Letní škola optiky

Laboratorní aktivity červnového týdne

Témata laboratorních aktivit na týden od 22.6. do 26.6 2020:

 1. Experimentální paprsková optika (Miroslav Pech)
  Experimentální ověření základních zákonů paprskové optiky, jako je zákon lomu a odrazu, ukázka jejich netradičních důsledků a vlivu na šíření světla optickými prvky.
 2. Měření světelných spekter (Dušan Mandát)
  V úloze se zaměříme na praktická měření spekter vybraných světelných zdrojů pomocí vlastnoručně sestaveného spektrometru.
 3. Složitější optické soustavy (Jan Tomaštík)
  Optické přístroje pro zvětšení obrazu, teleskop, mikroskop.
 4. Vláknová optika (Antonín Černoch)
  V úloze se bude navazovat světlo do optického vlákna. S využitím různých vláknových komponent sestrojíme interferometr.
 5. Difrakce světla (Petr Šmíd, Pavel Horváth)
  Studenti se seznámí s optickými difrakčními jevy a jejich projevy na překážkách různých tvarů (obdélníkový otvor, kruhový otvor, hrana). Ověří si princip reciprocity a praktické využití difrakce.
 6. Konstrukce interferometru (Pavel Pavlíček)
  Studenti si postaví interferometr a budou pozorovat jevy související s interferencí světla.
 7. Polarizace světla (Jan Soubusta)
  Studenti se seznámí se způsoby měření polarizace světla. Dále si vyzkouší optické prvky sloužící ke změně polarizace.
 8. Detekce částic a záření částicovou kamerou (Jiří Kvita)
  Studenti se naučí detekovat různé částice a zjišťovat jejich vlastnosti. V laboratorní úloze budou zkoumat záření z několika školních pokusných zdrojů.
 9. Lasery (Karel Lemr, Radek Machulka)
  Ukážeme si, jak funguje laser a k čemu ho lze využít.


Last changed on by webmaster.