Recent posts

Type Titlesort ascending Author Replies Last Post
Téma kvalifikační práce Zkoumání vlastností top kvarku v experimentu ATLAS myska 18. May 2016 - 15:54
Aktualita Zemřel prof. Cronin myska 5. September 2016 - 9:52
Článek Vzdělávací kurz Bezpečná práce s lasery a jejich využití myska 31. July 2018 - 15:44
Téma kvalifikační práce Vývoj detektoru času průletu vysokoenergetických částic myska 18. May 2016 - 12:45
Téma kvalifikační práce Vytvoření grafického rozhraní pro řízení experimentu myska 30. May 2016 - 12:17
Téma kvalifikační práce Výsledky testovacího provozu NFC systému pro pozorování slabých meteorů myska 30. May 2016 - 12:44
Článek Výrobky Společné laboratoře optiky myska 28. January 2015 - 13:02
Téma kvalifikační práce Vybrané metody topografie nanopovrchů a vrstev  myska 17. May 2016 - 22:36
Článek Výběr časopisů s bodovým ohodnocením myska 19. April 2016 - 10:00
Téma kvalifikační práce Vliv kvality obrazu na fotometrická měření slunečních erupcí v chromosféře myska 30. May 2016 - 13:02
Téma kvalifikační práce Vliv depozičních podmínek na fyzikální vlastnosti tenkých vrstev pro optické prvky myska 18. May 2016 - 12:49
Téma kvalifikační práce Vláknová hradla pro kvantovou informatiku  myska 18. May 2016 - 12:33
Článek Veletrh Amper 2016 myska 11. April 2016 - 15:37
Článek Vědeckovýzkumné úkoly a zakázky SLO UP a FZÚ AV ČR myska 15. January 2015 - 14:31
Článek V. Malíšek, J. Bajer: Vývoj optiky v českých zemích myska 31. July 2014 - 13:59
Téma kvalifikační práce Určení složení komického záření a interakce částic nad možnostmi LHC (dva spojené problémy) myska 17. May 2016 - 20:52
Článek Umístění jižní části observatoře CTA potvrzeno v Chile myska 2. January 2019 - 16:01
Téma kvalifikační práce Two-photon polarization analysis myska 30. May 2016 - 11:23
Článek Tisk na CD/DVD myska 15. January 2015 - 14:59
Téma kvalifikační práce The results of the test operation of NFC system for observing faint meteors myska 30. May 2016 - 12:46
Téma kvalifikační práce The composition of cosmic rays and the optics for fluorescence telescopes myska 27. May 2016 - 13:02
Téma kvalifikační práce Testování komponent pro kvantové zpracování informace myska 30. May 2016 - 12:22
Téma kvalifikační práce Testing of components for quantum information processing myska 30. May 2016 - 12:23
Článek Témata závěrečných prací Skupiny částicové fyziky SLO/UPOL (AKTUALIZOVÁNO) myska 28. January 2015 - 11:16
Článek Témata závěrečných prací - teoretická kvantová optika myska 2. March 2016 - 14:32

Pages