waveopt

Skupina vlnové optiky, statistické optiky a holografie

V současnosti skupina pracuje na těchto úkolech:

 • Modifikace vlastností struktur koherenční zrnitosti pomocí fraktálového amplitudového objektu;
 • Měření sklonu povrchu předmětu metodou korelace polí koherenční zrnitosti;
 • Moiré topogafické metody;
 • Fourierovská profilometrie;
 • Kalibrace profilometrických a topografických metod pomocí prostorového hranolového normálu;
 • Kvalitativní měření prostorových tvarů tělních implantátů;
 • Interferometrie v bílém světle;

Dlouhodobě pracuje tato výzkumná skupina v následujících oborech:

 • Netradiční metody optického zobrazování a studium elektromagnetického záření v souvislosti s kvantově-optickým přístupem;
 • Holografie, holografická interferometrie, speklová holografie, holografické
  metody záznamu a holografické optické prvky; nové neklasické pohledy na
  holografii;
 • Aplikace holografie, klasická optická interferometrie, optická difrakce,
  Moiré interferometrie v dynamice kontinua, nedestruktivní diagnostika,
  aplikace v lékařství;
 • Rozptyl záření a interakce elekromagnetických vln s pevnou látkou a aplikace
  v diagnostice kinematických a materiálových vlastností (měření rychlosti
  mikroskopických částic, laserová anemometrie).

Seznam pracovníků skupiny ZDE.

Led
28
2015

Laboratoř 3D topografie

Tato laboratoř je zaměřena na měření 3D profilu povrchu
měřených objektů, digitalizaci předmětů a optickou deflektometrii.

Laboratoř je zaměřena primárně na aplikovaný výzkum, a to
především nekoherentních optických měřících metod, jako jsou moiré topografie,
Fourierovská profilometrie, phase-shifting profilometrie, 3D laserová skenovaní
profilometrie a deflektometrie měřením fáze. Z koherentních metod se jedná
hlavně o interferometry na principu Fizeau interferometrie.

Lidé

Posted By myska číst dál
Kvě
06
2013

Analytické a technické služby nabízené Společnou laboratoří optiky v rámci RCPTM

Společná laboratoř optiky (SLO) disponuje jak špičkovým přístrojovým vybavením, tak i vysoce kvalifikovaným personálem s rozsáhlými zkušenostmi ze základního i aplikovaného výzkumu. Následující služby nabízí v rámci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).

Posted By myska číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - waveopt