Určení složení komického záření a interakce částic nad možnostmi LHC (dva spojené problémy)

Popis: 

Observatoř Pierra Augera je nejrozlehlejší experimentální zařízení v oboru astorčásticové fyziky na světě. Na ploše 3000 kilometrů čtverečních se v argentinské pampě zaznamenávají částice o energiích, které možná nikdy nebude člověk na zemi schopen vyrobit. Přilétají k nám z neznámých zdrojů ve vesmíru. Úkolem Observatoře je proměřit jejich energetické spektrum, stanovit směry, ze kterých přilétají a také odpovědět na otázku jejich chemického složení.
Práce se bude zabývat souvislostmi mezi současnou úrovní znalostí interakcí částic o energiích nad možnostmi urychlovačů a určováním složení kosmického záření. Cílem práce je porozumět a pochopitelně vysvětlit, jak tyto dva problémy souvisí a na Monte Carlo simulacích ukázat, jak se liší interpretace naměřených dat v závislosti na použitém interakčním modelu.

Školitel: 
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
Konzultant: 
Ing. Jakub Vícha
Kontakt: 

petr.travnicek@fzu.cz, tel. 266052690

Stupeň: 
magisterské studium
Obory: 
AF
Skupina: