Novinky z PřF a UP

Evropská komise udělila univerzitě prestižní certifikát HR Award

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 09/09/2021 - 09:00

Univerzita Palackého získala od Evropské komise prestižní ocenění HR Award v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu. Certifikát stvrzuje, že UP garantuje pro vědce a výzkumníky evropské standardy péče o zaměstnance, podporu jejich profesního rozvoje a transparentnost výběrového řízení při jejich přijímání. Ocenění zviditelňuje univerzitu v zahraničí a zvyšuje i její prestiž.

Výhoda při získávání tuzemských i mezinárodních grantů, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací a také posílení image atraktivního zaměstnavatele pro zahraniční vědce a výzkumníky, to jsou benefity HR Award. Univerzita o prestižní značku usilovala několik let. „Jsem velmi rád, že jsme dokázali úspěšně tento náročný proces završit. Uznání Evropské komise je pro nás velkým úspěchem, protože ukazuje, že jsme schopni obstát v mezinárodní konkurenci výzkumných a vědeckých organizací a nabídnout zahraničním pracovníkům adekvátní podmínky pro jejich práci a profesionální růst. Samozřejmě je to pro nás i závazek, protože chceme i nadále zlepšovat pracovní podmínky na Univerzitě Palackého,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Univerzita musela pro získání certifikátu splnit řadu náročných podmínek. „Certifikát HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují HRS4S (The Human Resources Strategy for Researchers). Tato strategie vychází ze čtyřiceti principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Naše univerzita se k těmto zásadám přihlásila v roce 2020. Zavázali jsme se k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a k transparentním postupům při přijímání,“ vysvětlila Milena Kysučanová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů UP.

Univerzita musela mimo jiné vypracovat interní analýzu, v níž srovnávala reálný stav s principy Charty a Kodexu, současně bylo potřeba připravit akční plán, který zahrnoval postup, jak zásady z obou dokumentů naplnit v praxi. Součástí GAP analýzy bylo i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity.

HR Award (HR Excellence in Research Award)

Ocenění HR Award, udělované výzkumným organizacím v Evropě, je již považováno za mezinárodní standard pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Společným evropským cílem je zavést tak i ve vědeckém prostředí koncepci strategického řízení lidských zdrojů, zahrnout používání moderních praktik HR ve vědeckém prostředí a důsledně dodržovat moderní principy v rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu. Více informací najdete na stránkách UP zde.

 

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Michal Šafář povede fakultu tělesné kultury do roku 2026

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 08/09/2021 - 15:40

Fakultu tělesné kultury UP povede i v následujících čtyřech letech sportovní psycholog Michal Šafář. Současný děkan byl ve volbě jediným kandidátem, nadpoloviční většinu hlasů potřebnou ke zvolení obdržel od členů Akademického senátu FTK UP hned v prvním kole.

Senátoři potvrdili současného děkana pro druhé funkční období, které potrvá od 9. února 2022 do 8. února 2026, jednomyslně patnácti hlasy. „Velmi si vážím důvěry, kterou senát do mě už v tom předchozím období i nyní vložil. Musím říci, že když jsem si to porovnával, tak byť možná byla ta první volba vypjatější, nebyl jsem tak nervózní. Ale dnes to na mě padlo intenzivně. Jistým způsobem jde totiž o vysvědčení vedení fakulty za práci v tom uplynulém období, a i když jsem už při prezentaci vizí říkal, že jsme v poločase, bral jsem volbu s velkou pokorou. Ve sportu už jsem totiž zažil poločasy, kdy se vyhrávalo 15 : 0, ale pak zápas skončil debaklem. Navíc jsem vnitřně rozzlobený na to, že nám pandemie vzala přes rok standardního fungování, a jakožto pesimista si myslím, že ještě minimálně půlrok vezme. Pevně ale věřím, že i ve spolupráci s vámi to dobojujeme do normálních časů a bude to zápas úspěšný,“ řekl po svém opětovném zvolení Michal Šafář.

Již při předvolební prezentaci vize budoucnosti fakulty přitom uvedl, že chce být především dobrý děkan. V následujících letech chce se svým proděkanským týmem pokračovat v započaté práci tak, aby na konci druhého funkčního období předával svému nástupci fakultu, která má úspěšné a hrdé studenty a absolventy, která je nositelkou poznání v kinantropologii (vědě o lidském pohybu) a která je centrem sportu nejen na UP, ale v celém regionu. Fakulta má stát na hodnotách a principech, jakými jsou svoboda, tolerance, odpovědnost, kontinuita, (r)evoluce a transparentnost.

Děkanem FTK UP je Michal Šafář od roku 2018, kdy se stal nástupcem Zbyňka Svozila. Je absolventem oboru Tělesná výchova – pedagogika na FTK UP a oboru Psychologie na Filozofické fakultě UP, doktorské studium se zaměřením na psychologii sportu absolvoval na FTK UP. Od roku 2001 působil na fakultě jako odborný asistent, později vedl katedru společenských věd v kinantropologii a byl také předsedou Akademického senátu FTK UP. Jako sportovní psycholog stál po boku například tenistce Petře Kvitové, ale i řadě dalších sportovních reprezentantů. Je předsedou Asociace psychologů sportu v ČR.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Dny evropského dědictví zvou i na Univerzitu Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 08/09/2021 - 08:00

Po celý tento týden, a zejména o víkendu, si obyvatelé a návštěvníci Olomouce mohou užívat pestrého programu Dnů evropského dědictví, které zvou k prohlídkám mnohdy běžně nepřístupných míst, na výstavy, koncerty, divadla, výtvarné dílny nebo třeba na besedy s ekologickou tematikou. K programu jako tradičně přispěla i Univerzita Palackého.

Hlavní program letošních olomouckých Dnů evropského dědictví je připraven na závěr týdne, v Letním kině ale již například odstartovala série koncertů, stejně jako antikvariátní trhy na Horním náměstí. Zájemci se také již mohou vydat na některou z připravených komentovaných prohlídek města, například po olomouckých domovních znameních nebo po stopách zdejších puškařů. „Procházek městem s konkrétní tematikou jsme připravili hned patnáct, takže věřím, že si svůj bod zájmu může najít opravdu každý, od milovníků tramvají či olomouckých parků až po cyklisty nebo historické nadšence,“ říká vedoucí oddělení kultury olomouckého magistrátu Radim Schubert.

Street art i pieta

Do nabídky komentovaných prohlídek přispěli i organizátoři Street Art Festivalu, kteří provedou po velkoformátových, tzv. murálových malbách, které v Olomouci v poslední době vznikly. Zájemci si tak se zasvěceným komentářem budou moci prohlédnout i malby v areálu kolejí Univerzity Palackého na Envelopě. A mohou být také u vzniku další malby, kterou tvoří italský umělec Ozmo na budově Moravského divadla.

Soubory této tradiční olomoucké scény přitom stojí za vrcholem letošních Dnů evropského dědictví. Páteční open air představení bude mít kromě významného kulturního také pietní rozměr. V rámci působivého audiovizuálního představení Sloup světla bude uctěna památka obětí koronavirové pandemie v kraji.

Víkend se pak ponese zejména ve znamení otevřených památek, nabídka čítá na sedmdesát objektů. Podruhé od rekonstrukce bude otevřené Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech, poprvé se zájemci budou moci podívat do kostela Panny Marie Pomocné na Nové Ulici, za výhledem mohou lidé vystoupat na radniční věž.

Otevřené univerzitní objekty

Víte, že průvodce po zajímavých objektech Univerzity Palackého najdete na stránce Unit(r)ips?

Přístupné přitom budou i některé univerzitní objekty. Spolek Studium Artium připravil na neděli komentované prohlídky Uměleckého centra UP, startují vždy v celou hodinu od tamní vrátnice. První se koná v 10, poslední pak v 15 hodin. Průběžně se zájemci v konviktu budou moci podívat i do Kaple Božího Těla a nachystán je také doprovodný program pro malé i velké. V neděli je také možné zavítat zdarma do expozice Věda v pevnosti v interaktivním muzeu Pevnost poznání.

Návštěvníky o víkendu láká i Knihovna UP na Zbrojnici, kde si lze prohlédnout staré tisky a nejzajímavější knihy z fondu a výstavu věnovanou reformátorce Marii Terezii (více zde). Zájemci mohou zamířit i na Lékařskou fakultu UP, kde je připravena prezentace o historii fakulty a jejích budov. S univerzitou je spojena také výstava v kostele Panny Marie Sněžné, kde je k vidění soubor fotografií absolventa CMTF UP Jiřího Pasze Všechny barvy naděje aneb Jak Haiti (ne)přichází o školáky. Za relaxem lze vyrazit do parkánových zahrad za univerzitními budovami v Křížkovského ulici.

Bohatý program Dnů evropského dědictví zahrnuje také festival Oživ centrum III, akce tradičních Ekologických dnů, Trienále SEFO Muzea umění Olomouc nebo nedělní historické odpoledne před dómem sv. Václava. Podrobnosti ke všem akcím jsou k dispozici na ded.olomouc.eu.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

V Olomouci se opět poběží pro Paměť národa

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 07/09/2021 - 15:30

V neděli 12. září startuje v Olomouci čtvrtý ročník Běhu pro Paměť národa. Hlavním cílem akce je získat finanční částku na podporu jedné z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě.

Zúčastnit se může každý bez omezení, věk ani kondice nejsou rozhodující. Účastníci mají na výběr ze dvou profesionálně měřených tras o délce 5 km a 10 km. Zapojit se ale mohou i děti, chodci či méně zdatní běžci. Pro ty bude připraven 1 km dlouhý úsek. Možná je i týmová štafeta. Zaplacením startovného všichni zúčastnění přispějí na rozšíření sbírky Paměti národa, jejíž příběhy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a dalších bojovníků za svobodu jsou inspirací a varováním před totalitními režimy. Výtěžek Běhu pro Paměť národa umožní natočit a uchovat další stovky jejich osudů.

Každý účastník Běhu pro Paměť národa může i letos svůj běh symbolicky někomu věnovat. „Náš běh je spíše symbolický, ale váš dar, který věnujete formou startovného, je pro organizaci opravdovou pomocí. Přispějete na rozšíření sbírky Paměť národa, která připomíná, jak hrozné je žít v době nesvobody ve všech oblastech života. Ukazuje ale současně hrdinství mnohých, kteří se postavili bezpráví a útlaku. Zatímco nám jde v běhu často ‚jen‘ o výsledný čas, pamětníkům šlo o život, čest a svobodu,“ říká Mikuláš Kroupa, zakladatel Paměti národa.

Každý, kdo zaplatí startovné na běh v Olomouci, přispěje na dokumentaci vzpomínek pamětníků a rozšiřování sbírky Paměť národa ze střední Moravy. Startovné v profesionálně měřených závodech na 5 a 10 km pro žáky a studenty začíná na 200 Kč, pro dospělé je to v Olomouci 300 Kč a v případě registrace na místě pak 500 Kč. Do symbolického běhu na 1 km se pak lze zaregistrovat už od 100 Kč. Součástí bude stejně jako v předchozích ročnících také další program pro celou rodinu v rámci Dne pro rodinu 2021.

Přehled termínů a detailní informace o místech, kde se běží, a tratích najdete na webu zde. Na stejných stránkách je možná registrace předem. Registrovat se můžete i v místě běhu u registračních stánků, kde bude možné platit startovné pouze v hotovosti.

Paměť národa

Paměť národa je největší sbírka vzpomínek pamětníků v Evropě, která je od roku 2008 přístupná široké veřejnosti na internetu na www.pametnaroda.cz. Spravuje ji Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů díky darům soukromých dárců. V současnosti Paměť národa obsahuje přes 11 000 pamětníků, které Post Bellum natáčí díky svým pobočkám po celé republice. Web Paměti národa nabízí také Magazín Paměti národa, ten přináší články o důležitých okamžicích naší moderní historie skrze příběhy konkrétních lidí, kteří je zažili.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Odborníci budou diskutovat o zkoumání archeologických nálezů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 07/09/2021 - 12:30

Mezioborové setkání vědeckých pracovníků zabývajících se zkoumáním archeologických nálezů nabídne I. podzimní škola archeometrie, kterou ve dnech 9. a 10. září pořádá katedra analytické chemie společně s katedrou geologie přírodovědecké fakulty.

„Hlavní myšlenka uspořádat takovouto akci vznikla při vzájemné diskuzi s kolegyní z oblasti archeologie, která se na mne obrátila s prosbou o provedení fosfátové analýzy. Vzhledem k tomu, že byly vzorky špatně odebrány, nemohli jsme provést podrobnou analýzu. Kolegyně na tento popud prohlásila, že by bylo velmi prospěšné uspořádat pro archeology nějaký workshop, aby věděli, jak postupovat správně,“ uvedl organizátor akce Lukáš Kučera z katedry analytické chemie.

První den podzimní školy bude rozdělen do čtyř sekcí – Chemie, Antropologie, Geologie a Archeobotanika. Na 90 přihlášených účastníků čekají ve čtvrtek 9. září v Pevnosti poznání přednášky zaměřené například na odběry vzorků pro chemickou analýzu, využití otisků prstů a dlaní v retrospektivních vědách o člověku, fosfátové analýzy, základy petroarcheologie, analýzy fytolitů či určení věku v době smrti a stresových událostí.

„Nabídku Lukáše Kučery ke spolupráci na podzimní škole archeometrie jsme nemohli odmítnout. Geologie a archeologie tradičně žijí v určité symbióze. Používají podobné metody a teoretické postupy a zčásti se i časově překrývají. Řada mých kolegů se zaměřuje geoarcheologicky a petroarcheologicky jak ve svém výzkumu a publikacích, tak i při vedení závěrečných prací studentů a pravidelné výuce. Namátkou lze jmenovat geofyzikální průzkumy v Česku, Polsku nebo v Jordánsku. Patří sem také studium strusek po středověké a novověké těžbě a hutnictví, výzkum původu kamenných artefaktů nebo studium technik výpalu keramiky. Katedra geologie používá georadar, odporovou tomografii, elektromagnetické profilování, refrakční a reflexní seismiku a gamaspektrometrii. Jedná se o metody, pro které jsou archeologické objekty tím správným hřištěm. Tyto metody budeme v rámci letní školy prakticky demonstrovat,“ dodal Ondřej Bábek z katedry geologie.

O den později, tedy v pátek 10. září, je na programu podzimní školy exkurze do laboratoří katedry geologie a katedry analytické chemie. Připravena jsou cvičení zaměřená na mikromorfologii, měření vzorku jantaru pomocí FTIR či digitální mikroskopii vlastního vzorku.

„V případě, kdy dochází k propojení humanitních a přírodovědných oborů, může nastat takzvaný informační šum a lidé se navzájem nepochopí. Podzimní škola archeometrie by tedy měla sloužit k vzájemnému vzdělávání se a pochopení, proč ten dělá věci tak, druhý zase jinak. Bude to dobrá příležitost se setkat a společně řešit aktuální vědecké problémy z dané oblasti výzkumu,“ doplnil Lukáš Kučera.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Závěrečný den Českých akademických her je tu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 07/09/2021 - 08:00

Již jen poslední disciplíny čekají na své vítěze a pak se 19. České akademické hry stanou minulostí. Na programu jsou dnes mimo jiné pokračování turnajů ve fotbalu a beach volejbalu, také druhý závod v orientačním běhu, především ale bude závěr her patřit královně sportu – atletice.

Pondělní program se odehrával převážně venku, sportovci si tak od samého rána mohli užít hřejivých slunečních paprsků pod vymetenou oblohou. Letní pohodovou, až opravdu plážovou atmosféru měl především turnaj žen v beach volejbalu na kurtech klubu Pískomil blízko Sportovní haly UP, zároveň ale stranou od pracovního ruchu města. Nejlépe si u sítě na písku vedla dvojice Barbora Adamčíková z Vysoké školy ekonomické v Praze a Kristýna Adamčíková z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Do moravskoslezské metropole putovaly i další body, a sice za nejlepší mužský výkon ve sprintu v rámci soutěže v orientačním běhu. Kontrolami mezi budovami Fakulty tělesné kultury UP a neředínských kolejí proběhl nejrychleji Jakub Glonek. „V kontextu toho, že jsem byl letos na mistrovství Evropy i světa a byl jsem třetí na mistrovství ČR, je pro mě toto vítězství taková třešnička na dortu. Není to vrchol letošní sezony, ale něco navíc. Jsem ale rád, že se to povedlo, jak se to povedlo, je to totiž moje poslední účast na akademickém mistrovství, už jsem úspěšně dostudoval,“ uvedl.

Jak vzpomněl při hodnocení závodu, v Olomouci si před lety odbyl i svoji premiéru na Českých akademických hrách. „V roce 2015 se orienťák běžel na Svatém Kopečku. Moc už si to nepamatuju, ale byl to taky sprint, možná trochu delší a asi i trochu zajímavější než teď v univerzitním areálu. Tady to bylo více do atletiky, já mám ale raději těžší, techničtější trasy, to je větší zábava. Ale vždy záleží na tom, co daný prostor nabízí, a podle mě organizátoři využili z tohoto areálu maximum,“ dodal absolvent ostravské geoinformatiky, který se orientačnímu běhu věnuje od třetí třídy základní školy. Dnešní druhý závod v Hlubočkách ale vynechá, na atletickém stadionu totiž změří síly v běhu na 5000 metrů.

Mezi ženami nejlepší čas ve sprintu neředínským univerzitním areálem zaběhla favorizovaná Adéla Indráková z Masarykovy univerzity.

Třetí venkovní událostí pondělního programu byly úvodní zápasy fotbalového turnaje na řepčínském stadionu, o vítězi se rozhodne dnes. Stejně tak dnes bude jasno, kdo ovládne soutěž žen v házené, mužskou část v hale DHK Zora ovládli házenkáři Ostravské univerzity. Na dnešním programu je kromě již zmíněného i beach volejbal mužů nebo turnaj v kuželkách a především atletický mítink, který může v poslední den her promíchat pořadím v celkovém hodnocení škol. Žebříček stále vede domácí Univerzita Palackého, ovšem druhá Masarykova univerzita náskok olomouckých reprezentantů stahuje. S větším odstupem je prozatím na třetím místě reprezentace Univerzity Karlovy.

Podrobné výsledky a fotogalerie z proběhlých sportů, denní videosestřihy a další informace najdete na webu Českých akademických her.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Zdravě jíst a hýbat se! V Pevnosti poznání poradí, jak se vyhnout neduhům těla i duše

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 06/09/2021 - 11:00

Máte doma dítě, pro které vybíráte vhodnou sportovní aktivitu, a nevíte si rady? Chcete poradit, jak se správně starat o svůj chrup a nezanedbat prevenci? Rádi byste si po letní dovolené nechali vyšetřit znaménka kožním lékařem? Nebo vás zajímá, jak správně jíst a pít a být v dobré kondici? Na všechny tyto a další otázky odpoví popularizační akce Dny prevence s Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VoZP), která se zdarma koná 10. září 2021 od 9 hodin v Pevnosti poznání.

Organizátoři připravili řadu zajímavých aktivit pro malé i velké návštěvníky. Uvnitř science centra i v jeho okolí vyroste několik interaktivních stánků, kde se účastníci seznámí s projekty zaměřenými na zdravé tělo i duši.

„V programu bude například praktická ukázka výběru sportovního talentu u dětí a mládeže nejmodernějšími vědeckými metodami. Tato aktivita je velmi cenná právě v době, kdy rodiče v souvislosti se zahájením školního roku hledají zájmové kroužky pro svoje děti,“ pozval na program Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání, Centra popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP).

„Cílem akce je seznámit širokou veřejnost s preventivním programem Vojenské zdravotní pojišťovny. Lidé uvidí například práci záchranářů s AED (automatický defibrilátor). Důraz bude kladen na význam tohoto přístroje, který by měl být na každém místě, kde dochází ke kumulaci veřejnosti. I laik by měl být seznámen s jeho obsluhou, jelikož i on může být zachráncem lidského života. Všichni návštěvníci obdrží na závěr malý dárek,“ řekl organizátor akce Ladislav Korotvička, ředitel Arak, o. p. s.

Zajímavá bude prezentace zubního lékařství, včetně zubařského křesla a obřích modelů zubů v expozici Rozum v hrsti. Stomatologové ze společnosti Arak návštěvníky seznámí s důležitými informacemi, které se týkají zdravého chrupu a správné dentální hygieny. „Pokud si každý z nás osvojí odpovědi na pět základních principů péče o chrup a bude se jimi celoživotně řídit, má velkou šanci udržet si zdravý chrup po celý život,“ doplnil Ladislav Korotvička. Chybět nebude aktivita pro nejmenší děti nazvaná Zubohrátky, kterou připravil spolek Zubařská školka.

Aktivní a zdravý životní styl bude hlavním tématem prezentace odborníků z Aplikačního centra BALUO Fakulty tělesné kultury UP. Zájemci si pod vedením odborníků vyzkoušejí, jak správně provádět nordic walking, a zjistí, jak relaxovat a dostat se zpět do kondice po onemocnění covid-19.

Lékaři z Vojenské nemocnice Olomouc zájemce prohlédnou speciálním zařízením dermatoskopem a poradí, jak se chovat při pobytu na slunci, třeba u moře, na horách a letních festivalech. Dermatologové jim také doporučí ochranné krémy a domů si návštěvníci odnesou malé dárky, které budou nejen v létě pečovat o kůži.

Ve venkovním areálu Korunní pevnůstky budou ukázky práce policejních psů a také pohybové aktivity spolku Svišti v pohybu. Vše doplní hudbou DJ Grandfather. Program zpestří také kreslířská show karikaturisty Ivana Křemečka.

Více k programu najdete na www.pevnostpoznani.cz.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

České akademické hry se přehouply do druhé poloviny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 06/09/2021 - 08:00

Po víkendu, během kterého se odehrály turnaje ve florbalu a volejbalu nebo soutěže v bojových umění a šermu, se dnes na Českých akademických hrách bude zápolit o medaile například v orientačním běhu nebo házené.

„No, Šupčíka jsme dneska nepřekonali,“ vzpomněli před vyhlášením výsledků účastníci soutěže ve šplhu prvního československého olympijského vítěze – Bedřicha Šupčíka, který vyhrál ve šplhu na olympiádě v Paříži v roce 1924. Nutno ale dodat, že nejlepší závodník olomouckých her Filip Šmejkal z ČVUT Šupčíkův čas 7,2 sekundy na osmimetrovém laně s přimhouřením oka vyrovnal. Na čtyřmetrovém laně zvítězil mezi muži také reprezentant pražské školy, tentokrát však Vysoké školy chemicko-technologické Jan Trnka.

Ženy závodily pouze na čtyřmetrovém laně. Nejlépe si vedla domácí Renata Zachová, která následně přeběhla kus města do dějiště turnaje v judu a tam si vybojovala další dvě zlaté medaile. Turnaj vůbec ovládli reprezentanti Univerzity Palackého, v mužích bodoval Robert Trojnar nebo Václav Kovář. Oproti tomu v nedělním turnaji v karate se nejlépe dařilo studentům Jihočeské univerzity. Zápasilo se také v hale Dukly na Šibeníku, kde se utkali o medaile šermíři. Představil se mimo jiné účastník letošní olympiády v Tokiu Jakub Jurka, který na domácí půdě bral zlato v kordu. Celkově si ale první místo mezi muži připsali šermíři z Masarykovy univerzity, mezi ženami pak šermířky z Univerzity Karlovy. Zato soutěž ve stolním tenisu byla záležitostí ostravskou – v centru Omega si první místa rozdělili zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity.

O víkendu se odehrály ještě dva turnaje v kolektivních disciplínách, ve florbalu a volejbalu. Ženské části obou ovládly studentky Univerzity Palackého, nejlepšími florbalisty byli ti z VŠB-TU, nejlepší volejbalisty pak má Masarykova univerzita. Podrobnější výsledky, fotoreporty a další informace najdete na webu her.

Nedělí se České akademické hry přehouply do své druhé poloviny, již zbývají jen dva dny sportovních zápolení. Dnes se rozehrají turnaje ve fotbalu a házené, také v beach volejbalu, odpoledne se pak v okolí Fakulty tělesné kultury UP bude sprintovat v rámci soutěže v orientačním běhu. Turnaj v bowlingu byl pro nízký počet přihlášených zrušen.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Kateřina Mildnerová: Namibijští Češi jsou můj celoživotní projekt

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 04/09/2021 - 11:00

Dvě knihy, dokumentární film a možná i hraný seriál, to vše je spojené se jménem Kateřiny Mildnerové z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty. Právě tato afrikanistka se totiž dlouhodobě věnuje tématu tzv. namibijských Čechů neboli namibijských dětí, které přijely za minulého režimu na výchovu do socialistického Československa.

Cítím se tam doma, tak popisuje svůj vztah k Africe vědkyně z Univerzity Palackého Kateřina Mildnerová. Pro českou i zahraniční veřejnost objevila téma namibijských dětí, které minulý režim v rámci internacionální pomoci přivezl do Československa, kde začaly žít, naučily se jazyk a zapustily i kořeny, aby se po pár letech po změnách politických garnitur musely nedobrovolně vrátit do Namibie. O příběhu, v němž si politici pohráli s lidskými životy jako s figurkami na šachovnici, jsme psali již dříve. Text najdete zde.

Když jsme spolu mluvily v roce 2019, tak jste postupně sbírala v Namibii příběhy „černých Čechů“, jak se oni sami nazývají. Otevírala jste historii, o níž neměla většina české veřejnosti ani tušení. Plánovala jste, že vydáte knihu. Jak to dopadlo?

Kniha vyšla, vlastně vyšly dvě. Jedna čistě vědecká v angličtině pod názvem Namibian Czechs, za kterou jsem získala i Cenu rektora UP, druhou – populárně naučnou – vydalo pod názvem Černí sokoli, pohnuté osudy namibijských dětí vychovaných v Československu Nakladatelství Lidové noviny. V ní mapuji osudy 56 namibijských dětí, které byly vychovány v Československu. Rekonstruuji exilovou historii této skupiny v období, kdy děti žily v utečeneckých táborech v Angole a Zambii a v období, kdy pobývaly v Československu. Namibijské děti byly od roku 1985 umístěné v internátní škole v Bartošovicích, v roce 1988 je převezli do nově zrekonstruované základní internátní školy v Prachaticích. Tam chodily do školy, učily se česky, sportovaly. Některé z nich si „adoptovaly“ české rodiny a braly je na víkendy, na prázdniny. V knize podrobně zmiňuji také okolnosti nucené relokace dětí na počátku devadesátých let, kdy Namibie vyhlásila nezávislost, a u nás padl komunistický režim.

Část knihy je věnována také kulturní adaptaci a kulturnímu šoku, který ty děti zažily po návratu do Namibie. Jen připomenu – vracely se z rozvinuté střední Evropy a přijely do země, kde v některých oblastech na zaostalém venkově nebyla ani elektřina a pitná voda. Navíc neznaly místní jazyk, a protože šlo povětšinou o válečné polosirotky, neměly ani blízkou rodinu, která by se o ně postarala. V poslední kapitole knihy pak přibližuji osudy namibijských Čechů dnes, věnuji se jejich pojetí identity, domova a kolektivní paměti. Oni se totiž i téměř třicet let po návratu cítí být Čechy a snaží se udržovat vazbu s naší zemí, zachovali si jazyk a někteří se snažili a snaží o návrat.

Vy jste pro psaní knihy využila vedle analýz řady archivních materiálů metodu tzv. oral history, tedy vedení rozhovorů. V Československu tehdy pobývalo 56 dětí, s kolika z nich jste se dokázala spojit a kolik rozhovorů vzniklo?

Podařilo se mi udělat rozhovory s třiceti třemi z nich. Ale vedle toho jsem vedla i rozhovory s pamětníky v České republice, ať už s adoptivními rodinami, vychovateli nebo s oficiálními představiteli tehdejší státní správy. Myslím, že jsem to téma uchopila poměrně komplexně a překvapilo mě, že kniha měla hned po vydání docela velký ohlas.

Jak moc je taková vědecká práce optimistická nebo depresivní? Protože na začátku to mohlo vypadat vlastně docela jednoduše: příběhy dětí, které tady prožily relativně šťastné dětství. Jenže realita, do níž se vrátily a v níž dosud žijí, je tristní a některé osudy jsou tragické, nechybí násilí, drogy, bezdomovectví…

Z pohledu kulturního antropologa byla ta práce velice zajímavá, protože se zabývala biografiemi konkrétních lidí v kontextu historického a politického backgroundu. Ale je pravda, že v určitých chvílích jsem si uvědomovala limity své práce. Stávalo se to, když respondenti museli rozkrývat psychologicky nezpracované části svých životů, otevírat rány, které se časem zacelily. Ptáte se, jestli to bylo optimistické, nebo depresivní. Musím přiznat, že ty rozhovory byly někdy velmi těžké. Dopadala na mě tíha jejich prožitků jak z dětství – válečná traumata, sexuální zneužívání, fyzické tresty, tak z toho, co prožili po návratu do Namibie, kdy nebyli schopni se kulturně adaptovat, zažívali chudobu a vykořenění. Těch traumat, které jako děti prožili, bylo hodně a když je přede mnou postupně odkrývali, uvědomila jsem si, že jsem sice schopna tyto traumata vědecky interpretovat, ale nejsem schopna jim poskytnout odbornou psychologickou pomoc, z čehož pramenila určitá bezmoc.

Nestala jste se pro ně takovým andělem naděje? Přišla jste ze země, kterou milují, ke které je vážou nejhezčí okamžiky, kam by se chtěli vrátit…

Určitě, navazování důvěry s namibijskými Čechy bylo z mého pohledu mimořádně jednoduché. Oni mě okamžitě přijali mezi sebe jako jednu z nich. Určitě pomohlo také to, co říkáte, že jsem zosobňovala jejich vysněnou zemi, navíc jsem byla zhruba ve stejném věku. Kromě toho mám za léta práce v antropologickém terénu, myslím, vyvinutou i docela velkou empatii. Všechny tyto faktory se spojily a pomohly, že jsme si okamžitě sedli a byli schopni se bavit do hloubky.

Vědec by měl přijet na místo, sesbírat materiál, vědecky ho zpracovat a publikovat. A konec. Začít nějaké nové téma. To ale není tak úplně váš případ, protože vy se o ně zajímáte a staráte stále. Je to tak?

Ano, namibijští Češi nejsou jen vědecký projekt, ale je to můj celoživotní „projekt“. Spousta z nich se stala mými dobrými přáteli, píšeme si, stýkáme se, jsem součástí skupin na sociálních sítích, řeším s nimi jejich problémy, jsem taková jejich vrba. Když například měla část z nich zájem se vrátit do České republiky a pracovat tady, tak jsem jim samozřejmě pomáhala zprostředkovat víza, pracovní povolení, spojit je s úřady. Tato aktivita, které se věnuju do dneška, už nesouvisí s mým vědeckým projektem, přesahuje ho.

S kolika z nich jste v kontaktu, s kolika spolupracujete?

Pravidelné a časté kontakty mám tak s patnácti z nich.

Kolik z nich je teď v ČR?

Pět. Jeden je v Prachaticích, další v Benešově a v Praze. Pracují u nás, jsou spokojení a neplánují návrat do Namibie.

Iniciovala jste i natočení dokumentárního filmu, který pro Českou televizi připravuje režisér a vedoucí Audiovizuální produkce UP Martin Müller. Proč?

Přišlo mi škoda to téma nechat jen v knižní podobě, protože ti lidé stále žijí a jejich osudy jsou živé a neustále se mění. Navíc díky tomu, že se někteří z nich po třech desítkách let rozhodli let vrátit do České republiky, získal příběh úplně jiný rozměr. Mohli jsme najednou zachytit tu proměnu a konfrontovat jejich představy v Africe s realitou po příjezdu k nám. Natáčeli jsme dva roky, opakovaně jak v Namibii, tak České republice. Teď se film stříhá. Práce na filmu s dokumentaristy pro mě byla úplně nová zkušenost a myslím, že vznikla velice plodná spolupráce.

Pak končí práce? Jsou knížky, bude dokument. Chystáte ještě něco?

O téma mají zájem i filmoví producenti, chtěli by natočit hraný seriál. Pokud by vznikl, tak moje role by tam byla jen v rovině odborných konzultací. Můj vlastní projekt je jiný. Ve spolupráci s ministerstvem zahraničí se snažím nastartovat rozvojovou pomoc pro namibijské Čechy, kteří žijí ve špatných životních podmínkách. Pro ty, kteří o to stojí, se snažím vyjednat, aby mohli dostat české občanství, mohli se sem vrátit, najít si práci a nemuseli absolvovat celou řadu složitých procedur a imigračních restrikcí. To by byl největší úspěch. Druhá moje představa je nastartování lokálních rozvojových projektů v tamních školách, které by integrovaly namibijské Čechy a daly jim tak práci. Samozřejmě pokračuje i moje vědecká práce ve výzkumech o Africe, v současnosti se zaměřuji na problematiku antropologie turismu. Takže plánů je jako vždy hodně.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

České akademické hry: Vzduchem létaly míče i házecí talíře

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 04/09/2021 - 08:00

Druhý den Českých akademických her, které ovládly nejen sportoviště Univerzity Palackého, přinesl završení turnajů v basketbalu či futsalu a závodů v plavání, také soutěže v aerobiku a frisbee.

Zatímco většina sportovců měřila v pátek síly pod střechou, hráči frisbee si na Andrově stadionu mohli užít příjemného slunečného dne. Zda to nějak hrálo roli v tom, že v soutěži zvítězilo družstvo Univerzity Karlovy, těžko soudit. Na stadionu nicméně i přes neustálé pošťuchování například mezi hráči VUT a ČVUT a přes nejeden pád při hře panovala dobrá nálada.

Výběr Univerzity Karlovy ovládl také basketbalový turnaj žen, mezi muži, kteří hráli již ve čtvrtek, vybojoval první místo tým Masarykovy univerzity. Ve futsalu se nejprve utkaly ženy, mezi kterými braly zlato domácí reprezentantky Univerzity Palackého, páteční turnaj mužů dopadl nejlépe pro družstvo ČVUT. Během pátku se také v Aplikačním centru BALUO FTK UP konala druhá část plaveckých závodů, v celkovém bodování si první místo připsali plavci z Masarykovy univerzity a plavkyně z olomoucké univerzity.  

Reprezentantka Univerzity Palackého zvítězila také v soutěži v aerobiku. Lucie Ryšťáková studuje na Filozofické fakultě UP ruštinu se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Aerobiku se věnuje už od tří let, od šesti let pak závodně. „Na závody vždy jedu s tím, že bych měla vyhrát, ale pokaždé mě úspěch potěší a překvapí, dokážu si tím, že se pořád můžu překonávat. Jsem ráda, že jsem tu mohla reprezentovat Univerzitu Palackého, užila jsem si to,“ uvedla závodnice Aerobik klubu Pavlíny Radičové Prostějov.

„Kvůli covidu byl počet účastnic menší a i naše kondičky jsou horší než dřív. Vždyť jsme vlastně rok nemohly pořádně nic dělat. I já jsem na sobě poznala, že něco není v pořádku. Ale myslím, že jsme všechny udělaly, co jsme mohly a co nejlépe,“ zhodnotila s poznámkou, že v obýváku se v době zavřených sportovišť aerobik trénovat nedal. „Potřebujeme studio, profi podlahu, zrcadla, hudbu, takže to bylo těžké. Když chvíli vynecháte, jde to vidět. Navíc pokud třeba někdo závodí ve skupině a nemohou spolu trénovat, nejen že najednou nejsou synchronní, ale ztrácí se i ten vztah mezi nimi, špatně se pak navazuje,“ dodala několikanásobná mistryně a vicemistryně ČR.

České akademické hry, které Univerzita Palackého hostí až do úterý 7. září, pokračují o víkendu turnaji ve florbale a volejbale, dojde také na soutěž v judu, karate a ve šplhu. O medaile se v neděli utkají i šermíři, mezi nimi účastník olympiády v Tokiu kordista Jakub Jurka, a stolní tenisté.

Rozpis všech soutěží, výsledky, fotogalerie i videa a další informace najdete na webu her.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Ekologické dny Olomouc: Oslava přírody s filozofy, vědci a umělci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 03/09/2021 - 13:00

Besedy, divadlo, koncerty, procházky, jarmark, to vše a ještě mnohem víc nabídnou letošní Ekologické dny Olomouc (EDO). Uskuteční se od 8. do 19. září a pořádá je Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce.

Tradiční festival láká na bohatý program, který Sluňákov připravil ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a řadou dalších partnerů.

První akci naplánovali pořadatelé už v předvečer zahájení přehlídky. Ve středu 8. září se mohou zájemci vydat na večerní vycházku za netopýry areálem Sluňákova. Ve čtvrtek bude zahájena první část festivalu debatním večerem v Muzeu umění na téma „Originál mezi uměním a přírodou“, který doprovodí filmová projekce z dílny Academia Filmu Olomouc.

Debatní hosté Ekologických dnů: Komárek, Zrzavý, Bělohradský

Festival se naplno rozběhne v pátek 10. září, od kdy se v prostorách nízkoenergetického domu Sluňákova v Horce nad Moravou budou až do neděle 12. září konat Besedy EDO za účasti osobností z přírodních i společenských vědních oborů. „Tématem letošních Besed EDO je Originál. Co je v přírodě a ve společnosti původní a přirozené? Co je naopak mnohokrát opakované a imitované? Jaký je význam originálního myšlení a jak se vztahuje k přírodním a sociálním procesům? Na tyto a mnohé další otázky bude po tři dny hledat odpovědi více než dvacet významných českých vědců a myslitelů, mezi nimi například Václav Bělohradský, Jiří Přibáň, Stanislav Komárek, Milena Bartlová, Daniel Prokop, David Storch nebo Jan Zrzavý. Jelikož po každé z přednášek následuje veřejná diskuze, mohou se na hledání odpovědí aktivně podílet i všichni účastníci. Zájemcům doporučuji návštěvu internetových stránek Sluňákova, kde si mohou v klidu prostudovat podrobný program celého festivalu včetně profilů vystupujících hostů,“ uvedl ředitel Sluňákova Michal Bartoš.

Ekojarmark: Oslava přírody s Načevou, Jablkoněm a spol.

Další tradiční akce, Ekojarmark, se koná v areálu Sluňákova v sobotu 18. září. Po celý den bude na hlavním pódiu i vedlejších scénách znít hudba v podání Moniky Načevy, Mirka Kemela, Pavla Fajta, skupin Jablkoň, Progress 2 a mnoha dalších muzikantů a multižánrových umělců. Kromě toho se děti i dospělí mohou těšit na divadelní představení, science show, swingovou tančírnu, mykologickou poradnu a nejrůznější zábavná a poučná zastavení, kde se seznámí s praktickými poznatky týkajícími se klimatických změn a udržitelných způsobů života i s různými pohledy na přírodu a krajinu, ve které žijeme. „Ekojarmark je naše společná oslava života na planetě Zemi, pocta přírodě a krajinám okolo nás. Chtěli bychom pozvat děti, jejich rodiče i prarodiče, aby přišli také slavit, bavit se, dozvědět se něco nového a pokochat se krajem Litovelského Pomoraví v začínajícím podzimu. Jsme si jisti, že si každý návštěvník Ekojarmarku užije krásnou a inspirativní sobotu,“ dodává tisková mluvčí Sluňákova Míša Pavlíková.

Putování krajinou

Program EDO doplňují komentované výlety do české krajiny. Lidé mohou navštívit málo známé zajímavosti Hané (jako např. kamenný hrádek Špacírštejn, stálou expozici betlémů a dřevěných plastik v Malém Hradišti, Lipovské upolínové louky, rozhlednu Kopaninku), Vrchnostenskou zahradu pod hradem Pernštejn nebo Kunětickou horu, Pardubice a krajinu na soutoku Labe a Chrudimky. Připravena je také výstava fotografií olomouckého sběratele děl art brut Pavla Konečného. Výtvarnice Lenka Falušiová povede pro přihlášené workshop s názvem Příroda perokresbou a Pavel Fajt vedle koncertu v Rajské zahradě stihne i bubenický workshop s Věrou Trávníčkovou.

Aktuální a podrobný program EDO najdou zájemci na webu zde a na facebooku zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

O své profesní zkušenosti promluví v cyklu UPsolvent lékař a vinař Stanislav Popela

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 03/09/2021 - 10:00

Desátým hostem přednáškového cyklu UPsolvent, který představuje významné a zajímavé absolventy Univerzity Palackého, bude v pondělí 20. září Stanislav Popela, mnohovrstevná a barevná osobnost: špičkový lékař záchranné služby, významný folklorní zpěvák a tanečník, ale také vystudovaný enolog a pokračovatel vinařské tradice rodinného vinařství Popela v Perné u Mikulova.

„Doktor Popela nás seznámí jednak se svou profesní a kariérní zkušeností po absolutoriu na Lékařské fakultě UP, ale také se znalostí vína a vedením rodinného vinařství. Po skončení přednášky bude následovat degustace vína za doprovodu cimbálové muziky v krásném prostředí Atria Uměleckého centra UP,“ zve prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti Vít Procházka.

Přednáška nazvaná Moje cesta k urgentní medicíně se uskuteční v pondělí 20. září v Kapli Božího Těla, začíná v 17 hodin. Zájemci o rezervaci místa se mohou obracet na e-mail absolvent@upol.cz.

Kdo se nemůže přednášky zúčastnit, nemusí zoufat. Její záznam bude později zveřejněn na Portálu absolventů.

Cyklus UPsolvent představuje zajímavé absolventy Univerzity Palackého již od roku 2014, prvním hostem byl novinář a moderátor České televize Jakub Železný. Dále se na svou alma mater vrátil například diplomat Martin Povejšil nebo fotograf, dokumentarista a humanitární pracovník Jiří Pasz, v nelehké covidové době pak jako dosud poslední host mluvila o kultuře Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje. Více k cyklu UPsolvent najdete zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

České akademické hry: První mistrovské tituly jsou rozdány

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 03/09/2021 - 08:45

Soutěžemi v lukostřelbě, plaveckých disciplínách nebo futsalu žen odstartovaly 19. České akademické hry, které do úterý 7. září hostí Univerzita Palackého. Oficiální slavnostní zahájení se konalo ve večerních hodinách v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP, už při přípitku mohli přítomní zástupci zúčastněných škol zhlédnout první záběry z proběhlého dění.

„Jsem rád, že máme na fakultě tělesné kultury takového děkana, který dokáže studenty motivovat a přitáhnout do Olomouce spoustu aktivit, a také jsem velmi rád, že Univerzita Palackého může už potřetí České akademické hry pořádat. Přeji vám příjemný čas strávený v Olomouci, sportovcům úspěšné zápolení v tom pravém coubertinovském duchu a panu děkanovi Michalu Šafářovi děkuji za uspořádání her v Olomouci a za reprezentaci Univerzity Palackého,“ uvedl při slavnostním zahájení rektor UP Martin Procházka.

Barokní prostory kaple, kde se zahájení konalo, vyzdvihla předsedkyně České asociace univerzitního sportu Ivana Ertlová. „Hodně jsem se sem těšila, prostředí kaple dává Českým akademickým hrám slavnostní punc, který málokde můžeme zažít.“ Předsedkyně přítomným připomněla činnost ČAUS a také to, že jde o první velkou akci po roce a půl s epidemií covidu-19. „Chtěla bych pogratulovat celému vedení Univerzity Palackého a všem, kteří se na organizaci her podílejí. To, že je počet sportovců srovnatelný s rokem 2015, kdy se her také zúčastnilo na 1400 studentů, hovoří samo za sebe. Toto je největší akce, kterou za poslední rok a půl pořádáme. V té době jsem přemýšlela, jestli mě vůbec ještě baví dělat sport, protože jsme stále něco připravovali, doufali, že se to uskuteční, a záhy jsme to s velkou lítostí zase rušili. Dnes mám tedy opravdu velkou radost, že mohu být u tohoto zahájení,“ dodala předsedkyně ČAUS.

Přítomné pozdravil i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a také rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek a děkanka tamní pedagogické fakulty Helena Koldová. Právě Jihočeská univerzita se totiž ujme pořádání Českých akademických her v příštím roce. „Věříme, že hry budou moci proběhnout v tradičním červnovém termínu a že se České Budějovice ukážou jako město, kde by chtěl sportovat každý,“ řekl rektor JČU.

Účastníci zahájení se pak přesunuli do Atria Uměleckého centra UP za neformálnější částí programu, během kterého děkan FTK UP Michal Šafář, připomněl, že fakulta slaví a bude až do příštího června slavit 30. narozeniny. Organizátoři k přípitku přítomným také nabídli krátký sestřih záběrů z prvního dne letošních her.

Během čtvrtka proběhl například turnaj v mužském basketbalu, který vyhrál výběr Masarykovy univerzity, turnaj žen ve futsale opanovaly hráčky domácí UP. Množství medailí bylo předáno vítězům závodů v plavání s ploutvemi a prvním vítězům v „klasickém“ plavání. Své medailisty znají už i vodácké disciplíny a lukostřelba.

V průběhu druhého dne pokračují závody v plavání, v tělocvičně Hynaisova dojde na soutěž v aerobiku, na Andrově stadionu zase ve frisbee. O akademické tituly se také utkají basketbalistky a futsalisté.

Výsledky již proběhlých závodů a rozpis dnešních soutěží najdete, stejně jako postupně zveřejňované fotogalerie a videa, na webu Českých akademických her.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nový studijní modul nabídne uplatnění analytické chemie v památkové péči a archeologii

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 02/09/2021 - 12:12

Na uplatnění analytické chemie v památkové péči a archeologii je zaměřený nový vzdělávací modul, který v nadcházejícím akademickém roce nabídne svým studentům přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Modul s názvem Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii v rámci navazujícího magisterského studia analytické chemie zahrnuje sedm předmětů zaměřených například na materiály a techniky uměleckých děl, metody používané pro analýzu předmětů hmotného kulturního dědictví, památkovou technologii, dějiny památkové péče či na archeometrii.

„Studentům jsme se rozhodli nabídnout novou možnost vzdělávání, která šířeji propojuje analytickou chemii, archeologii i péči o hmotné kulturní dědictví. Studenti přírodovědných směrů dostanou příležitost seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti péče o hmotné kulturní dědictví a materiálového poznání a dostanou se k novým technologickým postupům i metodologiím odborné péče o památkový fond,“ uvedla Jana Michalčáková z NPÚ.

Díky novému modulu budou studenti spolupracovat s týmy odborníků, kteří se specializují na památkovou obnovu i restaurování uměleckých děl. Dostanou tak šanci sledovat aplikaci výsledků jejich laboratorní práce na konkrétním památkovém objektu. Pracovníci Národního památkového ústavu a katedry analytické chemie budou společně se studenty zkoumat vzorky odebrané z památek moderními metodami a přístroji, kterými disponuje přírodovědecká fakulta.

Studentům budou přednášet nejen experti z přírodovědecké fakulty, ale také odborníci z NPÚ, kteří jim předají své zkušenosti z praxe. „Propojení univerzitního prostředí a praktické památkové péče vnímám jako velmi důležité. Bude to velký přínos pro studenty i odborníky z NPÚ a PřF UP. Studenti dostanou příležitost detailně prozkoumat vzorky z autentických uměleckých děl či památkových objektů. Absolvují pomyslnou cestu od vzorku na památkový objekt a z památkového objektu zase zpět ke vzorku,“ popsal garant magisterského studijního programu Analytická chemie Petr Barták z katedry analytické chemie.

Studenti podle něj například zjistí, že pod zkoumanou barevnou vrstvou starého obrazu se často může nacházet i několik dalších vrstev obsahujících pigmenty, barviva a pojiva s různým chemickým složením. Budou také moci zkoumat stavební materiál, který byl před stovkami let použit při stavbě historických objektů. Získané poznatky o materiálovém složení a vlastnostech mohou pomoci rozšířit možnosti restaurátorských postupů a potenciálně se promítnout i do technologií současného stavebnictví.

Nový modul umožní studentům, kteří si jej zvolí, získat nové kompetence pro pracovní trh poptávající specialisty schopné věnovat se vysoce odbornému materiálovému průzkumu v památkové péči a archeologii i novým analytickým a technologickým postupům. „Poptávka je po expertech, kteří přicházejí s inovativními postupy a jsou schopni do oborů památkové péče a archeologie implementovat výsledky akademického výzkumu,“ upozornila Jana Michalčáková.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Rektor UP přijal ve své pracovně nové profesory

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 02/09/2021 - 08:20

Osm nově jmenovaných profesorů přivítal ve své pracovně Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého, aby jim poděkoval za odvedenou práci a poblahopřál k získání profesury.

Prezident Miloš Zeman podepsal v minulém akademickém roce jmenovací dekrety celkem čtrnácti profesorům spojeným s Univerzitou Palackého. Slavnostní předání v pražském Karolinu se kvůli protiepidemickým opatřením konala až v průběhu června. Těm, kteří svou profesuru obhájili před Vědeckou radou UP, osobně poblahopřál rektor UP Martin Procházka.

„Všechny si vás pamatuji jako člen Vědecké rady UP z obhajob, tehdy ještě jako děkan Fakulty zdravotnických věd UP. Přijměte, prosím, mé poděkování za práci, kterou jste pro Univerzitu Palackého vykonali, navíc v nelehké pandemické době. Vím, kolik se schovává úsilí za obhájením profesorského titulu. Přeji vám co nejúspěšnější další vědeckou práci i hodně úspěchů v osobním životě,“ uvedl Martin Procházka.

Z jeho rukou dodatečně obdržel jmenovací dekret přírodovědec Jan Kühr, který profesuru získal v oboru Algebra a geometrie a který se do Karolina nemohl dostavit. Společně s ním se v pracovně sešli germanista Karsten Rinas, jenž získal profesuru v oboru Německý jazyk, dále přírodovědci Dušan Lazár a Libor Kvítek, profesoři v oborech Biofyzika a Fyzikální chemie. Své zastoupení měla i cyrilometodějská teologická fakulta, pro obor Teologie získal profesuru Daminán Němec a v oboru Filozofie se profesorem stal Martin Cajthaml. Setkání v pracovně rektora se zúčastnil také Josef Mitáš, který se stal profesorem v oboru Kinantropologie, a Daniel Šaňák, jenž obhájil profesuru v oboru Neurologie.

Krátké medailony nových profesorů najdete v textech ZDE a ZDE.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Férová univerzita: Podílejte se na analýze pracovních podmínek a pomozte tak ke zlepšení rovných pracovních příležitostí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 01/09/2021 - 11:56

Univerzita, která vytváří rovné pracovní příležitosti a podmínky pro všechny své zaměstnankyně a zaměstnance, snaží se co nejlépe sladit jejich soukromý i pracovní život a respektovat jejich potřeby, to je „férová“ univerzita. Právě taková má být Univerzita Palackého. Chybí jí k tomu něco? Je třeba na něčem zapracovat? I na tyto otázky by mělo přinést odpovědi dotazníkové šetření, které v nejbližších dnech zrealizují mezi zaměstnankyněmi a zaměstnanci pracovnice Oddělení řízení lidských zdrojů UP.

Analýza rovných příležitostí se stane nástrojem, pomocí něhož bude možné lépe nastavit dosavadní personální procesy univerzity. „Rovnými příležitostmi rozumíme nejen stejné příležitosti zaměstnankyň a zaměstnanců s ohledem na jejich pohlaví či věk, ale i potřebu slaďování pracovního a soukromého života z důvodu péče o děti, blízké nebo rodiče. Analýza se dotkne kultury organizace jako celku, zejména procesů náboru, výběru a přijímání zaměstnanců, jejich hodnocení, odměňování, vzdělávání, rozvržení mateřské a rodičovské dovolené a tak dále,“ vysvětluje prorektorka Zdenka Papoušková, v rámci jejíhož úseku pro legislativu a organizaci se řeší nejen agenda rovných příležitostí, ale také například příprava HRS4R/HR Award.

Na dotazníkové šetření navážou individuální a skupinové pohovory s vybranými zaměstnankyněmi a zaměstnanci. Osloveni budou lidé z různých skupin, jako například rodiče malých dětí, osoby pečující o další blízké, zástupci různých úrovní řízení, zaměstnaní ve věkové skupině 50+ apod.

„Kromě toho bude řešitelský tým, jehož členy jsou zástupci fakult, vysokoškolského ústavu a odborníci z nevládní organizace Gender Studies, analyzovat normy UP a jiné relevantní dokumenty. Výsledky budou použity pro tvorbu Plánu rovných příležitostí (Gender Equality Plan). Ten se stane od ledna 2022 nedílnou součástí personálních procesů organizací, které žádají o granty v rámci evropského programu Horizon Europe,“ připomíná Milena Kysučanová, vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů UP.

Proto se řešitelský tým obrátí na zaměstnankyně a zaměstnance UP s prosbou o spolupráci. „Silné a slabé stránky každé organizace znají nejlépe právě ti, kteří zde pracují. Osobní zkušenost každého je zásadní pro definování kroků ke zlepšení férového prostředí na Univerzitě Palackého. S bližšími informacemi se na vás bude obracet kolegyně z HR Award týmu, konkrétně Markéta Šupplerová,“ dodává Milena Kysučanová.

Co znamená získat ocenění HR Award?

Evropská komise uděluje cenu HR Excellence in Research Award (HR Award) institucím, které implementují zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále Charta a Kodex) do své politiky a zásad v oblasti lidských zdrojů. Tento proces primárně vychází ze schválené Strategie rozvoje lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

Univerzita Palackého v Olomouci se počátkem roku 2020 přihlásila k Chartě a Kodexu a tím se zavázala zavést do své strategie rozvoje lidských zdrojů na UP také principy a procedury, které vytvoří či zlepší pracovní podmínky výzkumných pracovníků (akademických a vědeckých) a zatraktivní instituci v mezinárodní konkurenci univerzit.

Více informací o celém procesu tvorby HRS4R naleznete zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 01/09/2021 - 08:00

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách, v případě vysokoškolského ústavu ředitel. Uzávěrka je 30. září 2021.

Soutěž se řídí pravidly stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-20/18. Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které splňují kritéria vyhlášení, vydané v loňském nebo letošním roce. Návrh může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu fakult/ředitele součásti UP zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách a ústavu UP, které učiní první výběr. Ten pak postoupí grémiu UP, které projedná návrhy v druhém kole. Rektor UP si vyhrazuje právo určit počet oceněných odborných knih.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 41 titulů publikovaných v letech 2019 a 2020. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Podrobné informace:

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Houby mikroskopické, světélkující i ukecané. Pevnost poznání představí houby očima vědců

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 31/08/2021 - 08:00

Rozmanitý svět hub bude hlavním tématem víkendové akce, která se koná 4. a 5. září v Pevnosti poznání, interaktivním muzeu vědy PřF UP. Návštěvníci se podívají na houby pod mikroskopem, v přírodovědné laboratoři zjistí, které druhy světélkují, nebo si vyrobí originální houbové lampičky. Historici se zaměří také na fenomén chalupaření. Akce pro celou rodinu je zdarma v rámci běžného vstupného do jednotlivých expozic.

Pevnost poznání představí pestrý svět hub očima biologů, fyziků, chemiků, historiků i výtvarníků. V expozici Světlo a tma si návštěvníci například prohlédnou podhoubí (mycelium) a soutěžní formou se dozví, kde všude by se dalo využít, ať už v průmyslu, či běžném životě. V další části Centra popularizace Přf UP se organizátoři zaměří na geomorfologické tvary zvané skalní hřiby.

Houby pod drobnohledem

Zájemci se také dozví, jak se pěstují mikroskopické houby nebo jaké faktory ovlivňují choroby rostlin. „Stejně jako lidské tělo jsou i rostliny celý svůj život v úzkém kontaktu s mikroorganismy – od kořenů po listy a květy. Molekulární biologie odkrývá, že mikrobiota rostlin je mnohem bohatší, než jsme dříve předpokládali. Některé mikroorganismy (viry, bakterie, peronospory či houby) rostou na povrchu, jiné uvnitř pletiv, či dokonce uvnitř buněk. Poznání ekologických vztahů a růstových nároků rostlin i mikroorganismů je důležité mimo jiné pro optimální pěstování zemědělských plodin nebo biologickou ochranu rostlin proti chorobám,“ láká na program Michaela Sedlářová z katedry botaniky PřF UP.

V laboratoři vyrobí pýchavky, které umí uhasit oheň

Soutěživí návštěvníci si budou moci také vyzkoušet interaktivní hru Ukecané houby nebo si v kreativní dílně vyrobit svítící houbové lampičky. „V Laboratoři poznání se budeme věnovat jevu luminiscence, který lze v přírodě pozorovat i u některých druhů hub. Děti i dospělí se mohou těšit na netradiční přípravu pýchavek, které dokáží uhasit plamen. Naučíme se také vytvořit slizovitou hmotu připomínající klouzka. A na závěr si návštěvníci vyzkouší, že hraní na houby nestojí za houby,“ popsala aktivity koordinátorka Pevnosti poznání Zuzana Kopečná.

Kdy u nás vznikla záliba v chalupaření? A které době se říkalo „zlatá doba chalup“? Tyto otázky zodpoví lektoři přímo v expozici Do historie! „Traduje se, že každý pátý dům v České republice je využíván k rekreačním účelům. Český národ je díky tomu na předních místech ve světě v oblibě chalupaření. Také se budeme bavit o skvělém hnutí českých trampů,“ řekl historik Tomáš Arnold.

Více o programu naleznete na www.pevnostpoznani.cz.

Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sídlí v unikátně zrekonstruované, památkově chráněné budově velkého dělostřeleckého skladu z roku 1857. Prostřednictvím expozic, dílen, laboratoře a digitálního planetária zde zaměstnanci a studenti univerzity zábavnou a hravou formou přibližují dětem i dospělým vědecké poznatky i historická fakta. O letních prázdninách má otevřeno každý den – ve všední dny od 9 do 17 a o víkendech od 9 do 18 hodin.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita Palackého přivítá na Českých akademických hrách až 1400 sportovců

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 30/08/2021 - 13:00

Nejen olomoucká sportoviště se ve dnech 2. až 7. září stanou dějištěm 19. ročníku Českých akademických her, během nichž poměří síly ve dvaadvaceti sportech studenti vysokých a vyšších odborných škol z celé České republiky. Organizátoři her z Fakulty tělesné kultury UP očekávají účast až 1400 sportovců.

O medaile a titul Akademický mistr ČR / Akademická mistryně ČR se bude bojovat v atletických a plaveckých disciplínách, ve fotbalu, florbalu nebo také třeba v orientačním běhu, frisbee či šermu. Ústředním místem her bude Sportovní hala UP, soutěžit se ale bude například i v Aplikačním centru BALUO, v Čajkaréně, na Andrově stadionu, dále také v lukostřeleckém areálu v Prostějově nebo ve Ski areálu Hlubočky.

„Počet přihlášených sportovců nás těší. Je to o něco více, než jsme předpokládali. Jednak jsme totiž nevěděli, jaký vliv bude mít na účast termín na konci léta, kdy se rozbíhají sportovní soutěže a některé kluby nechtějí své hráče uvolňovat, a jednak co s účastí udělá epidemie covidu-19,“ uvedl předseda organizačního výboru akademických her, proděkan FTK UP pro rozvoj a vnější vztahy Pavel Háp.

Dodal však zároveň, že s proticovidovými opatřeními je vlastně situace nejistá stále. „Co se týká účasti nejen sportovců, všichni účastníci her se musejí prokázat dokladem o očkování proti covidu-19, negativním testem nebo potvrzením o prodělaném onemocnění podle aktuálně platných pravidel daných Ministerstvem zdravotnictví ČR. S ohledem na minimalizaci kontaktů a na to, že jsme nevěděli, jaká opatření budou v době konání her platit, jsme také nakonec sáhli k tomu, že jsou téměř všechny soutěže jednodenní, a nepřipravovali jsme v podstatě žádný doprovodný program. Zkrátka jsme se rozhodli pro podobu, u které byla větší pravděpodobnost, že se bude moci uskutečnit,“ doplnil.

Jediným „nesportovním“ bodem programu her tak bude jejich slavnostní zahájení, na kterém se potkají zástupci Univerzity Palackého a dalších zúčastněných vysokých škol, České asociace univerzitního sportu (ČAUS), Národní sportovní agentury a představitelé regionu. Zahájení se uskuteční ve čtvrtek 2. září v 18 hodin v prostorách Uměleckého centra UP (v bývalém jezuitském konviktu).

Stěžejní jsou ovšem samotné sportovní soutěže, kde jistě nebude nouze o zajímavé výkony. „Řada přihlášených sportovců je reprezentanty České republiky a mají zkušenosti i z mistrovství Evropy a světa, nebo dokonce z olympiády. Co se týká naší univerzity, představí se většina sportovců zapojených ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT Victoria, mimo jiné oba naši olympionici z Tokia – plavkyně Barbora Janíčková a šermíř Jakub Jurka,“ přiblížil Vítězslav Prukner ze sportovně-technické komise. 

Na posledních uskutečněných hrách v roce 2019 v Brně obsadila sportovní reprezentace Univerzity Palackého v celkovém pořadí škol čtvrté místo. O medailovou sbírku se jako již tradičně postarali zejména plavci, ploutvoví plavci a atleti, bodovali ale také například judisté nebo házenkářky. 

České akademické hry, pravidelnou multisportovní soutěž pro studenty vysokých a vyšších odborných škol, kterou pořádá od roku 2002 Česká asociace univerzitního sportu, hostí Univerzita Palackého již potřetí. Hry se v Olomouci uskutečnily v letech 2005 a 2015, potřetí se měly vrátit v roce 2020, kvůli epidemii covidu-19 však byly odsunuty na letošní rok. Na organizaci her se vedle pořadatelů z ČAUS a FTK UP podílejí také další pracoviště Univerzity Palackého jako Správa kolejí a menz nebo Konferenční servis.

Aktuální informace o průběhu her můžete sledovat na jejich webu, facebooku nebo instagramu.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Právnická fakulta chystá oslavy 30. výročí svého obnovení

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 30/08/2021 - 08:30

Právnická fakulta slaví a nehodlá na to být sama. U příležitosti 30. výročí svého obnovení, které připadá na tento rok, chystá na září dvě akce. První bude ryze studentská, druhá je pak určena zaměstnancům, absolventům, partnerům a příznivcům fakulty.

O obnovení právnické fakulty rozhodl univerzitní akademický senát v lednu 1991, v září téhož roku na ní začali studovat první posluchači. „Třicátiny jsou významným výročím jak v životě člověka, tak i fakulty. Je občas dobré si připomenout své kořeny, dosavadní životní cestu a podívat se do budoucna. Chtěl bych tímto celou akademickou obec ve všech jejích proměnách za posledních 30 let a příznivce naší fakulty pozvat na toto setkání, ať už fyzicky na fakultě, tak i pomyslně na dálku,“ uvedl Václav Stehlík, děkan PF UP s tím, že v nejbližších dnech studenti, zaměstnanci, absolventi či partneři fakulty obdrží pozvánky. Současně bude spuštěna informační kampaň na fakultním webu a sociálních sítích.

Studenti by si měli do svých diářů zapsat datum 23. září. Bavit se budou hlavně venku v prostoru mezi budovami fakulty, zároveň ale budou moci poznat nové prostory, které fakulta získala dostavbou. Na programu bude například zábavný studentský kvíz (soutěž o hodnotné ceny), který připravují jednotlivé katedry a který zavede soutěžící do nových učeben, koncert šumperské kapely Trocha klidu nebo večerní promítání českého filmu Vlastníci. Před fakultou budou stánky s občerstvením. „Doufáme, že se nám podaří připravit zajímavý program a představit studentům fakultu trochu jinak. Za svých třicet let ušla kus cesty a rádi bychom, aby s námi oslavy prožili i studenti, bez kterých si fakultu nelze představit. Těšit se mohou například na představení kateder v jiné podobě, než je znají, nebo na večerní hudební překvapení s fakultou přímo spjaté,“ podotkla za organizátory Renáta Šínová, proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost. Vedení fakulty plánuje vyhlásit na odpoledne děkanské volno.

Druhou připravovanou akcí fakulta cílí na své zaměstnance, absolventy, partnery a podporovatele. Slavnostní setkání se uskuteční přímo na fakultě 29. září. Akci zahájí proslovy vybraných osobností, které zavzpomínají zejména na dobu před třiceti lety. Chystá se i udělení medaile Za zásluhy o rozvoj UP nebo odhalení pamětní desky Miroslava Liberdy, prvního děkana obnovené PF UP, která vznikla díky darům absolventů. „U příležitosti fakultního jubilea slavnostně otevřeme novou knihovnu a studovnu. Pro zájemce chystáme komentovanou prohlídku,“ doplnila Renáta Šínová.

U příležitosti zářijových oslav bude navíc spuštěna speciální webová stránka věnovaná výročí fakulty.

Právnická fakulta si jubileum připomíná od začátku roku. V lednu vyšlo speciální vydání fakultního e-zpravodaje, v únoru se pak uskutečnila první výroční přednáška absolventa PF UP. Pod názvem Křižovatky a zákruty svobody projevu ji pronesl Michal Bartoň z katedry ústavního práva a předseda Akademického senátu PF UP. Celé léto pak běží na fakultním facebooku soutěž připomínající novodobou historií fakulty.

Oslavy 30. výročí PF UP
Studentské odpoledne | čtvrtek 23. září 2021 | PF UP
15:00 | zahájení
15:30-18:00 | fakultní kvíz (soutěž připravovaná katedrami)
18:00 | vyhodnocení fakultního kvízu
18:10-19:00 | koncert Trocha klidu
19:00-19:30 | hudební překvapení
20:00 | promítání filmu Vlastníci

Slavnostní setkání | středa 29. září 2021 | PF UP
15:00-16:00 | slavnostní setkání v aule PF UP 
(proslovy hostů, udělení Medaile za zásluhy, odhalení pamětní desky M. Liberdy)
16.15-16.45 | coffee break
16:45-17:15 | slavnostní otevření knihovny, komentovaná prohlídka nových prostor 
od 17:15 | raut

* Změna programu vyhrazena

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky