Přehled témat magisterských závěrečných prací

Nadpis Stupeň Obory Školitel
Aplikace a rozvoj algoritmů pro rozpoznávání obrazu na snímcích z částicové kamery MX-10 Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Aplikace částicové kamery Timepix Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Detektory s rozlišením počtu fotonů Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Dvoufotonová polarizační analýza Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Generace fotonových párů v nelineárních vrstevnatých prostředích Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Konstrukce polarimetru Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Konstrukce vybraných kvantově-optických hradel Mgr OPT, AF, NANO Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Kvantová náhodná chůze a její aplikace Bc, Mgr OPT, POCFYZ, NANO, AF Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Laserové navařování tvarově složitých ploch Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDr. Hana Chmelíčková
Laserové přetavování povrchu Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDr. Hana Chmelíčková
Laserové svařování s přídavným drátem Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDr. Hana Chmelíčková
Měření statistik optických polí Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Metrologie s fotonovými páry Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Modelování časového vývoje superpozic stacionárních stavů jednoduchých kvantověmechanických systémů Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Modelování částicových fyzikálních procesů s nástrojem GEANT Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Moderní zdroje fotonových párů Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Neklasické korelace ve více-částicových systémech Bc, Mgr OPT, POCFYZ, AF, NANO Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Numerická simulace pole koherenční zrnitosti v polychromatickém světle Mgr OPT, AF, NANO Mgr. Ivana Hamarová, Ph.D.
Přesná měření vlastností top kvarku Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Rekonstrukce kinematiky top-antitop systému Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech Bc, Mgr OPT, POCFYZ, AF, NANO Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Složení kosmického záření a optika pro fluorescenční teleskopy Bc, Mgr AF, PRFYZ, POCFYZ RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
Stanovení nejistoty měřeni triangulačních 3D senzorů pomocí počítačové simulace Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDR. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Určení složení komického záření a interakce částic nad možnostmi LHC (dva spojené problémy) Mgr AF RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.