Co jsme zač 2013/2014

Náš dětský oddíl se jmenuje 26. přední hlídka Royal Rangers v ČR. Scházíme se už 13 let. Dříve v Olomouci-Pavlovičkách, od jara 2011 dva roky v Domě dětí a mládeže na třídě 17. listopadu a od září 2013 v klubovně ve dvoře domu Štítného 10 (sídlí tam mj. i RC Provázek). V současnosti (školní rok 2013/2014) se oddíl skládá ze čtyř věkových skupin.

  • Nejmladším dětem se říká greenhorni. Jsou to kluci a děvčata ve věku 5-8 let, tedy od nejstarších předškoláků až po druháky. Dříve po mnoho let Ohniví gepardi a Ještěrky, letos se přejmenovali na Levharty a Lvice a je jich něco přes deset.
  • Jak greenhorni rostou, stávají se z nich objevitelé. Jejich kmen se teď jmenuje Jaguáři (nebo Orli), dohromady asi osm holek a kluků od 3. do 5. třídy.
  • Protože se nám objevitelé začali hromadit v nadkritickém množství, museli jsme od nich oddělit nový kmen rangerů. Jsou to už zkušení Bílí vlci z 5. - 8. třídy, smečka má teď kolem dvanácti členů.
  • Nejstarší chlapci a dívky tvoří družinu juniorů, nyní je jich asi deset od 7. třídy až po maturitní ročník. Kromě svých vlastních schůzek pomáhají s vedením menších dětí. Poprvé si to ve velkém vyzkoušeli na příměstském táboře 2011 na Pohořanech.

Kromě toho k oddílu patří i oblak dalších dětí, které na schůzky chodí méně pravidelně nebo se účastní pouze nepravidelných akcí a táborů.

fotka z června 2012

Oddíl vznikl v roce 2001, kdy první dva vedoucí absolvovali NVT - Národní výcvikový tábor Royal Rangers. Dnes tvoří tým vedoucích 4-7 dospělých (většinou absolventů NVT) a kolem 7 juniorských vedoucích. V současnosti jsme podporováni olomouckou stanicí prostějovského sboru Apoštolské církve a spolupracujeme se 41.PH Royal Rangers v Zábřehu.

Jsme součástí Royal Rangers v ČR, což občanské sdružení zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 16. dubna 1996 pod číslem II/s-OS/1-29 754/96-R. Jeho posláním je práce s dětmi a mládeží školního věku na základě křesťanských principů. Snažíme se nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit (schůzky, výlety, tábory) všestranně rozšiřující jejich život ve všech oblastech - fyzické, duchovní, duševní i společenské. V roce 2007 byl Royal Rangers, stejně jako dalším vybraným dětským organizacím, udělen čestný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Royal Rangers v ČR je součástí Royal Rangers International, mezinárodní organizace pro děti a mládež. Z těchto kořenů pak vychází názvy jednotlivých věkových skupin - greenhorni, trappeři, rangeři, junioři - i název celé organizace Royal Rangers.