Vliv kvality obrazu na fotometrická měření slunečních erupcí v chromosféře

Popis: 

- sluneční erupce a historie pozorování
- pozorovací systém na Hvězdárně Valašské Meziříčí
- problém kvality obrazu (seeing, bluring aj.)
- degradace obrazu a možnosti jejího omezení
- vliv kvality obrazu na měření fotometrických hodnot
- vyhodnocení měření"

Školitel: 
Ing. Libor Lenža
Konzultant: 
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.47, tel. 585 63 1511

Stupeň: 
bakalářské studium
Obory: 
PRFYZ
AF
Skupina: