Optoelektronické systémy

  Seznam jednotlivých přednášek
 1. Kvantové jámy Lekce1.pdf
 2. Spektroskopie světla, interferometrie
 3. Související odkazy na firmy výrobců: Oriel, Bruker.
 4. Popis konkrétních OE systémů
 5. Polarizace světla v objemové a vláknové optice.
 6. Optoelektronické posuvy se senzory polohy a rotace.
 7. Využití elektronových svazků
 8. Luminiscence, dělení podle rychlosti (florescence - rychlá, fosforescence - pomalá).

 9. Tepelné záření, tepelná rovnováha mezi látkou a zářením, záření černého tělesa.
  Použití frekvenční konverze nahoru pro zviditelnění IR světla.
Citované knihy.
Loga jednotlivých firem.