Letní škola optiky

Program

Předpokládaný časový harmonogram na první týden - 22.-26.6. 2020:

po 9:00 - 15:00 uvítání, rozdělení do skupin, práce na dvou úlohách
út 9:00 - 15:00 práce na dvou úlohách
st 9:00 - 15:00 práce na dvou úlohách
čt 9:00 - 15:00 práce na dvou úlohách
9:00 - 12:00 práce na jedné úloze

Přestávky na oběd: 11:30 - 12:30
 

Témata práce na druhý týden - 24.8.-28.8. 2020:

#1 Interferometry
A. White-light interferometry
B. Speckle metrology
C. Young’s double slit experiment
#2 Non-linear and quantum optics
A. Two-photon interference and polarization measurement
B. Laser pumped second-harmonic generation
#3 Properties of light
A. Measuring colours
B. Photoluminiscence spectroscopy
#4 Lasers
A. Laser cutting
#5 Optical instruments
A. Testing mirrors of telescopes
B. Dimensional analysis using microscopic techniques

Předpokládaný časový harmonogram na srpnový týden
Poddle předběžné dohody s vyučujícím za základě časové náročnosti danné úlohy.
Typicky tři dny z daného týdnu v čase 9:00 - 16:00.
Přestávky na oběd: 12:00 - 13:00


Last changed on by webmaster.