Vlnová optika

Členové skupiny se zabývají otázkami vlnové optiky a vývojem a aplikacemi měřicích metod založených na principech vlnové a statistické optiky. Teoretické výsledky jsou zaměřeny na pokroky v komplexní teorii statistických vlastností optických polí koherenční zrnitosti včetně nového numerického modelu (Sci. World J. 2014, 704368), který simuluje generaci a šíření polí koherenční zrnitosti pro různé varianty tenzoru deformace popisujícího povrch předmětu (posuv tuhého tělesa, 3D translace, rotace a elastická deformace). Navržený přístup byl ověřen experimentálně s dobrým souhlasem, včetně stanovení mezí použitelnosti, citlivosti a přesnosti.

Metod vlnové optiky bylo využito také např. k neinvazivnímu sledování procesů v rostlinách vystavených stresu (Plant Meth. 2018, 14 , 38).

Dále jsou studovány problémy různých aplikací elektronické interferometrie polí koherenční zrnitosti (ESPI), např. efektivní vyhodnocení vysoce zašuměných korelogramů (Meas. Sci. Rev. 2014, 14, 177). Dále jsou zkoumány metody založené na interferometrii v bílém světle a jsou aplikovány jako 3D sensory s vysokým informačním potenciálem.

Nejnovější publikace skupiny

  • Chytka, L; Mandat, D; Albury, J; Bellido, JA; Farmerh, J; Fujii, T; Hamal, P; Horvath, P; Hrabovsky, M; Kvita, J; Malacari, M; Mastrodicasa, M; Matthews, JN; Michal, S; Ni, X; Nozka, L; Palatka, M; Pech, M; Privitera, P; Schovanek, P; Salamida, F; Smida, R; Thomas, SB; Travnicek, P; Vacula, M: An automated all-sky atmospheric monitoring camera for a next-generation ultrahigh-energy cosmic-ray observatory, J. Instrum. 15 (10) T10009 (2020).
  • Smid, P; Havranek, V; Ivanov, G: Detection of visual defects on rotationally symmetric objects, J. Opt. Soc. Am. A-Opt. Image Sci. Vis. 37 (10) , 1583 - 1594 (2020).
  • Malacari, M; Farmer, J; Fujii, T; Albury, J; Bellido, JA; Chytka, L; Hamal, P; Horvath, P; Hrabovsky, M; Mandat, D; Matthews, JN; Nozka, L; Palatka, M; Pech, M; Privitera, P; Schovanek, P; Smida, R; Thomas, SB; Travnicek, P: The first full-scale prototypes of the fluorescence detector array of single-pixel telescopes, Astropart Phys. 119 102430 (2020).
  • Pavlicek, P; Mikeska, E: White-light interferometer without mechanical scanning, Opt. Lasers Eng. 124 UNSP 105800 (2020).
  • Pavlicek, P; Kucera, J: Coherence scanning interferometry with a focus-tunable lens, Appl. Optics 58 (34) , G91 - G95 (2019).

Skupina vlnové optiky

Jméno Zařazení Místnost Telefon (++420 58 563 ...) ORCID Researcher ID
Mgr. Ivana Hamarová Ph.D. - - - G-5613-2014
RNDr. Pavel Horváth Ph.D. vědecký pracovník 209 1569, 1540 0000-0002-6710-5339 G-6334-2014
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. vědecký pracovník / zástupce vedoucího SLO / vedoucí skupiny 210 1501 0000-0003-4223-7316 G-6714-2014
RNDr. Pavel Pavlíček Ph.D. vědecký pracovník 218 1680 0000-0002-9162-4905 G-6193-2014
RNDr. Petr Šmíd Ph.D. vědecký pracovník 209 1569, 1540 0000-0001-7077-6785 G-5690-2014

Tags: