Úkoly na "Zelený uzlík"

Robert 25. Únor 2013 - 11:34

Začali jsme s greenhorny nové čtvrtletí - "Zelený uzlík" - a to znamená i novou sadu osmi úkolů:

  1. Domluv se s rodiči a měsíc samostatně dělej tři domácí práce.
  2. Namaluj si do sešitu rodokmen své rodiny.
  3. Nauč se verš Efezským 6:1.
  4. Nauč se verš Leviticus 19:32.
  5. Nauč se zazpívat nějakou písničku o rodině.
  6. Nauč se význam modrého hrotu čestný.
  7. Vyjmenuj dva tatínky a dva syny z Bible.
  8. Zúčastni se jedné z akcí přední hlídky.

Až to zvládneš, dostaneš samolepku se "Zeleným uzlíkem".