Zkoumání vlastností top kvarku v experimentu ATLAS

Popis: 

Urychlovač LHC jakožto zdroj vysoké statistiky top kvarkových párů poskytuje jedinečnou možnost přesně měřit spektra individuálních top kvarků a párů top-antitop kvarků za účelem přesného testování kvantové chromodynamiky (QCD) těžkého kvarku na vysokých energiích, a to ať už v kinematice top kvarků s vysokým příčným impulzem (boostované top kvarky) nebo ve finálních stavech s úhlově rozlišitelnými produkty rozpadu top kvarkových párů. Přes vysokou statistiku zůstávají nevyřešeny otázky nesouladu plně opravených dat s teorií, nedořešena je např. důležitost elektroslabých korekcí či vlivu neporuchových korekcí a čeká se na plně diferenciální předpověď teorie na úrovni NNLO (next-to-next-to leading order) poruchové QCD. Boostované top kvarky poskytují možnost zkoumat fyziku nejtěžšího kvarku na dosud neprozkoumaných energiích a hledat známky nové fyziky, zatímco koncept pseudotop kvarku dovoluje přesně srovnávat opravená data s různými modely tvrdého procesu či dalších QCD radiačních příspěvků. Oba přístupy opravují naměřená data o konečné rozlišení a efektivitu detektoru na viditelný fázový prostor na částicové úrovni, a vyhýbají se tak teoretickým neurčitostem při opravě na partonovou úroveň (plný fázový prostor). Cílem práce je porozumět produkci, rozpadu a měření vlastností top kvarků v experimentu ATLAS, aktivně přispět a rozvinout stávající analýzy v boostovaném nebo rozlišeném případě a kvalifikační prací přispět k lepšímu porozumění modelování signálu či odezvy detektoru.

Školitel: 
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.17, tel. 585 63 1585

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: