Recent posts

Typ Nadpis Autorseřadit sestupně Odpovědí Last Post
Základní stránka Kontakty a základní informace haderka 11. Září 2015 - 14:05
Téma kvalifikační práce Metrology with photon pairs myska 30. Květen 2016 - 11:43
Téma kvalifikační práce Development of time-of-flight detector of high energy particles myska 18. Květen 2016 - 12:46
Článek Pavlíček, Pech: Shot noise limit of the optical 3D measurement methods for smooth surfaces myska 11. Duben 2016 - 12:42
Téma kvalifikační práce Multispectral surveillance of the manifestations of solar activity myska 30. Květen 2016 - 12:40
Aktualita Projekt RCPTM + SLO mezi nejlepšími projekty aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR myska 29. Říjen 2016 - 21:05
Téma kvalifikační práce Vizualizace hitů a tracků v detektorech ALFA a AFP v prostředí VP1/Athena myska 27. Květen 2016 - 11:57
Téma kvalifikační práce Analýza událostí kosmického záření o nejvyšších energiích myska 17. Květen 2016 - 20:56
Téma kvalifikační práce Numerical simulation of speckle field in polychromatic light myska 30. Květen 2016 - 17:35
Článek Plotter v seminární místnosti SLO myska 15. Leden 2015 - 15:08
Téma kvalifikační práce Laser welding with filler wire myska 30. Květen 2016 - 10:50
Téma kvalifikační práce Measurement of absolute quantum efficiency and noise reduction myska 18. Květen 2016 - 11:45
Téma kvalifikační práce Měření statistik optických polí myska 30. Květen 2016 - 11:35
Téma kvalifikační práce Optická spektroskopie nanostruktur myska 18. Květen 2016 - 12:38
Článek Témata závěrečných prací - teoretická kvantová optika myska 2. Březen 2016 - 14:32
Téma kvalifikační práce Současné video systémy pro pozorování meteorů myska 30. Květen 2016 - 12:27
Téma kvalifikační práce Model dopředné oblasti experimentu ATLAS pro plnou simulaci myska 27. Květen 2016 - 11:46
Aktualita Letní škola optiky - červen 2016 myska 27. Červen 2016 - 11:57
Téma kvalifikační práce Přesná měření vlastností top kvarku myska 17. Květen 2016 - 14:41
Téma kvalifikační práce Konstrukce vybraných kvantově-optických hradel myska 30. Květen 2016 - 17:25
Článek Tisk na CD/DVD myska 15. Leden 2015 - 14:59
Téma kvalifikační práce Nastavení a měření nelinearity CMOS kamery myska 27. Květen 2016 - 13:29
Téma kvalifikační práce Analýza prostorových a spektrálních vlastností parametrické sestupné konverze pomocí čítání fotonů myska 18. Květen 2016 - 8:05
Článek Témata závěrečných prací Skupiny částicové fyziky SLO/UPOL (AKTUALIZOVÁNO) myska 28. Leden 2015 - 11:16
Článek Společná laboratoř optiky - směry výzkumu myska 2. Září 2015 - 15:02

Stránky