Výsledky testovacího provozu NFC systému pro pozorování slabých meteorů

Popis: 

- historie pozorování meteorů
- porovnání vizuálních pozorování s instrumentálními
- popis NFC systému (úzkoúhlý systém pro pozorování slabých meteorů až do 6,5 mag)
- popis observační sítě a zpracování dat
- výsledky testovacího provozu
- výhody a nevýhody systémů a další možný rozvoj

Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.47, tel. 585 63 1511

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Skupina: