivní také na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze nebo centru BIOCEV.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vyplňte dotazník a podpořte udržitelnou mobilitu v rámci univerzity

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 12/01/2022 - 08:00

Jak se dopravujete na Univerzitu Palackého? A jste s touto dopravou spokojeni? Co vám vyhovuje? A co a by bylo vhodné zlepšit? Právě na tyto dotazy hledá univerzita prostřednictvím dotazníku odpovědi s cílem zmapovat a učinit dopravu pro své zaměstnance a studenty komfortnější.

Udržitelná mobilita znamená využívat pro své cesty takové varianty dopravy, které jsou vstřícné k životnímu prostředí, veřejnému prostoru a kvalitě života. Jedná se zejména o aktivní módy dopravy (pěšky, na kole) nebo hromadnou dopravu. Protipólem je individuální automobilová doprava, a to včetně elektromobility.

Jak se dopravuješ na UP? Pomoz výzkumu i ty a vyplň nejpozději do 15. února dotazník!

„Naším cílem je podpořit udržitelnou mobilitu v rámci univerzity a reagovat na náměty studentů a zaměstnanců, aby byly cesty komfortnější. Účastí, tedy vyplněním dotazníku, respondenti přispějí ke zmapování důležitých oblastí dopravy po Olomouci, což nám umožní lépe pochopit výzvy a potřeby našich studentů a zaměstnanců,“ řekl za organizátory výzkumu Matúš Šucha z katedry psychologie a zároveň člen Komise pro udržitelnou univerzitu AS UP.   

Dotazník, který se nyní mezi akademickou veřejnost dostává, je součástí centrálního rozvojového projektu Unilead, ve kterém právě Univerzita Palackého koordinuje část zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Zaměstnanci a studenti jej mohou vyplňovat do 15. února, výsledky šetření budou známy v průběhu jara 2022.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita zve zájemce o studium na online den otevřených dveří

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 11/01/2022 - 09:00

Univerzita Palackého se v sobotu 15. ledna představí zájemcům o studium v rámci online dne otevřených dveří. Program pro něj připravilo všech osm jejích fakult. Návštěvníkům budou možnosti studia představeny prostřednictvím videostreamů, chatovacích platforem, online prezentací či podcastů. Zájemci se seznámí nejen s podmínkami přijetí či průběhem studia, ale i s vyučujícími a studenty.

Kompletní program je k dispozici nejen na stránkách fakult, ale rovněž na speciálním webu www.univerzitnimesto.cz, který nabízí i 3D prohlídky univerzitních prostor, interaktivní mapy, fotogalerie nebo odkazy na sociální sítě a videa. Součástí webu je i průvodce přihláškou ke studiu a kompletní seznam osmi set nabízených kombinací studijních programů. „Online program je připraven tak, aby zájemci o studium nebyli o nic zásadního ochuzeni, řada fakult v rámci prezentací představí i své výukové prostory či laboratoře. Vyučující i naši studenti jsou připraveni zodpovědět otázky týkající se studia či života v našem univerzitním městě,“ uvedl Martin Procházka, rektor UP.

Osm fakult UP nabídne program v online podobě, jediná cyrilometodějská teologická fakulta zpřístupní své prostory prezenčně v budově v Univerzitní ulici s tím, že program se uskuteční v omezené formě a za dodržení aktuálně platných epidemických opatření.

Na webu Univerzitní město zájemci najdou také prohlídky kolejí, menz či knihoven, kromě toho se mohou dozvědět o univerzitním centru UPoint. K dispozici mají rovněž katalog studijních programů, ve kterém můžou najít vysněný obor podle svých zájmů, preferované formy studia či klíčových slov, nebo aplikaci Studuj na UP. Část programu dne otevřených dveří, který se uskuteční 15. ledna od 8 do 14 hodin, bude k dispozici na webu i po jeho skončení.

Univerzita Palackého každoročně eviduje až 32 tisíc přihlášek ke studiu. Ty mohou zájemci podávat na většinu studijních programů do 15. března. Minulé online dny otevřených dveří UP navštívilo v den akce až pět tisíc zájemců, uchazečský web navštíví za celý rok přes 140 tisíc uživatelů.

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nový nanomateriál umožní levnější výrobu léčiv a chemikálií. Připomíná povrch Marsu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/01/2022 - 13:03

Vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) při Univerzitě Palackého v Olomouci a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (VŠB-TUO) vyvinuli ve spolupráci s kolegy z Leibnizova ústavu pro katalýzu v německém Rostocku unikátní ekologicky šetrný nanomateriál, který dokáže urychlit a zlevnit průmyslovou výrobu mnoha významných léčiv a chemikálií. Výsledky česko-německého výzkumu zveřejnil prestižní časopis Nature Catalysis.

Vědci se zaměřili na šetrnou přípravu mnoha chemických látek používaných ve farmacii, zemědělství, petrochemickém či potravinářském průmyslu takzvanou hydrogenací, tedy reakcí s využitím molekulárního vodíku. Jednou z nezbytných podmínek pro urychlení těchto chemických reakcí a jejich vyšší výtěžnost je použití katalyzátoru. Cílem bylo vyvinout levný a netoxický materiál, který by dokázal přeměny organických sloučenin zlevnit a zefektivnit. V současnosti se totiž k tomuto účelu využívají zejména vzácné kovy, jako jsou platina, palladium nebo ruthenium, což průmyslovou výrobu výrazně prodražuje. Jako účinný katalyzátor slouží také nikl, který je však toxický.

„Společně s německými kolegy jsme studovali procesy hydrogenační syntézy aminů, což jsou výchozí látky nebo meziprodukty zejména při výrobě léčiv. Aminoskupiny totiž obsahuje více než 40 procent všech léčiv. Aminy ale hrají důležitou roli i při výrobě barviv, plastů, tenzidů, dezinfekčních materiálů nebo zemědělských chemikálií. Při vývoji nového hydrogenačního katalyzátoru jsme vsadili na železo a oxid křemičitý, tedy široce dostupné, netoxické a levné materiály,“ přiblížil postup Manoj Gawande z olomoucké CATRIN.

Příprava nového nanomateriálu je podle vědců levná a technologicky snadno přenositelná do průmyslového měřítka. Materiál lze použít opakovaně a je mimořádně účinný při syntéze široké škály aminů. „Díky chemickému složení a topografii si ho lze představit jako povrch Marsu, jen v mnohonásobném zmenšení. Z křemenné hmoty vyrůstají tyčovité nanočástice železa, které vytváří jakési krátery na povrchu katalyzátoru. Nanočástice železa jsou obaleny několikananometrovou slupkou oxidu železitého, která se ukazuje jako zcela klíčová pro dosažení vysoké výtěžnosti aminů. Neméně důležitá je přítomnost malého množství hliníku,“ popsal materiál Radek Zbořil, jeden z korespondujících autorů, který působí v CATRIN a VŠB-TUO. Právě vysvětlení souvislosti mezi chemickým složením katalyzátoru a jeho mimořádnou účinností podle něj bylo pro česko-německý tým největší výzvou.

„Jedná se o téměř magický nanomateriál, ve kterém všechny komponenty mají definovanou roli. Věřím, že tato společná práce může mít zásadní dopad v globální snaze o nalezení průmyslově uplatnitelného levného katalyzátoru, který by mohl nahradit doposud používané vzácné kovy a který bude fungovat také v dalších důležitých reakcích s použitím molekulárního vodíku,“ uzavřel vedoucí německého týmu a ředitel Leibnizova ústavu pro katalýzu v Rostocku Matthias Beller.

Vědci nanomateriál úspěšně otestovali na více než 80 organických reakcích včetně syntézy tzv. mastných aminů. Ty se hojně používají při výrobě zemědělských chemikálií, kosmetiky, antimikrobiálních přípravků a celé řady dalších produktů. Jejich obrat na trhu tvoří přes tři biliony amerických dolarů.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky