Platnost nástupních listů

Robert 2. Červenec 2011 - 10:06

Následující účastníci loňského tábora mají v době tábora letošního stále platné lékařské potvrzení. Takže pokud nedošlo ke změně zdravotního stavu, nebudou potřebovat potvrzení nové, stačí čerstvě podepsané prohlášení o bezinfekčnosti na nástupním listě:

Petr Bangho
Natanael Bartík
Bohuslava Bartíková
Klára Bartoňová
Tomáš Dobeš
Jan Dostál
Jan Dvorský
Vojtěch Švejda
Soňa Hýblová
Kateřina Chodilová
Martina Kouřilová
Tomáš Liška
Petr Marek
Jakub Mika
Vlasta Ohlídalová
Tereza Rozehnalová
Veronika Rozehnalová
Aleš Štěpánek
Michaela Švábová
Nikola Švábová
Michaela Ťupová
Karolína Urbánková
Martin Valouch
Denisa Valouchová

Tags: