Jazyky

Témata bakalářských a magisterských prací v Laboratoři koherenční zrnitosti

Nabídka diplomových prací

  • Pro nabídku témat diplomových prací kontaktujte členy Laboratoře koherenční zrnitosti RNDr. Petra Šmída, Ph.D. a  RNDr. Pavla Horvátha, Ph.D. (kancelář č. 2.09).

    Nabízené práce mohou být jak teoretické (teoretická odvození, počítačové simulace a analýzy), tak i praktické (realizace experimentu, měření v laboratoři). Záleží na schopnostech uchazeče.

Nabídka bakalářských prací

  • Pro nabídku témat bakalářských prací kontaktujte členy Laboratoře koherenční zrnitosti RNDr. Petra Šmída, Ph.D. a  RNDr. Pavla Horvátha, Ph.D. (kancelář č. 2.09).

    Nabízené práce mohou být jak teoretické (teoretická odvození, počítačové simulace a analýzy), tak i praktické (realizace experimentu, měření v laboratoři). Záleží na schopnostech uchazeče.

Česky