Prosba i poděkování

Robert 14. Leden 2020 - 23:05

Pokud chcete podpořit činnost našeho oddílu, 26. přední hlídky Royal Rangers Olomouc, je spousta způsobů, jak to udělat.

Můžete nám pomoci

 • VLASTNÍ PRACÍ
  • Na léto 2020 plánujeme jako každý rok velký stanový tábor na Slezské Hartě. Je to fajn místo, ale je potřeba hodně práce se stavbou a pak i s bouráním tábořiště. Stavěčka proběhne ve dnech 26.6. - 28.6., bouračka nejspíš 1.8. - 2.8. Kromě dobrého pocitu a jídla zdarma můžeme za práci nabídnout koupání a projížďky po přehradě (po práci, samozřejmě ;-) Hlaste se prosím Robertu Myškovi osobně, na mail nebo na tel. 776 733 381.
 • MATERIÁLEM
  • Na nástěnky a táborové vlajky sháníme:
   • stará bílá prostěradla
  • Pro doplnění táborové kuchyně se nám hodí:
   • staré nádobí - mísy, nože, příbory, ...
 • PROPAGACÍ
  • Můžete své známé děti pozvat na některou z našich akcí - do tělocvičny, na výlet nebo i na tábor.
  • Přijímáme nováčky do našeho oddílu. Jak nejmenší greenhorny ve věku 5 - 7 let, tak i starší děti školního věku. Mohou se přidat i teď, během školního roku.
 • PENĚZI
  Pokud nám chcete věnovat finanční dar na činnost našeho oddílu, můžeme spolu uzavřít darovací smlouvu a vystavit vám potvrzení pro daňové účely.
 • MODLITBAMI
  Jestli se chcete podílet na naší službě svými modlitbami, napište si o modlitební seznam. Budeme rádi.

Rádi bychom také poděkovali za pomoc:

 • všem pomocníkům se stavěním a bouráním tábořiště a uklízením vybavení do skladišť,
 • všem vedoucím a kuchařům, kteří věnovali týden či dva dětem na táboře na Hartě, na Nivách nebo na Severce,
 • všem dárcům, kteří přispěli dětem ze sociálně slabé rodiny na pobyt na táboře,
 • firmám Olimpex Olomouc a Očenášek-Mikulka za zapůjčení zásobovacích vozidel,
 • našim finančním sponzorům - firmě Medikam Ambulance, Statutárnímu městu Olomouci, Olomouckému kraji a Ministerstvu školství,
 • sboru Apoštolské církve v Olomouci 2 "Církev na cestě" za klubovny, ve kterých se můžeme scházet,
 • našemu nebeskému Otci, který nás miluje, žehná nám a chrání nás při naší službě.