Vliv depozičních podmínek na fyzikální vlastnosti tenkých vrstev pro optické prvky

Popis: 

Obsahem tématu je studium vlastností tenkých ochranných vrstev SiO2, TiO2 a HfO2 nanášených na optické prvky pro různá nastavení depozičního procesu. Mezi zkoumané vlastnosti patří především struktura nanášených vrstev, stupeň krystalizace, tvrdost a odolnost vůči opotřebení, propustnost v UV/VIS oblasti apod. Dalším cílem výzkumu je vliv žíhání v ochranné atmosféře na kvalitu vrstev.

Školitel: 
Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
Kontakt: 

budova SLO, kancelář 2.16, tel. 585 63 1533

Stupeň: 
doktorské studium
Obory: 
AF
Skupina: