Přehled témat bakalářských závěrečných prací

Nadpis Stupeň Obory Školitel
Analýza dat celooblohových kamer za účelem studia oblačnosti Bc AF, PRFYZ, POCFYZ Mgr. Miroslav Pech, Ph.D.
Analýza dat z robotického dalekohledu FRAM Bc AF, PRFYZ, POCFYZ RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Aplikace a rozvoj algoritmů pro rozpoznávání obrazu na snímcích z částicové kamery MX-10 Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Aplikace částicové kamery Timepix Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Automatizace systému synoptických pozorování Slunce na Hvězdárně Valašské Meziříčí Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Charakterizace CCD čipů pro přehlídkový dalekohled LSST Bc AF, PRFYZ, POCFYZ RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Detektory s rozlišením počtu fotonů Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Dvoufotonová polarizační analýza Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Generace fotonových párů v nelineárních vrstevnatých prostředích Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Kalibrace a testování kolorimetrických měřidel Bc OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Konstrukce polarimetru Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Kvantová náhodná chůze a její aplikace Bc, Mgr OPT, POCFYZ, NANO, AF Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Laserové navařování tvarově složitých ploch Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDr. Hana Chmelíčková
Laserové přetavování povrchu Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDr. Hana Chmelíčková
Laserové svařování s přídavným drátem Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDr. Hana Chmelíčková
Manipulace s polarizačním stavem světla a jeho následná analýza Bc OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Radek Machulka, Ph.D.
Měření statistik optických polí Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Metrologie s fotonovými páry Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Model dopředné oblasti experimentu ATLAS pro plnou simulaci Bc POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Ing. Ladislav Chytka
Modelování časového vývoje superpozic stacionárních stavů jednoduchých kvantověmechanických systémů Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Modelování částicových fyzikálních procesů s nástrojem GEANT Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Modelování šíření optického signálu v detektoru QUARTIC v nástroji Geant4 Bc POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
Moderní zdroje fotonových párů Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Multispektrální pozorování projevů sluneční aktivity Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Nastavení a měření nelinearity CMOS kamery Bc PRFYZ, AF RNDR. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Neklasické korelace ve více-částicových systémech Bc, Mgr OPT, POCFYZ, AF, NANO Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Přesná měření vlastností top kvarku Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Rekonstrukce kinematiky top-antitop systému Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech Bc, Mgr OPT, POCFYZ, AF, NANO Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Složení kosmického záření a optika pro fluorescenční teleskopy Bc, Mgr AF, PRFYZ, POCFYZ RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
Současné video systémy pro pozorování meteorů Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Stanovení nejistoty měřeni triangulačních 3D senzorů pomocí počítačové simulace Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDR. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Testování komponent pro kvantové zpracování informace Bc OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Vliv kvality obrazu na fotometrická měření slunečních erupcí v chromosféře Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Výsledky testovacího provozu NFC systému pro pozorování slabých meteorů Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Vytvoření grafického rozhraní pro řízení experimentu Bc OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Karel Lemr, Ph.D.