LogoBanner

Joint International Physics Summer School - Optics

Laboratorní aktivity prvního týdne

Témata laboratorních aktivit na týden od 18.6. do 22.6. 2018:

 1. Experimentální paprsková optika (Miroslav Pech)
  Experimentální ověření základních zákonů paprskové optiky, jako je zákon lomu a odrazu, ukázka jejich netradičních důsledků a vlivu na šíření světla optickými prvky.
 2. Součástky optické soustavy (Vaclav Michalek)
  Šíření světla optickými prvky, zrcadla, hranoly.
 3. Složitější optické soustavy (Jan Tomaštík)
  Optické přístroje pro zvětšení obrazu, teleskop, mikroskop.
 4. Vláknová optika (Antonín Černoch)
  V úloze se bude navazovat světlo do optického vlákna. S využitím různých vláknových komponent sestrojíme interferometr.
 5. Difrakce světla (Petr Šmíd, Pavel Horváth)
  Studenti se seznámí s optickými difrakčními jevy a jejich projevy na překážkách různých tvarů (obdélníkový otvor, kruhový otvor, hrana). Ověří si princip reciprocity a praktické využití difrakce.
 6. Konstrukce interferometru (Pavel Pavlíček)
  Studenti si postaví interferometr a budou pozorovat jevy související s interferencí světla.
 7. Polarizace světla (Jan Soubusta)
  Studenti se seznámí se způsoby měření polarizace světla. Dále si vyzkouší optické prvky sloužící ke změně polarizace.
 8. Měření světelných spekter (Dušan Mandát)
  V úloze se zaměříme na praktická měření spekter vybraných světelných zdrojů pomocí vlastnoručně sestaveného spektrometru.
 9. Lasery (Karel Lemr)
  Ukážeme si, jak funguje laser a k čemu ho lze využít.
PDF skripta

Last changed on by webmaster.