Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort descending
Aktualita Přidání Aktualit myska 8. March 2016 - 14:24
Aktualita Content type News was added myska 8. March 2016 - 14:25
Článek Jiří Grygar: Observatoř Pierra Augera v poločase myska 1. April 2016 - 11:01
Článek Pavlíček, Pech: Nejistota měření optických 3D měřicích metod pro hladké povrchy způsobená výstřelovým šumem myska 11. April 2016 - 12:37
Článek Pavlíček, Pech: Shot noise limit of the optical 3D measurement methods for smooth surfaces myska 11. April 2016 - 12:42
Článek Veletrh Amper 2016 myska 11. April 2016 - 15:37
Článek Výběr časopisů s bodovým ohodnocením myska 19. April 2016 - 10:00
Aktualita Absolventské setkání UP 2016 myska 27. April 2016 - 11:17
Článek Olomouc byla svědkem historicky prvního veřejného kontaktu České republiky s vesmírnou stanicí myska 16. May 2016 - 15:41
Téma kvalifikační práce Přesná měření vlastností top kvarku myska 17. May 2016 - 14:41
Téma kvalifikační práce Precision measurements of properties of the top quark myska 17. May 2016 - 14:51
Téma kvalifikační práce Určení složení komického záření a interakce částic nad možnostmi LHC (dva spojené problémy) myska 17. May 2016 - 20:52
Téma kvalifikační práce Analýza událostí kosmického záření o nejvyšších energiích myska 17. May 2016 - 20:56
Téma kvalifikační práce Analysis of cosmic ray events at the highest energy myska 17. May 2016 - 21:24
Téma kvalifikační práce Determination of the structure of cosmic rays and the particle interactions beyond the possibilities of LHC (two interconnected issues) myska 17. May 2016 - 21:43
Téma kvalifikační práce Moderní aspekty optických a laserových technologií myska 17. May 2016 - 22:25
Téma kvalifikační práce Modern perspectives of laser technologies myska 17. May 2016 - 22:26
Téma kvalifikační práce Vybrané metody topografie nanopovrchů a vrstev  myska 17. May 2016 - 22:36
Téma kvalifikační práce Selected topographical methods for nanosurfaces and layers myska 17. May 2016 - 22:37
Téma kvalifikační práce Optické detekční systémy kosmického záření – vybrané problémy myska 17. May 2016 - 22:47
Téma kvalifikační práce Optical detecting systems for cosmic radiation – selected questions myska 17. May 2016 - 22:48
Téma kvalifikační práce Struktura a vlastnosti laserem nanesených tvrdokovových prášků myska 17. May 2016 - 22:51
Téma kvalifikační práce Structure and properties of laser deposited hard metal powders myska 17. May 2016 - 22:58
Téma kvalifikační práce Návrh a konstrukce zařízení pro kvantové zpracování informace myska 18. May 2016 - 8:00
Téma kvalifikační práce Design and construction of devices for quantum information processing myska 18. May 2016 - 8:01

Pages