SLO získalo evropský patent

V roce 2019 byl úspěšně završen proces přihlášky mezinárodního vynálezu podaného u Evropského patentového úřadu (EPO) na téma bezkontaktní detekce absolutní polohy pohybujícího se předmětu s využitím jevu koherenční zrnitosti [1]. Navržený systém dle vynálezu vykonává činnost ve dvou fázích, kalibrační a měřicí.

Odešel Jiří Keprt

Společná laboratoř optiky s velkou lítostí oznamuje, že dne 30.6.2020 zemřel náš velmi vážený kolega RNDr. Jiří Keprt, DrSc., od počátku šedesátých let dlouholetý vědecký pracovník UP a PřF UP, člen zakládající generace Laboratoře optiky UP, později Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR.

Kvantové pravítko zrychlí umělou inteligenci a zvýší bezpečnost komunikace

(převzato z prf.upol.cz - Šárka Chovancová) Unikátní kvantové pravítko, které může v budoucnu výrazně zvýšit výpočetní rychlost umělé inteligence a také posílit bezpečnost kvantové komunikace, se podařilo experimentálně sestrojit odborníkům ze Společné laboratoře optiky Přírodovědecké fakulty UP a Fyzikálního ústavu AV ČR. Studium kvantových stavů z pohledu jejich praktického využití pro strojové učení trvalo dva roky.

Stránky