Recent posts

Typ Nadpis Autor Odpovědí Last Postseřadit vzestupně
Aktualita SLO na Fyzikálním kaleidoskopu 2019 myska 24. Leden 2019 - 12:28
Článek Umístění jižní části observatoře CTA potvrzeno v Chile myska 2. Leden 2019 - 16:01
Článek Letní škola optiky 2018 srpen myska 10. Září 2018 - 11:22
Článek Vzdělávací kurz Bezpečná práce s lasery a jejich využití myska 31. Červenec 2018 - 15:44
Článek Letní škola optiky 2018 myska 25. Červen 2018 - 14:35
Článek Otevíráme Letní školu optiky 2018 myska 29. Listopad 2017 - 15:59
Aktualita Letní škola optiky 2017 myska 4. Září 2017 - 11:19
Článek Požadavky ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia oboru Aplikovaná fyzika myska 25. Květen 2017 - 14:52
Aktualita Projekt RCPTM + SLO mezi nejlepšími projekty aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR myska 29. Říjen 2016 - 21:05
Téma kvalifikační práce Simulation of particle physics processes with the tool GEANT myska 7. Září 2016 - 12:13
Téma kvalifikační práce Modelování částicových fyzikálních procesů s nástrojem GEANT myska 7. Září 2016 - 12:12
Téma kvalifikační práce Application and development of algorithms for pattern recognition in images from the particle camera MX-10 myska 7. Září 2016 - 12:10
Téma kvalifikační práce Aplikace a rozvoj algoritmů pro rozpoznávání obrazu na snímcích z částicové kamery MX-10 myska 7. Září 2016 - 12:08
Téma kvalifikační práce Simulation of temporal evolution of superpositions of stationary states of simple quantum-mechanical systems myska 7. Září 2016 - 12:06
Téma kvalifikační práce Modelování časového vývoje superpozic stacionárních stavů jednoduchých kvantověmechanických systémů myska 7. Září 2016 - 11:57
Aktualita Zemřel prof. Cronin myska 5. Září 2016 - 9:52
Aktualita Čína vypustila první satelit pro distribuci kvantového klíče myska 16. Srpen 2016 - 13:10
Aktualita Letní škola optiky - červen 2016 myska 27. Červen 2016 - 11:57
Téma kvalifikační práce Numerical simulation of speckle field in polychromatic light myska 30. Květen 2016 - 17:35
Téma kvalifikační práce Numerická simulace pole koherenční zrnitosti v polychromatickém světle myska 30. Květen 2016 - 17:33
Téma kvalifikační práce Construction of selected quantum-optical gates myska 30. Květen 2016 - 17:26
Téma kvalifikační práce Konstrukce vybraných kvantově-optických hradel myska 30. Květen 2016 - 17:25
Téma kvalifikační práce Quantum random walk and its applications myska 30. Květen 2016 - 13:12
Téma kvalifikační práce Kvantová náhodná chůze a její aplikace myska 30. Květen 2016 - 13:12
Téma kvalifikační práce Non-classical correlations in many-body systems myska 30. Květen 2016 - 13:10

Stránky