Vybrané metody topografie nanopovrchů a vrstev 

Popis: 

Téma je zaměřeno na vývoj a aplikaci vybraných optických topografických metod, případně jejich kombinací, na nestandardní velkorozměrné plochy jako kontrolní metody pro posouzení kvality těchto ploch a pro výzkum korelace mezi technologickým postupem a kvalitativními a kvantitativními parametry produktu. Je dále předpokládáno, že závěry výzkumu budou aplikovány přímo na dostupné optické výrobní technologie, zejména technologie nové generace.

Školitel: 
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.11, tel. 585 63 1501

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: