Vývoj detektoru času průletu vysokoenergetických částic

Popis: 

V souvislosti s projektem AFP (Atlas Forward Proton) se olomoucká částicová skupina zapojila do vývoje časového detektoru s picosekundovým rozlišením, přičemž cílem je sestrojit detektor s finálním rozlišením na úrovni 10 ps a lepším.
Vývoj detektoru nebude vázán pouze na jeho použití pro experiment ATLAS. Doktorand se stane členem týmu, přičemž jeho úkolem bude zejména návrh algoritmu simulující odezvu fotonásobiče (MCP PMT) a následující elektroniku (CFD, HPTDC, ...) a zahrnující i cross-talk a následné prověření simulace na reálném zařízení, a to jak na laserovém zařízení, tak i v radiačně zatíženém provozu HEP experimentu - test beamu případně přímo běžícím experimentu na LHC.

Školitel: 
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.11, tel. 585 63 1501

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: