Novinky z PřF a UP

Univerzita vyslala dobrovolníky do obcí zničených tornádem

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 30/06/2021 - 08:40

Dvě auta se studenty a zaměstnanci Univerzity Palackého vyjela v brzkých ranních hodinách do oblasti na jižní Moravě, kterou v minulém týdnu zpustošilo ničivé tornádo. Dobrovolníci pomohou s odstraňováním následků živelní katastrofy.

Nadále je možné podpořit oficiální finanční sbírky na pomoc postiženým obcím:
Nadace Via
Diecézní charita Brno
Člověk v tísni

„Na základě požadavku jedné z našich absolventek a po dohodě s místními koordinátory jsme do Hodonína vyslali jedenáct dobrovolníků. Byli poučeni o tom, jaké si mají vzít oblečení a obuv s ohledem na bezpečnost práce, univerzita jim zajistila rukavice, jídlo a pitný režim. Pomoc přitom nabídlo mnohem více studentů a zaměstnanci. Další dobrovolníky nicméně budeme do oblasti vysílat podle požadavků místních koordinátorů ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a s využitím její dobrovolnické aplikace, v níž je aktualizovaný přehled žádostí o pomoc,“ uvedla Eva Blažková, koordinátorka Dobrovolnického centra UP.

Jedním z dobrovolníků, kteří na Hodonínsko vyrazili, je Jan Gregar. „Přihlásil jsem se, protože věřím, že můžu být užitečný. Postiženou oblast jsem navštívil již o víkendu, kdy jsme s několika dalšími zaměstnanci zjišťovali, jak můžeme jako univerzita pomoci. Zkáza na místě byla všudypřítomná, připomnělo mi to obrázky krajiny po bombardování z Kavkazu či Bosny,“ řekl lektor Ústavu cizích jazyků PdF UP.

Velmi silná bouře a tornádo zasáhly jižní Moravu minulý čtvrtek večer. Univerzita Palackého situaci v lokalitě průběžně sleduje a vyhodnocuje formy možné dobrovolnické, případně další pomoci.

Studentům a zaměstnancům z postižené oblasti, kteří se ocitli v nouzi, univerzita nabízí mimo jiné zprostředkování ubytování. Kontaktovat mohou Evu Blažkovou na telefonním čísle 585 631 157 nebo na e-mailu dobrovolnictvi@upol.cz.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky