Přehled témat doktorských závěrečných prací

Nadpis Stupeň Obory Školitel
Analýza prostorových a spektrálních vlastností parametrické sestupné konverze pomocí čítání fotonů PhD AF doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Analýza událostí kosmického záření o nejvyšších energiích PhD AF prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Charakterizace parametrických procesů z nelineárního periodicky pólovaného KTP PhD AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Dynamický Casimirův efekt  PhD AF prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Fotopulzní statistiky polí tvořených fotonovými páry PhD AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Fotopulzní statistiky v nelineárních optických procesech a jejich měření PhD AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Generace fotonových párů v metalodielektrických fotonických strukturách PhD AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Kvantová informatika s korelovanými páry fotonů PhD AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Linearizovaný přístup ke kvantové teorii solitonu ve světle exaktních řešení PhD AF prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Měření absolutní kvantové účinnosti a redukce šumu PhD AF doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Moderní aspekty optických a laserových technologií PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Návrh a konstrukce zařízení pro kvantové zpracování informace PhD AF Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Optická spektroskopie nanostruktur PhD AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Optické detekční systémy kosmického záření – vybrané problémy PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Struktura a vlastnosti laserem nanesených tvrdokovových prášků PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Vláknová hradla pro kvantovou informatiku  PhD AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Vliv depozičních podmínek na fyzikální vlastnosti tenkých vrstev pro optické prvky PhD AF Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
Vybrané metody topografie nanopovrchů a vrstev  PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Vývoj detektoru času průletu vysokoenergetických částic PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Zkoumání vlastností top kvarku v experimentu ATLAS PhD AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.