LogoBanner

Joint International Physics Summer School - Optics

Program

Témata práce na první týden - 17.-21.6. 2019:

  1. Experimentální paprsková optika
  2. Měření světelných spekter
  3. Složitější optické soustavy
  4. Vláknová optika
  5. Difrakce světla
  6. Konstrukce interferometru
  7. Polarizace světla
  8. Detekce částic a záření částicovou kamerou
  9. Lasery

Předpokládaný časový harmonogram

po 9:00 - 15:00 uvítání, rozdělení do skupin, práce na dvou úlohách
út 9:00 - 15:00 práce na dvou úlohách
st 9:00 - 15:00 práce na dvou úlohách
čt 9:00 - 15:00 práce na dvou úlohách
9:00 - 12:00 práce na jedné úloze

Přestávky na oběd: 11:30 - 12:30
 

Témata práce na druhý týden - 26.8.-30.8. 2019:
(in english)

#1 Interferometry
A. White-light interferometry
B. Speckle metrology
C. Young’s double slit experiment
#2 Non-linear and quantum optics
A. Two-photon interference and polarization measurement
B. Laser pumped second-harmonic generation
#3 Properties of light
A. Measuring colours
B. Photoluminiscence spectroscopy
#4 Lasers
A. Laser cutting
#5 Optical instruments
A. Testing mirrors of telescopes
B. Dimensional analysis using microscopic techniques

Předpokládaný časový harmonogram

po 9:00 - 17:00
út 9:00 - 17:00 + doprovodný program do cca. 20:00
st 9:00 - 17:00
čt 9:00 - 17:00 + společná večeře do cca. 21:00
9:00 - 12:00

Přestávky na oběd: 12:00 - 13:00
Last changed on by webmaster.