Recent posts

Type Title Author Repliessort descending Last Post
Téma kvalifikační práce Photocount statistics and its measurement in nonlinear optical processes myska 18. May 2016 - 12:01
Téma kvalifikační práce Generace fotonových párů v metalodielektrických fotonických strukturách myska 18. May 2016 - 12:13
Téma kvalifikační práce Photon-pair generation in metal-dielectric photonic structures myska 18. May 2016 - 12:15
Téma kvalifikační práce Development of time-of-flight detector of high energy particles myska 18. May 2016 - 12:46
Téma kvalifikační práce Vývoj detektoru času průletu vysokoenergetických částic myska 18. May 2016 - 12:45
Téma kvalifikační práce Optical spectroscopy of nanostructures myska 18. May 2016 - 12:42
Téma kvalifikační práce Optická spektroskopie nanostruktur myska 18. May 2016 - 12:38
Téma kvalifikační práce Fibre gates for quantum informatics myska 18. May 2016 - 12:34
Téma kvalifikační práce Vláknová hradla pro kvantovou informatiku  myska 18. May 2016 - 12:33
Téma kvalifikační práce Quantum informatics with correlated photon pairs myska 18. May 2016 - 12:26
Téma kvalifikační práce Kvantová informatika s korelovanými páry fotonů myska 18. May 2016 - 12:24
Téma kvalifikační práce Characteristics of parametric processes in nonlinear periodically-poled KTP myska 18. May 2016 - 12:19
Téma kvalifikační práce Charakterizace parametrických procesů z nelineárního periodicky pólovaného KTP myska 18. May 2016 - 12:17
Téma kvalifikační práce Struktura a vlastnosti laserem nanesených tvrdokovových prášků myska 17. May 2016 - 22:51
Téma kvalifikační práce Optical detecting systems for cosmic radiation – selected questions myska 17. May 2016 - 22:48
Článek Výběr časopisů s bodovým ohodnocením myska 19. April 2016 - 10:00
Článek Veletrh Amper 2016 myska 11. April 2016 - 15:37
Článek Pavlíček, Pech: Shot noise limit of the optical 3D measurement methods for smooth surfaces myska 11. April 2016 - 12:42
Článek Pavlíček, Pech: Nejistota měření optických 3D měřicích metod pro hladké povrchy způsobená výstřelovým šumem myska 11. April 2016 - 12:37
Článek Jiří Grygar: Observatoř Pierra Augera v poločase myska 1. April 2016 - 11:01
Aktualita Content type News was added myska 8. March 2016 - 14:25
Aktualita Přidání Aktualit myska 8. March 2016 - 14:24
Článek Témata závěrečných prací - teoretická kvantová optika myska 2. March 2016 - 14:32
Článek Den otevřených dveří - sobota 16. ledna 2016 ve Společné laboratoři optiky myska 2. March 2016 - 12:14
Základní stránka Kontakty a základní informace haderka 11. September 2015 - 14:05

Pages