Recent posts

Type Title Authorsort descending Replies Last Post
Základní stránka Kontakty a základní informace haderka 11. September 2015 - 14:05
Článek Laboratoř interferometrie myska 28. January 2015 - 10:35
Téma kvalifikační práce Characteristics of parametric processes in nonlinear periodically-poled KTP myska 18. May 2016 - 12:19
Téma kvalifikační práce Multispektrální pozorování projevů sluneční aktivity myska 30. May 2016 - 12:39
Článek Joint Laboratory of Optics - Research and Development myska 2. September 2015 - 15:13
Téma kvalifikační práce Precision measurements of top quark properties myska 18. May 2016 - 15:56
Téma kvalifikační práce Aplikace částicové kamery Timepix myska 27. May 2016 - 11:36
Aktualita Absolventské setkání UP 2016 myska 27. April 2016 - 11:17
Téma kvalifikační práce Numerická simulace pole koherenční zrnitosti v polychromatickém světle myska 30. May 2016 - 17:33
Základní stránka Kalendář SLO myska 11. March 2014 - 15:48
Téma kvalifikační práce Laserové svařování s přídavným drátem myska 30. May 2016 - 10:49
Článek Intranet FZÚ myska 15. January 2015 - 14:50
Téma kvalifikační práce Optical detecting systems for cosmic radiation – selected questions myska 17. May 2016 - 22:48
Téma kvalifikační práce Metrologie s fotonovými páry myska 30. May 2016 - 11:43
Téma kvalifikační práce Generace fotonových párů v metalodielektrických fotonických strukturách myska 18. May 2016 - 12:13
Téma kvalifikační práce Testing of components for quantum information processing myska 30. May 2016 - 12:23
Článek ČT1: Úspěchy olomouckých optiků myska 9. March 2015 - 20:09
Téma kvalifikační práce Linearizovaný přístup ke kvantové teorii solitonu ve světle exaktních řešení myska 18. May 2016 - 15:44
Téma kvalifikační práce Quantum random walk and its applications myska 30. May 2016 - 13:12
Článek Letní škola optiky 2018 srpen myska 10. September 2018 - 11:22
Téma kvalifikační práce Characterization of CCD chips for survey telescope LSST myska 27. May 2016 - 13:18
Článek Vědeckovýzkumné úkoly a zakázky SLO UP a FZÚ AV ČR myska 15. January 2015 - 14:31
Téma kvalifikační práce Vybrané metody topografie nanopovrchů a vrstev  myska 17. May 2016 - 22:36
Téma kvalifikační práce Modern sources of photon pairs myska 30. May 2016 - 11:33
Článek Skupina kvantové optiky myska 28. January 2015 - 10:18

Pages