Recent posts

Type Title Authorsort descending Replies Last Post
Téma kvalifikační práce Construction of selected quantum-optical gates myska 30. May 2016 - 17:26
Základní stránka Společná laboratoř optiky myska 11. March 2014 - 9:43
Téma kvalifikační práce Setting and measurement of the non-linearity of CMOS cameras myska 27. May 2016 - 13:30
Článek Služby poskytované serverem JOINTLAB myska 15. January 2015 - 14:41
Téma kvalifikační práce Optické detekční systémy kosmického záření – vybrané problémy myska 17. May 2016 - 22:47
Téma kvalifikační práce Moderní zdroje fotonových párů myska 30. May 2016 - 11:32
Článek Konstrukce a mechanická dílna myska 27. January 2015 - 18:29
Téma kvalifikační práce Photocount statistics and its measurement in nonlinear optical processes myska 18. May 2016 - 12:01
Téma kvalifikační práce Testování komponent pro kvantové zpracování informace myska 30. May 2016 - 12:22
Článek Seminář SLO: Kontakt radioteleskopem myska 4. March 2015 - 22:23
Téma kvalifikační práce Dynamical Casimir effect myska 18. May 2016 - 15:41
Téma kvalifikační práce Kvantová náhodná chůze a její aplikace myska 30. May 2016 - 13:12
Článek Vzdělávací kurz Bezpečná práce s lasery a jejich využití myska 31. July 2018 - 15:44
Téma kvalifikační práce Charakterizace CCD čipů pro přehlídkový dalekohled LSST myska 27. May 2016 - 13:17
Článek Témata disertačních prací pro Aplikovanou fyziku ze SLO myska 15. January 2015 - 12:28
Téma kvalifikační práce Modern perspectives of laser technologies myska 17. May 2016 - 22:26
Článek SLO - seznam řešených projektů v roce 2011 myska 27. January 2015 - 17:48
Téma kvalifikační práce Fotopulzní statistiky polí tvořených fotonovými páry myska 18. May 2016 - 11:55
Téma kvalifikační práce Calibration and testing of colorimetric devices myska 30. May 2016 - 12:12
Článek Středoškolští pedagogové si pochvalují exkurze do laboratoří optiky myska 28. January 2015 - 15:55
Téma kvalifikační práce Vliv depozičních podmínek na fyzikální vlastnosti tenkých vrstev pro optické prvky myska 18. May 2016 - 12:49
Téma kvalifikační práce Propagation of photons in disordered coupled waveguides myska 30. May 2016 - 13:07
Článek Požadavky ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia oboru Aplikovaná fyzika myska 25. May 2017 - 14:52
Téma kvalifikační práce The composition of cosmic rays and the optics for fluorescence telescopes myska 27. May 2016 - 13:02
Článek Příspěvky zaměstnancům FZÚ na rekreaci myska 5. August 2014 - 7:20

Pages