podpora

Vedoucích je vždycky méně, než práce, kterou je potřeba udělat. Chcete nám pomoci? Zde najdete nějaké tipy.

Stejně tak je třeba poděkovat těm, kdo přiložili ruce či peníze pro dobrou věc.

Nakupovací Pomocník od GIVTu?

Robert 22. Červen 2021 - 15:30

Milí royalisti a další kamarádi, po mnoha letech jsem se konečně nechal přesvědčit, abych naši přední hlídku zapojil do kampaně GIVTu. Pokud nám chcete zcela zdarma věnovat 30 korun a případně i nějaká procenta z vašich budoucích online nákupů k tomu, přečtěte si prosím následující odstavec:

Podpora od Statutárního města Olomouce v roce 2020

Robert 5. Prosinec 2020 - 21:35

Děkujeme našemu sídelnímu městu, Statutárnímu městu Olomouci, za finanční podporu i v tomto nelehkém roce 2020. Celkem jsme letos od města obdrželi 33 tisíc Kč na podporu těchto realizovaných projektů:

 • Mezi zlatokopy - pobyt na Nivách o jarních prázdninách 2. - 8. 2. 2020
 • Křižáci a Svatá země - letní tábor u Slezské Harty 12. - 25. 7. 2020
 • Cesta do Narnie - příměstský tábor ve Smilově 22. - 28. 8. 2020
 • Vybavení flotily - podpora vodáckých aktivit dětského oddílu
 • Dobrodružnou stezkou - rozšíření zálesáckých aktivit dětského oddílu

Podpora od Olomouckého kraje v roce 2020

Robert 29. Listopad 2020 - 12:45

Děkujeme našemu rodnému a sídelnímu Olomouckému kraji za vydatnou finanční podporu i v roce 2020. Celkem jsme letos od kraje obdrželi 45 tisíc Kč na podporu těchto realizovaných projektů:

 • na projekt Rozvoj tábořište u Slezské Harty to bylo 30 tisíc Kč, které jsme použili na nákup nového vybavení našeho tábořiště - jednoho náhradního trokpika ke stanu Jurek Grand a vojenského hangáru Mil-Tec pro umístění kuchyně;
 • na projekt Vybavení flotily to bylo 15 tisíc Kč na nákup 1 člunu Gumotex a dalšího vodáckého vybavení.

Prosba i poděkování

Robert 14. Leden 2020 - 23:05

Pokud chcete podpořit činnost našeho oddílu, 26. přední hlídky Royal Rangers Olomouc, je spousta způsobů, jak to udělat.

Podpora od Olomouckého kraje v roce 2019

Robert 14. Leden 2020 - 22:47

Děkujeme našemu rodnému a sídelnímu Olomouckému kraji za vydatnou finanční podporu v roce 2019. Celkem jsme letos od kraje obdrželi 53 tisíc Kč na podporu těchto realizovaných projektů:

Podpora od Statutárního města Olomouce v roce 2019

Robert 31. Říjen 2019 - 13:57

Děkujeme našemu sídelnímu městu, Statutárnímu městu Olomouci, za finanční podporu v roce 2019. Celkem jsme letos od města obdrželi 38 tisíc Kč na podporu těchto realizovaných projektů:

 • Nivy - pobyt o jarních prázdninách 10. - 16. 3. 2019
 • Pocahontas - letní tábor u Slezské Harty 13. - 27. 7. 2019
 • Dobrodružství v Zemi nikoho - příměstský tábor ve Smilově 18. - 23. 8. 2019
 • Obnovení flotily - podpora vodáckých aktivit dětského oddílu