Kdo jsme?

Náš křesťanský dětský oddíl se jmenuje 26. přední hlídka Royal Rangers Olomouc a v září 2022 začal 22. ročník své činnosti. Jsou u nás vítány děti všech věkových skupin od 5-ti až do 16-ti let a starší děti i poté mohou pokračovat a stát se pomocníky a juniorskými vedoucími.

fotka z prosince 2021

KDE SE SCHÁZÍME: v klubovně ve dvoře domu Štítného 10 (dříve tam sídlil mj. i RC Provázek).

KDY: Pravidelné schůzky se konají každý pátek od 16:30 - 18:30hod (mimo prázdnin a svátků).

CO DĚLÁME: Děti si zahrají mnoho různých her, často chodíme do okolních parků hrát ringo, larp hry s pěnovými meči či puckami, běháme... Součástí programu je i vyučování z Bible a děti vedeme v duchu zlatého pravidla Royal Rangers - VE VŠEM DĚLÁM DRUHÝM TO, CO CHCI, ABY ONI DĚLALI MNĚ.

Kromě pátečních schůzek pořádáme pravidelné výpravy do přírody, přespávačky v klubovně, vodácké akce na lodích ať už na Poděbradech nebo sjíždíme okolní řeky. Oblíbenou hrou je ringo, účastníme se každoročního ringoturnaje v Křižanově, odkud často přivážíme cenné trofeje(:-). Pravidelně také o prázdninách pořádáme velký vodácký tábor na Slezské Hartě, příměstský tábor pro děti prvního stupně ZŠ a tábor pro teenagery na Hrubé Vodě. A sem tam také pořádáme vlastní royalovskou bohoslužbu, kde se vedoucí i děti zapojují jako služebníci.

Aktuální informace jako i mnoho dalších fotografií z akcí naleznete na našem Facebooku

ilustrace

V současnosti (školní rok 2022/2023) se oddíl skládá ze čtyř věkových skupin ("kmenů"):

  • Nejmladší děti tvoří skupinu greenhornů či Ranger Kids. Jsou to kluci a děvčata ve věku 5-8 let, tedy od nejstarších předškoláků až po druháky. Původně u nás nesli po mnoho let jména Ohniví gepardi a Ještěrky, po mnohých přejmenováních se letos opět jmenují Žraloci a je jich kolem 11.
  • O stupeň starší děti patří do skupiny traperů či Discovery Rangers, mají 8-11 let a chodí do 3.-5.třídy. Momentálně se jejich družina jmenuje McMenu a je jich asi 10.
  • Starší děti tvoří kmen rangerů, oficiálně Adventure Rangers. Mají 11-14 let, chodí do 6.-8. třídy a jmenují se Mušketýři. Tato družina má asi 10 členů.
  • Nejstarší chlapci a dívky patří do skupiny juniorů neboli Expedition Rangers, věkově od konce ZŠ až po předmaturitní ročník. Slyší na jméno Lenochodi a je jich kolem 16. Kromě svých vlastních schůzek postupně i pomáhají s vedením menších dětí, s organizaci výprav či táborů a vyrůstají z nich noví vedoucí Royal Rangers.
  • Kromě toho k oddílu patří i oblak dalších dětí, které na schůzky chodí méně pravidelně nebo se účastní pouze nepravidelných akcí a táborů.

hrajeme hry

Oddíl vznikl v roce 2001, kdy první dva vedoucí absolvovali NVT - Národní výcvikový tábor Royal Rangers. Dnes tvoří tým vedoucích 13 dospělých (většinou absolventů NVT) a 12 juniorských vedoucích (absolventů NVT-juniorů). V současnosti jsme podporováni 2. sborem Apoštolské církve v Olomouci a spolupracujeme s dalšími blízkými hlídkami Royal Rangers (v Zábřehu, v Prostějově, v Poličce, v Opavě, v Jeseníku).

Jsme součástí Royal Rangers v ČR, které bylo jako občanské sdružení zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 16. dubna 1996 pod číslem II/s-OS/1-29 754/96-R a později jako spolek Krajským soudem v Ostravě pod značkou L 3377. Jeho posláním je rozvíjet osobnost mladých lidí ve všech oblastech života (duchovní, duševní, fyzické a společenské) na základě křesťanských principů a hodnot formou volnočasových, společenských a vzdělávacích aktivit. V roce 2007 byl Royal Rangers, stejně jako dalším vybraným dětským organizacím, udělen čestný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží, titul jsme znovu získali pro roky 2022-2023.

Royal Rangers v ČR je součástí Royal Rangers International, mezinárodní organizace pro děti a mládež. Z těchto kořenů pak vychází původní názvy jednotlivých věkových skupin (greenhorni, trappeři, rangeři, junioři), název celé organizace Royal Rangers i její symbolika.