waveopt

Skupina vlnové optiky, statistické optiky a holografie

V současnosti skupina pracuje na těchto úkolech:

 • Modifikace vlastností struktur koherenční zrnitosti pomocí fraktálového amplitudového objektu;
 • Měření sklonu povrchu předmětu metodou korelace polí koherenční zrnitosti;
 • Moiré topogafické metody;
 • Fourierovská profilometrie;
 • Kalibrace profilometrických a topografických metod pomocí prostorového hranolového normálu;
 • Kvalitativní měření prostorových tvarů tělních implantátů;
 • Interferometrie v bílém světle;

Dlouhodobě pracuje tato výzkumná skupina v následujících oborech:

 • Netradiční metody optického zobrazování a studium elektromagnetického záření v souvislosti s kvantově-optickým přístupem;
 • Holografie, holografická interferometrie, speklová holografie, holografické
  metody záznamu a holografické optické prvky; nové neklasické pohledy na
  holografii;
 • Aplikace holografie, klasická optická interferometrie, optická difrakce,
  Moiré interferometrie v dynamice kontinua, nedestruktivní diagnostika,
  aplikace v lékařství;
 • Rozptyl záření a interakce elekromagnetických vln s pevnou látkou a aplikace
  v diagnostice kinematických a materiálových vlastností (měření rychlosti
  mikroskopických částic, laserová anemometrie).

Seznam pracovníků skupiny ZDE.

May
30
2016

Numerical simulation of speckle field in polychromatic light

Stupeň: 
magisterské studium
Obory: 
OPT
AF
NANO
Školitel: 
Mgr. Ivana Hamarová, Ph.D.
Posted By myska read more
May
30
2016

Determination of measurement uncertainty of 3D triangulation sensors using computer simulation

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
RNDR. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Posted By myska read more
Apr
11
2016

Pavlíček, Pech: Shot noise limit of the optical 3D measurement methods for smooth surfaces

The measurement uncertainty of optical 3D measurement methods for smooth surfaces caused by shot noise is investigated. The shot noise is a fundamental property of the quantum nature of light. If all noise sources are eliminated, the shot noise represents the ultimate limit of the measurement uncertainty. The measurement uncertainty is calculated for several simple model methods.

Posted By myska read more
Subscribe to RSS - waveopt