Recent posts

Typ Nadpis Autorseřadit sestupně Odpovědí Last Post
Základní stránka Kontakty a základní informace haderka 11. Září 2015 - 14:05
Téma kvalifikační práce Determination of measurement uncertainty of 3D triangulation sensors using computer simulation myska 30. Květen 2016 - 11:56
Článek ČT1: Úspěchy olomouckých optiků myska 9. Březen 2015 - 20:09
Téma kvalifikační práce Zkoumání vlastností top kvarku v experimentu ATLAS myska 18. Květen 2016 - 15:54
Téma kvalifikační práce Automation system of synoptic observations of the Sun at Valašské Meziříčí Observatory myska 30. Květen 2016 - 13:00
Základní stránka Společná laboratoř optiky myska 11. Březen 2014 - 9:43
Téma kvalifikační práce Modeling propagation of the optical signal in the QUARTIC detector using Geant4 tool myska 27. Květen 2016 - 12:50
Článek Vědeckovýzkumné úkoly a zakázky SLO UP a FZÚ AV ČR myska 15. Leden 2015 - 14:31
Téma kvalifikační práce Application and development of algorithms for pattern recognition in images from the particle camera MX-10 myska 7. Září 2016 - 12:10
Téma kvalifikační práce Optické detekční systémy kosmického záření – vybrané problémy myska 17. Květen 2016 - 22:47
Téma kvalifikační práce Laser surface remelting myska 30. Květen 2016 - 10:58
Článek Skupina kvantové optiky myska 28. Leden 2015 - 10:18
Téma kvalifikační práce Charakterizace parametrických procesů z nelineárního periodicky pólovaného KTP myska 18. Květen 2016 - 12:17
Téma kvalifikační práce Generace fotonových párů v nelineárních vrstevnatých prostředích myska 30. Květen 2016 - 11:47
Článek Exkurze do laboratoří klasické i kvantové optiky myska 28. Leden 2015 - 16:00
Téma kvalifikační práce Dynamical Casimir effect myska 18. Květen 2016 - 15:41
Téma kvalifikační práce Výsledky testovacího provozu NFC systému pro pozorování slabých meteorů myska 30. Květen 2016 - 12:44
Článek Požadavky ke státní závěrečné zkoušce bakalářského studia oboru Přístrojová fyzika myska 25. Květen 2017 - 15:14
Téma kvalifikační práce First steps to visual development environment for Geant / GeoModel myska 27. Květen 2016 - 12:36
Článek Přehled výzkumných skupin myska 5. Srpen 2014 - 7:29
Téma kvalifikační práce Modelování časového vývoje superpozic stacionárních stavů jednoduchých kvantověmechanických systémů myska 7. Září 2016 - 11:57
Téma kvalifikační práce Modern perspectives of laser technologies myska 17. Květen 2016 - 22:26
Téma kvalifikační práce Laserové navařování tvarově složitých ploch myska 30. Květen 2016 - 10:52
Článek Projekty TAČR ve SLO myska 27. Leden 2015 - 18:03
Téma kvalifikační práce Photocount statistics and its measurement in nonlinear optical processes myska 18. Květen 2016 - 12:01

Stránky