Novinky z PřF a UP

Novým děkanem teologické fakulty byl zvolen Vít Hušek

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 07/04/2022 - 08:05

Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého povede ve funkčním období 2022–2026 Vít Hušek, současný proděkan pro vědu a výzkum a stálý zástupce dosavadního děkana Petera Tavela. V tajné volbě o tom rozhodl akademický senát fakulty. Zvoleného kandidáta na děkana však ještě musí schválit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě.

Členové Akademického senátu CMTF UP volili mezi třemi kandidáty. O děkanský post se vedle zvoleného Víta Huška ucházel Jaroslav Franc, vedoucí katedry komunikačních studií a předseda fakultního akademického senátu, který se samotné volby neúčastnil, a Pavel Kopeček, vedoucí katedry liturgické teologie. Vít Hušek získal nadpoloviční většinu hlasů nutnou ke zvolení ve třetím kole volby, kdy pro něj hlasovalo 9 z 11 přítomných senátorů. 

„Ve vedení fakulty jsem jako proděkan již tři volební období, troufám si tedy říci, že práci děkana znám poměrně dobře, zblízka, a doufám, že jsem nic nepodcenil. Chci navázat na všechno dobré, co se podařilo za současného pana děkana Petera Tavela a jeho předchůdkyně Ivany Vlkové. Neslibuji žádné revoluční změny, ve všech klíčových oblastech, jako je studium, věda a třetí role fakulty, budeme pokračovat dále. I v době, kdy očekáváme ve společnosti řadu změn, chci našim studentům a zaměstnancům garantovat základní jistoty a pokračovat ve stabilizaci fakulty,“ uvedl Vít Hušek.

Jak dodal, při sestavování svého proděkanského týmu by rád vycházel ze současného složení vedení fakulty.

Funkce děkana CMTF UP by se Vít Hušek měl ujmout 14. září 2022 jako sedmý děkan od znovuobnovení fakulty v roce 1990. V čele fakulty postupně stáli Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros, Petr Chalupa a Ivana Vlková, v současnosti fakultu od roku 2014 vede Peter Tavel.

Než však bude moci být Vít Hušek jmenován děkanem fakulty, musí se k jeho zvolení vyjádřit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě. O schválení zvoleného kandidáta na děkana fakulta žádá kongregaci prostřednictvím svého Velkého kancléře, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Teprve se souhlasem kongregace bude rektorovi UP předložen návrh na jmenování zvoleného kandidáta děkanem CMTF UP. 

Vít Hušek (* 1971) působí na katedře filozofie a patrologie a je vedoucím Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP. Je absolventem CMTF UP a Filozofické fakulty UP, zahraniční zkušenosti získal během stáží na Institut Catholique de Paris a Katholische Universität Eichstätt. Docentem v oboru Teologie byl jmenován v roce 2017. Ve své odborné práci se věnuje raně křesťanské literatuře a dějinám křesťanského myšlení. Je členem Vědecké rady CMTF UP a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a několika oborových rad na CMTF UP a Husitské teologické fakultě UK.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Rozběhněte se s FTK v dubnové výzvě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 06/04/2022 - 13:00

Rozběháme UP, tak se jmenuje pohybová výzva, kterou na duben vyhlásila Fakulta tělesné kultury UP pro všechny studenty a zaměstnance univerzity. Startuje ve středu 6. dubna a k účasti stačí jen běhat a zapisovat své výkony do fakultního online systému Indares. Na nejlepší běžce čekají ceny z UPointu.

„Rádi bychom nakopli novou běžeckou sezonu, proto jsme se rozhodli studenty a zaměstnance UP motivovat touto jarní výzvou,“ uvedl koordinátor výzvy Michal Vorlíček z Institutu aktivního životního stylu FTK.

Pro účast ve výzvě je nezbytné se zaregistrovat do systému Indares, který na fakultě před lety vznikl jako nástroj pro evidenci a vyhodnocování pohybové aktivity a pro výzkumné účely. Při registraci musí účastníci zadat přihlašovací kód GP4T3, díky kterému budou zařazeni do virtuální skupiny Rozběháme UP.

Své výkony mohou běžci do systému zadávat dvěma způsoby – i v závislosti na tom, jak budou své běhy měřit. „Je možné zapisovat v sekci Kroky počet kroků, a to buď ručně, nebo pokud si uživatel propojí Indares se svým Garmin účtem, bude se mu tam počet kroků propisovat automaticky po synchronizaci zařízení. Druhou možností je pak zapisovat běh v sekci Pohybové aktivity, kde se vyplňuje charakter a čas běhu, případně lze i uložit jeho trasu,“ dodal Michal Vorlíček.

Výzva trvá od 6. do 30. dubna, poté budou vyhlášeni tři nejlepší běžci a tři běžkyně v kategorii Kroky a Běh. Předání cen, mezi kterými jsou vouchery a produkty z univerzitního obchodu UPoint, se uskuteční v průběhu května.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Tomáš Chorý z PdF o navrhování designu pro uniformy české armády

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 06/04/2022 - 08:00

Co myslíte, může cítit výtvarník z Olomouce zodpovědnost za život anonymního vojáka kdesi ve válce? Ale ano může. Pokud navrhl maskovací vzor jeho uniformy, která by ho měla ochránit před nepřátelskými kulkami, tak jistou spoluodpovědnost cítí. Alespoň tak to vnímá výtvarník a designer Tomáš Chorý z Pedagogické fakulty UP. Právě on navrhl pro českou armádu nový maskovací design pro polní uniformy. To, že ho vojáci oslovili, byla podle něj velká výzva. „Je to pro mě čest a také obrovská odpovědnost.“

Tomáš Chorý má za sebou více než rok intenzivní práce. Uznávaného experta na kamufláž, o níž vydal i stejnojmennou úspěšnou knihu, si vybrala sama armáda. Vojáky zajímaly jeho představy, jak by bylo možné modernizovat „maskáče“, přesněji řečeno, jak upravit vzor, kterým je látka potištěna.

Co je možné vůbec na maskovacím vzoru modernizovat? Česká armáda tento, laicky řečeno, shluk barevných skvrn měnila naposled v roce 1995. A zrovna tento design asi nepodléhá módním trendům. Proč už nestačí?

Nejde o módní trendy. Potíž je v tom, že vzor z roku 1995 tzv. lesní, vyhovuje velmi dobře v podmínkách hlubokých, jehličnatých lesů v období jara a léta, kdy je příroda zelená a relativně tmavá. Ale příroda se v posledních letech proměnila a po většinu roku má jiný charakter. Vždyť už ani lesy nejsou stejné, jako byly dříve… Naši vojáci jsou navíc nasazováni i v krajinách, které se od naší středoevropské liší. Armáda proto potřebuje vzor, který by dobře fungoval a plnil svůj účel i v jiných prostředích než jen v lesním terénu. Což mimo jiné znamená upravit používané barvy. Další podmínkou bylo, aby nový vzor korespondoval s těmi, které používají naši spojenci, ale zároveň navazoval i na předchůdce z roku 1995.

Proč nemají například armády NATO jednotný typ maskovacích uniforem?

Velkou roli hraje tradice. Když se podíváte na armády různých států a vzory jejich uniforem zjistíte, že každá zahrnuje v nějaké podobě ve svém vzoru i stopu historie, odkazuje k minulosti, ať už je to německá armáda nebo třeba Britové. Je to zkrátka součást národní vojenské hrdosti, a proto si myslím, že jednotný vzor pro víc armád není na pořadu dne.

Takže úvaha, že by naše armáda koupila hotový americký vzor tzv. MultiCam, by se vymykala té tradici?

Ano, byla by to samozřejmě možnost, ale zcela by se ztratila národní identita.

Vy jste ale vycházel ze zmíněného vzoru, který vyvinula americká firma a jehož design je, jak píšete ve své knize, založený na kombinaci skvrn v sedmi barvách. V čem bude jeho české specifikum?

Vycházel jsem ze základní barevné koncepce amerického vzoru, ale barvy nejsou totožné. Využil jsem i odstíny, které v minulosti používala naše armáda, a ve výsledné barevné kompozici jsem některé z nich použil. Tvary deformačních skvrn pak charakterově navazují na vzor 95 s cílem navázat na tradici AČR založenou v 90. letech 20. století.

O jakých barvách mluvíme? Které se používají?

Jde o sedmibarevný vzor, který zahrnuje tmavou hnědou, hnědou, tmavou zelenou, světlou zelenou, pískovou s růžovým nádechem, světlou khaki a béžovou barvu.

Už jsme zmínili, že pro oko laika může každý maskovací vzor vypadat nahodile, jako náhodná skrumáž různých tvarů, velikostí i barev, které jdou přes sebe a do sebe. Ty skvrny mají daný systém. Jak vzniká?

Vzor by měl splňovat několik kritérií – je to systém skvrn různých tvarů a barev, který by měl dobře maskovat jak na dlouhou, tak i na krátkou vzdálenost. To znamená, že musí obsahovat makrovzor a mikrovzor, tedy větší i menší skvrny. Důležité je také použití výrazných deformačních skvrn, které „rozbíjí“ siluetu postavy. V některých polích jsou pak vytvořeny plynulé barevné přechody, které v kombinaci s ostře ohraničenými prvky navozují dojem prostoru. 

Kreslíte ty vzory na papír, nebo v počítači?

Jsem zvyklý kreslit rovnou v počítači. Vzor vzniká vrstvením jednotlivých plánů, jejich skládáním a komponováním skvrn. Nový vzor by měl být víceúčelový, tedy použitelný do různých typů terénu. Proto celý rok intenzivně jezdím krajinou a pořizuji si rozsáhlý fotografický archiv různých přírodních scenérií v různých ročních obdobích. Pak v počítači vytvářím fotosimulace – uniformy nafocené na figurantech vkládám do různých prostředí. Tak si testuji jejich maskovací vlastnosti a případně dolaďuji různé detaily.

Jak se ověřuje, že počítačový návrh funguje v praxi? Asi se tím vzorem musí potisknout látka a vyrobit zkušební uniformy.

Ano. Dělají se dva typy zkoušek. U té první – fotosimulační – se pozorovatelé snaží rozeznat maskovanou postavu umístěnou v různých scénách promítaných na obrazovce počítače. Úkolem je odhalit maskovaného vojáka v co nejkratším čase. Vzor, jehož objevení trvá nejdéle, je nejlepší. Druhý test se provádí přímo v krajině. Pozorovatel jde terénem a snaží se maskovaného vojáka objevit. V tomto případě rozhoduje vzdálenost – čím je vzdálenost, u které dojde k objevení figuranta kratší, tím je maskovací schopnost vzoru lepší.

Vy jste se testů v terénu účastnil?

Ano, jezdím tam rád, hodně mě to baví. Velmi oceňuji celý pracovní tým, složený ze zástupců armády, Univerzity obrany a dalších složek. Všichni k této problematice přistupují velmi profesionálně a je radost s nimi spolupracovat.

Jaký to je pocit, když se autorovy představy zhmotní a on je vidí na skutečném vojákovi?

Když to funguje, je to dobrý pocit, když ne… I to se stává. První zkušební tisky byly aplikovány na náhradní látku barvami, které neměly předpokládané vlastnosti, zejména co se týče povrchové úpravy. Když jsme uniformu testovali na přímém slunci, tak se na příslušných místech leskla, a to byl výrazný demaskující prvek.

Co se pak děje, je prostor na nějakou improvizaci?

Vlastně ano, koupil jsem sprej s matným lakem, látku jsme přestříkali a o hodně se to zlepšilo. Další zkoušky už budou pokračovat s uniformami vyrobenými z finální látky potištěné barvami se všemi požadovanými vlastnostmi.

Každému výtvarníkovi nebo designérovi se nestává, že na jeho práci závisí lidský život. V případě dobré maskovací uniformy to platí beze zbytku.

Je to velká odpovědnost a já si ji uvědomuji.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vedení CATRIN navazovalo kontakty v Beneluxu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 05/04/2022 - 12:30

Prezentace výsledků výzkumu, ale i debaty o možnostech spolupráce s akademickými i komerčními partnery byly součástí „nano tour“ v Beneluxu, jíž se v posledním březnovém týdnu zúčastnili i zástupci vedení CATRIN UP. Ti kromě jednání a seminářů na ambasádách v Lucemburku, Bruselu a Haagu navštívili také výzkumný ústav IMEC v Lovani, jenž působí v oblasti nanoelektroniky a digitálních technologií.

Cílem prezentační a networkingové akce Nano Technologies 2022 bylo představit v zemích Beneluxu sílu a potenciál České republiky v oblasti vývoje nových nanotechnologií a jejich uplatnění v praxi. Společný projekt tří velvyslanectví ČR v zemích Beneluxu, který se konal v rámci ekonomické a vědecké diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR, odstartoval odborný seminář v prostorách Velvyslanectví České republiky v Lucemburku. Zúčastnili se ho zástupci agentur na podporu inovací a rozvoje hospodářských vztahů obou zemí, akademické sféry či firem. Následoval obdobný seminář v Pražském domě v Bruselu, kde se navíc do debaty zapojili i zástupci Evropské komise.  

Z Bruselu vědci pokračovali do výzkumného ústavu IMEC, který je lídrem ve výzkumu a vývoji v belgickém i globálním měřítku v převodu vědeckých inovací do průmyslových řešení. Pracuje v něm na 5000 zaměstnanců z 95 zemí. 

„Při návštěvě IMEC jsme identifikovali obrovský potenciál pro vzájemnou spolupráci. Navštívili jsme i místní laboratoře vyžadující speciální režim čistých prostor pro vývoj polovodičů, které jsou největší svého druhu na světě. Spolupráci plánujeme ve výzkumu grafenových derivátů a v oblasti nových energetických technologií,“ uvedl vědecký ředitel CATRIN-RCPTM Radek Zbořil.

Závěrečný den programu zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Nizozemském království. Uspořádalo prezentační akci zaměřenou na představení aktuálních úspěchů v této high-tech oblasti nizozemským relevantním firmám a institucím a na navázání kontaktů mezi českými účastníky mise s jejich potenciálními nizozemskými partnery.

„V následné živé diskuzi si mohli nejen vyměnit zkušenosti z realizace vlastních výzkumů a úskalí jejich komercializace, ale také předběžně domlouvat spolupráci na společných výzkumných projektech s finanční podporou jak z dotačních programů obou zemí, tak z příslušných fondů Evropské unie,“ napsalo na své webové stránky Velvyslanectví ČR v Haagu.

„Kromě stěžejní návštěvy ve výzkumném centru IMEC, které přineslo řadu příležitostí pro vzájemnou spolupráci s CATRIN, bylo vysoce přínosné i setkání se zástupci Evropské komise a členy vědecké diplomacie tří Velvyslanectví ČR v zemích Beneluxu, především s panem velvyslancem v Belgickém království panem Pavlem Kluckým,“ shrnul přínosy akce Nano Technologies 2022 ředitel CATRIN Pavel Banáš.

Zahraniční výpravy se zúčastnili rovněž zástupci CEITEC/VUT, Technické univerzity v Liberci i členové Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Podpořte sbírku pro Černovickou univerzitu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 05/04/2022 - 07:40

Ještě do pátku 8. dubna můžete podpořit materiální sbírku na pomoc univerzitě v ukrajinských Černovicích (Černivci), na jejíž půdě je zřízeno záchytné centrum pro uprchlíky z válečných oblastí. Sběrným místem, kam lze požadované věci přinést, je Kontaktní místo Dobrovolnického centra UP na nádvoří Zbrojnice.

Na půdě Černovické univerzity našlo útočiště několik tisíc osob, které musely kvůli ruské agresi opustit své domovy. V provizorním táboře ovšem dochází materiál nezbytný pro základní životní potřeby.

Do sbírky, kterou v reakci na prosbu Černovické univerzity o pomoc, vyhlásila Univerzita Palackého společně s Charitou Olomouc a Okresní hospodářskou komorou Olomouc můžete přispět následujícím:

 • konzervy,
 • ibalgin či paralen,
 • čisté (vyprané) spací pytle,
 • svítilny,
 • baterie všeho druhu, powerbanky,
 • nabíječky na mobily typu C, lightning konektory,
 • prodlužovací kabely.

Zejména u elektronického vybavení je nutná funkčnost a co nejvíce zachovalý stav.

Kontaktní místo Dobrovolnického centra UP na nádvoří Zbrojnice na Biskupském náměstí je pro dárce otevřeno každý pracovní den od 8 do 14 hodin.

Děkujeme za solidaritu a ochotu pomáhat!

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Právnická fakulta hostila největší mezinárodní setkání obecních policií ve střední Evropě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 04/04/2022 - 12:30

Právnická fakulta se již počtvrté stala spolupořadatelem Mezinárodní konference obecních policií. Účastníci třídenního setkání, které je největším svého druhu ve střední Evropě, řešili tradiční témata, ale i ta aktuální související s uprchlickou krizí. Část doprovodného programu byla určena studentům a letos poprvé i veřejnosti.

„Právnická fakulta již tradičně spolupořádá tuto mezinárodní konferenci, která se dotýká naší odborné expertízy v oblasti regulace veřejné správy. Vytvořením platformy pro tuto akci tak fakulta může přispět k naplnění jedné ze svých rolí a s ohledem na náplň a velmi reprezentativní účast mají výsledky konference značný potenciál pro širší společenský dopad,“ řekl Václav Stehlík, děkan právnické fakulty.

O konferenci projevilo zájem na dvě stě účastníků. V sálové části fakulty se potkávali zástupci obecních a městských policií, reprezentanti státní správy a samospráv, integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a v neposlední řadě i akademické sféry.

Pořadatelé v souvislosti se stávající bezpečnostní situací, uprchlickou krizí a novými výzvami přistoupili k určité revizi programu. „Část přednášejících nás sama oslovila s žádostí o změnu tématu, od některých jsme museli ustoupit, jelikož zástupci daných institucí jsou zainteresovaní do řešení současné bezpečnostní situace. Vedle aktuálních témat i tak na programu zůstaly tradičnější příspěvky například z oblasti kybernetické bezpečnosti, sociální oblasti v kontextu kriminality dětí a trestných činů páchaných na dětech, legislativy, prevence či vzdělávání,“ shrnul Pavel Boháč ze společnosti FT Technologies, která je hlavním organizátorem konference. „Naší snahou je informovat o aktuálním dění, novinkách v oboru, a hlavně chceme dát účastníkům prostor k vzájemné výměně zkušeností a sdílení dobré praxe,“ dodal Pavel Boháč.

Poprvé v historii konání tohoto sympózia se část programu přesunula do veřejného prostoru. Před budovou fakulty se zájemcům z řad studentů a veřejnosti představil Bílý kruh bezpečí s mobilní bezplatnou poradnou pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech trestných činů.

Studentům právnické fakulty pak byla určena z programu vybraná přednáška Pomoc obětem kriminality – aktuální poznatky a výhled, kterou si připravil Vladimír Vedra, zástupce Bílého kruhu bezpečí. Zúčastnit se také mohli promítání filmu 13 minut a následné diskuze s režisérem Vítem Klusákem.

Mezinárodní konference obecních policií se konala od 30. března do 1. dubna. Zaštítil ji například ministr vnitra Vít Rakušan, který i aktivně vystoupil s příspěvkem, dále jeho slovenský protějšek Roman Mikulec, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek nebo olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Letošní ročník byl v pořadí šestý, z toho poslední čtyři ročníky hostila PF UP.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Soutěž Podnikavá hlava již potřinácté pomůže s rozběhnutím podnikání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 04/04/2022 - 08:00

Nové kontakty, networking, sdílení zkušeností, konzultace s mentory, ale také 50 tisíc korun do startu podnikání nebo 50% sleva na roční pronájem kanceláře. Nejen to čeká na vítěze soutěže Podnikavá hlava, jejíž třináctý ročník vyhlásil Vědeckotechnický park UP. Své projekty mohou zájemci přihlašovat do 10. května 2022.

Podnikavá hlava je určena všem, kteří mají zájem s podnikáním začít, ale rovněž zkušeným podnikatelům, kteří chtějí zaujmout novým nápadem. „Jde o skvělou příležitost, jak najít investora či partnera pro vaše podnikatelské nápady a posunout je na další úroveň. Účastí v Podnikavé hlavě můžete získat nejen zajímavé výhry, ale také si ověřit, zda je o váš nápad zájem, a získat zpětnou vazbu od poroty a dalších účastníků,“ uvedl ředitel VTP UP Petr Kubečka.

Harmonogram a pravidla soutěže najdou zájemci na www.podnikavahlava.cz. Stěžejní je termín 10. května, dokdy je třeba podnikatelské záměry do soutěže přihlásit. Vybraných 10 finalistů pak představí své projekty 24. května v rámci akce StartUPday, kde odborná porota rozhodne o vítězi. Zároveň budou vyhlášeny i výsledky dvou speciálních kategorií Podnikatel z UP a Cena Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK) pro nejinovativnější nápad.

Vítězem loňského dvanáctého ročníku se stala Dominika Sokolová s projektem Festada, který chovatelům stád pomáhá funkčně evidovat jejich chovy. Příspěvek byl natolik zajímavý, že vyhrál i Cenu ICOK pro nejinovativnější nápad. Na druhém místě se v loňské Podnikavé hlavě umístil a v kategorii Podnikatel z UP zvítězil projekt Kovář Masaryk od Adama Koláře, který představil první jednotnou webovou platformu s kurzy zaměřenými na řemesla a ruční práce. Třetí místo vloni obsadil nápad Barbory Brázdilové s názvem Maminko, klid – specializovaný diář pro maminky, vytvořený na základě vědeckých poznatků.

Soutěž Podnikavá hlava pořádá Univerzita Palackého v Olomouci pod záštitou Olomouckého kraje a města Olomouc a za finanční podpory generálního partnera, firmy Reticulum, a podpory hlavního partnera, jímž je Inovační centrum Olomouckého kraje, a dalších organizací a firem.

Informace k soutěži je možné najít kromě webu www.podnikavahlava.cz také na účtech Soutěž Podnikavá hlava na Facebooku či Instagramu.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Pavla Wagnerová: S pomocí jsem neváhala

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 02/04/2022 - 08:00

Když z napadené Ukrajiny dojely do Olomouce první děti, potkaly se mimo jiné s Pavlou Wagnerovou, studentkou Pedagogické fakulty UP. Patří mezi ty, kteří neváhali a šli pomoci. I díky jejímu úsilí dnes dobře funguje dětský koutek v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU).

Pavla Wagnerová se do 24. února zabývala především studiem a přípravou na svou diplomovou práci na výtvarné výchově. V den, kdy vypukla válka na Ukrajině, se však její myšlenky začaly věnovat něčemu jinému než jen škole. V nastalé situaci chtěla nějak pomoci.

„Hned jak jsem zaregistrovala informaci, že se hledají pomocníci na hlídání dětí, přihlásila jsem se. Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého mne okamžitě nasměrovalo do KACPU,“ říká Pavla Wagnerová, studentka Pedagogické fakulty UP.

To v prvních dnech fungovalo ve velmi skromných prostorách budovy krajského úřadu v Olomouci před hlavním nádražím.

„Když jsem začala zajišťovat hračky a další potřebné věci, zavládla velká vlna solidarity. Hned mezi prvními měly potřebu pomoci zaměstnankyně kraje, které spontánně hračky nosily. Přispěli i hasiči, něco jsem donesla sama z domu,“ vzpomíná na první dny fungování centra a jeho dětského koutku dobrovolnice z UP.

Zdůrazňuje přitom i pomoc manželů Opravilových, kteří přispěli nejen hračkami, ale i lahvemi na sunar a přebalovacím pultem. „Na pana Opravila jsem se s prosbou o pomoc mohla obrátit i proto, že vede taneční klub KST QUICK, v němž se věnuji sportovnímu společenskému tanci. Velkou pomocí pak byla i sbírka hraček, kterou uspořádala Univerzita Palackého,“ dodává budoucí učitelka výtvarky a matematiky.

Za měsíc práce si na třísměnný provoz v centru zvykla. Každý den je pro ni jedinečný a závisí na možnostech pomoci.

„Jsou to dny plné problémových situací, které je třeba řešit. Každý den se dozvídám nové informace a společně s vedením štábu KACPU řeším nastalé situace,“ říká dobrovolnice a popisuje běžný denní chod centra.

„Lidé, kteří k nám dorazí, se nejprve nahlásí u registračního stolu, kde jim tlumočník sdělí, co je čeká. U dalšího stolu se pak každý nahlásí policii, poté s pomocí dobrovolníků tlumočníků vyplňuje formuláře potřebné k vyřízení víz. Řeší se souvislosti se zdravotním pojištěním, úřadem práce i ubytováním. Podstatná je pak i nabídka psychosociální pomoci,“ vysvětluje studentka PdF UP. Právě v tu dobu, kdy dospělí řeší nezbytné formality, jejich děti využívají dětský koutek. Dnes už v Hanáckých kasárnách v centru města, kam se KACPU přesunulo.  

„Jsou zde pracovníci, kteří se věnují dětem. Jde většinou o studenty Pedagogické fakulty UP. Máme ale i dobrovolníky, kteří neumí česky, ale jen například ukrajinsky či rusky. Nejednou se nám totiž stalo, že se žena, která se sama v centru zaregistrovala, poté ujala pomoci dětem. Prchající ženy před válkou při práci s dětmi mohou alespoň na chvíli zapomenout na tíživou situaci. A děti jsou nadšené,“ říká Pavla Wagnerová, která dnes v KACPU působí jako koordinátorka.

„Ještě před týdnem byly situace, že jsme lidi posílali s čísly na ubytování a teprve později se k nám vraceli kvůli vyřízení dokumentů. Tak hodně tu bylo lidí. První dva týdny jsem tady byla pět dní v týdnu. Dnes je situace mnohem klidnější, přichází už méně lidí. A také už máme další šikovné koordinátory. Směny si rozdělujeme,“ dodává Pavla Wagnerová, která už začíná hledat více času k odpočinku. „I tak stále platí, že všichni dobrovolnici, kteří odcházejí ze směny, procházejí přes psychology. Považuji to za podstatné,“ dodává.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Fakulta jako prostor bezpečí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 01/04/2022 - 15:30

Informovanost a komunikace často předcházejí nedorozuměním. Filozofická fakulta nově vytvořila jednoduchý a transparentní manuál, jehož prostřednictvím nabízí své akademické veřejnosti rychlejší orientaci v pomoci při zjištění případného rizikového chování. Manuál je dostupný na hlavní stránce webu fakulty, v záložce s názvem Fakulta jako prostor bezpečí.  

Vedení filozofické fakulty se zavázalo k tomu, že bude posilovat opory, které zaručují rovný a spravedlivý přístup ve chvílích sporů či podezření na rizikové jednání. Tento závazek platí ve všech variantách vzájemných vztahů, tedy mezi studenty navzájem, posluchači a vyučujícími, platí i pro vztahy k administrativě či reprezentaci fakulty. 

„Využiji všech systémových možností ke zvýšení komfortu a pocitu důvěry u všech našich studentů i zaměstnanců. Fakulta je má vypracovány nadstandardně. Důležitá je přitom dobrá informovanost a komunikace, které nově vytvořený manuál podporuje. Ve zkratce: jde o návod, jak konkrétní typy rizikových situací řešit, a o adresář osob a institucí, které mají být nápomocny,“ uvedl Jan Stejskal, děkan FF UP. Zdůraznil přitom, že základem bezpečného prostoru musí být vždy vzájemný respekt. „Na něm chceme stavět především,“ dodal.

Zmiňovaný návod vznikl po řadě diskuzí. Z nich vyplynulo, že i když se mezi studenty často o problémech hovoří, ne vždy se však ví, jak se k situaci postavit. Ne vždy dotyční využijí komplexního a kvalifikovaného aparátu, který má fakulta k řešení rizikových situací nastavený. Vytvořený manuál je tak jakousi pomůckou v orientaci možné pomoci. Najdete ho zde. 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nestor neurologie Karel Urbánek obdržel zlatou medaili České lékařské společnosti

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 01/04/2022 - 13:00

Emeritní přednosta a dodnes aktivní člen Neurologické kliniky Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc profesor Karel Urbánek, který letos oslaví 85 let, obdržel za celoživotní práci zlatou medaili České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP). Ocenění převzal na Českém a slovenském neurologickém sjezdu, který se uskutečnil v Olomouci.

Karel Šonka z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který profesoru Urbánkovi medaili za předsednictvo ČLS JEP předával, jej nazval knížetem české neurologie. „Byl a je jedním z mála neurologů, který má přesah přes celý obor, jak to dříve bylo běžné. Co bych rád zdůraznil, byl dlouhou dobu šéfredaktorem časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a pozvedl jej na úroveň časopisu s impakt faktorem, který nám dělá radost dodnes. Byl také dlouholetým úspěšným předsedou České neurologické společnosti, kterou taktéž povýšil na významnou odbornou společnost,“ uvedl laureáta.

„Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na tomto mém ocenění podíleli. Ale musím se přiznat, že se cítím jako kuchař z jídelny důstojníků RAF, který 75 let po skončení druhé světové války přijímá Řád bílého lva za chrabrost, když ti chrabřejší již zemřeli,“ pobavil následně přítomné v sále při své řeči Karel Urbánek. „Za svůj úspěch v životě nepovažuji to, že jsem popsal nějakého chlapce s chorobou, která dnes ani u nás není již nic zvláštního. Ale jsem skutečně hrdý na to, že pět z pracovníků, které jsem přivedl na svou kliniku, dosáhlo hodnosti profesora neurologie. Úmyslně neuvádím termín žáci, protože já jsem je nic nenaučil. Pouze jsem byl skautem, který odhalil jejich schopnosti a píli,“ dodal.

Karel Urbánek se narodil v roce 1937 ve slovenském Trenčíně, vyrůstal však v Brně, kde také v roce 1961 odpromoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Profesní kariéru na základě umístěnky zahájil jako lékař neurologického oddělení v nemocnici v Prostějově, od roku 1966 je spjat s olomouckou neurologií. Profiloval se nejen jako vysoce kvalifikovaný lékař a pedagog, ale také jako vynikající klinický výzkumník. Mimo jiné jako první autor publikoval práci na téma onemocnění „moyamoya“, kterou diagnostikoval u českého chlapce v době, kdy byla pokládána za rasovou chorobu Japonců, také jako jeden z prvních na světě aplikoval tzv. indirektní trombolytikum při léčbě ischemické cévní mozkové příhody. V roce 1989 byl jmenován docentem, v roce 1993 pak profesorem neurologie. V letech 1991–2004 Neurologickou kliniku LF UP a FNOL vedl, jako přednosta dbal na její přeměnu v moderní pracoviště. Založil na klinice vysoce specializovaná vědecko-výzkumná centra a podporoval v nich intenzivní výzkumnou činnost. Je autorem či spoluautorem více než stovky původních prací v českých i zahraničních periodicích a v neposlední řadě se vždy trpělivě věnoval výchově mladých talentovaných neurologů.

Zlatou medaili profesor Urbánek převzal na 34. Českém a slovenském neurologickém sjezdu (jeho program a další informace zde), který byl kvůli epidemii covidu-19 po více než dvou letech první velkou akcí v tomto oboru konanou prezenčně. Sjezd našel zázemí v olomouckém hotelu Clarion, do kterého se sjelo téměř tisíc účastníků z České republiky a Slovenska. Sjezd se konal pod záštitou rektora UP Martina Procházky, děkana LF UP Josefa Zadražila a ředitele FNOL Romana Havlíka, předsedou organizačního výboru byl Petr Kaňovský, proděkan LF UP pro vědu, výzkum a grantovou činnost a současný přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL, která se na organizaci sjezdu podílela.

Medaile pro Jiřího Šantavého

Na nedávné konferenci Kaprasův den v Praze obdržel zlatou medaili ČLS JEP také další lékař spojený s LF UP a FNOL, genetik Jiří Šantavý, zakladatel a dřívější dlouholetý přednosta Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny (současného Ústavu lékařské genetiky). „Považuji to za ocenění své celoživotní práce v oblasti zdravotnictví, speciálně pak lékařské genetiky. V průběhu let se podařilo vybudovat v Olomouci Centrum fetální medicíny jako první v naší republice, které je propojovacím článkem mezi porodnictvím a lékařskou genetikou. Jde o pracoviště významně snižující počet novorozenců narozených se závažnou vrozenou vývojovou vadou, většinou neslučitelnou s postnatálním vývojem, a umožňující i geneticky rizikovým rodinám dosažení zdravého dítěte. Postupně se podařilo navázat bohatou mezinárodní spolupráci s nejvýznamnějšími zahraničními odbornými pracovišti, zabývajícími se touto problematikou, kdy byly v Olomouci opakovaně pořádány mezinárodní konference a dvěma profesorům K. H. Nicolaidesovi z Velké Británie a H. Galjaardovi z Holandska byl udělen čestný doktorát UP. Současně je to samozřejmě i výraz ocenění celému pracovnímu kolektivu, který se na těchto výsledcích zcela zásadně podílel. A sám za sebe bych si samozřejmě upřímně přál, aby tato relativně nová lékařská disciplína se na LF UP a ve Fakultní nemocnici Olomouc nadále úspěšně rozvíjela,“ uvedl profesor Šantavý.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita inaugurovala nově zvolené děkany čtyř fakult

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 01/04/2022 - 08:00

Do funkce byli slavnostně uvedeni nově zvolení děkani čtyř fakult Univerzity Palackého. Z rukou rektora UP Martina Procházky převzali v Arcibiskupském paláci děkanské insignie Jan Stejskal, nový děkan filozofické fakulty, Martin Kubala, který v následujících čtyřech letech povede přírodovědeckou fakultu, Vojtech Regec, nový děkan pedagogické fakulty, a Michal Šafář, který povede fakultu tělesné kultury.

Výjimečné události se zúčastnili zástupci univerzit i významných partnerských institucí a úřadů. Vlastní inauguraci, která se uskutečnila ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce, předcházelo poděkování odstupujícím děkanům. Libuše Ludíková, emeritní děkanka PdF UP, obdržela z rukou rektora UP Martina Procházky zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého, a to za významnou činnost ve prospěch Univerzity Palackého. Zdeněk Pechal, emeritní děkan FF UP, který bezprostředně po udělení ocenění popřál Univerzitě Palackého do budoucích let vše dobré, obdržel Pamětní medaili s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého, patronů UP.

Po krátkém představení a shrnutí výsledků fakultních senátních voleb byli noví děkani inaugurováni.

Jako první převzal insignie fakulty a pronesl inaugurační projev děkan filozofické fakulty Jan Stejskal. Ve své řeči poděkoval za odvedenou práci jak emeritnímu děkanovi Zdeňku Pechalovi, tak proděkanům předchozího vedení. „Fakultě jsem zasvětil celý svůj dospělý život a velmi lpím na tom, aby co nejlépe prospívala. Můj předchůdce dostal do vínku pandemii, já obdržel ani ne měsíc po nástupu do úřadu válku. Přesto jsem však plný naděje. Zvláště když vidím studenty a kolegy filozofické fakulty, jak se jednoznačně, nezištně a štědře v uplynulých týdnech zachovali,“ uvedl. Zdůraznil, že udělá maximum pro to, aby se i v dalších letech mohla fakulta svobodně rozvíjet.

Doc. Mgr. Jan Stejskal, M. A., Ph.D., je absolventem FF UP a Středoevropské univerzity v Budapešti, postgraduální studium absolvoval v Historickém ústavu Akademie věd ČR a na FF UP. Předtím než začal pracovat na katedře historie FF UP, působil mimo jiné v rádiu Svobodná Evropa jako archivář a informační analytik. S katedrou historie FF UP je spjat od roku 1999. Ve své odborné práci se zaměřuje především na období pozdního středověku, dějiny mnišství a italský humanismus 15. století. Je členem Vědecké rady FF UP, také několika oborových rad na FF UP a na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a hodnotitelem Národního akreditačního úřadu. Fakultu vede v prvním funkčním období, a to s účinností od 1. února. Fakultní senát jej zvolil jako jediného kandidáta nadpoloviční většinou hlasů v prvním kole voleb.

Martin Kubala, děkan přírodovědecké fakulty, převzal insignie fakulty v pořadí druhý a vzhledem k tomu, že vede fakultu již v druhém funkčním období, shrnul nejprve to uplynulé.

„Mimořádných událostí, které doprovázely předchozí funkční období, bylo poměrně hodně. Dá se říci, že všechny nás přivedly k úvahám o smyslu našeho fungování, o smyslu fungování univerzity,“ řekl. Ve své řeči poté zdůraznil úsilí, jež fakulta vyvinula směrem k institucionální akreditaci, potíže se vznikem nové součásti UP i problémy, které souvisejí s falšováním dat ve vědeckých publikacích. „Uvnitř fakulty jsme zvolili cestu postavit se k problémům čelem. Vážím si přírodovědecké fakulty, že je otevřená svobodné diskuzi a kultivované výměně názorů,“ uvedl. V projevu zmínil i funkční a transparentní model hospodaření fakulty, jíž je děkanem. „Rád bych pokračoval v duchu nebát se a nekrást i v následujících čtyřech letech. Čeká nás hodně výzev,“ doplnil. Vzpomněl, že na začátku prvního funkčního období nevěděl, do čeho přesně jde, dnes vnímá, že má na fakultě mimořádně emancipovanou a sebevědomou akademickou obec, která se nestydí zapojit do veřejných debat. Je mi ctí být reprezentantem této obce. I přes jednoznačnou podporu fakultního senátu přijímám funkci děkana s pokorou. Pokusím se důvěru akademické obce nezklamat.“

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., získal vysokoškolské vzdělání na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval obor Fyzika, specializaci Biofyzika a chemická fyzika. Tamtéž absolvoval také doktorské studium a následně jeden rok působil jako asistent. Od roku 2005 se na PřF UP pracovně zabýval biofyzikou a v roce 2010 se zde habilitoval. Odborně je zaměřen na využití optických spektroskopií ke studiu vztahu mezi strukturou a vlastnostmi organických molekul, zejména biologických makromolekul. Dlouhodobě se věnuje jednomu z nejvýznamnějších enzymů živočišných buněk, sodno-draselné pumpě, u níž kromě zkoumání struktury a funkce analyzuje také její interakce s farmakologicky významnými látkami. Fakultu vede v druhém funkčním období. Jako jediného navrženého kandidáta ho senát zvolil nadpoloviční většinou hlasů v prvním kole voleb. Jmenovací dekret převzal s účinností od 1. února.

Vojtech Regec, děkan pedagogické fakulty, ve svém projevu poděkoval emeritní děkance Libuši Ludíkové, která podle něj fakultu vedla s obrovským zápalem. „Nebyl to jen obyčejný zápal, ale mimořádně odborný a analytický přístup, který pedagogickou fakultu posouval dopředu,“ řekl. Zdůraznil také, že je fakulta velkou součástí univerzity s vlastními stereotypy, ekosystémem i nepsanými pravidly a že úlohou nového vedení bude tuto diverzitu a kreativní prostředí podporovat. „Všichni víme, že žijeme v náročném a nesmírně složitém období, které zasáhlo miliony lidí. Otázka společenské odpovědnosti, smyslu pro upřímný život, odvaha, statečnost či ochota něco obětovat pro druhého má skutečnou a nepostradatelnou hodnotu. Často redukovaný odkaz na význam i cíl existence škol jako na dílny předávání znalostí z učebnic posiluje zkreslený obraz o hodnotě vzdělání. V těchto souvislostech má naše fakulta mimořádně důležitý celospolečenský význam. Není náhodou posláním školy inspirovat a podporovat člověka na jeho životní cestě? Pedagogická fakulta UP musí být v tomto ohledu vzorem, musí čelit aktuálním výzvám v rámci přípravy nejen budoucích učitelů, ale i dalších specialistů. Být dobrým učitelem je posláním. Učitel je tím, kdo formuje a kultivuje budoucí generace.“

Doc PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., dříve proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia, působí v Ústavu speciálněpedagogických studií. Věnuje se speciální propedeutice, tyflopedii, psychopedii a speciálněpedagogickému poradenství. Je autorem metodiky pro výpočet ratingu přístupnosti stanovujícího míru přístupnosti webové stránky. Zabývá se využíváním asistenčních technologií u osob se zdravotním postižením. Je členem několika odborných grémií i autorem řady publikací. Fakultu vede v prvním funkčním období, a to s účinností od 1. února. V opakovaných volbách získal ze tří navržených kandidátů podporu fakultního senátu v prvním kole.

Michal Šafář, děkan fakulty tělesné kultury, mohl ve svém projevu také bilancovat, neboť fakultu vede v druhém funkčním období. Během řeči se vrátil k pandemickému období, které na fakultě vnímali jako velkou zkoušku a v jehož průběhu se mnohokrát pochybovalo, zda je možné ve výchovně-vzdělávací roli obstát. „Nakonec jsme to snad zvládli důstojně. Bohužel jsme si v té globální pandemické krizi ještě jako bonus přidali naši vlastní krizi, univerzitní. A do toho přišla válka na Ukrajině. Velké vize podpořené silou charismatu přinášejí velké nadšení, očekávání a nekritickou podporu. Pokud jim však chybí kontakt s realitou, překlopí se stejně rychle v nespokojenost, hněv a frustraci, ze které se jedinci i instituce vzpamatovávají mnoho dalších let. A tak si do svého druhého funkčního období dovoluji vstoupit bez vizí. O to s větší pokorou a přesvědčením, že pokud si skutečně přejeme, aby se proběhlá i probíhající krize přetransformovala v příležitost, čeká nás nutnost udělat změnu především u sebe a v sobě. Je třeba být připraven obětovat minimálně část komfortu a současně nabídnout to nejlepší ve prospěch univerzity jako celku. To za sebe i za celou FTK mohu slíbit.“

Mgr. Michal Šafář, Ph.D., je absolventem oboru Tělesná výchova – pedagogika na FTK UP a oboru Psychologie na FF UP. Doktorské studium se zaměřením na psychologii sportu absolvoval na FTK UP. Od roku 2001 působil na fakultě jako odborný asistent, později vedl katedru společenských věd v kinantropologii a byl předsedou Akademického senátu FTK UP. V praxi spolupracuje s řadou českých sportovců, především v oblasti tenisu, cyklistiky, lyžování, házené a fotbalu. Jako sportovní psycholog stál po boku například tenistce Petře Kvitové, ale i řadě dalších sportovních reprezentantů. Je předsedou Asociace psychologů sportu v ČR. Fakultu vede v druhém funkčním období. Jako jediný kandidát získal ve volbě jednomyslnou podporu fakultního senátu. Jmenovací dekret převzal s účinností od 9. února.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Právnická fakulta otevřela online poradnu pro uprchlíky, radit budou studentští dobrovolníci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 31/03/2022 - 12:55

Právnická fakulta nabízí odbornou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Otevřela pro ně online právní poradnu. Zájemci mohou psát dotazy na speciální e-mailovou adresu legal.help@upol.cz. Bezplatně radit a pomáhat budou dobrovolníci z řad studentů.

Právnická fakulta má ve své interní databázi na 170 studentů, kteří jsou ochotní se zapojit. „E-mailové dotazy budeme rozdělovat mezi studenty dobrovolníky, kteří je budou zpracovávat pod dohledem supervizorů, odborníků na danou právní oblast z řad našich akademiků. Výsledkem bude právní rada, kterou klientovi studenti předají opět elektronickou poštou,“ vysvětlila Lucia Madleňáková, vedoucí katedry klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností, která bude poradnu zastřešovat. Fakulta je připravena poradit se širokou škálou právních problémů, například z oblasti občanského práva, rodinného, správního, pracovního nebo uprchlického a mezinárodního práva.

Uprchlíci mohou studenty kontaktovat na adrese legal.help@upol.cz. „V e-mailu by měli naznačit, s čím potřebují pomoct, a nechat na sebe kontakt. Psát mohou anglicky, česky, ukrajinsky a rusky,“ dodala Lucia Madleňáková.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Některé části Evropy čelí invazi agresivních sršní asijských

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 31/03/2022 - 10:00

V některých částech Evropy se v posledních letech začala šířit nebezpečná sršeň asijská, která kvůli své útočnosti a dravosti decimuje včelstva a chovatelům způsobuje velké ztráty. S agresivními asijskými sršněmi už bojují například včelaři ve Francii, Portugalsku či Španělsku, pozorovány ale byly i v Bavorsku. Na území České republiky zatím nebyla přítomnost sršní asijských zaznamenána, jejich přezimování komplikuje chladné zimní počasí. Pozvolná změna teplot ale může v tuzemsku v následujících letech vytvořit pro tento invazní hmyz příhodnější podmínky. Upozornili na to odborníci z katedry biochemie a geoinformatiky přírodovědecké fakulty.

Původní domovinou sršně asijské je jihovýchodní Asie. Do Evropy pronikla v roce 2004, kdy byla poprvé pozorována ve Francii. V následujících letech se rozšířila do dalších zemí. „V roce 2010 byla nalezena na severu Španělska v oblasti Navarra a následně se šířila západně až do oblasti Galicie, kde byla první hnízda objevena v roce 2012. Na území Portugalska asijskou sršeň odhalili v roce 2011,“ říká Jan Brus z katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty. V současné době se sršně asijské exponenciálně šíří hlavně ve Španělsku, Portugalsku a ve Francii, a to v oblastech blíže Atlantickému oceánu.

Například v Galicii bylo v roce 2020 objeveno přibližně 30 000 hnízd, která se místní chovatelé včel snaží průběžně likvidovat. Největší nárůst byl v Galicii pozorován mezi lety 2015 a 2017, kdy se populace sršně asijské zvýšila z 6 000 hnízd na téměř 26 000 hnízd, což je více než čtyřnásobný nárůst. „Toto číslo může být navíc podhodnoceno, protože ne každé hnízdo se daří nalézt,“ uvádí Jan Brus.

Včelaři v Galicii nebo v Portugalsku už proto nepřičítají ztráty včelstev pouze varroáze, virózám či počasí, ale za několik málo let se významným faktorem úhynu včelstev i nižší produkce medu stala právě sršeň asijská. „Nálety sršní likvidují celé včelnice, čítající i několik desítek včelstev. Včelstva sice mohou do jisté míry útokům čelit, ale za cenu sníženého výnosu medu a rozvoje včelstva, protože sršně velmi omezují letovou aktivitu včel a tím přínos pylu a sladiny,“ vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie.

V Německu či Velké Británii byl výskyt sršní asijských zatím zaznamenán ojediněle a hnízda byla rychle zlikvidována. Zda dokážou sršně asijské přežít v našich podmínkách, odborníci zatím neumí s jistotou říci. „V současné době se kloní k názoru, že spíše nikoliv. Je ale možné, že se sršeň asijská přizpůsobí středoevropským podmínkám natolik, že zde bude schopná přezimovat. Především změnou teplot v následujících letech může dojít ke změně prostředí, které se pro tyto sršně stane vhodnější,“ podotýká Jiří Danihlík.

Sršeň asijská loví letící včely podobným způsobem jako sršeň obecná, která ale včelařům zásadní ztráty nezpůsobuje. „Sršeň asijská krouží kolem česna, kde odchytává vracející se létavky. Jakmile včelu chytne, ukousne jí svými kusadly zadeček, čímž se vyhne včelímu žihadlu. Poté včele ukousne křídla, nohy a hlavu, až zůstane pouze hruď. Ta je pro sršně bohatým zdrojem proteinů, protože hruď tvoří především létací svaly. Svalovou hmotou se živí buď dospělé sršně, nebo potravu nosí do hnízda, kde jí krmí vyvíjející se sršní larvy,“ doplňuje Jiří Danihlík.

Pokud populace sršně asijské není příliš početná, tak se dostatečně silné včelstvo dokáže útokům těchto agresivních predátorů účinně bránit. „Útok několika jedinců je pro včelstvo zvládnutelný. Avšak v pozdějším období sezóny, kdy hnízda sršní čítají několik tisíc dělnic, už nejsou včelstva schopná ubránit se atakům několika desítek až stovek sršní,“ upozorňují olomoučtí vědci.

I když v Česku zatím nebyly sršně asijské zaznamenány, ostražitost je podle odborníků namístě. Pomoci v boji s tímto invazním druhem sršní mohou i laici, kteří si na zahradě či v přírodě všimnou podezřele vypadající sršně nebo hnízda. „Důležité je tento nález vyfotografovat, což v době chytrých mobilních telefonů se zabudovanými fotoaparáty není problém. Fotografii lze zaslat včelařským odborníkům či pracovníkům Státní veterinární správy,“ dodává Jan Brus. Hnízda je nutné zlikvidovat dříve, než kolonie sršní asijských na sklonku léta vyprodukuje pohlavní jedince. Pro včelaře budou postupně vznikat různé informační materiály, aby se zvýšila jejich informovanost a nedocházelo k zbytečné likvidaci sršně obecné, která je pro ekosystém prospěšná.

Sršeň asijská má spíše černé zbarvení a vyznačuje se širokým oranžovým pruhem na zadečku a tenkým žlutým proužkem na prvním zadečkovém článku. Jedinec měří 17 až 32 mm. Naproti tomu sršeň obecná má převážně světle žlutý zadeček s černými pruhy. Hlava je zepředu žlutá a shora červená. Dělnice měří 18 až 23 mm. Sršeň asijská byla také hlavním tématem podzimního Olomouckého včelařského semináře, kterého se zúčastnilo na 120 včelařů a dalších odborníků.

Přednášky o vyhledávání a likvidaci sršních hnízd i další výstupy z této konference včetně videí naleznete na www.coloss.cz. Seminář se uskutečnil díky podpoře projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, který je podpořen prostřednictvím Norských fondů.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Aktuálně: Pomoc pro Ukrajinu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 31/03/2022 - 08:00

Univerzita Palackého organizuje a koordinuje pomoc a podporu pro studenty a zaměstnance z Ukrajiny, kteří se kvůli válce ocitli ve složité životní situaci. Současně pomáháme i v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Přinášíme aktuální informace z dění. Výčet není úplný, protože aktivity přibývají každý den.

Dobrovolnické centrum UP aktuálně eviduje 672 dobrovolníků. Stále se aktivně podílí na provozu KACPU, kde pracuje ve směnách přes den osm tlumočníků, čtyři další pomáhající a jeden dobrovolník pro krizovou intervenci. V noci je pak k dispozici jeden tlumočník a telefonní linka.

– Už téměř tři desítky základních a středních škol Olomouckého kraje chtějí využít proškolené dobrovolníky, kteří by pomáhali s adaptačními skupinami, v nichž jsou ukrajinské děti. Dobrovolnické centrum dobrovolníky nabírá a současně je i proškoluje.

– Plné čtyři krabice zubních kartáčků, past a dalších hygienických potřeb pro uprchlíky v KACPU, to je výtěžek sbírky, kterou uspořádali studenti Zubního lékařství a Denistry LF a zaměstnanci Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc.

– AC BALUO myslí i na nejmenší uprchlíky. Právě pro ukrajinské děti od 5 do 12 let nabízí spolu se Svišti v pohybu pravidelné sportování. Program bude každý čtvrtek od 14 do 15 hodin a potrvá až do června. Podrobnosti zde.

– Dobrovolnické centrum hledá i dobrovolníky pro Fakultní nemocnici Olomouc, kde je potřeba pomoci s covidpozitivními ukrajinskými pacienty i s jejich příbuznými. DC požádalo o pomoc očkované studenty FZV a LF.

– Ukrajinské rodiny, které uprchly před ruskou agresí do Olomouce, mohou na chvíli zapomenout na útrapy války díky solidárním organizacím, jež pro ně připravují nabídky trávení volného času. Nově teď mohou informace čerpat z online databáze na webu Pevnosti poznání. Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP také připravuje veletrh příležitostí Yarmarok Myru, který se uskuteční 3. dubna od 9 hodin v Laudonově sále. Psali jsme zde.

– Stále funguje kontaktní místo Dobrovolnického centra ve Zbrojnici a telefonní kontaktní linka pro studenty a akademiky z Ukrajiny.

–  Na kolejích je ubytováno 31 uprchlíků, z tohoto počtu je 14 studentů přijatých do mobilit, sedm přijatých akademiků, ostatní jsou blízcí příbuzní studentů nebo zaměstnanců. Většina si ubytování platí sama ze stipendií apod.

– V Dobrovolnickém centru probíhá materiální sbírka pro partnerskou Černovickou univerzitu. Podrobně jsme psali zde.

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Soudci přiblížili práci evropských soudů v oblasti soutěžního práva

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 30/03/2022 - 15:00

Hosté, čeští soudci, kteří pracují u evropských soudů, a jedno společné téma – Moderní práva v judikatuře evropských soudů. Takový byl koncept kulatého stolu určeného širší odborné veřejnosti, který pořádala právnická fakulta, její Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law a Česká asociace pro evropská studia. Odborné setkání se uskutečnilo online.

Pořadatelé pozvali na akademickou půdu dva významné české právníky, Jana P. Passera, soudce Soudního dvora Evropské unie, a Davida Petrlíka, soudce Tribunálu EU. „Chtěli jsme prakticky ukázat, jak proces digitalizace zasáhl oblast procesního práva na úrovni evropských soudních orgánů a jak ovlivnil formování nových práv vyplývajících z použití moderních technologií. Kulatý stůl předčil naše očekávání. Oba soudci se podělili o zkušenosti a nejnovější informace, jež nejsou širší odborné veřejnosti běžně dostupné,“ řekla Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence, která online setkání moderovala.

Nejskloňovanějším slovním spojením devadesátiminutového setkání bylo soutěžní právo. Právě to totiž patří k nejvíce dynamickým právním odvětvím, na něž dnes dopadají praktiky v oblasti nejnovějších technologií zvlášť citelně.

První přednášející, soudce Soudního dvora Evropské unie Jan Passer, se zaměřil na dopad digitalizace na procesní práva, specificky v kontextu šetření Komise na místě (tzv. dawn raids). Jak v úvodu připomněl, digitalizace znamenala mimo jiné násobný růst objemu dokumentů, které Komise prošetřuje, a také posun těžiště vyšetřování ze sídla podniků do prostor Komise, což narušuje dosavadní rovnováhu mezi vyšetřovateli a vyšetřovanými. Na základě dvou nedávných rozsudků ve věcech Nexans a Alcogroup a Alcodis pak demonstroval, jak v současné době „digitalizované“ šetření Komise krok po kroku probíhá a jak se k němu Tribunál i Soudní dvůr staví.

David Petrlík se následně zaměřil na hmotněprávní aspekty soutěžního práva v digitální oblasti. Na základě nejnovější judikatury se věnoval dvěma praktikám, a to dohodám týkajícím se práv duševního vlastnictví v oblasti farmacie (tzv. pay-for-delay dohody) a zneužívání dominantního postavení ze strany digitálních platforem. Pokud jde o první téma, s odkazem na rozsudky Lundbeck, Servier a Generics připomněl, že soudy zde přehledně formulovaly odpověď na otázku, kdy může být v této oblasti určité ujednání pokládáno za tzv. cílovou dohodu a koho lze považovat za potenciálního konkurenta, u druhého tématu pak na věci Google shopping demonstroval koncept „superdominance“, kterou Tribunál v této věci přijal a která klade na podniky s takovou mimořádnou tržní silou ještě větší nároky než na podniky s „běžným“ dominantním postavením.

Kulatý stůl Moderní práva v judikatuře evropských soudů byl jedním z výstupů projektu European Union and the Challenges of Modern Society: Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats. Mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno celkem pět evropských univerzit, koordinuje olomoucké Jean Monnet Centre of Excellence.

Původně se kulatého stolu měla účastnit jako host také Kateřina Šimáčková, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva. Krátce před setkáním se však omluvila z pracovních důvodů. Konalo se totiž mimořádné zasedání pléna Evropského soudu pro lidská práva. Nový termín její návštěvy PF UP je v jednání.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Buď laska. Seznamte se s ukrajinštinou díky bezplatné elektronické učebnici

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 30/03/2022 - 12:03

Buď laska. Nad něžným ukrajinským překladem českého prosím se v posledních týdnech dojímá nespočet Čechů. Nezůstaňme však pouze u znalosti tohoto slovního spojení. Statisíce Ukrajinců, kteří utekli před válkou a ruskou invazí do Česka, se nyní postupně začínají učit česky, aby jejich integrace byla co nejhladší. Pojďme jim naproti a naučme se trochu jejich řeči, ať je komunikační bariéra co nejpropustnější.

Vydavatelství UP se pro všechny zájemce rozhodlo zdarma uvolnit elektronickou verzi učebnice ukrajinštiny, kterou zpracovali olomoučtí ukrajinisté Josef Anderš a Uljana Cholodová z Katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Učebnice Ukrajinština vážně i vesele naposledy vyšla ve čtvrtém aktualizovaném vydání v roce 2014. Právě tuto verzi nyní ve formátu PDF a pod licencí Creative Commons vysílá Vydavatelství UP do světa pro všechny učitele, spolužáky ukrajinských dětí, dobrovolníky a všechny ostatní, kdo by se chtěli ve volném čase naučit alespoň základní komunikaci v ukrajinštině.

Podívejte se na obsah, ukázku nebo si rovnou stáhněte celou verzi učebnice na e-shopu. Učebnici najdete také na Flexibooks nebo Google Play a Google BooksBuď laska a ať vám jde studium ukrajinštiny od ruky!

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Zapojte se díky Udržitelné univerzitě do květnové výzvy Do práce na kole

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 30/03/2022 - 10:00

Celý květen na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem – tedy udržitelně a aktivně. Přihlaste se do výzvy Do práce na kole a podpořte vlastní kondici i rozvoj infrastruktury pro cyklisty i pěší. Díky Udržitelné univerzitě bude mít prvních sto zájemců z řad zaměstnanců Univerzity Palackého registraci zdarma, studenti dostanou 70% slevu.

„Jedním z našich strategických cílů je podpora udržitelné mobility – aktuálně například vyhodnocujeme odpovědi z dotazníku o způsobech dopravy na univerzitu. Spoluprací s výzvou Do práce na kole chceme ukázat, že pohyb na vlastní pohon z práce a do práce je nejen možný, ale i příjemný, a navíc zlepšuje formu a posiluje imunitu. Udržitelné způsoby dopravy ale mají v neposlední řadě také pozitivní dopad na životní prostředí nebo veřejný prostor,“ říká koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková. 

Zabojujte ve výzvě za svou fakultu či součást. Kromě celorepublikové a olomoucké soutěže letos vyhlašujeme i univerzitní souboj pro zaměstnance. Více zde.

Výzva Do práce na kole se koná každý rok v celé České republice. K jejímu přijetí stačí sestavit 2–5členný tým (možnost je ale i pro jednotlivce), zaregistrovat se do konce dubna na www.dopracenakole.cz (každý soutěžící zvlášť) a během května pak co nejpravidelněji jezdit do práce a z práce na kole, koloběžce, skejtu, vozíčku anebo chodit pěšky či běhat.

Způsoby můžete během výzvy libovolně kombinovat také s hromadnou dopravou. Například v pondělí a středu můžete jet na kole, v úterý jít pěšky, ve čtvrtek běžet a v pátek dorazit do práce na longboardu. Své cesty si nejrůznějším způsobem zapisujete do svého profilu – pomocí mobilních aplikací nebo přes web. Nakonec můžete vyhrát zajímavé ceny, a to hned v několika kategoriích celostátní, olomoucké a letos i univerzitní soutěže

Máte-li zájem o registraci do výzvy, napište si o voucher na marie.tranova01@upol.cz. Prvních sto zájemců z řad zaměstnanců UP dostane jednorázový kód, který lze uplatnit při registraci. Pro studenty máme připravené kódy na 70% slevu ze startovného. 

Proč se vůbec organizovaně zapojit? Co získáte za startovné?

Spousta z nás se dopravuje nejen do práce bezmotorově zcela běžně i bez kampaní. Účast ve výzvě Do práce na kole má ale několik výhod, které mohou zaměstnanci letos díky Udržitelné univerzitě okusit bezplatně – i studentům se ale ta část poplatku, kterou budou muset doplatit, vyplatí a vrátí:

 1. Zapojení v týmu podporuje pravidelnost a vybízí k dalším společným aktivitám.
 2. Každý soutěžící obdrží tričko, díky němuž dostane v různých (olomouckých) podnicích různé slevy, výhody nebo třeba rovnou kávu zdarma.
 3. Svými bezmotorovými cestami můžete proměnit své město i díky využití anonymizovaných dat o trasách. Ve spolupráci s městy lze identifikovat, kudy se cyklisté i pěší reálně pohybují, stejně jako místa, kde infrastruktura nevyhovuje účelům bezpečného a příjemného pohybu ve městě. 
 4. Podpoříte konání debat s městskými či krajskými cyklokoordinátory a správci infrastruktury nebo tvorbu vzdělávacích materiálů, jako je třeba seriál Jak na kolo.
 5. V soutěžích můžete vyhrát ceny (součástí výher v Olomouci jsou pravidelně i produkty z UPointu) a využívat nejrůznější slevové akce či akce úplně zdarma.
 6. Stanete se součástí komunity vyznávající aktivní životní styl a podporující udržitelnou mobilitu ve městech.

Kde se dozvědět víc?

Kompletní informace o historii výzvy, aktuálním ročníku, jejích cílech a také praktické informace o tom, jak a proč se zapojit, najdete na dopracenakole.cz. Na většinu otázek, které vás momentálně napadají, snad najdete odpověď v Často kladených otázkách. Olomoucká buňka je pravidelně velmi aktivní a nejen během května pořádá několik akcí: debaty, spanilé jízdy nebo společná setkání. Podívejte se, jaké doprovodné akce se letos chystají; brzy zde najdete také výhody, které na vás v Olomouci coby na nositele trička Do práce na kole čekají – loni se zapojilo například Kikafe nebo Levandulové bistro. Abyste nepřišli o žádné aktuality, sledujte i FB stránky, a to jak celorepublikové, tak olomoucké.

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Senát FZV se zabýval prostorovým zabezpečením fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 30/03/2022 - 08:00

Březnové zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP se neslo především v duchu diskuze o možném řešení nedostatku výukových a kancelářských prostor, který fakultu postihne kvůli rekonstrukci budovy na třídě Svobody 8 a demolici tzv. France Josefa v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Fakultu zdravotnických věd, která sídlí v Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP a k výuce a vědecké činnosti využívá prostory v několika dalších objektech ve městě, čekají nelehké měsíce, právě co se týče prostorového zabezpečení. V areálu fakultní nemocnice by totiž brzy měla začít demolice tamní nejstarší budovy přezdívané Franc Josef, v příštím kalendářním roce by pak mělo dojít k rekonstrukci univerzitní budovy na třídě Svobody 8. Na této adrese v minulosti sídlily děkanáty FZV a LF, později tu dočasně byla umístěna některá pracoviště filozofické fakulty. V současnosti tu působí mimo jiné Ústav společenských a humanitních věd FZV.

Podle děkana Jiřího Vévody kvůli souběhu těchto dvou stavebních akcí fakulta přijde o 13 učeben a řadu pracoven pro akademiky. Jak však zároveň uvedl, děkani ostatních fakult i ředitel nemocnice jsou ochotni FZV pomoci. Navíc se nabízí několik dalších řešení situace.

„Nechal jsem si zpracovat analýzu vytíženosti učeben, které budeme mít k dispozici, a z ní vyplynulo, že po 16. hodině bývají celkem neobsazené. Tedy jednou ze strategií je, využívat tyto učebny více v odpoledních hodinách, prodloužit výuku, byť námitky proti tomu samozřejmě chápu,“ prezentoval další z možností děkan a připomněl svoji prioritu – aby fakulta do roku 2030 měla svoji vlastní budovu.

V následné diskuzi byla senátory zdůrazňována především důležitost komunikace chystaných dočasných kroků ke studentům i akademikům. Rozpravu završilo usnesení, jímž senát bere informace děkana na vědomí a žádá vedení fakulty o předložení uceleného řešení nedostatku výukových a kancelářských prostor.

Dalším tématem zasedání byla budoucnost fakultní knihovny, hostem proto byla ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková. Kromě toho senátoři schválili již dříve projednaný Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FZV UP na období 2021+ a plán jeho realizace pro letošní rok. Jednomyslně také zvolili Lenku Šturekovou z Ústavu ošetřovatelství členkou Legislativní komise AS FZV UP.

K příštímu jednání se senátoři FZV sejdou 20. května.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Botanická zahrada PřF se opět otevře veřejnosti. Sezónu zahájí i Semínkovna

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 29/03/2022 - 13:00

Pěstitelé i milovníci rostlin se mohou podělit o semena rostlin nebo naopak získat osivo k zahradničení již ve čtvrtek 31. března, kdy se otevřou brány botanické zahrady přírodovědecké fakulty. Semínkovna, která vznikla na podporu semínkaření a přírodního zahradničení, zahájí pátou sezónu. Akce se koná od 15:00 do 17:00.

„Jsme rádi, že po dvou letech pandemie covid-19 můžeme otevřít botanickou zahradu v tradičním termínu. S otevřením je spojená burza semínek a osiva, které si mohou lidé mezi sebou volně směňovat. Semínka by měla být bez použití chemických hnojiv a postřiků, protože cílem projektu je přírodní zahradničení. Lidé si také mohou vzájemně vyměňovat praktické zkušenosti s pěstováním či péči o rostliny,“ uvedl vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák.

Botanická zahrada se rozkládá na ploše zhruba půl hektaru nedaleko Smetanových sadů a  nachází se v ní přes 1000 domácích i exotických druhů rostlin. „Zahrada je i na konci března velmi poutavá a kvete v ní řada zajímavých jarních geofytů, proto plánujeme i krátkou komentovanou procházku o jarní květeně. Akce se uskuteční i za nepříznivého počasí, v případě deště se přesuneme do interiéru zahradního domu,“ doplnil Václav Dvořák.

Botanická zahrada bude mít v dubnu otevřeno od 8:00 do 16:00, od května do září od 8:00 do 18:00, v říjnu od 8:00 do 16:00.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Mediální gramotnost Čechů roste, častěji dokážou rozpoznat fake news

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 29/03/2022 - 08:58

Mediální gramotnost se stala často skloňovaným tématem českého veřejného prostoru. Je to kompetence pro život ve 21. století. Na zadání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uskutečnila katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého spolu s výzkumnou agenturou STEM/MARK celorepublikový výzkum, který právě mediální gramotnost v Česku mapuje. Jaká je úroveň mediální gramotnosti? V jakých oblastech chybí lidem znalosti či dovednosti nejčastěji? Které skupiny jsou nejvíce „ohrožené“?

Čechy a Češky charakterizuje velmi dobrá technologická a uživatelská zdatnost

Mediální gramotnost byla v tomto výzkumu rozdělena na čtyři oblasti. Tu první bychom mohli popsat jako technologickou vybavenost a uživatelskou zdatnost. Zde česká populace (15+) dosáhla nejvyššího skóre (70 ze 100 možných). Na významně vyšší průměrný počet bodů v této oblasti dosáhli lidé do 45 let, o něco častěji muži, lidé s vyšším vzděláním (maturita či VŠ) a také ti, kteří denně užívají internet. Obecně si vedou lépe lidé, kteří využívají či kombinují více mediatypů (mediálních zdrojů). Naopak nejnižší skóre vykazovali starší 60 let a neuživatelé internetu – tyto dvě skupiny se z větší části překrývají.

„Technologickou zdatnost jsme zkoumali i před třemi roky ve výzkumu mediální gramotnosti pro Českou televizi. Už tehdy dosahovala tato oblast nejvyšší hodnoty – 67 bodů – a je tedy dlouhodobě poměrně stabilní. Prostor pro zvyšování dovedností je stále především u seniorů, kde ale i vlivem epidemické krize dochází k stále vyšší míře seznamování se s moderními technologiemi a internetem,“ doplňuje výsledky průzkumu Jan Burianec ze společnosti STEM/MARK. Nutno dodat, že data z aktuálního výzkumu byla sebrána v září 2021 po první vlně pandemie a po lockdownu, a tak odráží i zkušenost z této doby.

„U dětí a dospívající do 15 let, které jsme zkoumali v samostatné studii, se ukázala vysoká popularita nových technologií. Zatímco dřívější generace řešily, jestli má mobil dotykový displej a wifi pro připojení na internet, současné děti toto berou jako samozřejmé a řeší, kolik kamer mobil má, aby mohly dělat pěkná videa na TikTok nebo Instagram,“ uvádí další poznatky Zdeněk Sloboda z katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Stále více lidí dokáže rozpoznat falešné zprávy

Druhou oblastí, která je často považována za klíčovou, je analýza a evaluace mediálních sdělení. Tu můžeme zjednodušeně chápat jako schopnost rozpoznat komunikační záměr a být kritičtí k tomu, co je nám prostřednictvím mediálních zpráv předkládáno. Pomocí řady znalostních i praktických otázek bylo v této oblasti naměřeno skóre 53 ze 100 bodů. Lépe si v této oblasti vedou mladší lidé do 30 let, vysokoškoláci, lidé z větších měst nad 100 tisíc obyvatel a Prahy. Z hlediska preference typu zpráv jsou upřednostňovány ty, které pracují s více ověřenými zdroji a ideálně obsahují komentář odborníka na danou problematiku.

 „Prostor pro zlepšování rozpoznávaní falešných zpráv je stále ve větší míře u seniorů, kteří jsou i díky své odlišné životní zkušenosti mnohdy důvěřivější. Také díky práci mnoha organizací se ale za poslední roky daří tuto situaci postupně zlepšovat. Relativně pozitivní výsledek souvisí pravděpodobně s reakcí na zvyšující se množství falešných zpráv v mediálním prostoru, kdy společnost čelící výzvám epidemické či ukrajinské krize vyvíjí úsilí k tomu, aby zprávy o těchto událostech byly pravdivé,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Burianec ze společnosti STEM/MARK.

Češi se považují za pasivní uživatele médií, tedy spíše čisté konzumenty

Třetí měřenou oblastí byla vlastní produkce, tedy frekvence a způsoby přispívání do mediálního prostoru. Za aktivní uživatele médií se považuje téměř čtvrtina (23 %) lidí (častěji mladí do 30 let a studující), za pasivní pak 71 % (zbývajících 6 % se nedokázalo zařadit). Mezi nejčastější aktivity patří produkce na sociálních sítích či jiných online platformách (sdílení fotek, příběhů či textů). Dále je to psaní uživatelských recenzí na produkty či služby (např. Heureka či Booking). Vlastní mediální aktivitě může pomoci i pocit, že média nabízejí svým konzumentům dostatečné možnosti pro zpětnou vazbu (v roce 2018 si to myslela jen třetina populace). V souběžném výzkumu s dětmi a dospívajícími ve věku 5 až 15 let se ukázalo, že právě vlastní mediální tvorba je častou a oblíbenou činností už od poměrně nízkého věku. „Dospívající z dobrých socioekonomických poměrů spravují třeba rodičům pracovní profily na Facebooku nebo Instagramu, ti s nižším socioekonomickým statusem se prezentují na TikToku a vzhlížejí k těm, kteří mají hodně sledujících a lajků,“ uvedl Zdeněk Sloboda, vedoucí celého výzkumného projektu z Univerzity Palackého.

Veřejnoprávní média hrají v demokratické zemi (stále) nezastupitelnou roli

Poslední sledovanou oblastí byla reflexe fungování médií a jejich role ve společnosti. Většina médií (coby zdrojů informací) se těší u veřejnosti stále většinové důvěře (50 % a více). Výjimku tvoří sociální sítě (35 % důvěry) a řetězové e-maily, u kterých je to z hlediska jejich kontroverzí či zneužívání poměrně pochopitelné. Je třeba ale dodat, že je tu stále zhruba pětina populace, která má problémy rozpoznat manipulativní zprávu, spokojí se s jedním zdrojem informací, jemuž důvěřuje, a nepromýšlí provázanost médií a politiky či ekonomiky.

Češi většinově stojí za názorem, že klíčová je (z hlediska využívání médií obecně) bezpečnost uživatelů a informací o nich. Přesto se ale ztotožňují s názorem, že na internetu by měly být zveřejněny všechny informace (59 %), než že by mělo dojít k nějaké regulaci zákonem (35 %). V tomto ohledu tedy vyhrává liberálnější pohled uživatelů, kteří vnímají internet stále jako svobodné moře. Liberálnost se projevovala i ve výchově dětí a mládeže, kde jen málo rodičů omezovalo svým dětem užívání mobilů, tabletů nebo internetu.

Česká populace má většinou povědomí o tom, co dělají veřejnoprávní média, a také je dokážou rozpoznat. Jen někteří považovali za média veřejné služby Lidové noviny nebo Parlamentní listy. Příčinou bude pravděpodobně samotný název daných médií, které mohou odkazovat k veřejné službě (to se ostatně ukázalo už ve zmiňovaném výzkumu z roku 2018).

Celkově si v této oblasti vedli významněji lépe vysokoškoláci, Pražané a denní uživatelé internetu.

Někteří mají tendenci svou mediální gramotnost nadhodnocovat

Zajímavé je porovnání naměřené mediální gramotnosti s jejím subjektivním hodnocením samotnými respondenty a respondentkami. Z hlediska sociodemografického profilu se za mediálně zdatnější považují více muži než ženy, více mladší než starší a také lidé, kteří aktivněji využívají internet. Ačkoliv část respondentů (se spíše nižší naměřenou úrovní mediální gramotnosti) měla tendenci se v některých případech přeceňovat, či naopak podceňovat (spíše ženy a lidé s vyšší mediální gramotností), u většiny lidí míra jejich znalostí a přemýšlení o médiích korespondovala s naměřenými hodnotami.

„Určité odchylky jsme očekávali, jedná se o klasický příklad kognitivního zkreslení. V praxi to znamená, že například lidé, kteří v určité oblasti dosahují nízkého výkonu, mají tendenci výrazně přeceňovat dosažený výsledek při srovnání s ostatními. Odborně se tomu říká Dunningův–Krugerův efekt,“ dodává Jan Burianec ze společnosti STEM/MARK.

Závěr – pomalé dílčí zlepšování

Z hlediska srovnání podobného výzkumu z roku 2018 (ačkoliv sledované oblasti se částečně liší, některé otázky a metodika sčítání bodů jsou podobné) se zdá, že dochází ke zlepšení úrovně mediální gramotnosti české společnosti (39/100 bodů v roce 2018, 49/100 v roce 2021). Vliv může mít to, že současná mladá generace již vyrůstá s novými médii, že generace současných čtyřicátníků už dospívala s internetem, a také to, že širší paletu mediálních aktivit najdeme i u generace nejstarší.

Úroveň mediální gramotnosti často souvisí i s úrovní vzdělanosti a také mírou využívání médií (podstatné je především využívání více zdrojů informací). Zároveň musíme zdůraznit, že množství užívání médií, přístup k nim a vlastní mediální tvorba nebo participace ještě neznamenají automaticky vyšší míru kritického myšlení, větší rezistenci vůči manipulaci a schopnost a ochotu si informace ověřovat. Obzvláště u mladší generace jsou nůžky mezi vlastní tvorbou a schopností analýzy a evaluace otevřenější než u generace střední. Celkově se ale zdá, že mezi jednotlivými skupinami obyvatel již není takový rozdíl jako v roce 2018, například je menší propast mezi vzdělanostními či věkovými kategoriemi.

„Myslím, že se nám podařilo vytvořit nástroj, který poměrně komplexně měří různé aspekty mediální gramotnosti. Jsou rozpoznatelné silné a slabé stránky české populace a jednotlivých skupin obyvatelstva. Velkým přínosem pro nás byla i studie s dětmi a dospívajícími, která potvrdila silný trend odklonu k tvorbě a participaci na sociálních sítích,“ uzavírá vhled do průzkumu Zdeněk Sloboda z Univerzity Palackého.

Celé výzkumné zprávy (populace 15+ a populace mladší 15 let) je možné najít nastránkách KMKSŽ FF UP nebo RRTV. 

 

Metodika

Mediální gramotnost byla v tomto kontextu a na základě inspirace ze zahraničí chápána jako koncept, který se skládá ze čtyř klíčových složek kombinujících mediální a digitální znalosti, dovednosti a schopnosti:

 1. přístup k mediálním technologiím a jejich způsoby užívání v každodenním životě,
 2. analýza a evaluace mediálních sdělení (tzv. kritické myšlení a čtení),
 3. mediální produkce: porozumění procesům mediální produkce a vlastní tvorba mediálních obsahů,
 4. reflexe fungování médií a vnímání role médií ve společnosti (spolu s představami a hodnotami spojenými s médii a jejich užíváním a produkty).

Výzkum na populaci starší 15 let byl realizován pomocí dotazníku. Za každou oblast se prostřednictvím skórovaných (znalostních či dovednostních) otázek přiřazovalo respondentům skóre (splnil/nesplnil, zná/nezná). Pro lepší porovnání výsledků bylo celkové skóre dle jednotlivých oblastí rozpočítáno do indexu 0–100, kde 100 je ekvivalentem maximálního možného bodového zisku v dané oblasti, minimum 0 je neměnné. Výzkum na populaci mladší 15 let byl realizovaný sérií skupinových rozhovorů, které měli podobu workshopů s různými aktivitami receptivního, tvůrčího a diskusního charakteru. Data byla analyzována kvalitativně v příslušných čtyřech oblastech.

Pasport – populace starší 15 let: Výzkumu agentury STEM/MARK a Univerzity Palackého v Olomouci (KMKSŽ) pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání byl realizován kombinací osobního (CAPI) a online dotazováním (CAWI) a zúčastnilo se jej 1240 respondentů z české populace starší 15 let. Vzorek je reprezentativní z hlediska kvótního výběru dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje. Sběr dat probíhal během září a října 2021.

Pasport – populace mladší 15 let: Univerzita Palackého, katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky pro RRTV realizovala sérii 90minutových skupinových workshopů metodou ohniskových skupin se zapojením různých tematicky a věkově přiměřených aktivit (mediální recepce – sledování pořadu, tvorby – vyrábění vlastního mediální obrazu, diskuse – o mediálních aktivitách, nad reklamami v časopisech nebo profily na sociálních sítích). Ve věkové skupině 5–7 let byla realizována čtyři skupinová setkání, jichž se zúčastnilo 38 dětí, ve skupině 8–10 let šlo také o 4 skupiny s 32 dětmi a ve věku 11–14 let byly uspořádány tři workshopy s 13 dospívajícími. Celkově se zúčastnilo 83 dětí z různých oblastí Česka a s různým socioekonomickým zázemím. Sběr dat proběhl během června až srpna 2021.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky