Novinky z PřF a UP

Na pedagogické fakultě se poprvé uskutečnil jarní příměstský tábor

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 01/03/2022 - 08:45

Zábavu i hravou výuku nabídl jarní příměstský tábor Petrklíček. Stal se novinkou v nabídce Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého určenou dětem ve věku šest až deset let.

Tábora s názvem Petrklíček se v době jarních prázdnin, tedy ve dnech od 21. do 25. února, zúčastnilo osm dětí.

„Během týdne jsme s dětmi navštívili univerzitní knihovnu Zbrojnici a Ústřední knihovnu města Olomouce. Naše katedra technické a informační výchovy umožnila účastníkům vyzkoušet si programování s robotickou včelkou Bee Bot i Robot Mouse. Děti si v dílně vyzkoušely také pracovat s kladívkem a hřebíky a poté si odnesly i krásné výrobky v podobě ježků,“ uvedla Michaela Žišková, vedoucí příměstského tábora. Společně s lektorem Vojtěchem Jiříčkem pak doplnila, že se dětem líbila i závěrečná napínavá pátračka v okolí katedrály svatého Václava. „Zjišťovat různé zajímavosti o katedrále děti hodně bavilo. Byl to pro nás týden plný zážitků, nových poznatků a zábavy! Těšíme se, že se při obdobné příležitosti potkáme i příští rok,“ dodali. 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Zbrojnice podpořila Ukrajinu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 28/02/2022 - 16:55

Ne válce a ruské agresi, podpora Ukrajině! Tak lze jednoduše vystihnout leitmotiv shromáždění, které svolali na pondělní odpoledne studenti na nádvoří Zbrojnice.

„Události posledních dnů na Ukrajině nás nenechávají chladnými a lhostejnými. Jsme tu dnes proto, abychom společně projevili zásadní nesouhlas s ruskou agresí na Ukrajině, s jednáním špiček ruského státu, s chováním prezidenta Putina. Nesouhlas s megalomanskými mocenskými ambicemi, politickým cynismem, bezostyšnou lží a manipulací, s bezohledností k lidským životům. Vladimíre Putine, vaše kroky rozhodně odmítáme!“ přivítala zaplněnou Zbrojnici organizátorka ze studentské skupiny, která akci svolala.

Na pódiu vystoupil i rektor Martin Procházka. „Dovolte mi, abych za vedení univerzity i sám za sebe připojil rozhodné Ne ruské agresi na ukrajinském území,“ uvedl Martin Procházka. Jak dodal, kromě symbolické podpory je potřebná i konkrétní pomoc. Proto představil kroky, jimiž se snaží univerzita podpořit ukrajinské studenty a zaměstnance, včetně mimořádné finanční pomoci. „Po dohodě s děkany jednotlivých fakult zřizujeme jednorázovou pomoc ve výši 10 tisíc korun pro studenty, kteří se vinou ukrajinské krize dostali do tíživé finanční situace. Pracujeme také na sociálním stipendiu, kterým budeme dále moci podporovat naše ukrajinské studenty,“ doplnil rektor UP.

Děkan FF Jan Stejskal pak při pohledu na nádvoří zaplněné studenty s vlajkami a transparenty řekl, ať si nelámou hlavu s omluvou z výuky. „Dnešní vyučování je tady.“ Mezi řečníky se vystřídali mj. akademici z FF, odborník na kyberbezpečnost nebo zástupce Amnesty International a vystoupil i olomoucký primátor Miroslav Žbánek, který informoval o vyhlášení humanitární sbírky. „Nazvali jsme ji Olomouc Ukrajině a shromažďujeme věci a materiál, který si přímo vyžádali naši ukrajinští partneři, jsme v kontaktu s vedením západoukrajinského města Černivci a s jeho civilní obranou. Na konci týdne by měl být vypraven první konvoj na Ukrajinu,“ uvedl olomoucký primátor.

O situaci ve své vlasti promluvila i ukrajinská studentka Anna Chesnokova. Svěřila se, jak dostala ve čtvrtek od maminky sms s lakonickou zprávou „Bombardují“. Když pak řekla, že je pátý den války a ukrajinští vojáci uhájili Charkov a Kyjev, publikum bouřlivě zareagovalo. Svůj proslov zakončila slovy „Vítězství bude naše!".

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Aktuálně: Pomoc pro Ukrajinu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 28/02/2022 - 14:14

Univerzita Palackého organizuje a koordinuje pomoc a podporu pro studenty a zaměstnance z Ukrajiny, kteří se kvůli válce ocitli ve složité životní situaci. Univerzita současně nabízí pomoc i studentům a akademikům ukrajinských škol. Přinášíme aktuální informace.

– ­Univerzita se aktivně zapojila do práce Krizového štábu Olomouckého kraje, který chce mj. zřídit Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Mělo by zvládnout všechny základní služby pro přicházející uprchlíky. Uvažuje se o tom, že by centrum mohlo být v budově Hanáckých kasáren.

Dobrovolnické centrum UP zřizuje od středy speciální kontaktní místo pro ukrajinské studenty a zaměstnance. MeetPoint bude ve Studentském klubu ve Zbrojnici na Biskupském náměstí, kde budou připraveni pomáhat zájemcům dobrovolníci. K dispozici budou i dvě telefonní linky, a to jak v češtině, tak v ukrajinštině.

– ­UP se dohodla s dalšími partnery (Český červený kříž, Olomoucký kraj atd.) na vzájemném sdílení informací o pomoci, a to jak o potřebné, tak i o nabízené. Garantem komunikace je úsek prorektora pro komunikaci a studentské záležitosti. Součástí pracovních týmů jsou i zástupci ukrajinských studentů.

– ­Dobrovolnické centrum UP rozšiřuje databázi dobrovolníků, kteří nabízejí svou pomoc. Aktuálně eviduje na sto lidí ze všech fakult UP, kteří nabízejí právní služby,  psychologickou pomoc, tlumočení, hlídání a učení dětí atd.

– Zahraniční oddělení UP oslovuje partnerské ukrajinské univerzity a nabízí možnosti různých stáží, např. v rámci Erasmus+. Nyní jsou v nabídce čtyři tříměsíční stážistické pozice v rámci 57. ročníku Academia film Olomouc s možností začít stáž již v březnu/dubnu. Je dojednána jedna tříměsíční praktická stáž ve firmě TOMA Olomouc a možnost dvou tříměsíčních praktických stáží v ÚMTM LF UP. Vedle výše uvedených zaměstnavatelů budou moci ukrajinské studenty přijmout i Arcidiecézní charita Olomouc a Letní škola slovanských studií FF UP, a to v létě 2022 a od září 2022.

 – ­Správa kolejí a menz UP má k dispozici cca 40 lůžek, která mohou využít např. ukrajinští studenti či akademici, kteří do Olomouce přijedou na stáž, případně rodinní příslušníci ukrajinských studentů a zaměstnanců z UP.

Předchozí text najdete zde. Všechny důležité informace a kontakty najdete na speciální stránce: www.upol.cz/ukrajina.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Zakladatelské mýty Španělska v nové monografii Daniela Esparzy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 28/02/2022 - 08:30

Daniel Esparza z katedry romanistiky Filozofické fakulty UP vydal monografii, v níž se věnuje výzkumu španělské identity. Téměř dvousetstránková kniha s názvem Symbolická realita Španělska. Španělská identita a zakladatelské mýty z historické perspektivy vyšla v prestižním španělském vydavatelství Tirant lo Blanch.

Práce vyšla z původního teoretického rámce, který se týká vytváření identity a symbolických významů zakladatelských mýtů. Soustředí se na výzkum literárních a historiografických pramenů od středověku do 20. století a její autor se v ní zabývá otázkou španělské identity z historické perspektivy od starověku do současnosti, a to i v komparaci s jinými evropskými identitami, například českou či maďarskou. Daniel Esparza zkoumal například původ názvu Espana, který je pravděpodobně fenicijský, či první projevy příslušnosti obyvatelstva ke Španělsku – Hispania – ve starověku. Věnoval se také různým významům Španělska během středověku, a to i v okamžiku, kdy jeho obyvatelstvo dosáhlo všeobecného pocitu příslušnosti ke Španělsku.

„Zabýval jsem se různými zakladatelskými mýty Španělska od středověku do 19. století. Dnes se vesměs jedná o zapomenuté mýty o Túbalovi, Hispalovi nebo Sefaradovi, které na rozdíl od českého mýtu o praotci Čechovi, zanikly v době osvícenství a nacionalismu,“ řekl Daniel Esparza.

Připomněl 19. století, v němž se objevil mýtus nazvaný Dvě Španělska. Zakládá se na tom, že Španělsko bylo založeno v návaznosti na literární reprezentaci společnosti autorů 19. století a první poloviny 20. století (Larra, Galdós, Ganivet, Machado, Lorca, Unamuno, Ortega či Gasset).

„Právě tento mýtus usadil v lidech myšlenku, že je španělské obyvatelstvo rozdělené do dvou protikladných a nesmiřitelných táborů,“ dodal autor nové monografie a dodal, že maximální negativní vyjádření těchto nesmiřitelných táborů reflektuje španělská občanská válka (1936–1939), jejímž hlavním obrazovým vyjádřením je dílo El Guernica od Pabla Picassa.

Již loni v říjnu prezentoval v Madridu část z výsledků výzkumu Daniela Esparzy uznávaný odborník José Álvarez Junco, a to na odborném semináři Santos Juliá, organizovaném Universidad Complutense de Madrid a Instituto de Investigación Ortega y Gasset (Výzkumný institut Ortega y Gasset). Ten práci člena olomoucké katedry romanistiky FF UP označil za odvážnou a inovativní.

Odborná monografie Symbolická realita Španělska. Španělská identita a zakladatelské mýty z historické perspektivy vyšla v únoru 2022 ve španělském vydavatelství Tirant lo Blanch. Podle žebříčku sestaveného SPI (Scholarly Publishers Indicators 2018–2022) jde o prestižní  akademické španělské vydavatelství.

Mgr. Daniel Esparza, Ph.D., spolupracuje s FF UP od roku 2004 a od roku 2008 působí jako odborný asistent španělské sekce katedry romanistiky FF UP. Věnuje se praktické výuce španělského jazyka, dějin, kultury, literatury a turismu. Jeho výzkumné zaměření se soustředí na teorii vytváření identity, jde o interdisciplinární téma, které pracuje s ústními, literárními a historiografickými prameny, a to na úrovni národních identit a identit subkultur, zejména v geografické oblasti Iberského poloostrova, Kanárských ostrovů a Karibiku. Součástí jeho výzkumného zájmu je i reprezentace dějinných událostí v literatuře, například v historických románech a autobiografických dílech. Přednášel na španělských univerzitách Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad de Málaga nebo Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Svými články a reportážemi přispíval i do španělských El País a La Provincia. V roce 2012 získal zvláštní uznání při vyhlášení III. Ceny za žurnalistiku města Málagy.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Prohlášení rektora Univerzity Palackého Martina Procházky k situaci na Ukrajině

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 26/02/2022 - 07:44

Válka na Ukrajině není jen bojem obyvatel tohoto suverénního státu, který byl bezdůvodně napaden ruským agresorem, je to i náš boj a naše válka. Z pozice rektora Univerzity Palackého v Olomouci striktně odsuzuji ruský útok na Ukrajinu. Postup Ruska je bezohledný a směřuje k násilnému obsazení cizího území. Politika prezidenta Putina diskvalifikuje Ruskou federaci v očích celého civilizovaného světa a jeho samotného řadí mezi válečné zločince.

Připojuji se k prohlášení České konference rektorů a s hlubokým zklamáním a znepokojením sleduji, jak Ruská federace pošlapává mezinárodní právo. Mám velké obavy nejen o občany na Ukrajině, ale také o hodnoty, na nichž je založeno současné demokratické zřízení v zemích Evropské unie a na celém světě. Obávám se, že nejen lid Ukrajiny, ale také veškeré demokratické státy světa nyní stojí před velmi těžkou zkouškou.

Univerzita Palackého se připojuje k projevům solidarity s lidmi na Ukrajině, ukrajinskými univerzitami a jejich studenty a pracovníky. Jsme v myšlenkách s ukrajinskými studenty, kteří v současné době studují v Olomouci, a s jejich rodinami. Univerzita Palackého je připravena okamžitě poskytnou pomoc a využít k tomu veškeré své možnosti. Činíme kroky, kterými bychom mohli zmírnit složitou životní situaci ukrajinských občanů, především pak našich studentů a zaměstnanců, ale i studentů, kolegů a přátel z partnerských univerzit na Ukrajině. 

Jsem přesvědčen, že jednání Ruska vážně poškodilo česko-ruské vědecké vztahy. Akt ruské agrese nevratně zasáhl vztahy mezi našimi zeměmi nejen při spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání a vědě. Jsme mezinárodně orientovanou univerzitou a současná situace je pro nás neakceptovatelná. Naše vlastní historie a zkušenosti nám lépe než komukoliv jinému umožňují chápat zoufalou situaci, v níž se Ukrajina a její lidé nacházejí. O to silněji by mělo být slyšet naše „NE“ uchvatitelským snahám Ruska. Stojíme na straně Ukrajiny, stojíme za našimi evropskými spoluobčany.

Martin Procházka

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Jak Univerzita Palackého pomáhá ukrajinským studentům a zaměstnancům

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 25/02/2022 - 16:00

Univerzita Palackého organizuje a koordinuje pomoc a podporu pro studenty a zaměstnance z Ukrajiny, kteří se kvůli válce ocitli ve složité životní situaci. Univerzita současně nabízí pomoc i studentům a akademikům partnerských škol na Ukrajině. Text, který přináší aktuální souhrn informací, bude pravidelně doplňován.

– Byla spuštěna speciální webová stránka s důležitými informacemi a kontakty: www.upol.cz/ukrajina. Rozcestník je na hlavní webové stránce UP pod názvem K situaci na Ukrajině.

– Funguje zvláštní telefonní linka pro studenty a zaměstnance UP, kteří se ocitnou v nouzi (+420 736 676 006), stejně tak i emailové spojení. Dobrovolnické centrum UP, které veškeré aktivity koordinuje, už vyřídilo několik desítek telefonátů a e-mailových dotazů a nabídek pomoci. Spolupracuje také s Charitou ČR a Člověkem v tísni.

– Zahraniční oddělení je ve stálém v kontaktu s partnerskými univerzitami a domlouvá příjezdy některých akademiků a studentů.

– Vzniká seznam nabídek konkrétní pomoci. Dobrovolnické centrum už má v evidenci psychology, lingvisty, právníky, studenty práv a psychologie a objevují se i nabídky ubytování. Nabízí pomoc s krizovou intervencí a psychologickou podporou v osobní i online formě.

– Dobrovolnické centrum komunikuje s Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR.

– Univerzita vytváří stipendijní fond pro mimořádnou podporu ukrajinských studentů, kteří již na UP studují nebo přijedou v rámci mezinárodní pomoci.

– Správa kolejí a menz připravuje ubytovací kapacity pro přijíždějící rodiny studentů a akademiků UP.

– Vedení univerzity intenzivně jedná ministerstvem školství a společně hledají další formy pomoci.

– Rektor UP se setkal se zástupci ukrajinských studentů. Nabídl jim pomoc a podporu a informoval je o možnostech, které jim UP nabízí. Podrobnosti najdete v tomto textu.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Rektor se sešel se zástupci ukrajinských studentů UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 25/02/2022 - 15:08

O tom, jakou pomoc nyní nabízí Univerzita Palackého svým ukrajinským studentům, hovořil s jejich zástupci rektor UP Martin Procházka. Během debaty studenti popsali, co je v současné době tíží nejvíc, zároveň univerzitě vyjádřili poděkování za pomoc.  

„Neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni vám pomoci,“ řekl hned v úvodu před shromážděnými ukrajinskými studenty Martin Procházka, rektor UP. Ve velké zasedací síni Rektorátu UP společně se zástupci zahraničního oddělení a také úseku pro komunikaci a studentské záležitosti UP informoval studenty z Ukrajiny o tom, v čem všem jim v nastalé situaci může být Univerzita Palackého nápomocná.

Během setkání studenti obdrželi informaci o nově vzniklém speciálním webu, který se věnuje událostem, jež souvisí se situací na Ukrajině a aktivitami Univerzity Palackého. Stránka s názvem K situaci na Ukrajině je dostupná z hlavního webu Univerzity Palackého.

„Právě zde najdete informace, které mohou být pro vás nyní stěžejní. Jsou tam i kontakty na univerzitní dobrovolnické centrum, které je schopné zprostředkovat vám nejrůznější formy pomoci. Ve spolupráci se zahraničním oddělením se snažíme domlouvat mobility z Ukrajiny k nám,“ doplnil rektor UP.

V krátkém setkání zazněly informace, které týkaly možnosti udělování víz. Hovořilo se i o psychologické pomoci. Studenti se zajímali o možnosti ubytování jejich rodin, kteří nyní Ukrajinu opouštějí. Někteří z nich vyjádřili přání, aby se na univerzitní půdě otevřeně a vyváženě diskutovalo o konfliktu na Ukrajině a jeho příčinách.

Rektor závěrem apeloval na demokratické principy na univerzitní půdě. „Jsme všichni členové akademické obce, jsou jimi i naši ruští studenti. Jsou tu každý sám za sebe, nejsou reprezentanty politiky Ruska. Byl bych rád, kdybychom v Olomouci zachovali klid a soustředili se na co nejefektivnější pomoc vám a vašim blízkým,“ uzavřel.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

David Tománek a Tomáš Halík besedovali s doktorandy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 25/02/2022 - 09:00

Série besed I já jsem byl doktorandem… zaměřená zejména, ale nejen na doktorandy Univerzity Palackého nabídla se začátkem letního semestru hned dvě zajímavá setkání. Pozvání do Studentského klubu na Zbrojnici přijal emeritní profesor fyziky Michigan State University David Tománek a Tomáš Halík, který se věnuje mimo jiné filozofii a sociologii náboženství. Oba hosté vzpomněli na svá vysokoškolská studia a podělili se o část svých zkušeností, které za bohatou akademickou kariéru získali. A došlo i na aktuální témata.

Americko-švýcarský fyzik českého původu David Tománek, který je v odborných kruzích označován za průkopníka numerické nanotechnologie, návštěvníky besedy překvapil svým živým, místy až výstředním projevem. Jeho vysvětlení se naskytlo, když z publika zazněl dotaz na to, jak upoutat při popularizaci vědy. „Vím, že když se lidi nezačnou během mého výstupu smát, jsem nudný, nebavím je. Když se začnou smát, je to dobrý, budou si to pamatovat,“ reagoval profesor, který přítomné bavil takřka od začátku do konce. Například vzpomínkou na to, když mu jako doktorandovi v Berlíně ‚zmizel‘ školitel na dva roky.

„Školitel má být otec, který se o své doktorandy stará jako o své děti. Já se o to snažím, a když pak vidím, že uspějí v praxi a v životě, je to pro mě příjemný pocit, že to dělám dobře a že jsem nežil nadarmo,“ uvedl David Tománek, podle kterého musí ale ve vztahu školitel – doktorand být určitá chemie a zdravý oboustranný respekt. A neméně důležité je jít za svým snem.

Beseda s knězem a teologem Tomášem Halíkem byla klidnější, nikoliv však méně zajímavá. Profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zavzpomínal na svá studia v době pražského jara a počátku normalizace a na osobnosti, se kterými se na škole nebo později v rámci bytových seminářů setkal. O filozofu Janu Patočkovi, který ho učil, hovořil jako o velkém zjevení, v pozitivním smyslu slova. „Naposledy jsem se s ním viděl v době Charty 77. Čekal jsem na autobus a najednou slyším známý pozdrav. V rukou měl tašky, tak mi podal jen prst a ptal se, co zrovna dělám, co čtu. Já jsem zrovna četl jeho Kacířské eseje a on na to, ať někdy přijdu. V tu chvíli mu přijel autobus, nastoupil a ze schůdků mi ještě říkal: ‚Lidé, kteří přemýšlejí, se přece musejí scházet, ne?‘ Zavřely se dveře a pak už jsem ho nikdy neviděl.“

Kromě vzpomínek ale Tomáš Halík zmínil i několik současných osobností, jejichž dílo by mohlo být inspirativní nejen pro studenty humanitních věd, například filozofa Richarda Kearneyho z Boston College nebo profesora matematiky a biologie z Harwardu Martina Nowaka. Zdůraznil také, že je důležité mít na paměti, že všechno má svůj smysl. „Život je jako perský koberec. Z jedné strany jsou nepěkné uzlíky, ale z druhé je ten pěkný vzor,“ připodobnil. Během besedy nicméně krátce přišla řeč i na témata související s náboženstvím a na aktuální dění na Ukrajině.

Na besedách cyklu I já jsem byl doktorandem… se studenti doktorských programů na UP, ale i další zájemci mohou setkat se zajímavými osobnostmi akademického světa a nasát od nich postřehy, inspiraci a zkušenosti pro studium a začátek vlastní akademické kariéry. Průvodcem cyklu je prorektor UP pro doktorské studijní programy a projekty Dušan Lužný, jako hosté se v zimním semestru představili ředitel Biologického centra AV ČR a někdejší rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer a politolog Tomáš Lebeda z FF UP.

David Tománek a Tomáš Halík coby aktuální hosté přitom nevystoupili na půdě Univerzity Palackého jen v rámci těchto doktorandských setkání. David Tománek mluvil také ke studentům FF UP na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, přednáška Tomáše Halíka o proměně náboženství v současné době, kterou uspořádala Cyrilometodějská křesťanská akademie, Akademická farnost Olomouc a Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, zase zaplnila aulu FF UP zájemci nejen z řad akademické obce, ale i veřejnosti. Následně Tomáš Halík předsedal studentské mši v kostele Panny Marie Sněžné.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Studenští zástupci v AS UP k válce na Ukrajině

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 25/02/2022 - 07:55

Jako zástupci studentů v Akademickém senátu UP jednoznačně odsuzujeme agresi proti Ukrajině. Evropská společnost se hlásí k hodnotám, které jsou v přímém rozporu s kroky Ruské federace a jako takové nejsou nikým a ničím obhajitelné. 

Stejně jako ve vás, i v nás rezonují emoce a pocity, které pravděpodobně nikdo z nás v životě nezažil. Vyzýváme všechny, kteří máte ukrajinské přátele, abyste jim nabídli jakoukoliv pomoc. Univerzita Palackého zřizuje telefonní linku pro ukrajinské studenty a zaměstnance na UP. Další kroky pomoci budou následovat. 

Současně vyzýváme k tomu, aby případné emoce nebyly vybíjeny na rusky hovořících lidech. Paradoxně právě ti byli dost možná donuceni opustit nedobrovolně svou rodnou zem nebo s invazí nesouhlasí stejně, jako my. V následujících dnech a týdnech bude solidarita tou jedinou vlastností, která bude pomáhat vylepšovat veřejný prostor nejen na UP.

Jako poslední si dovolím napsat svou oblíbenou větu, která mi vždy pomohla při těžkých chvílích mého života. 

„I ta nejtemnější noc nakonec stejně skončí svítáním.“ 

jménem SK AS UP

Marek Stratilík

2. místopředseda Akademického senátu UP

Studenti a zaměstnanci UP, kteří se ocitnou v nouzi, se mohou obracet na Dobrovolnické centrum UP, a to prostřednictvím e-mailu dobrovolnictvi@upol.cz nebo telefonu +420 736 676 006. Pozor, telefonní linka slouží pouze pro ukrajinské studenty a zaměstnance UP.

Více informací k aktuální situaci najdete na upol.cz/ukrajina.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Prohlášení České konference rektorů k válce na Ukrajině

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 24/02/2022 - 11:51

Rektorky a rektoři vysokých škol ČR, členové České konference rektorů (ČKR), jsou šokováni dalším vývojem situace na Ukrajině, kde se Rusko dopustilo a dopouští zcela účelové a promyšlené vojenské agrese vůči jinému nezávislému státu.

ČKR velmi důrazně odsuzuje postup Ruska a jeho násilnou a dobyvačnou politiku. Každý nezávislý stát má právo demokraticky rozhodovat o své budoucnosti a svém směřování. To, čeho se Rusko dopouští, je pošlapáním nejen mezinárodního práva, ale také všech ideálů evropské civilizace a mírového soužití mezi evropskými národy. Ruské vedení svými posledními kroky vyřazuje Rusko ze společenství civilizovaných evropských států 21. století.

My v České republice – s naší historickou zkušeností z let 1938 a 1968 – musíme být zvlášť ostražití a měli bychom velmi akutně vnímat vážnost současné situace a varovat před ní. Je ohromující, jak moc současná rétorika ruského vedení připomíná rétoriku nacistů a jejich agresivní a dobyvačnou politiku, kterou uplatňovali vůči Československu v roce 1938. Současné ruské vedení používá stejný slovník, za kterým se skrývá podobný způsob uvažování.

ČKR v současné situaci apeluje na českou politickou reprezentaci, aby se – ve spolupráci s našimi evropskými partnery a spojenci – velmi aktivně a iniciativně podílela na rychlé a rozhodné celoevropské reakci vůči agresivním krokům Ruska. Evropa musí být jednotná.

Vysoké školy ČR, jejichž rektorky a rektoři jsou členy ČKR, jsou vrámci svých možností připraveny poskytnout pomoc ukrajinským občanům vtíživé životní situaci, zejména pak studentům a akademikům, a aktivně se zapojit do humanitární a další nezbytné pomoci.

ČKR podniká a bude dále podnikat kroky, které umožní efektivní pomoc občanům země, která se dnes stala terčem otevřené ruské agrese.

V Brně dne 24. února 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. předseda

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 24/02/2022 - 10:55

Univerzita Palackého sleduje situaci na Ukrajině a je připravena být nápomocna svým ukrajinským studentům i zaměstnancům, kteří pobývají v Olomouci, případně nabídnout další pomoc v rámci zdrojů, kterými disponuje.

Finanční pomoc doporučujeme realizovat prostřednictvím ověřených organizací Český červený kříž, Člověk v tísni, Charita Česká republika, Paměť národa nebo UNICEF.

Studenti a zaměstnanci UP, kteří se ocitnou v nouzi, se mohou obracet na Dobrovolnické centrum UP, a to prostřednictvím e-mailu dobrovolnictvi@upol.cz nebo telefonu +420 736 676 006. Pozor, telefonní linka slouží pouze pro ukrajinské studenty a zaměstnance UP.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nová mobilní aplikace pomůže městům při plánování dalšího rozvoje

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 24/02/2022 - 08:38

Pomoci městům při plánování jejich dalšího rozvoje má nová mobilní aplikace Cin City, zaznamenávající subjektivní vnímání městského prostředí, kterou vytvořila Lucia Brisudová z katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s odborníky z Manchesterské univerzity ve Velké Británii. Novou aplikaci budou moci zkušebně používat obyvatelé Olomouce a Manchesteru, získaná data využijí tamní samosprávy. Aplikace je k dispozici zdarma, momentálně je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android. Stáhnout si ji zájemci mohou zde.

Aplikace Cin City (Civic InnovatioN in CommunITY) vznikla při výzkumné stáži, kterou Lucia Brisudová na Manchesterské univerzitě absolvovala v roce 2021. „Její nynější podoba a obsah umožňují v jednoduchém a uživatelsky velmi přívětivém rozhraní označit, která místa občan osobně považuje za příjemná, nepříjemná nebo opuštěná. Kromě toho pomocí aplikace zjišťujeme, jaká je intenzita daného pocitu a co je jeho příčinou,“ uvedla. Informace zadaná obyvatelem města do aplikace se spolu s časem a GPS souřadnicemi místa ihned uloží do databáze, se kterou poté mohou pracovat odborníci z radnic. Uživatelé nemusí mít obavy, že aplikace bude během dne sledovat jejich pohyb. Zaznamená pouze polohu místa, které se sami rozhodnou do databáze nahlásit.

Mobilní aplikace byla sice vytvořena jako součást dizertačního výzkumu, nicméně autoři od samého začátku chtěli nasbíraná data využít i pro strategický rozvoj Olomouce a Manchesteru. Tato města se do výzkumu ochotně zapojila. „S průběhem výzkumu i s předběžnými výsledky je seznámen Odbor strategie a řízení statutárního města Olomouce. Společně se snažíme o to, aby město po skončení výzkumu získané informace dále prakticky využilo a aplikaci Cin City už nyní zpřístupnilo co nejširšímu okruhu obyvatel Olomouce,“ podotkla Lucia Brisudová. Autoři aplikace spolupracují také s Centrem dopravního výzkumu, které získaná data využije při zpracovávání aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouce.

Nápad vytvořit mobilní aplikaci zaznamenávající údaje o tom, jak lidé vnímají různé části města, doktorandka Lucia Brisudová dostala při svém dizertačním výzkumu zaměřeném na vnímání urbánního prostředí z pohledu obyvatel. Mladá vědkyně se zabývá také tím, jak se percepce městského prostředí mění nejen během dne i noci, ale také v dlouhodobějším horizontu.

„Tento přístup je součástí tzv. participativního mapování, které do plánování veřejného prostoru zapojuje přímo občany měst a obcí. V posledních letech se tento postup dostává stále více do popředí a aplikuje se v mnoha městech v České republice i zahraniční. Výsledkem mapování jsou komplexní podklady obsahující podněty, které jsou založeny na reálných zkušenostech obyvatel a které dál slouží při efektivnějším a cíleném plánování prostředí města,“ doplnila vědkyně.

Lucia Brisudová se proto snažila vyvinout nástroj, pomocí něhož by bylo možné podobné mapování provádět realističtěji a jinak než pouze pomocí různých mapových aplikací či dotazníků. Tento nový přístup totiž městům zjednoduší shromažďování prostorových informací a zároveň obyvatelům umožní, aby se do participativního mapování mohli zapojit kdekoliv a kdykoliv při svém pohybu po městě. „Jedním z cílů a zároveň výhodou tohoto nového přístupu je sdílení podnětů a návrhů na vylepšení konkrétního území, které se dostanou na stůl zodpovědným zaměstnancům magistrátu,“ řekla Lucia Brisudová.

V březnu Lucia Brisudová odjede na univerzitu v Manchesteru na další stáž, tentokrát ji stráví na oddělení kriminologie. „Kromě odborné spolupráce na probíhajícím výzkumu bych ráda pracovala také na dalším vývoji aplikace Cin City a rozšířila její využití v oblasti participace, strategického plánování měst a také v oblasti bezpečnosti veřejného prostoru,“ dodala.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vrací se profesorské přednášky. Budou opět pro studenty i veřejnost

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 23/02/2022 - 08:00

Začátek března bude ve znamení přednáškového cyklu Societas cognitorum. Po dvou letech se tak opět představí veřejnosti významní profesoři a profesorky z různých vědních oblastí.

Výtvarné umění, filozofie, literatura i aktuální problematika klimatické změny, to je výčet jen některých témat, na která se zaměří v letním semestru hosté přednáškového cyklu. „Societas cognitorum je profesní, stavovský a zájmový spolek, který si dal jméno podle osvícenského spolku Societas incognitorum působícího v Olomouci v letech 1746–1751. Za své cíle si stanovil dbát o dobré jméno a kulturní úroveň Filozofické fakulty UP, o žádoucí vzdělanost jejích studentů a o intenzivní působení v duchu univerzitních, to jest univerzálních, vzdělanostních hodnot a akademických tradic,“ uvedla profesorka Ingeborg Fialová z FF.

Jak připomenula, profesorský spolek pořádá již od svého založení interdisciplinární cykly přednášek svých členů a také odborníků z přírodních, medicínských, právních a teologických věd. Studenti i veřejnost tedy mají příležitost se seznámit s osobnostmi nejen z domovské filozofické fakulty, ale i z ostatních fakult UP a dalších institucí.

„Epidemie zasáhla i do této tradice. Teď ale věříme, že cyklus přednášek naplánovaný pod souhrnným titulem ‚Přesahy‘ se bude moci konat od začátku až do konce, to jest od 2. března do 4. května, a že se na něm budeme moci setkávat osobně v duchovním prostoru nerozděleném hranicemi oborů, metod a ideologií,“ dodala Ingeborg Fialová.

Přednášky se budou konat vždy ve středu od 16:45 v aule filozofické fakulty.

Přesahy: Cyklus přednášek Societas cognitorum

2. 3. Ingeborg Fialová: Jeremiáš

9. 3. Ladislav Daniel: Evropská galerie olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu Castelcorna

16. 3. Josef Jařab: H. D. Thoreau – Transcendentalista na výšlapu do lesa

23. 3. Oldřich Uličný: Čeština a škola dnes (a zítra?)

30. 3. Pavel Nováček: Život v době klimatické změny

6. 4. Ivo Barteček: Umění v exilu

13. 4. Lubomír Machala: Revize paměť korigující, anebo zkreslující?

20. 4. Karsten Rinas: Pomlčka – rebelský znak v době osvícenství

27. 4. Dalibor Tureček: Jan Neruda: U tří lilií. Text jako partitura čtení

4. 5. Martin Jabůrek: Böcklinův Ostrov mrtvých a jeho filozofické interpretace

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Dokument: Prohlášení České konference rektorů k vývoji situace na Ukrajině

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 22/02/2022 - 13:13

Rektorky a rektoři vysokých škol ČR, členové České konference rektorů (ČKR), jsou hluboce znepokojeni děním na Ukrajině a pokračujícím vyhrocováním situace ze strany Ruska. Události posledních dnů a hodin považuje ČKR za mimořádně zneklidňující a závažné.

ČKR je přesvědčena, že každý nezávislý stát má právo demokratickým způsobem rozhodovat o své budoucnosti a o svém dalším směřování. Je zcela nepřijatelné, aby v tomto bylo komukoli bráněno nátlakem, výhrůžkami, anebo dokonce vojenskou silou. Takovéto metody a způsoby uvažování nepatří do Evropy 21. století a ČKR je důrazně a radikálně odmítá.

ČKR vždy hájila a bude hájit principy základních lidských práv a svobod, demokracie a mírového řešení sporů a problémů.

ČKR je v dané situaci – a zejména v případě, pokud by došlo k dalšímu vyhrocování situace na Ukrajině – připravena podpořit ukrajinské studenty a akademiky. V současnosti probíhají na úrovni vedení vysokých škol, jež jsou svými rektorkami a rektory zastoupeny v ČKR, debaty o tom, jaké formy pomoci by byly nejvhodnější.

ČKR se již dříve vyslovila jednomyslně pro nabídku pomoci ze strany jednotlivých vysokých škol, které jsou zastoupeny v ČKR, pronásledovaným běloruským studentům a akademikům a podobným způsobem je připravena projevit svoji solidaritu i nyní.

V Brně dne 22. února 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

předseda

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stipendium Petra Zoubka získala studentka práv Veronika Vysoudilová

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 22/02/2022 - 10:00

Veronika Vysoudilová, studentka 5. ročníku programu Právo a právní věda, se stala v pořadí druhou laureátkou Stipendia Petra Zoubka. Právnická fakulta jej uděluje společně s Nadačním fondem Petra Zoubka jednou ročně svým mimořádně aktivním a nadaným studentům. Laureátka získala finanční podporu 20 000 korun.

Stipendium je pojmenováno po výjimečném posluchači právnické fakulty, který těsně před dokončením studia v březnu 2019 podlehl agresivnímu nádorovému onemocnění. Rodina a přátelé Petra Zoubka krátce nato založili nadační fond a spojili síly s fakultou. „Prostřednictvím fondu chceme šířit Peťův odkaz, jeho vize a přístup k životu. Máme dva cíle, podporovat hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě a výjimečné studenty olomouckých práv. Spolupráce s fakultou si velmi vážíme,“ uvedla Kristýna Beníčková, tehdejší přítelkyně Petra Zoubka, zakladatelka nadačního fondu a absolventka PF UP.

Pravidla pro přiznání Stipendia Petra Zoubka upravuje vnitřní norma fakulty. V každém akademickém roce jej může získat pouze jeden student, který splní pět podmínek – vážený studijní průměr do 1,8 za celé dosavadní studium na fakultě, alespoň jeden úspěšně dokončený semestr ve Studentské právní poradně nebo jiné klientské právní klinice vyučované na fakultě, absolvování odborné praxe. Student musí také být aktivní sportovec a musí se zapojovat do dobročinných společensky přínosných aktivit.

Letos se u děkana Václava Stehlíka sešly tři žádosti o toto mimořádné stipendium. Posuzovala je komise složená ze zástupců fakulty a nadačního fondu. „Dlouze jsme debatovali, jak rozhodnout. Všichni tři kandidáti byli velmi silní. Nakonec jsme se přiklonili k Veronice Vysoudilové,“ zhodnotil Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy, který byl členem poroty. Zbylým dvěma kandidátům, Andrei Petrákové a Janu Šafářovi, pak na doporučení komise děkan udělil fakultní mimořádné stipendium. „Všichni tři studenti mají uzavřené studium a čekají je už jen státní závěrečné zkoušky. Věřím, že budou naši fakultu kvalitně reprezentovat v praxi,“ dodal Maxim Tomoszek.

Slavnostní udělení Stipendia Petra Zoubka bylo součástí odborného semináře Etika – opatření na konci života. Jako první Veronice Vysoudilové pogratuloval děkan Václav Stehlík. „Pečlivě jsem si přečetl vaši přihlášku. Líbilo se mi v ní hned několik věcí. Například to, že naše právnická fakulta byla pro vás při výběru vysoké školy první volbou, nikoli nahodilou, a že po letech naplnila vaše očekávání. To mě nesmírně těší. Zaujal mě sport, kterému se věnujete – jezdectví. V něm jste zažila jistě mnoho pádů. Máte můj obdiv, že se vám daří i přeneseně zůstávat v sedle, to je při studiu, ale také v běžném životě velmi cenné,“ řekl laureátce děkan a vypíchl ještě několik dalších zajímavostí.

Mimo jiné její dobrovolnickou činnost v době epidemie covidu, kdy šila roušky nebo poskytovala bezplatné právní poradenství. Veronika Vysoudilová se také vydala na Svatojakubskou pouť, na které strávila šest dnů. „Přeji vám, ať ji ujdete celou, ať se vám v životě daří. Ještě jednou vám děkuji, že jste tak výbornou studentkou,“ dodal děkan.

Veronika Vysoudilová převzala stipendium s pokorou a vděčností. „Je pro mě nesmírnou ctí být vybrána jako jedna z těch, kteří ctí podobné hodnoty jako Peťa Zoubek,“ řekla posluchačka 5. ročníku. Petra bohužel osobně neznala, ale slyšela spoustu historek z jeho života od svých spolužáků i kamarádů. Oba mají navíc stejné rodné město. „Všechny příběhy měly jedno společné – neskutečnou pozitivitu a Peťův životní elán, který může být inspirací pro nás všechny. A právě to z něj dělalo mimořádného člověka, studenta. Děkuji všem, kteří šíří jeho odkaz a hodnoty, díky kterým tady dnes mohu stát,“ dodala skromně laureátka. Získanou finanční podporu by ráda využila s rozvahou. „Na ty pro mne nejdůležitější věci, tedy pro rodinu a začátek mé cesty advokacií.“

Na udělování stipendia navázala odborná část semináře Etika – opatření na konci života. Své příspěvky přednesli David Černý a Tomáš Doležal, oba z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Stipendium udělovala právnická fakulta a Nadační fond Petra Zoubka podruhé. Vloni ho získala studentka Kateřina Dračková.

Mimořádné stipendium není jedinou společnou aktivitou fakulty a nadačního fondu. Z transparentního účtu fondu je patrné, že jeho činnost podporují individuálními příspěvky zaměstnanci a studenti fakulty. V prosinci 2019 pak na účet fondu zamířilo přes 55 tisíc korun, které zaměstnanci a studenti věnovali v rámci fakultní aukce zážitků. Jméno Petra Zoubka nese také turnaj v plážovém volejbale, kterého se pravidelně účastní tým olomoucké právnické fakulty.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita Palackého je připravena pomoci ukrajinským studentům i zaměstnancům

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 21/02/2022 - 14:45

Univerzita Palackého je v případě eskalace konfliktu na Ukrajině připravena pomoci ukrajinským studentům i zaměstnancům, kteří pobývají v Olomouci. Podle rektora UP Martina Procházky jde o jednoznačný projev solidarity se zemí, která si svobodně vybrala evropskou cestu a prozápadní orientaci.

Ukrajina čelí dlouhodobě velkému tlaku ze strany sousedního Ruska. „Velmi pozorně sledujeme situaci na hranicích mezi Ukrajinou a Ruskem. Chci ubezpečit naše studenty i akademiky z Ukrajiny, kteří u nás pobývají, že jsme v případě napadení jejich vlasti připraveni je podpořit. Domlouváme spolupráci s tlumočníky, psychology, právníky a dalšími, jejichž pomoc by v případě vypuknutí konfliktu mohla být potřebná,“ uvedl rektor UP Martin Procházka. Na Univerzitě Palackého v současnosti studuje zhruba 150 studentů z Ukrajiny, zaměstnanců zde působí na dvě desítky.

Svou pomoc už nabízejí i někteří pedagogové. Jak upozorňuje například docentka Naděžda Šišková z Právnické fakulty UP, je potřeba, aby se proti hrozbám ze strany Ruska ozvala i akademická a vědecká veřejnost z různých zemí. „Jako právnička a politoložka vím, že v současném konfliktu v nemalé míře se jedná i o propagandistické účely a o získání politických bodů u ruské veřejnosti. Proto by hrozba použití síly coby prostředku pro vyřešení konfliktů měla být rázně a jednoznačně odsouzena a je dobré, pokud to zazní i z akademických kruhů,“ uvedla docentka, která se na Ukrajině narodila a s univerzitou Tarase Ševčenka v Kyjevě úzce spolupracuje ve společném grantovém projektu Jean Monnet Network.

Případnou pomoc a veškeré potřebné aktivity bude koordinovat Dobrovolnické centrum UP.

 

Nenechme v tom Ukrajinu

Na Ukrajině jsem strávila šest let a tu zemi si zamilovala: lidi, města, kulturu. Snažím se i v těchto dnech zachovávat kritický odstup, nebýt jen fanoušek svého klubu, ale přiznávám, že to jde jen velmi těžko. Nebudu-li tedy v následujících řádcích stoprocentně objektivní, nezlobte se, snažila jsem se, ale city se občas derou na povrch zcela samovolně.

O prostoru jménem Západ, ve kterém žijeme a pracujeme, mluvíme často s jistou dávkou pesimismu. Dnešní svět není, co býval, a to málo, co z něj zbylo, určitě utratí generace našich dětí, vždyť se na ně podívejte. Ničeho si neváží. A přitom my jsme ta civilizace, kultura, prosperita a především, zejména a hlavně hodnoty. Hodnoty jsou pro evropského politika, intelektuála nebo alespoň novináře něco jako dobrý den a na shledanou. Pro hodnoty nemůžeme přijmout ani jednoho dětského migranta, pro hodnoty, obvykle úplně ty samé, musíme okamžitě všechny přijmout a zachránit celý svět.

Když v Kremlu nad mapou někdejšího Sovětského svazu hledají odpovědi na vnitropolitické otázky – jak vyhrát příští volby? jak vysvětlit lidem, že se nemají tak dobře, jak si zaslouží? proč náš stát nefunguje tak, jak nefunguje? – rozčilujeme se. Nedopustíme přece, aby si Rusko bralo země kolem sebe jako pašalik, aby budovalo novou sféru svého vlivu. Jsme razantně proti.

Ale tím naším proti už v Moskvě možná začínají nové série anekdot. Co nám Evropa zakáže zítra? Francouzský sýr? Italské víno? Nebo snad Olomoucké tvarůžky?

Ukrajina chce vstoupit do Severoatlantické aliance. Má to napsané v ústavě. Nemá to tam pro nic za nic. Bojí se, že jim mocný soused na východě nedovolí patřit ke společenství na západě, když na to nebudou mít ten správný papír. A mají pravdu.

V diskusi o možné válce na Ukrajině padlo několikrát naše ne. Ne vstupu Ukrajiny do NATO v tuto chvíli a bůhvíkdy vůbec. Ne reálné pomoci v případě napadení Ruskem.

V našem západním světě si příliš vážíme vlastního pohodlí a hodnot, než abychom za ně šli bojovat. Jenže to už tu bylo.

Nepomoc Československu v roce 1938 neodvrátila světový konflikt ani o jeden celý rok. Druhou světovou válku by Evropa nezvládla, kdyby Američané jen házeli ty chutné konzervy značky UNRRA, bylo třeba trochu víc.

Je to rébus a možná nemá řešení – dobré řešení. Ale ohánět se tím, že v Kyjevě bojují také za naše hodnoty, což je bezesporu pravda, ale obávat se především toho, aby se dokončil Nord Stream 2, to je popření těch samých hodnot.

Abychom si rozuměli. Neříkám, že máme zítra otevřeně deklarovat, že válka s Ukrajinou je i naše válka. Nikdo tu nechce třetí světovou válku. Jenže když v tom necháme Ukrajinu samotnou a budeme čekat, jak moc špatně to dopadne, nemůžeme si lhát do kapsy, že nám jde především o hájení našich židovsko-anticko-křesťanských kořenů. Anebo ty kořeny aspoň musíme podrobit novému pořádnému průzkumu.

Lucie Řehoříková

Doktorandka, studentka oboru Srovnávací slovanská filologie, FF UP. Od listopadu 2014 do července 2020 vedla České centrum Kyjev.

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Může to být láska. Seznamte se s EIZ

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 21/02/2022 - 07:00

Webináře, workshopy, konzultace, zkušební přístupy i soutěž, tak bude vypadat letošní, již pátý ročník Týdne s EIZ, tedy s elektronickými informačními zdroji, který připravuje Knihovna UP. Uskuteční se od 28. února do 4. března ve všech pobočkách univerzitní knihovny a také online. Letošní ročník je ve znamení motta Láska, která trvá...

Cílem pravidelně pořádané osvětové akce je propagace a představení elektronických informačních zdrojů, které mají studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého k dispozici. Po loňském ročníku, který proběhl výhradně online, se letos knihovníci těší na zájemce o e-zdroje opět osobně.

Ve všech pobočkách univerzitní knihovny a ve Zbrojnici v noční studovně najdou návštěvníci od 28. února do 4. března vždy od 10 do 15 hodin infostánky, u kterých se budou moct zeptat na cokoli, co je zajímá. „Během celého týdne budou mít zájemci spoustu příležitostí poznat elektronické informační zdroje nebo se naučit v nich vyhledávat. Chystáme webináře, workshopy i individuální konzultace,“ přibližuje Kristina Mikešová, vedoucí oddělení bibliograficko-informačních služeb Knihovny UP a dodává: „Letošní ročník má motto Láska, která trvá... Chtěli jsme tím vyjádřit, že pokud poznáte e-zdroje a naučíte se s nimi efektivně pracovat, zjistíte, jak moc vám usnadní studium, psaní závěrečných prací, přípravu na zkoušky i výzkum.“

Každý rok je součástí programu také nabídka zkušebních přístupů k informačním zdrojům, které univerzita standardně nepředplácí. Letos jich bude okolo deseti. „Podařilo se nám znovu získat zkušební přístup k oblíbené databází MLA, kterou ocení především studenti a vyučující jazykových oborů. Zajímavý bude i zkušební přístup k databázi APA a věřím, že radost udělá také rozšíření přístupu k databázím platformy ProQuest,“ vypočítává Kristina Mikešová a doplňuje, že v nabídce nebudou chybět e-knihy, elektronické články i videa a že si na své přijdou studenti i vyučující všech oborů.

Podobě jako v loňském roce bude po celý Týden s EIZ na facebookovém profilu Knihovny UP probíhat soutěž. Letos v ní tři výherci získají neomezené předplatné online knihovny BOOKPORT a budou tak moct kromě odborných kolekcí, které jsou pro uživatele z Univerzity Palackého přístupné standardně, číst také e-knihy z beletrie. S neomezeným předplatným budou mít k dispozici více než osm tisíc převážně českých elektronických knih.

Podrobné informace najdete na stránkách Knihovny UP zde. Aktuální informace sledujte v události na facebooku nebo na facebookové skupině I Love E-zdroje UPOL.

Přístupy k více než stovce odborných databází, které jsou hrazeny Univerzitou Palackého a se kterými mohou studenti a zaměstnanci bezplatně pracovat, jsou k dispozici na ezdroje.upol.cz.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Ivo Hlobil, historik umění, jemuž starost o umělecké památky byla nejen vědeckou morálkou

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 19/02/2022 - 08:00

V Akademickém konferenčním centru v Praze a v Uměleckém centru UP v Olomouci se uskutečnilo dvoudenní odborné kolokvium věnované přínosu nedávno zesnulého historika umění Iva Hlobila. Při této příležitosti na něj v různých souvislostech vzpomněli jeho kolegové, bývalí žáci i současní studenti dějin umění.

Ivo Hlobil, jeden z nejvýznamnějších představitelů dějin umění v České republice a zároveň člověk, který je široce respektovaný ve svém oboru v mezinárodním měřítku. Právě na jeho počest se uskutečnilo kolokvium s názvem Ivo Hlobil v českém dějepisu umění: od středověku po aktuální otázky památkové péče. Mělo připomenout a zhodnotit jak jeho přínos tuzemským dějinám umění a památkové péči, tak uctít jeho památku. První den kolokvia se uskutečnil v pražském Akademickém konferenčním centru, druhý pak v Uměleckém centru UP.

„Cílem pražské části kolokvia bylo připomenout profesora Iva Hlobila jako vědeckého pracovníka Ústavu dějin umění AV ČR, v Olomouci jsme mu vzdali hold jako pedagogovi a teoretikovi památkové péče. Jeho vědecká a pedagogická činnost se celý život prolínala. Paralelně vědecky působil na AV ČR, vedle toho dojížděl do Olomouce předávat své znalosti nastupujícím generacím historiků umění. Právě Ivo Hlobil stál za tradicí úzké spolupráce olomoucké katedry dějin umění s Ústavem dějin umění AV ČR, díky které naše katedra disponovala výbornými pedagogy s mimořádným vědeckým zázemím z Akademie věd ČR. Jsem velmi ráda, že tato tradice úzké spolupráce obou institucí trvá dodnes a vedle působení významných specialistů obě instituce uskutečňují společný doktorský studijní program,“ řekla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění FF UP. Podle ní to byl právě Ivo Hlobil, kdo po dlouhá léta společně s Milanem Tognerem, Rostislavem Šváchou, Pavlem Štěpánkem, Ladislavem Danielem, Pavolem Černým, Alenou Kavčákovou, Markem Perůtkou, Josefem Bláhou a dalšími zásadním způsobem formoval profil olomoucké katedry dějin umění. „Byl to člověk nejen vysokých hodnot odborných, ale i lidských,“ dodala.

Během dvoudenního semináře se s příspěvky přihlásila téměř čtyřicítka přednášejících, z nichž většina měla s profesorem Hlobilem možnost spolupracovat nebo se od něj i učit. Například Josef Štulc, dřívější ředitel Státního ústavu památkové péče a Hlobilův spolužák uvedl, že už v době studií na Univerzitě Karlově se Ivo Hlobil vyznačoval nepopiratelnou váhou osobnosti a zároveň pevnou logikou svých úvah a soudů.

Zdůraznil zároveň, že Ivo Hlobil inklinoval vedle intenzivní vědecké práce v dějinách umění také k reflektování památkové péče, ovšem zdaleka nejen v oblasti historie a teorie. „Ivo Hlobil byl totiž přesvědčen, že pro historika umění je starost o osud uměleckých památek a angažování se v jejich záchraně kategorickým vědeckým i mravním imperativem. A v tomto směru patřil i k našim nejobětavějším odborníkům. Osobnost jeho formátu bude náš obor dlouho bolestně postrádat,“ doplnil Josef Štulc, podle nějž bylo angažmá Iva Hlobila nedocenitelné v celé struktuře domácí památkové péče.

Ivo Hlobil otvíral ve svém životě řadu témat s mezinárodním dosahem, a to nejen jako badatel, ale také jako konceptor a organizátor.

„Jeho práce se zásadně vtiskla do domácího, ale i světového dějepisu umění. Ve všech četných aktivitách Iva Hlobila se projevovala plně respektovaná erudice, akribie a kvalita odborné práce, pro což byl obecně pokládán za přirozenou autoritu oboru dějin umění. Hlobilovy texty budou znovu a znovu čteny, jeho výstavy budou připomínány a bude se na ně navazovat, stejně jako se budeme vyrovnávat s jeho názory. Existuje totiž takové množství oblastí, do nichž zasáhl, že se jednoduše nelze s jeho živou přítomností stále nesetkávat,“ připomenul Hlobilův žák a spoluorganizátor kolokvia Ondřej Jakubec z katedry dějin umění FF UP.

Za desetiletí pedagogické činnosti profesor Hlobil vychoval několik generací etablovaných historiků umění a památkářů, kteří pokračují v jeho práci na vysokých školách, Akademii věd, památkových ústavech a předních oborových institucích po celé České republice. K jeho trvalému odkazu patří četné odborné uměleckohistorické publikace a uspořádané výstavy. Stejně důležitá však byla i jeho činnost na poli památkové péče. Ve svých textech se věnoval teoretickým základům monumentiky či principům restaurování památek a rovněž aktivně vstupoval do významných památkových kauz.

Kolokvium uspořádal Ústav dějin umění AV ČR a katedra dějin umění Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Prof. Ivo Hlobil byl celoživotně pedagogicky spjatý s katedrou dějin umění FF UP, specializoval se na středověké a raně renesanční umění v českých zemích a teorii památkové péče. Vystudoval dějiny umění na FF UK. V roce 1974 se stal odborným asistentem na katedře výtvarné teorie a výchovy FF UP. Společně s Milanem Tognerem nesl hlavní zásluhu na porevolučním obnovení tradice studia dějin umění na olomoucké univerzitě. Stál při založení katedry dějin umění na FF UP, v roce 1990 katedry věd o umění, z níž se roku 1992 vyčlenila samostatná katedra dějin umění. Od počátku, jako vedoucí Kabinetu pro výzkum uměleckohistorických památek, navázal na tradici výzkumu Olomouce, v čemž propojoval výzkum s pedagogickým působením, stejně jako uměleckohistorickou i teoreticko-památkářskou činností. V roce 1992 se habilitoval na FF UP pro obor Teorie a dějiny umění, v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Dějiny výtvarných umění. Od roku 2012 přednášel jako emeritní profesor, podílel se na dění katedry, vedl doktorandy a se svými studenty realizoval vědecké projekty. Byl členem řady prestižních komisí a rad. Mimo jiné z jeho podnětu byl roku 2011 na půdě kroměřížského arcibiskupského zámku znovuobjeven obraz Zavraždění svatého Václava od Antona Pettera. Zemřel loni na podzim ve věku 78 let.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Tomáš Halík promluví o podobách náboženství, setká se i s doktorandy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 18/02/2022 - 08:00

Na Univerzitu Palackého zavítá v příštím týdnu známý teolog, kněz a profesor Univerzity Karlovy Tomáš Halík. Ve středu 23. února na filozofické fakultě pronese přednášku Návrat, nebo proměna náboženství a bude předsedat studentské mši v kostele Panny Marie Sněžné, ve čtvrtek pak bude ve Studentském klubu UP hostem cyklu I já jsem byl doktorandem...

Tomáš Halík přednáší filozofii a sociologii náboženství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze a nositelem Templetonovy ceny za celoživotní dílo. Do Olomouce přijede na pozvání Cyrilometodějské křesťanské akademie, Akademické farnosti Olomouc a Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc.

„Profesora Halíka zveme krátce poté, co vydal svou nejnovější a dlouho připravovanou knihu Odpoledne křesťanství. Mezi olomouckou a pražskou akademickou farností pěstujeme přátelské vztahy, jsme rádi, že ho po nějakém čase přivítáme opět v Olomouci,“ uvedla Justina Šustková z Akademické farnosti Olomouc.

Středeční přednáška se uskuteční od 17 hodin v aule FF UP, bude ji možné sledovat i online na adrese http://servisff.upol.cz/stream. Tomáš Halík představí tři podoby náboženství v současné společnosti: politickou ideologii, netradiční spiritualitu a víru jako téma postmoderní filozofie. Po přednášce bude od 19 hodin předsedat bohoslužbě v kostele Panny Marie Sněžné.

„Díky spolupráci s prorektorem UP pro doktorské studijní programy a projekty Dušanem Lužným se podařilo domluvit také setkání s doktorandy univerzity v rámci cyklu I já jsem byl doktorandem… To proběhne ve čtvrtek 24. února od 9 hodin ve Studentském klubu UP na Zbrojnici,“ dodala Justina Šustková. Zájemci o besedu se mohou přihlásit zde.

Na setkáních I já jsem byl doktorandem… předávají studentům doktorských programů zkušenosti ze svých studií a začátků kariéry významné a zajímavé osobnosti akademické sféry. Během zimního semestru byl hostem cyklu ředitel Biologického centra AV ČR a někdejší rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer a politolog Tomáš Lebeda z FF UP.

Kromě Tomáše Halíka se zájemci nejen z řad doktorandů budou moci setkat také s Davidem Tománkem, průkopníkem numerické nanotechnologie, emeritním profesorem fyziky na Michigan State University a laureátem prestižní Ceny Alexandra von Humboldta. Beseda s ním nese podtitul Proč jsem opustil dívku a dal se na fyziku a koná se ve středu 23. února v 15 hodin ve Studentském klubu UP na Zbrojnici. Zájemci se mohou registrovat zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vzpomínky chirurga se křtily, jak jinak, na operačním sále

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 17/02/2022 - 13:00

Historický operační sál v nejstarší budově Fakultní nemocnice Olomouc se stal dějištěm křtu knihy Půlstoletí s chirurgií… nejen olomouckou, v níž se někdejší přednosta II. chirurgické kliniky Lékařské fakulty UP a FNOL, profesor Miloslav Duda ohlíží nejen za svou kariérou, ale připomíná i nebývalý rozvoj chirurgie od druhé poloviny 20. století a významné osobnosti z řad olomouckých chirurgů. Kniha je součástí edice Paměť Univerzity Palackého.

„Profesor Vladislav Rapant říkal, že klinika by špatně fungovala, kdyby tam nebyly tři typy chirurgů: ti, kteří pořád řežou, ti, kteří dělají vědu, a pak ti, kteří i píšou. Já jsem měl to štěstí, že jsem patrně po své mamince, která byla učitelkou češtiny, a tak jsem zkrátka měl nějaký vztah ke psaní. V knize jsem se samozřejmě snažil nepsat přísně odborně, ale tak, aby to bylo čtivé i pro ty, kteří nejsou odborníky v našem chirurgickém řemesle. Nakolik se to povedlo, musí posoudit čtenáři,“ uvedl autor v operačním sále, u jehož výstavby kdysi byl a kde se u příležitosti křtu knihy sešla řada jeho spolupracovníků a kolegů z nemocnice a fakulty.

O knize, ale i chirurgii jsme si s profesorem Miloslavem Dudou povídali v rozhovoru, který si můžete přečíst zde.

Kmotry díla, kteří si s profesorem Dudou připili na úspěch knihy, byli také lékaři – ředitel FNOL Roman Havlík, rektor UP Martin Procházka a děkan LF UP Josef Zadražil. „Myslím, že mnoho zajímavých věcí při naší práci zapadá a je velmi bohulibé a chvályhodné, že to někdo zachová pro budoucnost. Ta kniha je úžasná,“ poděkoval autorovi ředitel nemocnice. „Jsem velmi hrdý, že jsme se mohli prostřednictvím našeho Vydavatelství UP na knize podílet. Především bych ti ale chtěl poděkovat za ta léta vzdělávání lékařů,“ připojil se k díkům rektor.

„Jsme zvyklí se dívat do budoucnosti, ale myslím si, že jak staří filozofové tvrdili, že historie je učitelkou života a paměť písařem duše, tak je třeba se k něčemu kolikrát vrátit. A i já v knize našel věci, které jsou důležité i pro rozhodnutí, která děláme v současnosti. Moc blahopřeji, ta kniha je čtivá, krásně napsaná, s bohatým archivem a člověk v ní najde určité poučení i do budoucnosti,“ dodal poslední z kmotrů, děkan lékařské fakulty.

Zatímco hosté křtu si do svých knihoven mohli odnést představovanou knihu, sám Miloslav Duda během setkání obdržel jiný počin. Ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek mu předal faksimili absolventské práce Petra Zatloukala, olomouckého fotografa a dlouholetého vedoucího fotografického ateliéru na PdF UP. Fotografie v ní vznikly na druhé chirurgické klinice, tedy působišti profesora Dudy, umístěné tehdy v olomouckém Řepčíně. „Když jsme si práci prohlíželi, narazili jsme na takovou signifikantní fotku s velmi přísným pohledem jistého primáře. Nechali jsme tedy vyrobit faksimili, je tvoje,“ řekl k dárku ředitel Vydavatelství UP.

Kniha Miloslava Dudy Půlstoletí s chirurgií… nejen olomouckou je součástí vlajkové knižní edice Paměť UP, jejímž cílem je doplnit obraz rozvoje Univerzity Palackého o svědectví jejích významných osobností. K dostání je v e-shopu Vydavatelství UP zde.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky