Přehled témat závěrečných kvalifikačních prací

Nadpis Stupeň Obory Školitel
Analýza dat celooblohových kamer za účelem studia oblačnosti Bc AF, PRFYZ, POCFYZ Mgr. Miroslav Pech, Ph.D.
Analýza dat z robotického dalekohledu FRAM Bc AF, PRFYZ, POCFYZ RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Analýza prostorových a spektrálních vlastností parametrické sestupné konverze pomocí čítání fotonů PhD AF doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Analýza událostí kosmického záření o nejvyšších energiích PhD AF prof. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Aplikace a rozvoj algoritmů pro rozpoznávání obrazu na snímcích z částicové kamery MX-10 Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Aplikace částicové kamery Timepix Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Automatizace systému synoptických pozorování Slunce na Hvězdárně Valašské Meziříčí Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Charakterizace CCD čipů pro přehlídkový dalekohled LSST Bc AF, PRFYZ, POCFYZ RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Charakterizace parametrických procesů z nelineárního periodicky pólovaného KTP PhD AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Detektory s rozlišením počtu fotonů Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Dvoufotonová polarizační analýza Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Dynamický Casimirův efekt  PhD AF prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Fotopulzní statistiky polí tvořených fotonovými páry PhD AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Fotopulzní statistiky v nelineárních optických procesech a jejich měření PhD AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Generace fotonových párů v metalodielektrických fotonických strukturách PhD AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Generace fotonových párů v nelineárních vrstevnatých prostředích Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Kalibrace a testování kolorimetrických měřidel Bc OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Konstrukce polarimetru Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
Konstrukce vybraných kvantově-optických hradel Mgr OPT, AF, NANO Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Kvantová informatika s korelovanými páry fotonů PhD AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Kvantová náhodná chůze a její aplikace Bc, Mgr OPT, POCFYZ, NANO, AF Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Laserové navařování tvarově složitých ploch Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDr. Hana Chmelíčková
Laserové přetavování povrchu Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDr. Hana Chmelíčková
Laserové svařování s přídavným drátem Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDr. Hana Chmelíčková
Linearizovaný přístup ke kvantové teorii solitonu ve světle exaktních řešení PhD AF prof. RNDr. Vlasta Peřinová, DrSc.
Manipulace s polarizačním stavem světla a jeho následná analýza Bc OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Radek Machulka, Ph.D.
Měření absolutní kvantové účinnosti a redukce šumu PhD AF doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Měření statistik optických polí Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Metrologie s fotonovými páry Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Model dopředné oblasti experimentu ATLAS pro plnou simulaci Bc POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Ing. Ladislav Chytka
Modelování časového vývoje superpozic stacionárních stavů jednoduchých kvantověmechanických systémů Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Modelování částicových fyzikálních procesů s nástrojem GEANT Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Modelování šíření optického signálu v detektoru QUARTIC v nástroji Geant4 Bc POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
Moderní aspekty optických a laserových technologií PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Moderní zdroje fotonových párů Bc, Mgr OPT, PRFYZ, NANO, AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Multispektrální pozorování projevů sluneční aktivity Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Nastavení a měření nelinearity CMOS kamery Bc PRFYZ, AF RNDR. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Návrh a konstrukce zařízení pro kvantové zpracování informace PhD AF Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Neklasické korelace ve více-částicových systémech Bc, Mgr OPT, POCFYZ, AF, NANO Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Numerická simulace pole koherenční zrnitosti v polychromatickém světle Mgr OPT, AF, NANO Mgr. Ivana Hamarová, Ph.D.
Optická spektroskopie nanostruktur PhD AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Optické detekční systémy kosmického záření – vybrané problémy PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Přesná měření vlastností top kvarku Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Rekonstrukce kinematiky top-antitop systému Bc, Mgr POCFYZ, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Šíření fotonů ve vázaných neuspořádaných vlnovodech Bc, Mgr OPT, POCFYZ, AF, NANO Mgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D. Ph.D.
Složení kosmického záření a optika pro fluorescenční teleskopy Bc, Mgr AF, PRFYZ, POCFYZ RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
Současné video systémy pro pozorování meteorů Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Stanovení nejistoty měřeni triangulačních 3D senzorů pomocí počítačové simulace Bc, Mgr PRFYZ, NANO, AF RNDR. Pavel Pavlíček, Ph.D.
Struktura a vlastnosti laserem nanesených tvrdokovových prášků PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Testování komponent pro kvantové zpracování informace Bc OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Určení složení komického záření a interakce částic nad možnostmi LHC (dva spojené problémy) Mgr AF RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
Vláknová hradla pro kvantovou informatiku  PhD AF doc. RNDr. Jan Soubusta, Ph.D.
Vliv depozičních podmínek na fyzikální vlastnosti tenkých vrstev pro optické prvky PhD AF Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
Vliv kvality obrazu na fotometrická měření slunečních erupcí v chromosféře Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Vybrané metody topografie nanopovrchů a vrstev  PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Výsledky testovacího provozu NFC systému pro pozorování slabých meteorů Bc PRFYZ, AF Ing. Libor Lenža
Vytvoření grafického rozhraní pro řízení experimentu Bc OPT, PRFYZ, NANO, AF Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Vývoj detektoru času průletu vysokoenergetických částic PhD AF prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Zkoumání vlastností top kvarku v experimentu ATLAS PhD AF Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.