LogoBanner

Joint International Physics Summer School - Optics

Program

Témata práce na první týden - 18.-22.6. 2018:

  1. Experimentální paprsková optika
  2. Součástky optické soustavy
  3. Složitější optické soustavy
  4. Vláknová optika
  5. Difrakce světla
  6. Konstrukce interferometru
  7. Polarizace světla
  8. Měření světelných spekter
  9. Lasery

Předpokládaný časový harmonogram

po 19.6. 9:00 - 15:00 uvítání, rozdělení do skupin, práce na dvou úlohách
út 20.6. 9:00 - 15:00 práce na dvou úlohách
st 21.6. 9:00 - 15:00 práce na dvou úlohách
čt 22.6. 9:00 - 15:00 práce na dvou úlohách
23.6. 9:00 - 12:00 práce na jedné úloze

Přestávky na oběd: 11:30 - 12:30
 

Témata práce na druhý týden - 27.8.-31.8. 2018:
(in english)

#1 Interferometry
A. White-light interferometry
B. Speckle metrology
C. Young’s double slit experiment
#2 Non-linear and quantum optics
A. Two-photon interference and polarization measurement
B. Laser pumped second-harmonic generation
#3 Properties of light
A. Measuring colours
#4 Lasers
A. Laser cutting
B. Laser light intensity stabilization
#5 Optical instruments
A. Testing mirrors of telescopes
B. Dimensional analysis using microscopic techniques

Předpokládaný časový harmonogram

po 28.8. 9:00 - 17:00
út 29.8. 9:00 - 17:00 + doprovodný program do cca. 20:00
st 30.8. 9:00 - 17:00
čt 31.9. 9:00 - 17:00 + společná večeře do cca. 21:00
1.9. 9:00 - 12:00

Přestávky na oběd: 12:00 - 13:00

PDF k tisku


Last changed on by webmaster.