Přidat komentář

Soutěž o poklad Krále králů 2016

Robert 16. Květen 2015 - 10:14

Soutěž o poklad Krále králů je bezvadná soutěž ve znalosti Bible, kterou každý rok pořádá ODAC pod vedením Danky Navrátilové. A jelikož naše přední hlídka trochu pomáhá s pořádáním olomoucké části "SoPKK", chceme vás k přípravě na příští ročník pozvat už dnes. Bude to už dvanáctý ročník soutěže a děti se tentokrát vypraví po stopách krále Davida, prozkoumají podstatnou část Lukášovo evangelia, nakouknou do knihy Zjevení a naučí se několik perel z Janova evangelia.

Všechny doposud známé informace najdete v příloze nebo přímo na stránkách soutěže, zde z nich vybíráme to nejdůležitější:

 • datum konání: I. kolo 28. 2. 2016, II. kolo 2. 4. nebo 9. 4. 2016
 • místo konání II. kola: Olomouc, Kolín, Frýdek Místek
 • soutěžní okruhy 12. ročníku:
  1. Lukášovo evangelium, kap. 9 – 24
  2. Davidův život: 1. Samuelova 16 – 20; 23 – 26
  3. pro Kat D, E: Zjevení 1 – 3; 18 - 22
  4. Janovo evangelium – verše zpaměti:
   J 1,12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
   J 3,17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
   J 7,38 „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“
   J 8,31 - 32 „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
   J 9,31 Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli.
   J 10,11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
   J 13,34 – 35 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
   J 14,6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
   J 15,7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
Tags: 

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Tato otázka má ověřit, zda jsi člověk nebo spambot.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.