waveopt

Skupina vlnové optiky, statistické optiky a holografie

V současnosti skupina pracuje na těchto úkolech:

 • Modifikace vlastností struktur koherenční zrnitosti pomocí fraktálového amplitudového objektu;
 • Měření sklonu povrchu předmětu metodou korelace polí koherenční zrnitosti;
 • Moiré topogafické metody;
 • Fourierovská profilometrie;
 • Kalibrace profilometrických a topografických metod pomocí prostorového hranolového normálu;
 • Kvalitativní měření prostorových tvarů tělních implantátů;
 • Interferometrie v bílém světle;

Dlouhodobě pracuje tato výzkumná skupina v následujících oborech:

 • Netradiční metody optického zobrazování a studium elektromagnetického záření v souvislosti s kvantově-optickým přístupem;
 • Holografie, holografická interferometrie, speklová holografie, holografické
  metody záznamu a holografické optické prvky; nové neklasické pohledy na
  holografii;
 • Aplikace holografie, klasická optická interferometrie, optická difrakce,
  Moiré interferometrie v dynamice kontinua, nedestruktivní diagnostika,
  aplikace v lékařství;
 • Rozptyl záření a interakce elekromagnetických vln s pevnou látkou a aplikace
  v diagnostice kinematických a materiálových vlastností (měření rychlosti
  mikroskopických částic, laserová anemometrie).

Seznam pracovníků skupiny ZDE.

Kvě
30
2016

Numerická simulace pole koherenční zrnitosti v polychromatickém světle

Stupeň: 
magisterské studium
Obory: 
OPT
AF
NANO
Školitel: 
Mgr. Ivana Hamarová, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Kvě
30
2016

Stanovení nejistoty měřeni triangulačních 3D senzorů pomocí počítačové simulace

Stupeň: 
bakalářské studium
magisterské studium
Obory: 
PRFYZ
NANO
AF
Školitel: 
RNDR. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Posted By myska číst dál
Dub
11
2016

Pavlíček, Pech: Nejistota měření optických 3D měřicích metod pro hladké povrchy způsobená výstřelovým šumem

Je zkoumána nejistota měření optických 3D měřicích metod pro hladké povrchy způsobená výstřelovým šumem. Výstřelový šum je fundamentální vlastností kvantové povahy světla. Pokud by se podařilo eliminovat všechny zdroje šumu, výstřelový šum definuje nejzazší mez nejistoty měření. Spočítali jsme nejistotu měření pro několik jednoduchých modelů měřicích metod. Analýza ukazuje, že nejistota měření závisí na vlnové délce použitého světla, na počtu fotonů použitých pro měření a na číselném faktoru, který souvisí s geometrickým uspořádáním měřicí sestavy.

Posted By myska číst dál
Led
28
2015

Témata bakalářských a magisterských prací v Laboratoři koherenční zrnitosti

Nabídka diplomových prací

 • Pro nabídku témat diplomových prací kontaktujte členy Laboratoře koherenční zrnitosti RNDr. Petra Šmída, Ph.D. a  RNDr. Pavla Horvátha, Ph.D. (kancelář č. 2.09).

  Nabízené práce mohou být jak teoretické (teoretická odvození, počítačové simulace a analýzy), tak i praktické (realizace experimentu, měření v laboratoři). Záleží na schopnostech uchazeče.

Posted By smid číst dál
Led
28
2015

Fotogalerie zajímavých setkání členů Laboratoře koherenční zrnitosti

Konference a zahraniční návštěvy skýtají možnost členům Laboratoře koherenční zrnitosti setkat se a navázat kontakty se zajímavými lidmi z oblasti optického výzkumu a průmyslových aplikací.

Posted By smid číst dál
Led
28
2015

Seznam doporučených publikací významných výsledků Laboratoře koherenční zrnitosti

I když činnost Laboratoře koherenční zrnitosti představuje řada publikačních výstupů, pro rychlejší orientaci je k dispozici seznam vybraných významných výsledků.

Posted By smid číst dál
Led
28
2015

Kompletní seznam publikací členů Laboratoře koherenční zrnitosti

Posted By smid číst dál
Led
28
2015

Laboratoř interferometrie

Jedním z pracovníků skupiny klasické optiky je Pavel Pavlíček. Zabývá se výzkumem v oblastech: interferometrie v bílém světle, profilometrie s prostorovou koherencí a interferometrie se dvěma vlnovými délkami.

Posted By myska číst dál
Led
28
2015

Laboratoř koherenční zrnitosti


Aktualizace: 30.6.2017

Posted By smid číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - waveopt